Преподобний Гавриїл Афонський p1c0r6i6tr9gp12rn1ppf3v318dp3
Житія святих,  Липень

Преподобний Гавриїл Афонський

Місяця липня на 9-й день

У 1867 році з благословення старця і настоятеля обителі молодий послушник Георгій відвідав Єрусалим і святу гору Афон, де й залишається в російській скиту Святого Пророка Іллі. Після проходження протягом двох років чернечого випробування, якому піддається на Святій Горі кожен початківець, він був пострижений у чернецтво з ім’ям Гавриїл, в честь небесного вісника Архангела Гавриїла, а потім висвячений в сан диякона і священика. Вдосконалюючись в духовному подвиг, ієромонах Гавриїл був призначений на посаду економа монастирського судна, а через час був призначений скарбником і економом скиту. Деякий термін отець Гавриїл був настоятелем Іллінського подвір’я в Константинополі.

Після переселення в 1887 році настоятеля скиту батька Паїсія в Охтирський монастир, Богу було угодно довірити батькові Гавриїлу управління Свято-Ильинским скитом.Зведений у сан архімандрита, новий настоятель майстерно керував життям обителі. При ньому почалося зведення нового соборного храму. У зв’язку з нестачею коштів архімандрит Гавриїл разом з деякими насельниками відправився в Росію за збором добровільних пожертвувань. Преподобний взяв з собою афонські святині: частину Животворящого Хреста Господнього, чудотворний образ Пресвятої Богородиці «Годувальниця», і стопу святого апостола Андрія Первозванного, які були виставляеми всюди для поклоніння. Піклуючись про скиті, преподобний не забував і про російських подвір’ях обителі святого Пророка. Їм був побудований величний храм на Іллінському подвір’ї в Одесі, став воістину прикрасою міста. При храмі були влаштовані приміщення з усіма зручностями для паломників. На Афоні святим був побудований новий чернечий корпус і закладено фундамент собору. У 1901 році, незважаючи на слабке здоров’я, настоятелю знову довелося відправиться в російські подвір’я. Відвідавши Константинополь, Одесу і Таганрог, архімандрит Гавриїл в жовтні прибув в Новоніколаєвськ. 14 жовтня після Божественної Літургії він відчув нездужання, а на інший день здоров’я святого погіршився. 18 жовтня він причастився Святих Христових Тайн, а 19 жовтня т відійшов у вічне життя, куди завжди були спрямовані його думки і побажання. Чесні останки старця були перенесені в Одесу і поховані в крипті спорудженого їм храму.У 1994 році після неодноразових знамень і чудес, що відбувалися біля місця поховання святого, з благословення Високопреосвященнешего Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, були знайдені його нетлінні мощі і в 18-й тиждень після П’ятидесятниці 23 жовтня була скоєно урочисте прославлення преподобного в лику святих угодників Божих.

Джерело

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Гавриилу Афонскому, глас 6

От су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра удали́вся, к немерца́ющему све́ту го́ры Афо́нския прите́кл еси́, чистото́ю и гове́нием, моли́твами и трудо́м просла́вил еси́ Бо́га, хра́мы правосла́вныя во сла́ву Трисвята́го и́мене Его́ воздви́гл еси́, преблаже́нне Гаврии́ле, мы́ же святы́х моще́й твои́х обре́тение пра́зднующе, с ве́рою и любо́вию взыва́ем: моли́ Христа́ Бо́га, да сотвори́т на́с победи́тели греха́ и хра́мы Ду́ха Свята́го.

Кондак преподобному Гавриилу Афонскому, глас 1

Стяжа́л еси́ ду́х ми́рен в житии́ твое́м,/ пожи́л еси́ жела́нием Боже́ственным и любо́вию Го́спода твоего́,/ Гаврии́ле преблаже́нне,/ от Него́ же вене́ц прия́л еси́,/ и Христу́ со а́нгелы предстоя́,// моли́ спасти́ся на́м.

Молитва преподобному Гавриилу Афонскому

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Гаврии́ле, уго́дниче Христо́в, те́плый о на́с моли́твенниче и ско́рый помо́щниче! Се́ ны́не мы́, гре́шнии и недосто́йнии, с благогове́нием притека́юще к ра́це моще́й твои́х, усе́рдно мо́лим тя́: я́ко име́яй дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, потщи́ся богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Го́спода си́л, я́ко да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на на́с гре́шных, да пода́ст на́м ду́х пра́выя ве́ры, ду́х ве́дения и любве́, ду́х ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те. Моли́, о́тче свяще́нне, милосе́рдаго Бо́га, да возсия́ет све́т благода́ти Его́ су́щим во тьме́ лжеве́рия, и да позна́ют Христа́, Бо́га и́стиннаго, да возсия́ет све́т се́й блужда́ющим на распутиях раско́ла, да вразумя́тся и прии́дут во огра́ду Правосла́вныя Це́ркве, в не́йже еди́ной несомне́нно содева́ется ве́чное спасе́ние ве́рных. Помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да призове́т Госпо́дь наро́д на́ш к вели́кому покая́нию и пла́чу о гресе́х оте́чества на́шего, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, да утоли́т шата́ния и раздо́ры в земле́ на́шей, огради́т на́с от гне́ва, уби́йства, вражды́ и зло́бы, да па́ки возлю́бим дру́г дру́га и еди́но пребу́дем в Го́споде и Спаси́теле на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ ѕ7:

T сyетнагw и3 многомzтeжногw мjра ўдали1всz, къ немерцaющему свёту горы2 ґfHнскіz притeклъ є3си2, чистот0ю и3 говёніемъ, мlтвами и3 труд0мъ прослaвилъ є3си2 бг7а. хрaмы правосл†вныz во слaву трис™aгw и4мене є3гw2 воздви1глъ є3си2, пребл7жeнне гавріи1ле, мы1 же с™ы1хъ мощeй твои1хъ њбрётеніе прaзднующе, съ вёрою и3 люб0вію взывaемъ: моли2хрcта2 бг7а, да сотвори1тъ нaсъ побэди1тели грэха2 и3 хрaмы дх7а с™aгw.

Кондaкъ, глaсъ №:

Стzжaлъ є3си2 дyхъ ми1ренъ въ житіи2 твоeмъ, пожи1лъ є3си2 желaніемъ бжcтвеннымъ и3 люб0вію гдcа твоегw2, гавріи1ле пребл7жeнне, t негw2 же вэнeцъ пріsлъ є3си2, и3 хрcтY со а4гг7лы предстоS, моли2 сп7сти1сz нaмъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку