...
Преподобний Елладій Печерський Elladiy copy
Житія святих,  Вересень

Преподобний Елладій Печерський

Місяця вересня на 28-й день / жовтня на 4-й день

Про житіє преподобного Елладія Печерського збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі.

Згаданий на карті Ближніх печер 1638 року як «святий отець Елладій постник, чудотворець», в 1661 році як «Елладій чудотворець», в 1703 році як «Елладій затвірник».

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

 

Тропaрь, глaсъ G:

Пребlжeнніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши є3ллaдіе и3 nни1сіме, ћкw стzжaвши дерзновeніе ко гDу равноaгGльнымъ свои1мъ житіeмъ, є3гHже рaди њбогати2 хrт0съ нетлёніемъ и3 чудесы2
м0щи в†ша, м0лимъ вaсъ прилёжнw: и3спроси1те душaмъ нaшымъ њчищeніе и3 вeлію и3 богaтую млcть.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Богaтство бlгодaти и3 сыноположeніz стzжaвше мн0гими пHдвиги и3 добродётельми, и4хже рaди хrт0съ всели2 дyшы вaшz въ нбcнаz селє1ніz сво‰, даровaвъ бlгодaть нетлёніz
и3 чудeсъ мощeмъ вaшымъ, къ ни1мже притекaюще, вопіeмъ: рaдуйтесz, є3ллaдіе и3 nни1сіме, ликHвъ и4ночествующихъ похвало2 и3 ўкрашeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку