...
Пророк Авакум p1ae2cl403oc74hid2q1bgn1bkd3
Житія святих,  Грудень

Пророк Авакум

Місяця грудня на 2-й день

Святий пророк Авакум був із племені Симеонового, син Асафата, із краю Юдейського. За добродійне життя своє прийняв від Бога дар пророцтва і пророкував про поневолення Єрусалиму, і зруйнування храму, і неволю людей, і плакав гірко, передбачивши ті біди, що мусять статися. Коли ж Навуходоносор, цар халдейський, із силою своєю прийшов до Єрусалиму, тоді Авакум утік у землю Ізмаїльтянську і був чужинцем на чужій землі. Після захоплення Єрусалиму, коли повернувся Навуходоносор до себе, повернувся й Авакум у край свій, і орав землю та працював женцем у час жнив. Одного разу, зваривши вариво й покришивши хліби у ночви, каже до рідних: “Я йду далеко, і якщо затримаюся, то винесіть хліби женцям”. Це сказавши, вийшов з дому, і явився йому по дорозі Ангел Господній, що наказав занести обід, який має, до Вавилону — Даниїлові в яму лев’ячу. І каже Авакум: “Господи, Вавилона не знаю”. І взяв його Ангел Господній за верх його і, тримаючи за волосся на голові, поставив його шумом вітру у Вавилоні над ямою на віддалі двох тисяч двохсот шістдесяти п’яти поприщ. І скрикнув Авакум, говорячи: “Даниїле, Даниїле, візьми обід, що послав тобі Бог”. І каже Даниїл: “Згадав Ти мене, Боже, не покидаєш тих, хто любить Тебе”. І став Даниїл, і їв. Ангел же Божий поставив Авакума раптом на місці його в землі жидівській. Пророкував же і про повернення людей з Вавилону, і про Різдво Христове, і про закінчення Старого Завіту. І за два роки перед поверненням людей з полону помер, і похований був на полі своїм.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророку Аввакуму, глас 2

Проро́ка Твоего́ Авваку́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Аввакуму, глас 8

Возгласи́вый вселе́нней от ю́га прише́ствие Бо́жие от Де́вы, Авваку́ме богоглаго́ливе,/ и на Боже́ственней стра́жи предстоя́нием/ слы́шания от светоно́сна а́нгела/ Христо́во Воскресе́ние возвести́л еси́ ми́ру,/ сего́ ра́ди ве́село зове́м ти:// ра́дуйся, проро́ков све́тлая добро́то.

Тропaрь, глaсъ в7:

Прbр0ка твоегw2 ґввакyма пaмzть, гDи, прaзднующе: тёмъ тS м0лимъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Возгласи1вый вселeннэй t ю4га пришeствіе б9іе t дв7ы, ґввакyме бGоглаг0ливе, и3 на бжcтвеннэй стрaжи предстоsніемъ слhшаніz t свэтон0сна ѓгGла, хrт0во воскрcніе возвэсти1лъ є3си2 мjру. сегw2 рaди вeселw зовeмъ ти2: рaдуйсz, прbр0кwвъ свётлаz добр0то.

Ще в розробці

Знайшли помилку