Преподобна Параскева Топловська p1eduddfqa80uulgjcs1ot7erk3
Житія святих,  Грудень

Преподобна Параскева Топловська

Місяця грудня на 3-й день

Преподобна Параскева (у миру Ольга Іванівна Родимцева) народилася в Московській губернії в слободі Садова в 1849 році. Після закінчення Московського міщанського училища вступила до московського Страсного монастиря, де в 1874 році була пострижена в рясофор з ім’ям В’ячеслава. У 1875 році, коли ігуменя Страсного монастиря Валерія отримала благословення перейти в Топловський монастир Таврійської єпархії, розташований у лісовій місцевості між містами Білогірськом та Старим Кримом, вона вирішила взяти з собою черницю В’ячеславу. І незабаром її було призначено секретарем монастирської ради, а пізніше — скарбницею.

16 липня 1889 року єпископ Таврійський Мартініан (Муратовський), постриг черницю В’ячеславу в мантію з назвою імені на честь преподобномучениці Параскеви. У грудні того ж року призначив її настоятелькою монастиря, а 26 липня 1890 року, у день пам’яті преподобномучениці Параскеви, звів у сан ігумені.

13 липня 1928 року Президія КримЦВКа винесла постанову про закриття монастиря. Ігуменя Параскева і черниці обителі продовжували робити все можливе, чинячи опір переважаючій силі державного атеїзму. У своєму заповіті ігуменя писала: «Не сумуйте, рідні мої сестри, про мене, вашу стару матір, міцно про Господа вас люблячої. Моліться за мене церковною і келійною молитвою, любіть беззавітно набагато більше за своє життя святу обитель і живіть згідно з чернечими обітницями. Все це, тобто, святі ваші молитви, ваша міцна любов до святої обителі і подвижницьке ваше життя, послужить мені виправданням перед Господом, окрилить мою душу і наблизить до Сіонської гори і до граду Живого Бога, Єрусалиму Небесного» (Євр. 12:22).

У неділю, 3 грудня 1928 року з ігуменею Параскевою стався параліч серця.

Рішення про зарахування до лику святих ігумені Свято-Параскевіївського Топловського монастиря Параскеви Родимцевої було прийнято Священним Синодом УПЦ 25 березня 2009 року. 11 липня 2010 року відбулося прославлення її у лику святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Параскеве Топловской, глас 4

Преподо́бная ма́ти на́ша Параске́во,/ бога́тство и сла́ву ми́ра сего́ презре́ла еси́,/ измла́да уневе́стилася еси́ красне́йшему па́че все́х Христу,/ кре́ст взе́мше и с него́ да́же до сме́рти не сше́дше./ Чистоту́ душе́вную и теле́сную Го́сподеви в да́р принесла́ еси,/ безкро́вными страда́ньми Ему́ угоди́ла еси́:/ в Небе́сней оби́тели ны́не пребыва́еши,/ помина́й на́с чту́щих сла́вную па́мять твою.

Ин тропарь преподобной Параскеве Топловской, глас 1

От ю́ности твоея́ уневе́стилася еси́ Христу́/ и Тому́ Еди́ному рабо́тала еси́, Параске́во богому́драя./ Егда́ богоспаса́емую оби́тель твою́ хи́щныя богобо́рцы обложи́ша,/ по́двигом испове́дничества увенча́лася еси́./ Те́мже и на́с в доброде́телех с любо́вию вразуми́ тве́рдо стоя́ти/ в правосла́вной ве́ре и благоче́стии.

Кондак преподобной Параскеве Топловской, глас 2

Во оби́тели То́пловстей всели́лася еси́, Параске́во блаже́нная,/ мирски́й мяте́ж и челове́ческое лука́вство презре́ла́ еси́./ Те́мже и Бог превознесе́ тя́ во времена́ лютых гоне́ний./ Укрепи́ малоду́шныя и загради́ уста́ ху́лящих Святу́ю Це́рковь,/ от вся́ких находя́щих зо́л изба́ви на́с/ моли́твами твои́ми со умиле́нием зову́щих:/ Ра́дуйся, похвало́ земли́ на́шея и утвержде́ние.

Молитва преподобной Параскеве Топловской

О, преподо́бная и му́драя ма́ти на́ша Параске́во! В жи́зни се́й вре́менней, непреста́нно Христу́ рабо́тати навы́кшая, в послушании, посте́ и моли́тве при́сно пребы́вшая, благоче́стно житие́ твое́ сконча́вшая и стяжа́вшая неувяда́емый сла́вы вене́ц! Приими́ сие́ моле́ние на́ше ма́лое с любо́вию и слеза́ми тебе́ приноси́мое. Просвети́ тьму́ на́шу луча́ми пресве́тлыми боже́ственных доброде́телей твои́х. Изле́й на на́с, ча́д твои́х, еле́й ми́лостей и благодея́ний твои́х. Стру́пы грехо́вныя умягчи́, ра́ны душе́вныя и теле́сныя исцели́, в не́мощех су́щия посети́ и уте́ши. О, блаже́нная и кро́ткая ма́ти на́ша, не оста́ви на́с си́рых! И я́коже не оста́вила еси́ оби́тели твоея́ по успе́нии твое́м, пребыва́я та́мо те́лом, душе́ю же на небесе́х, та́ко и ны́не не оста́ви на́с в доброде́тели убо́гих. Изба́ви на́с всемо́щным твои́м, е́же к Бо́гу, предста́тельством от бе́д и искуше́ний, находя́щих на ны́ по грехо́м на́шим. Умоли́ Человеколю́бца Христа́ дарова́ти на́м оставле́ние грехо́в, да невозбра́нно про́йдем по́прище вре́меннаго жития́ сего́ и вни́дем в ра́дость ве́чную со все́ми святы́ми. Ами́нь.

 

Тропaрь, глaсъ д7:

Прпdбнаz мaти нaша параскevо, богaтство и3 слaву мjра сегw2 презрёла є3си2, и3змлaда ўневёстиласz є3си2 краснёйшему пaче всёхъ хrтY, крeстъ взeмше и3 съ негw2 дaже до смeрти не сшeдше. чистотY душeвную и3 тэлeсную гDеви въ дaръ принеслA є3си2, безкр0вными страдaньми є3мY ўгоди1ла є3си2: въ нбcнэй nби1тели нhнэ пребывaеши, поминaй нaсъ чтyщихъ слaвную пaмzть твою2.

Тропaрь, глaсъ №:

T ю4ности твоеS ўневёстиласz є3си2 хrтY и3 томY є3ди1ному раб0тала є3си2, параскevо бGомyдраz. є3гдA бGосп7сaемую nби1тель твою2 хи6щныz богоб0рцы њбложи1ша, п0двигомъ и3сповёдничества ўвэнчaласz є3си2. тёмже и3 нaсъ въ добродётелехъ съ люб0вію вразуми2 твeрдw стоsти въ правослaвной вёрэ и3 бlгочeстіи.

Ще в розробці