Первомучениця рівноапостольна Фекла Іконійська p1au08jtnf13fd18ql1uh0scs1bb86
Житія святих,  Вересень

Первомучениця рівноапостольна Фекла Іконійська

Місяця вересня на 24-й день

Свята первомучениця рівноапостольна Фекла народилася в місті Іконії. Вона була донькою знаних і багатих батьків і вирізнялася надзвичайною красою. У 18 років її заручили знатному юнакові. Почувши проповідь святого апостола Павла про Спасителя, свята Фекла всім серцем полюбила Господа Ісуса Христа і твердо вирішила не виходити заміж і присвятити своє життя євангельській проповіді. Мати святої Фекли чинила опір наміру доньки і примушувала її вийти заміж за зарученого їй нареченого. Обручник святої Фекли поскаржився правителю міста на апостола Павла, звинувачуючи його в тому, що він відвернув від нього наречену. Правитель вкинув святого апостола Павла за ґрати. Свята Фекла вночі таємно віддала всі свої коштовності вартовим і вмовила їх таємно впустити її до в’язниці. Три дні вона сиділа біля ніг апостола, слухаючи його батьківські настанови. Батьки помітили, що Фекла зникла. Вони розіслали слуг для її пошуку. Нарешті її знайшли у в’язниці і силоміць привели додому.

Суд засудив апостола Павла до вигнання з міста. Святу Феклу знову довго переконували погодитися на шлюб, але вона не змінила свого рішення. Ні сльози матері, ні її гнів, ні погрози правителя не змогли відлучити святу Феклу від любові до Небесного Нареченого – Господа Ісуса Христа. Її мати в несамовитості зажадала від судді смертного вироку непокірній дочці, і святу Феклу було засуджено до спалення. Свята мучениця безтрепетно зійшла на багаття і перехрестилася. У цей момент їй явився Спаситель, благословляючи на майбутній подвиг, і невимовна радість наповнила її святу душу. Високо злетіло полум’я багаття, ореолом оточило мученицю і не торкнулося її. Гримнув грім, і сильна злива з градом погасила багаття. Мучителі в страху розбіглися. Свята Фекла, яку оберігав Господь, покинула місто і за допомогою одного юнака-християнина відшукала апостола Павла. Святий апостол і його супутники, серед яких був і святий апостол Варнава, ховалися в печері недалеко від міста, старанно молячись, щоб Господь зміцнив святу Феклу в стражданнях. Разом із ними свята Фекла пройшла з проповіддю Євангелія до Антіохії. У цьому місті вона зазнала переслідувань якогось сановника Олександра, який зачарувався її красою. Свята Фекла відкинула його пропозицію одружитися і, як християнка, була засуджена на смерть. Двічі на неї випускали голодних звірів, але вони не чіпали святу діву, покірно лягали біля її ніг і лизали їх. У всіх катуваннях свята мучениця Промислом Божим зберігалася неушкодженою. Нарешті, її прив’язали до двох биків і стали гнати їх у різні боки розпеченими прутами, але міцні мотузки розірвалися, як павутина, і бики розбіглися, а свята Фекла залишилася неушкодженою. Народ вигукнув: “Великий Бог християнський!” Сам правитель злякався, зрозумівши нарешті, що святу мученицю зберігає Всесильний Бог, Якому вона служить. Він повелів відпустити Феклу, рабу Божу, на свободу. З благословення апостола Павла Свята Фекла оселилася в пустельних околицях Селевкії Ісаврійської і прожила там довгі роки, безперестанку проповідуючи Слово Боже, зцілюючи хворих молитвою. Багатьох язичників свята Фекла навернула до Христа; Церква гідно іменує її рівноапостольною. Навіть язичницького жерця, який зазіхнув на її чистоту, вона, покаравши за зухвалість, привела до Святого Хрещення. Не раз ворог роду людського намагався погубити святу Феклу через засліплених гріхом людей, але сила Божа завжди зберігала вірну рабу Христову.

Коли свята Фекла була вже 90-річною старицею, на неї ополчилися язичницькі волхви за те, що вона безоплатно лікувала хворих. Вони не могли збагнути, що свята лікує хвороби силою благодаті Христової, і вважали, що їй особливо протегує богиня-дівиця Артеміда. Із заздрості до святої Фекли вони підіслали до неї найманців, щоб осквернити святу. Коли переслідувачі були вже зовсім близько, свята Фекла волала про допомогу до Христа Спасителя, і розступилася гора, і приховала святу діву, наречену Христову. Так віддала душу Господу свята Фекла.

Мощі святої Фекли перебували в місті Сісе – столиці Кілікійської Вірменії. Після захоплення Кілікійської Вірменії єгипетськими мамлюками частину мощей святої Фекли християни вивезли на Кіпр, де вони й досі зберігаються в жіночому монастирі святої Фекли, розташованому на околиці села Мосфілоті, неподалік від міста Ларнака.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь равноапостольной Фекле Иконийской, первомученице, глас 4

Словесе́м Па́вловым научи́вшися, богоневе́стная Фе́кло,/ и ве́рою утверди́вшися от Петра́, богозва́нная,/ первому́ченица яви́лася еси́ и первострада́льница в жена́х;/ возшла́ еси́ на пла́мень, я́ко на ме́сто благоцвету́щее,/ зве́ри и юнцы́ устраши́шася тебе́, вооружи́ся бо Кресто́м./ Тем моли́, всехва́льная, Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак равноапостольной Фекле Иконийской, первомученице, глас 8

Де́вства добро́тою просия́ла еси́,/ и му́ченичества венце́м украси́лася еси́,/ апо́стольству вверя́ешися, де́во, я́ко пресла́вная;/ и огня́ у́бо пла́мень в росу́ преложи́ла еси́,/ юнца́ же я́рость моли́твою твое́ю укроти́ла еси́,// я́ко первострада́льная.

Ин кондак равноапостольной Фекле Иконийской, первомученице, глас 2

Уязви́вши твое́ се́рдце доброде́во, любо́вию Христо́вою,/ обру́чника вре́меннаго я́ко небрего́ма преоби́дела еси́/ и на огнь дерзну́ла еси́,/ звере́й же уста́ загради́ла еси́,/ и, спа́сшися от них прилежа́ше Па́вла и́щущи,// Фе́кло первострада́льная.

Молитва равноапостольной Фекле Иконийской, первомученице

О райский цвете целомудрия, о мученице первейшая Завета Новаго, о Фекло, невесто Христова равноангельная, страдании очищенная и проповедию апостольскою напоенная, чистоты крине осиянный, подвиги многими процветый и чудесы преславными облагоухаяй!

Кому уподобим тебе, богозванная, всякое душепагубное прельщение поправшая, Духа Святаго исполнь сосуде, премудрости кладезю, цельбы источниче, иже всякия страсти пламень остужаяй! Яко облак светлый, прииди и омый нас дождем молитвы твоея от скверн душевных и телесных. Якоже огнь любве разжженый, уцеломудри сердца наша и воспламени я ко Христу любовию. Яко знамение мужества в страданиих непреклоннаго, укрепи колеблемая сердца наша спасительною силою Креста Господня; яко крепкая поборнице наша противу выну враждующих на ны, немощныя, буди нам щит огнезрачный необорим, да бежат от нас безстуднии демони, опаляемии твоими молитвами, да телеса наша яко храмы Святаго Духа будут.

Ей, Фекло, добродево премудрая, отврати очи наша от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочною совестию; исполни светильницы наша елеом целомудрия, зане тяжце согрешили есмы, верности Жениху Христу не сохранивше, и сего ради Чертога Брачнаго вне затворитися имамы. Обаче не отрини чада твоя, тебе молящаяся, но, яко благосердая помощнице, облеки ны в ризы яже о вере крепости, препояши чресла наша чистотою во умерщвление страстей и обновление духа; паче же и души наша кротостию и смирением украси, да яко чада Божии, якоже агнцы и овчата Христовы невозбранно пройдем искушения нечестиваго мира сего, и вожделеннаго Чертога Райскаго да достигнем, идеже вся мудрыя девы Престолу Жениха Христа предстоят, воспевающе достопокланяемое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Словесє1мъ пavлwвымъ научи1вшисz, бGоневёстнаz feкло, и3 вёрою ўтверди1вшисz t петрA бGозвaннаz, первом§ница kви1ласz є3си2, и3 первострадaльница въ женaхъ: возшлA є3си2 на плaмень, ћкw на мёсто бл7гоцвэтyщее, ѕвёри и3 ю3нцы2 ўстраши1шасz тебє2, воoружи1сz бо кrт0мъ. тёмъ моли2 всехвaльнаz хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Ўzзви 1вши твоE сeрдце, добродёво, люб0вію хrт0вою, њбрyчника врeменнаго, ћкw небрег0ма преwби1дэла є3си2, и3 на џгнь дерзнyла є3си2, ѕвэрeй же ўстA загради1ла є3си2: и3 спaсшисz t ни1хъ, прилэжaше пavла и4щущи, feкло первострадaльнаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку