Праведні Іоаким і Анна, батьки Пресвятої Богородиці 63ee375307310610977141
Житія святих,  Вересень

Праведні Іоаким і Анна, батьки Пресвятої Богородиці

Місяця вересня на 9-й день / грудня на 9-й день

Свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, була молодшою донькою священика Матфана з Вифлеєма, який походив із коліна Левіїна. Вона вийшла заміж за святого Іоакима, який був родом із Галілеї. Довго свята Анна була безплідна, але через понад 50 років, за палкими молитвами святого подружжя, Ангел Господній сповістив їм про зачаття Доньки, Яку благословить весь рід людський.

Більшість ікон, присвячених Зачаттю святої Анни, зображують Пресвяту Діву, що зневажає ногами змія. “Внизу ікони, з боків її, святі Іоаким і Анна зображуються зазвичай із піднятими і молитовно складеними руками; очі їхні також спрямовані вгору і споглядають Божу Матір, Яка ніби ширяє в повітрі з розпростертими долонями; під Її стопами зображено кулю, оповиту змієм, який означає диявола, який в особі занепалих прабатьків прагне підпорядкувати своїй владі весь всесвіт”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, глас 2

Пра́ведных Твои́х, Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя,// спаси́ ду́ши на́ша.

Тропарь успению праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, глас 4

Жизнь ро́ждшую во чре́ве носи́ла еси́, Чи́стую Богома́терь,/ Богому́драя А́нно./ Те́мже к прия́тию Небе́сному, иде́же веселя́щихся жили́ще,/ в сла́ве ра́дующися, ны́не преста́вилася еси́,/ чту́щим тя любо́вию/ прегреше́ний прося́щи очище́ние,// присноблаже́нная.

Ин тропарь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, глас 1

И́же в зако́нней благода́ти пра́ведни бы́вше,/ Младе́нца богода́ннаго породи́ша нам Иоаки́м и А́нна./ Те́мже днесь све́тло торжеству́ет,/ ве́село пра́зднующи, Боже́ственная Це́рковь, честну́ю ва́шу па́мять,/ сла́вящи Бо́га,// воздви́гшаго рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове.

Кондак праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, глас 2

Ра́дуется ны́не А́нна,/ непло́дства разреши́вшися соу́з,/ и пита́ет Пречи́стую,/ созыва́ющи вся воспе́ти/ Дарова́вшаго от чре́ва ея́ челове́ком// еди́ну Ма́терь и Неискусому́жную.

Кондак успению праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, глас 2

Прароди́телей Христо́вых па́мять пра́зднуем,/ тех ве́рно прося́ще по́мощи/ изба́витися всем от вся́кия ско́рби, зову́щим:// Бог наш с на́ми, сих прославле́й, я́коже благоволи́.

Молитва праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы

О, присносла́внии Христо́вы пра́ведницы, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, предстоя́щии Небе́сному Престо́лу Вели́каго Царя́ и ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, я́ко от преблагослове́нныя дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, воплоти́тися изво́лившему, к вам, я́ко многомо́щным предста́телем и усе́рдным о нас моли́твенникам, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии. Моли́те бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, по дело́м на́шым пра́ведно на ны дви́жимый, и да безчи́сленныя прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х да утверди́т нас. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре живо́т наш сохрани́те и во всех благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам от Бо́га да́рующе, от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти, предста́тельством ва́шим нас избавля́юще, и от всех враг ви́димых и неви́димых защища́юще, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же ва́шим святы́м умоле́нием, да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, ему́же со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь с™hхъ, глaсъ в7:

Првdныхъ твои1хъ гDи, пaмzть прaзднующе, тёми м0лимъ тS, сп7си2 дyшы нaшz.

И#ли2 сeй, глaсъ №:

И%же въ зак0ннэй бlгодaти првdни бhвше, младeнца бGодaннаго породи1ша нaмъ, їwакjмъ и3 ѓнна. тёмже днeсь свётлw торжествyетъ вeселw прaзднующи бжcтвеннаz цRковь, чcтнyю вaшу пaмzть, слaвzщи бGа, воздви1гшаго р0гъ сп7сeніz нaмъ въ домY дв7довэ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Рaдуетсz нhнэ ѓнна, непл0дства разрэши1вшисz соyзъ, и3 питaетъ пречcтую, созывaющи вс‰ воспёти даровaвшаго t чрeва є3S человёкwмъ, є3ди1ну м™рь и3 неискусомyжную.

Ще в розробці

Знайшли помилку