Преподобні Сергій і Герман, Валаамські чудотворці 63f38bd15b868330627645
Житія святих,  Червень

Преподобні Сергій і Герман, Валаамські чудотворці

Місяця червня на 28-й день / вересня на 11-й день

Засновники Спасо-Преображенського Валаамського монастиря, преподобні Сергій і Герман, згідно з церковним переданням, були грецькими священноіноками, які в X столітті прийшли у володіння Великого Новгорода разом з першими православними місіонерами.

Історичні відомості про засновників Валаамського монастиря мізерні. Не раз у часи ворожих навал (XII, XVII століття) монастир переживав спустошення, на довгі десятиліття переривалося тут чернече служіння. В часи навал знищувалися церковні пам’ятки, монастирські святині, не раз були спалені і розграбовані багатюща монастирська бібліотека та сховище рукописів. Втрачено і житіє преподобних Сергія і Германа Валаамських. У XVI столітті вже були втрачені багато які історичні документи, про що свідчить древній синодик Валаамського монастиря, що зберігався в Староладожському Василівському монастирі після розорення обителі в 1611 році. Цей синодик є єдиним історичним документом, написаним на Валаамі, в якому відображено справжнє знання про першоначальників обителі. У синодику, в списку ігуменів, згадуються преподобні Сергій та Герман.

Свідченням чернечого подвигу Преподобних стали церковні перекази і стародавні літописні пам’ятники. Сенс чернечого життя преподобних Сергія і Германа полягав у поширенні світла Христової віри серед язичницьких карельських племен, в утвердженні Православ’я на Півночі Русі, в розбудові чернечої обителі, що стала оплотом Православ’я у ранні віки християнської просвіти. Стародавні новгородські літописи повідомляють про обретіння мощей преподобних Сергія і Германа і перенесення їх у Новгород під час навали шведів в 1163-64 роках: «В лето 1163. О архиепископе Иоанне. Поставиша Великому Новуграду архиепископа Иоанна Перваго, а преж были епископы. Того же лета обретены быша мощи и перенесены преподобных отец наших Сергия и Германа Валамских, Новгородских чудотворцев при архиепископе Новгородском Иоанне…»

Саме тоді відбулося місцеве прославлення засновників Валаамського монастиря і було покладено початок церковному шануванню преподобних Сергія і Германа в межах Новгородської єпархії. Свідченням їх церковного шанування є наявність у соборі Новгородських святих, згадування в службі «Всім руським святим», складеній у XVIII столітті, а також прориси та іконописний оригінал XVIII століття. Текст оригіналу говорить: «Сергий подобием сед, брада Александра Свирскаго, ризы преподобническия, схима на плечах», «Герман сед, брада покороче Влаасиевы, ризы преподобническия, схима на плечах», «Сергий сед, брада аки у Александры Свирскаго, ризы преподобническия, на плечах схима. Герман сед, брада аки у Кирилла Белоезерскаго, риза преподобническая, на плечах схима».

На початку XVIII століття були відомі ікони преподобних Сергія і Германа. Нагадування про втрачене житіє Преподобних зустрічається в численних списках «Валаамської бесіди», пам’ятки церковної публіцистики XVI-XVII століть. Зачало «Бесіди», безсумнівно, є уривком з вересневих Міней, де розповідається про перенесення мощей преподобних Сергія і Германа (Карельських чудотворців) з Новгорода у монастир Всемилостивого Спаса по утишенню військової небезпеки, мабуть, у 1182 р., що підтверджується новгородськими літописними джерелами. Первісне місце подвигів преподобних Сергія і Германа вказується на Святому острові. Так говорить передання, відоме при ігумені Єфремі у другій половині XVIII століття. Також даний факт підтверджує і шведський атлас, в якому на карті острова Валаама Святий острів іменується як Vanho Valamo – Старий Валаам, і на цьому острові вказаний хрест.

У грамоті Новгородського митрополита Варлаама, від 27 травня 1592 року, викладаються деякі правила Валаамського гуртожитку: «Жить по чину монастырскому благочинно, смирно, безмятежно, по преданию отеческому и по закону преподобных Валаамских первоначальников Сергия и Германа – общежительством. Закон и начало, изстари положенные в Валаамском монастыре, не разорять, но сохранить со всяким благоговением. Жить в согласии всей братии и слугам вкупе, единомысленно и меж себя в послушании. Монастырское содевать по совету, с сбора всей братии; без братского собора не должны действовать ни старец, ни слуга. Общину соблюдать по прежнему: платье и обувь давать по старине, из монастырской казны как братиям, так и слугам. Казначея во всяком обиходе: приходе и расходе, считать в правду по спискам».

Надзвичайно широке поширення «Валаамської бесіди», відомої в безлічі списків XVI, XVII, XVIII століть, свідчить про високий духовний авторитет засновників Валаамського монастиря, бо саме їх духовними вустами викладена позиція нестяжателів у відомій церковній полеміці XVI століття.

В 1611 році монастир був розорений шведами, і на острові жили шведські колоністи. В 1685 році в царювання Великих Князів Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, шведи захотіли відкопати мощі преподобних і поглумитися над ними, але Господь молитвами преподобних незабаром послав на них великі недуги і розслаблення членів, тому вони злякались й над мощами їхніми влаштували каплицю.

У цьому ж році архімандрит Тихвинського монастиря Макарій повергнув на ім’я Російських самодержців такі прохання: «Милостивые Государи и Великие Князи Иоанн Алексеивич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодерджцы, пожалуйте нас богомольцев своих; не дайте, великие государи, тех святых Германа и Сергия Валааских, паче же и Российских древних, преславных чудотворцев их мощем у проклятых лютор в поругании быть: повелите, государи, те святые мощи с того Валаамского острова от их лютерского поругания пренести в свое царское богомолие монастырь, дабы оне, проклятые люторы, тем не возносилися и святым нашим поругания не чинили, и за сие бы от окрестных государств, которые ныне состоят в благочестии и содержат закон греческий, поношения и укоризны не было; паче же премудрый Господь Бог, за сие люторам на святыя наша попущение, на нас праведного своего гнева не послал. Воистину великие Государи, тии Святые Герман и Сергий, Валаамские чудотворцы, преславные, еще живи быша, и тогда прорицаху настоящая, будущая, яже о сем, великиие Государи, сотворите прилежное радение, дабы тех святых Германа и Сергия Валаамских, паче же Российских православных чудотворцев, много чудесныя их мощи от проклятых лютор в поругании не были. За сие же вашу государскую благую ревность и за прилежное тех святых Германа и Сергия чудотворцев о вас молитвы, подаст вам Господь Бог милость Свою и покорит вам вся враги, возстающия на Православную нашу Христианскую веру под ноги ваша, о сем молим вас милостивых и премилостивых великих государей. Мы богомольцы ваши, и милости просим великие Государи Цари смилуйтесь».

У 1764 році капітан Яків Якович Мордвинов відвідав Валаамський монастир. У своїх записках він описує Святий острів, місце первісних подвигів преподобних Сергія і Германа: «К святому острову пристали с западной стороны, а в других местах пристать невозможно, понеже все каменные горы на утес, а где пристали на берегу крест деревянный и – восход на гору весьма крут. В половине горы часовня деревянная и в ней образы. Часовня поставлена и образы написаны при игумене Ефреме. Позади той часовни пещера в каменной горе, где Перподобные спасались. Проход во оную тесен, и проходили на коленях. Вшед в пещеру, можно стоять двум человекам. В оной стоит деревянный небольшой крест и лежат небольшие два камня, а над входом в оную пещеру висят отломившиеся от горы каменья, и некоторые лежат при входе, и видно, что упали с верха и расшиблись. По выходе из пещеры восходили на самую высоту горы и проход весьма крутой, и над проходом висят каменья и деревья. Взошед на гору, площадь которой вся заросши лесом, и погуляв на той горе спустились к своему судну. Святой остров от Валаамского отделяется проливом широтою на одну версту».
В 1755 році ігуменом Єфремом був збудований новий дерев’яний соборний храм, в якому був приділ преподобних Сергія і Германа. Той же мандрівник Мордвинов так описує сам монастир: «Монастырь построен на горе каменной, церкви, колокольня и ограда деревянные. И всему оному монастырю взят план, и на плане означено: Соборная церковь Преображения Господня, в ней приделы: с южной стороны – святых апостолов Петра и Павла, с северной – святого апостола Иоанна Богослова, вверху с юга святого апостола Андрея Первозванного, с северу святых праведных Захарии и Елисаветы, внизу с южной стороны – преподобных отец Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, где и мощи преп. под спудом, а сверху сделаны раки, и на раки их положены живописные их образы».

До 28 червня 1789 року був збудований та освячений новий соборний храм преподобних Сергія і Германа Валаамських чудотворців, скарбником Інокентієм з братією, де мощі їх спочивають під спудом. У 1817 році архімандритом Коневського монастиря Іларіоном була складена служба преподобним Сергію і Герману, валаамським чудотворцам, і надрукована в Синодальній друкарні з додаванням повчального слова на пам’ять їх.

В 1819 році, 20 жовтня, Святійшим Синодом було наказано загальноросійське шанування Валаамських угодників і визначені дні церковного святкування їхньої пам’яті 28 червня (11 липня н. ст.) і 11 вересня (24 вересня. н. ст.).

Мощі преподобних Сергія і Германа і нині спочивають під спудом в Спасо-Преображенському Соборі Валаамського монастиря. Свідченням благодатної молитовної допомоги Преподобних є численні чудеса, явлені по вірі тих, що просять і моляться.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам , глас 4

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему// и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, глас 1

От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма/ от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́./ И ны́не в торжестве́ преми́рнем богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,// е́же спасти́ всех нас, благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, глас 4

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:// ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Молитва преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам

О, вели́ции отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчии, и утопа́ющим благонаде́жное избав­ле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О, преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас, гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в день Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Е#ђліа хrт0ва и4стинніи посл{шницы kви1стесz прпdбніи, мjръ и3 вс‰, ±же въ нeмъ, ћкw не с{щаz преwби1дэвше любвE рaди хrт0вы, и3 въ морскjй џстровъ всели1стесz, и3 трудолю1бнw въ нeмъ проти1ву неви1димыхъ врагHвъ к0знемъ подвизaстесz, пост0мъ, бдёніемъ же и3 всен0щнымъ стоsніемъ плHти сво‰ д¦у мyдрэ повинyли є3стE. сегw2 рaди t вседержи1тельныz десни1цы достHйныz вэнцы2 пріsли є3стE, и3 нhнэ прес™ёй трbцэ предстоsще, моли1тесz всебlжeнніи nтцы2 сeргіе и3 гeрмане, сохрани1тисz въ ми1рэ странЁ нaшей, и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ №:

T мірскjz молвы2 бёгающе, безм0лвіz и3 бlгочeстіz рачи1тєли, въ ти1хое пристaнище валаaма, t вост0ка пріид0сте, и3 въ нeмъ є3ђльски хrтY добродётельми послёдующе, на вeрхъ совершeнства востекли2 є3стE: и3 нhнэ въ торжествЁ премjрномъ бGозрёніемъ наслаждaющесz, всебlжeнніи nтцы2 сeргіе и3 гeрмане, чlвэколю1бца бGа моли1те, є4же сп7сти2 всёхъ нaсъ, бlгочeстнw вaсъ почитaющихъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

T мірскaгw житіS и3зшeдше, tвержeніемъ же мjра хrтY послёдовасте, и3 достиг0сте вели1кагw невA є4зера, и3 вънeмъ на џстровэ валаaмэ всeлшесz, равноaгGльское житіE пожи1ли є3стE: toнyдуже веселsщесz прешли2 є3стE къ нбcнымъ черт0гамъ: и3 нhнэ со ѓгGлы вLчню пrт0лу предстоsще, поминaйте нaсъ ч†дъ свои1хъ, ±же собрaли бGомyдріи, да рaдостнw t души2 вопіeмъ: рaдуйтесz сeргіе и3 гeрмане, nтцы2 пребlжeнніи.

Ще в розробці

Знайшли помилку