Преподобна Марфа, мати Симеона Дивногорця p1e08beadp3donrs1s8j702r3m4
Житія святих,  Липень

Преподобна Марфа, мати Симеона Дивногорця

Місяця липня на 4-й день

Преподобна Марфа, мати святого Симеона Дивногорця, Стовпника (відомості про нього вміщено 24 травня) була родом з Антіохії. З молодих років вона прагнула до чернецтва, але батьки переконали її вийти заміж. Чоловік її, Іоанн, скоро помер, і праведна Марфа всі свої сили віддала на виховання сина. Вона була для сина взірцем високої християнської налаштованості: часто відвідувала храми Божі, уважно, з благоговінням слухала церковні служби, часто долучалася Святих Христових Таїн. Щоночі праведна Марфа вставала на молитву, яку здійснювала з сердечною теплотою і сльозами. Особливо вона шанувала святого Іоанна, Предтечу і Хрестителя Господнього, який був її покровителем і часто являвся їй у видіннях. Преподобна Марфа була милостива до жебраків, годувала й одягала їх, відвідувала лікарні, служила хворим, а померлих ховала, тим, хто готувався прийняти Святе Хрещення, вона своїми руками готувала одяг.

Преподобна Марфа була мовчазна, ніхто не чув від неї дозвільного, брехливого або порожнього слова, ніхто не бачив її гнівною, такою, що сперечалася з ким-небудь або сумною. Вона була зразком цнотливого, благочестивого життя і своїм прикладом багатьох наставляла на шлях спасіння. Коли її син, святий Симеон, став відомим подвижником, вона, відвідуючи його, переконувала його не підноситися подвигами, а все приписувати дії благодаті Божої.

Преподобній Марфі заздалегідь сповістили про близьку смерть: вона побачила Ангелів зі свічками, які сказали, що вони прийдуть за нею через рік. Свята удостоїлася також бачення райських обителей, і Сама Пречиста Діва показала їй Небесні оселі, уготовані праведникам.

Кончина святої Марфи була мирною († 551), тіло ж її було поховано на Дивній горі, на місці подвигу її сина, преподобного Симеона Стовпника.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Марфе Антиохийской, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ма́рфо, дух твой.

Кондак преподобной Марфе Антиохийской, глас 2

В моли́твах Го́сподеви предстоя́щи,/ Пречи́стей Де́ве Богоро́дице пе́ние и хвалы́ принося́щи,/ Ма́рфо честна́я,/ породила́ еси́ свяще́нное отроча́,/ Симео́на преди́внаго, свети́льника всеми́рнаго,// с ни́мже моли́ при́сно о всех нас.

 

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ, мaти, и3звёстнw спасeсz, є4же по џбразу: пріи1мши бо крeстъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, препод0бнаz мaрfо, д¦ъ тв0й.

Кондaкъ мaрfы, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мл7твахъ:

Въ мл7твахъ гDеви предстоsщи, пречcтэй дв7э бцdэ, пёніе и3 хвалы6 приносsщи, мaрfо честнaz, породилA є3си2 свzщeнное nтрочA, сmмеHна преди1внаго, свэти1льника всемjрнаго: съ ни1мже моли2 при1снw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку