Житія святих,  Вересень

Преподобний Феоктист Палестинський, ігумен

Місяця вересня на 3-й день

Ігумен, сопостник преподобного Євфимія Великого. Разом із ним подвизався у Фаранській обителі, потім для великих подвигів святі віддалилися в Кутиллійську пустелю, де в печері проводили час у пості й молитві. Але незабаром їхнє святе життя стало відомим, і до них стали стікатися любителі чернечого житія.

Так утворилася кіновія, де преподобний Євфимій духовним керівником поставив преподобного Феоктиста. Після багатьох трудів і подвигів преподобний Феоктист помер 3 вересня 467 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Феоктисту Палестинскому, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Феокти́сте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Феоктисту Палестинскому, глас 4

В по́стницех присовокупи́вся вели́кому Евфи́мию,/ в по́двизех я́ко А́нгел на земли́ яви́ся,/ очища́я, преподо́бне, сердца́ ве́рных/ Боже́ственными зна́меньми повсегда́,// сего́ ра́ди любо́вию, Феокти́сте, тя почита́ем.

Тропaрь  прпdбнагw, глaсъ и7:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и5же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы2, fеоктjсте џтче нaшъ: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ прпdбном§ника fеоктjста, глaсъ д7:

Въ п0стницэхъ присовокупи2 вс‰ вели1кому є3vfЂмію, въ п0двизэхъ ћкw ѓгGлъ на земли2 kви1сz, њчищaz, прпdбне, сердцA вёрныхъ бжcтвенными знaменьми повсегдA, сегw2 рaди люб0вію, fеоктjсте, тS почитaемъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку