...
Преподобний Афанасій Афонський, ігумен p1anuk2nvf1kt94mf1pqe3l41rv73
Житія святих,  Липень

Преподобний Афанасій Афонський, ігумен

Місяця липня на 5-й день

Народився в Трапезунді, в благочестивій християнській сім’ї, і названий був Авраамієм. Рано осиротівши, він виховувався в однієї благочестивої черниці, наслідуючи її в навичках чернечого життя, пості та молитві. Подальшу свою освіту святий продовжив у Візантії. Досконало вивчивши різні науки, він став наставником юнацтва. Після знайомства з преподобним Михайлом Малеїном, знехтувавши всією мирською метушнею, святий віддалився в Кімінський монастир у Малій Азії, де прийняв чернечий постриг з ім’ям Афанасій. В обителі преподобний Афанасій з ретельністю виконував монастирські послухи, а у вільний час займався переписуванням священних книг. Відомо, що він переписав Чотириєвангеліє та Апостол.

Тривалими постами, пильнуваннями, колінопреклоніннями, виснажливими працями преподобний Афанасій досяг такої досконалості, що в 960 р. з благословення ігумена оселився для пустельножительства на Святій Горі Афон. Підступний диявол, бажаючи вигнати його звідси, боров святого безперестанними помислами піти з місця подвигів. Але преподобний Афанасій перемагав підступи ворога молитвою, під час якої отримав дар зворушливих сліз.

За деякий час преподобний заснував на Афоні гуртожитковий монастир із суворим статутом, де і був ігуменом. Слава про обитель та її ігумена-подвижника поширилася всюди, так що навіть ігумени багатьох монастирів і архієреї бажали бути простими ченцями в Лаврі преподобного Афанасія.

За своє святе життя преподобний Афанасій удостоївся від Господа дару прозорливості та чудотворення: знаменням хреста він зціляв хворих і виганяв нечистих духів. Сама Пречиста Богородиця благоволила до святого і кілька разів з’являлася преподобному, обіцяючи великій Лаврі свою невичерпну допомогу і захист.

Передбачаючи свою кончину, преподобний просив братію не спокушатися про те, що станеться. Давши братії останню настанову і помолившись, він зійшов разом з іншими шістьма братіями на верх храму оглянути будівництво. Раптом невідомими долями Божими верх храму обрушився, і преподобний з братіями були завалені камінням і там віддали свої душі в руки Божі. Смерть святого настала в 1000-1001 рр.

Тіло преподобного Афанасія, пролежавши непохованим три дні, не змінилося, не набрякло і не потемніло. А під час похоронних піснеспівів із рани, що була на нозі, всупереч природі потекла кров. Деякі старці збирали цю кров у рушники, і багато хто через неї отримував зцілення від своїх хвороб.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Афанасию Афонскому, глас 3

Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с те́лом к неви́димым спле́тением изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси́ де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми:/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Афанасию Афонскому, глас 8

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна,/ и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й моля́ о рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щим ти́:// ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Тропaрь, глaсъ G:

Е$же во пл0ти житію2 твоемY ўдиви1шасz ѓгGльстіи чи1ни, кaкw съ тёломъ къ неви6димымъ сплетeніємъ и3зшeлъ є3си2, приснослaвне, и3 ўzзви1лъ є3си2 дє1мwнскіz полки2. toнyдуже, ґfанaсіе, хrт0съ тебЁ воздадE богaтыми даровaньми: сегw2 рaди, џтче, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw невещeственныхъ сущeствъ зри1телz и3зрsдна, и3 дёzтельна сказaтелz всеи1стинна, взывaетъ тS стaдо твоE, бGоглаг0льниче: не њскудёй молS њ рабёхъ твои1хъ, и3збaвитисz напaстей и3 њбхождeній, вопію1щымъ ти2: рaдуйсz, џтче ґfанaсіе.

Ще в розробці

Знайшли помилку