Положення чесного Поясу Пресвятої Богородиці p1as1r8jal14g21vv14u7c34ph4
Житія святих,  Серпень

Положення чесного Поясу Пресвятої Богородиці

Місяця серпня на 31-й день

Покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці в Константинопольському Влахернському храмі було за імператора Аркадія (395-408). До того велика святиня, ввірена апостолу Фомі самою Божою Матір’ю, після Її Успіння спадкоємно зберігалася в Єрусалимі у благочестивих християн. Через багато років, за царювання імператора Льва Мудрого (886-911), від Пояса Божої Матері сталося диво зцілення його дружини Зої, яка страждала від нечистого духу.

Імператриці було видіння, що вона буде зцілена від недуги, коли на неї буде покладено Пояс Матері Божої. Імператор звернувся з проханням до Константинопольського Патріарха Євфимія II (пам’ять 5 серпня – грец.). Патріарх зняв печатку і відкрив ковчег, у якому зберігалася святиня: Пояс Матері Божої виявився цілком цілим, неушкодженим від часу. Патріарх поклав Пояс на хвору імператрицю, і вона негайно звільнилася від своєї недуги. Відслужили урочистий подячний молебень Пресвятій Богородиці, а чесний Пояс поклали назад у ковчег і запечатали печаткою.

На згадку чуда, що сталося, і дворазового положення чесного Пояса було встановлено свято Положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці. Частинки святого Пояса Богоматері перебувають в Афонському Ватопедському монастирі, у Трірському монастирі та в Грузії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Положения честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 8

Богородице Приснодево, человеков покрове,/ ризу и пояс пречистаго Твоего телесе,/ державное граду Твоему обложение даровала еси,/ безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи,/ о Тебе бо и естество обновляется и время./ Темже молим Тя мир граду Твоему даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак Положения честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 4

Честнаго пояса Твоего положение/ празднует днесь Твой, Препетая, храм/ и прилежно взывает Ти:/ радуйся, Дево,/ христиан похвало.

Ин кондак Положения честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 2

Богоприя́тное Твое́ чре́во, Богоро́дице,/ объе́мший по́яс Твой честны́й,/ держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма/ и сокро́вище есть благи́х неоску́дно,// еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Тропaрь, глaсъ и7:

Бцdе приснодв7о, человёкwвъ покр0ве, ри1зу и3 п0zсъ пречcтагw твоегw2 тэлесE, держaвное грaду твоемY њбложeніе даровaла є3си2, безсёменнымъ ржcтв0мъ твои1мъ, нетлённа пребывaющи: њ тебё бо и3 є3стество2 њбновлsетсz и3 врeмz. тёмже м0лимъ тS, ми1ръ грaду твоемY даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

БGопріsтное твоE чрeво, бцdе, њб8eмшій п0zсъ тв0й чcтнhй, держaва грaду твоемY неwбори1ма, и3 сокр0вище є4сть, бlги1хъ неwскyдно, є3ди1на р0ждшаz приснодв7о.

Ще в розробці

Знайшли помилку