Преподобний Геронтій, канонарх Печерський, в Дальніх печерах Herntiy Kanonarkh Pecherskyy
Житія святих,  Квітень

Преподобний Геронтій, канонарх Печерський, в Дальніх печерах

Місяця квітня на 1-й день /Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Геронтій подвизався в ХIV столітті. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря і виконував послух канонарха. Усе своє життя він провів в обителі, в подвигах стриманості, послуху і молитви. Преподобний Геронтій був похований у Дальніх печерах. Пам’ять його святкується також із Собором преподобних Дальніх печер 28 серпня.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропа́рь, глас 3:

Всечестны́й канона́рше Геро́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Конда́к, глас 1:

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Геро́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с нйми лику́я,/ помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.

Тропaрь, глaсъ G:

Всечестнhй канwнaрше герHнтіе, правилоначaльный, бhвый въ цeркви, и3 въ прaвилэ и4ночестэмъ возсіsвый свётлw, моли2 хrтA бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Канwнархи1ствуz, честнhй канwнaрше герHнтіе, и3 пёніе церк0вное пою1щымъ предводи1тельствуz въ цeркви, ўпод0билсz вои1стинну ѓгGелwмъ, пою1щымъ бGа на нб7си2, и4хже и3 житію2 подражaz, и3 съ ни1ми нhнэ ликyz, поминaй ны2, люб0вію хвaлzщихъ тS.

Ще в розробці

Знайшли помилку