...
Cвященомученик Дорофей, єпископ Тирський p1eb1e9hk429015onrs21b1s063
Житія святих,  Червень

Cвященомученик Дорофей, єпископ Тирський

Місяця червня на 5-й день

Святий Доротей був єпископом Тирського града в часи Диоклетіяна, нечестивого царя римського. Налягло тоді на християн люте гоніння, і покинув святий Доротей престол свій, і ховався по незнаних місцях. Коли воцарився Великий Константин і тишу прийняла Христова Церква, святий Доротей знову до Тиру на престол свій повернувся. І пас добре стадо словесних овець, багатьох з ідолопоклонницького блуду приводячи до Бога. І продовжилося життя його аж до Юліана Відступника”. Коли той прийняв царство, спочатку не гонив відкрито Церкви, а приховано, звелівши однодумним князям своїм, що землями володіли, мучити й убивати християн. Доротей же святий, бачачи знову катування велике, яке нечестиві чинять вірним, знову покинув престол Тирської Церкви, уникаючи рук катівських і даючи місце гніву: звелів Господь не віддавати себе біді, що явно находить від гонителів, але втікати від них: “Коли, — казав, — гонять вас у граді цьому, втікайте в інший”. Тому вийшов з Тиру і прийшов у Тракію, але й там ідолослужителів не уникнув: Бог прикликав його до вінця мученицького. В Удському граді схопили його Юліанові князі. Багато ран зазнавши й різні страждання перетерпівши, передав у муках блаженну душу свою в руки Христа Бога. Старий був вельми: мав від народження свого сто сім літ. Залишив після себе писання різні, Церкві потрібні, грецькою і латинською мовою — знав обидві ті мови добре, у премудрості ж духовній і зовнішній досконалий був. І написав житія пророків, й апостолів, й інші корисні слова і сказання, нині ж сам записаний до книги життя, перебуває з тими святими, про яких написав.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Дорофею, епископу Тирскому, глас 5

Нищелю́бием обогати́вся/ и ми́лость воздержа́ния источи́в,/ наслажде́ния Ца́рствия Небе́снаго сподо́бися,/ страда́льчески бе́ды прии́м по ста́де свое́м,/ и апо́столом обре́теся ссе́льник,/ о́тче священному́чениче Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Дорофею, епископу Тирскому, глас 5

Доброде́тельми сия́я, и Боже́ственными уче́нии па́че со́лнца,/ и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́,/ просвети́л еси́ зе́млю, Дорофе́е, отгна́в мглу многобо́жия и лю́тыя е́реси.// Сего́ ра́ди па́мять твою́ све́тло пра́зднуем.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 прест0лwмъ намёстникъ ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномч7ниче дwроfeе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Добродётельми сіsz, и3 бжcтвенными ўчє1ніи пaче с0лнца, и3 страд†ніи, бл7жeнне, њблистaлъ є3си2, просвэти1лъ є3си2 зeмлю, дwроfeе, tгнaвъ мглY многоб0жіz, и3 лю6тыz є4рєси. сегw2 рaди пaмzть твою2 свётлw прaзднуемъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку