...
Преподобний Григорій Пельшемський, Вологодський чудотворець p1auetnuij1qlb1mqk1hiffar1s0c3
Житія святих,  Вересень

Преподобний Григорій Пельшемський, Вологодський чудотворець

Місяця вересня на 30-й день

Преподобний Григорій Пельшемський, Вологодський (бл. 1442 р.) прославився на Соборі 1549 р. Він народився р. Галичі і походив із роду дворян Лопотових. Постригся преподобний у Богородичному монастирі за Галицьким озером, заснованим преподобним Авраамієм. Перейшовши потім у Ростов, він трудився в Авраамієвому монастирі, а згодом був обраний ігуменом ростовської обителі Спаса на Пісках. Уникаючи чуток, він таємно пішов з Ростова до вологодських лісів. Деякий час він прожив у Сосновецькому монастирі, користуючись настановами преподобного Діонісія Глушицького, потім оселився самітником на березі річки Пельшми, за 30 верст від Вологди, недалеко від міста Каднікова, що виникло згодом. Поступово біля нього склалася невелика обитель і було збудовано дерев’яну церкву в ім’я Собору Пресвятої Богородиці. Під час усобиць за московське князювання жителі розорених вологодських земель стікалися в глуху лісову обитель, де знаходили теплий прийом та посильну допомогу. За викриття Димитрія Шемяки в тому, що той «свою Русь воює», а «воїнство його гіркої смерті віддає християн», святий Григорій був за наказом князя скинутий з мосту на лід. Через кілька років, будучи глибоким старцем, преподобний Григорій помер і був похований у обителі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Григорию Пельшемскому, Вологодскому чудотворцу, глас 8

Любо́вию Христо́вою, богому́дре, просвети́вся, доброде́тельми облиста́л еси́/ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев и в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней/ в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих,/ сего́ ра́ди и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя;/ но помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, преподо́бне о́тче Григо́рие,// и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Григорию Пельшемскому, Вологодскому чудотворцу, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев/ и в пусты́ню всели́вся, в ней вельми́ подвиза́лся еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Григо́рие, о́тче наш.

Молитва преподобному Григорию Пельшемскому, Вологодскому чудотворцу

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Григо́рие! Не забу́ди чад твои́х, и́хже богоуго́дными труды́ и моли́твенными по́двиги духо́вно породи́л еси́; помина́й нас во святы́х твои́х благоприя́тных моли́твах и назида́й предста́тельством твои́м ста́до твое́, е́же сам упасл еси́; моли́ за ны, о́тче свяще́нный, де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́; не премолчи́ за ны ко Христу́, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й недосто́йных нас пред Престо́лом Вседержи́теля, тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. А́ще бо те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив во Христе́ пребыва́еши, не отступи́ от нас ду́хом, сохраня́й нас от стрел вра́жиих от пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. Се бо, ра́кою моще́й твои́х пребыва́я с на́ми, свято́ю твое́ю душе́ю с Небе́сными Си́лами у Престо́ла Вседержи́телева предстои́ши и та́мо досто́йно сла́виши Го́спода. Те́мже, припа́дающе со умиле́нием, мо́лимся тебе́ о спасе́нии душ на́ших; испроси́ нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо чрез мыта́рства го́рьких бесо́в, да твои́м предста́тельством от ве́чныя му́ки изба́вльшеся, Небе́сное Ца́рствие насле́довати сподо́бимся со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Христу́ Го́споду на́шему; Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и в бесконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ и7:

Люб0вію хrт0вою, бGомyдре, просвэти1всz, добродётельми њблистaлъ є3си2: и3 всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэвъ, и3 въ пустhню всели1всz, въ нeйже вельми2 подвизaлсz є3си2 въ жи1зни сeй врeменнэй въ пёніихъ и3 во бдёніихъ, и3 въ пощeніихъ. сегw2 рaди и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz. но поминaй нaсъ, чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, прпdбне џтче григ0ріе, и3 моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz, прпdбне, и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовалъ є3си2, всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэвъ, и3 въ пустhню всели1всz, въ нeй вельми2 подвизaлсz є3си2: тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz. поминaй нaсъ чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, прпdбне григ0ріе, џтче нaшъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку