Преподобний Антоній Оптинський p1dghl07ss68e1gd61b391fakcvf3
Житія святих,  Серпень

Преподобний Антоній Оптинський

Місяця серпня на 7-й день

Преподобний Антоній Оптинський, в миру Олександр Іванович Путілов, був молодшим братом преподобного Моїсея Оптинського. Виховуючись в благочестивій і глибоко віруючій родині, він, як і старший брат його, з юності бажав духовного життя.

При нашесті французів в 1812 році Олександр опинився в Москві і жорстоко постраждав від них. Втік в Ростов до своїх рідних, а звідти через деякий час відправився в рославльські ліси, де вже п’ять років подвизався його старший брат Тимофій, майбутній ігумен Оптиної пустині преподобний Моісей. Витримавши чотирирічне випробування, 2 лютого 1820 року Олександр був зодягнений в ангельський образ на свято Стрітення Господнього і іменований Антонієм.

Виконуючи волю боголюбивого архіпастиря – єпископа Калузького Філарета, преподобний Моїсей і преподобний Антоній 3 червня 1821 року відправляються до Оптиної пустині для відкриття при цій обителі усамітненого скиту. У 1825 році, після призначення преподобного Мойсея настоятелем Оптиної пустині, преподобний Антоній був призначений начальником скиту.

В Оптиній пустині в Скитському братстві не було такого смиренного послушника, яким був молодий скитоначальник Антоній, який ні найменшого розпорядження не робив без благословення свого старця і брата – преподобного Моїсея. У строгому подвизі преподобний старець Антоній став проводити своє нове життя, через що посилилася хвороба в ногах до крайності – вони до колін були покриті ранами і часом сильно стікали кров’ю.

9 березня 1865 року, коли старцеві виповнилося рівно 70 років, після трирічного самовипробування він прийняв велику схиму. За хвороби старця постриг було скоєно келейно настоятелем обителі преподобним Ісаакієи. В серпні 1865 року настав останній день життя багатостраждального преподобного Антонія.

Увечері, під час всенішної, вмираючий раптом зажадав, щоб до нього запросили настоятеля. Як справжній послушник, він і в останню путь не хотів вирушати без настоятельского благословення. Виконуючи беззаперечно волю вмираючого, настоятель преподобний Ісаакій благословив його і попрощався з ним вже навіки. Похований преподобний Антоній в Казанському соборі монастиря поруч з преподобним Моісеєм. У 1996 році зарахований до лику місцевошанованих святих у Соборі Оптинський старців.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Антонию Оптинскому, глас 1

Украси́лся еси́, о́тче Анто́ние, смире́нием,/ благода́тию же о́чи душе́внеи просвети́л еси́,/ разсужде́ние, я́ко верх доброде́тели, стяжа́л еси́/ и послуша́нием Бо́гу угоди́л еси́,/ сего́ ра́ди со умиле́нием зове́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя,// сла́ва Подаю́щему тобо́ю нам исцеле́ния.

Кондак преподобному Антонию Оптинскому, глас 7

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ се́рдцем младе́нствуя, Бо́гу пел еси́,/ ра́зумом ста́рец быв,/ ю́ныя наставля́л еси́,/ ду́хом высо́к,/ пред отцы́ и бра́тиею себе́ ума́лил еси́,/ ве́рный же в ма́лом,/ ны́не вели́к в Ца́рстве Бо́жием нарече́н еси́,// я́ко ты еси́ вои́стинну О́птины похвало́.

Тропaрь, глaсъ №:

Ўкраси1лсz є3си2, џтче ґнтHніе, смирeніемъ, бlгодaтію же џчи душeвніи просвэти1лъ є3си2, разсуждeніе, ћкw вeрхъ добродётели, стzжaлъ є3си2, и3 послушaніемъ бGу ўгоди1лъ є3си2, сегw2 рaди со ўмилeніемъ зовeмъ ти2: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва прослaвльшему тS, слaва подаю1щему тоб0ю нaмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ з7:

Прпdбне ґнтHніе, сeрдцемъ младeнствуz, бGу пёлъ є3си2, рaзумомъ стaрецъ бhвъ, ю4ныz наставлsлъ є3си2, дyхомъ выс0къ, пред8 nтцы6 и3 брaтіею себE ўмaлилъ є3си2, вёрный же въ мaломъ, нhнэ вели1къ въ цrтвэ б9іемъ наречeнъ є3си2, ћкw ты2 є3си2 вои1стину џптины похвало2.

Ще в розробці

Знайшли помилку