...
Священомученик Мефодій, єпископ Патарський p1ec7s8ufi14cs19ju1eptlcgh0l3
Житія святих,  Червень

Священомученик Мефодій, єпископ Патарський

Місяця червня на 20-й день

Угодник Божий Мефодій з молоду віддав себе Богові, як посудина чесна, і приятелем Святого Духа виявився. Тому ж і архиєрейського сану сподобився жеребом божественним, і прийняв паству словесних овець у граді, названому Патара, що в Ликійському краю, і пас добре й боголюб’язно своє стадо, словами тихими просвітлюючи цілу Церкву. У той час піднялася Оригенова єресь і зваблювала багатьох. Бачачи, що вона перемагає, святитель Христовий проти неї повстав як найкращий пастир. І словами своїми, як вогнем божественним, попалив її і всіляку пітьму і мряку єретичну винищив премудрими ученнями і божественною благодаттю. Богонатхненні його слова, наче блискавка, всесвіт осіяли, казання його, як голос труби розумної, всю землю пронизало. Тому ж не стерпів ворог невидимий сміливости його і піднятих великих трудів за Церкву Христову і благочестя, озброїв на нього видимих ворогів — слуг своїх, еллінів, що ідолам поклонялися. І намовив їх вбити служителя Божого, який перед муками в умертвлення життєдайне одягнувся. Взяли-бо нечестиві святителя Христового Мефодія, мечем голову йому відтяли — і переставився святий до кращого життя. І той, хто спершу служив Агнцеві Божому, сам, як агнець, був зарізаний — принісся Богові в жертву живу. Тому й подвійним вінцем прикрасився, був доблесним поборником благочестя, проти єресей боровся і перед еллінами дерзновенно Христа ісповідував аж до пролиття крови і кончини мученицької. Постраждав за Христа в Авреліянове царство.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Мефодию, епископу Патарскому, глас 1

Кровь твоя́, му́дре, та́йно вопие́т от земли́,/ я́коже А́велева к Бо́гу,/ Богому́дре святи́телю Мефо́дие,/ я́сно пропове́давый Бо́жие вочелове́чение./ Те́мже и посрами́л еси́ Ориге́нову ле́сть,/ и преста́вился еси́ в Небе́сный черто́г./ Моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Мефодию, епископу Патарскому, глас 4

Священнотаи́нник Святы́я Тро́ицы,/ и я́же па́че ума́ повеле́ний Боже́ственных пропове́дник,/ и правосла́вным утвержде́ние был еси́, Мефо́дие,/ злосла́вныя обличи́л еси́ смы́слы,/ правове́рия ра́ди кро́вию твое́ю священному́ченик я́влься,/ и, Христу́ со А́нгелы предстоя́,// моли́ спасти́ся нам.

Тропaрь, глaсъ №:

Кр0вь твоS, мyдре, тaйнw вопіeтъ t земли2, ћкоже ѓвелева къ бGу, бGомyдре ст7и1телю меf0діе, ћснw проповёдавый б9іе вочеловёченіе. тёмже и3 посрами1лъ є3си2 nрігeнову лeсть, и3 престaвилсz є3си2 въ нбcный черт0гъ: моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Сщ7еннотаи1нникъ с™hz трbцы, и3 ±же пaче ўмA повелёній бжcтвенныхъ проповёдникъ, и3 правосл†внымъ ўтверждeніе бhлъ є3си2, меf0діе, ѕлосл†вныz њбличи1лъ є3си2 смhслы правовёріz рaди, кр0вію твоeю сщ7енномyченикъ ћвльсz, и3 хrтY со ѓгGлы предстоS, моли2, сп7сти1сz нaмъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку