...
Житія святих,  Січень

Праведний Максим, ієрей Тотемський

Місяця січня на 16-й день

Праведний Максим був священиком у місті Тотьмі в першій половині XVII століття. Він іменувався Максим Макар’єв, син Попов. Поставлений в ієрея, протягом 45 років він проходив добровільний подвиг юродства Христа заради і перебував у безперестанній молитві, в пості, наготі, абсолютно нехтував турботами про своє тіло.

Праведний священноієрей Максим уже за життя свого був відзначений благодатними дарами від Бога. Він спочив у глибокій старості 16 січня 1650 року і був похований при Воскресенській Варницькій церкві міста Тотьми. Трудівниче і святе життя його і чудесні зцілення, що витікали з його труни, стали спонукою до складання письмової оповіді про нього, але оповідь ця згоріла в пожежі Воскресенської церкви в 1676 році. Пізніше втрачено і складену в 1680 році нову оповідь. Тим часом чудеса біля гробу праведника тривали.

1715 року священик Воскресенської церкви Іоанн Рохлецов із парафіяльними людьми звернувся до архієпископа Велико-Устюзького Іосифа з проханням дозволити їм поставити гробницю над мощами святого Максима в Параскевіївській церкві, над цими мощами побудованій, і покласти на гробниці образ святого. Владика дав свій дозвіл і благословив служити молебні як іншим угодникам Божим.

У той час були ще всім пам’ятні чудеса, що сталися біля місця поховання праведного Максима, і чудеса ці були зображені на клеймах, що прикрашають гробницю угодника Божого.

У 1680 році житель Тотьми Борис Тимофіїв Тарунін захворів лихоманкою і лежав півроку розслабленим. Коли він закликав на допомогу праведного Максима, негайно отримав зцілення.

1691 року селянин Арефа Малевинський дев’ять тижнів не вставав із ліжка від лихоманки; коли ж став закликати на допомогу святого Максима, хвороба його зовсім минула.

Селянин Феодор Васильєв Мамошов дев’ять років був нездоровий і перебував у розслабленні. Вночі на 5 листопада 1703 року він бачив уві сні, ніби старий чоловік в одній сорочці підійшов до його ліжка і сказав йому: “Феодоре, перестань сумувати”. І, взявши його за плече, повів до церкви і велів прикластися до надгробка праведного Максима. Прокинувшись, Феодор відчув себе настільки здоровим, що міг пішки вирушити до Воскресенської церкви для вклоніння труні свого цілителя.

Анна Яковлєва Татаурова 1705 року протягом місяця була в нестямі розуму. Вночі уві сні з’явився їй праведний Максим і велів відслужити дві панахиди над його труною, обіцяючи їй за те одужання. Прокинувшись, хвора прийшла до тями і стала просити, щоб її звезли до гробу праведного, де вона після звершення панахид негайно ж відчула себе абсолютно здоровою.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь праведному Максиму Тотемскому, Христа ради юродивому, глас 4

Непоро́чным свяще́нством Бо́гови послужи́в,/ посреде́ мирска́го мяте́жа юро́дство избра́л еси́,/ взем бо крест, после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным по́мыслом/ и, с любо́вию к Нему́ доброде́тельми приближа́яся,/ земна́я оста́вив, Небе́сная восприя́л еси́,/ блаже́нне Макси́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́тися гра́ду То́тьме невреди́му// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак праведному Максиму Тотемскому, Христа ради юродивому, глас 4

Боже́ственному гла́су после́дуя,/ возревнова́л еси́ наставля́ти па́ству свою́/ не му́дростию сло́ва, но бу́йством жития́ безмяте́жнаго,/ непреста́нными моли́твами и сле́зными струя́ми/ ду́шу и те́ло омыва́я,/ возду́шными стихи́ями плоть изнуря́я,/ те́мже и по сме́рти чудесы́ тя Госпо́дь просла́ви,/ да с ве́рою зове́м к тебе́:// ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Макси́ме.

Тропaрь, глaсъ д7:

Непор0чнымъ сщ7eнствомъ бGови послужи1въ, посредЁ мірскaгw мzтeжа ю3р0дство и3збрaлъ є3си2, взeмъ бо крeстъ, послёдовалъ є3си2хрcтY невозврaтнымъ п0мысломъ и3, съ люб0вію къ немY нбcнаz воспріsлъ є3си2, бlжeнне маxjме, џтче нaшъ, моли2хрcта бг7а сохрани1тисz грaду т0тьмэ невреди1му и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Бжcтвенному глaсу послёдуz, возревновaлъ є3си2 наставлsти пaству свою2 не мyдростію сл0ва, но бyйствомъ житіS безмzтeжнагw, непрестaнными мlтвами и3 слeзными струsми дyшу и3 тёло њмывaz, воздyшными стіхjами пл0ть и3знурsz, тёмже и3 по смeрти чудєсы2 тS гдcь прослaви, да съ вёрою зовeмъ къ тебЁ: рaдуйсz, бGомyдре џтче нaшъ маxjме.

Ще в розробці

Знайшли помилку