...
Святий пророк Наум p1ae2bind3qm32j11bkvosa127c3
Житія святих,  Грудень

Святий пророк Наум

Місяця грудня на 1-й день

Святий пророк Наум – один із 12 малих пророків, родом із селища Елкоша (Галілея). Час його життя відноситься до VII ст. до Р. X. Старозавітна книга пророка Наума містить пророкування загибелі ассірійського міста Ніневії за його беззаконня, руйнацію Ізраїльського царства та хулу ассірійського царя Сеннахіріма на Єгову. Обставини життя пророка невідомі. Помер він на 45-му році життя і похований у своїй рідній землі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророку Науму, глас 2

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Науму, глас 4

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне, Нау́ме сла́вне.

Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 наyма пaмzть, гDи, прaзднующе, тёмъ тS м0лимъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Просвэти1вшеесz д¦омъ чи1стое твоE сeрдце, прbр0чества бhсть свэтлёйшагw пріsтелище: зри1ши бо ћкw насто‰щаz далeче с{щаz. сегw2 рaди тS почитaемъ, прbр0че бlжeнне наyме слaвне.

Ще в розробці

Знайшли помилку