...
Мученик Іуліан Тарсійський p1eca3p8gvr5m19me1edd1j0r1beo3
Житія святих,  Червень

Мученик Іуліан Тарсійський

Місяця червня на 21-й день

Святий мученик Іуліан народжений був в Аназарвеї, місті другої єпархії Киликійської, від батька сенаторського благородства, елліна вірою, та від матері-християнки. Вона після смерти мужа свого переселилася до Тарсу Киликійського й, охрестивши хлопця Іуліана у святу віру, виховувала його в книжному вченні і в християнському благочесті. Коли ж був хлопець вісімнадцятилітній, налягло гоніння велике на християн за царювання Диоклитіяна — взяли блаженного Іуліана, до Маркіяна-ігемона на допит привели. Довго його там допитували, то ласками зваблювали, то погрозами й муками до ідольських жертв примушували — не відрікся Христа. По різних градах киликійських цілий рік його водили і всюди мучили всіляко — залишався, як діамант, твердий в ісповіданні Ісуса Христа. Коли привели його в поморський град, що називався Егея, тамф бісівські слуги насилу відкрили святому уста і вклали м’ясо ідоложертовне — хотіли мерзенними жертвами осквернити чистого і святого раба Христового. Коли його вкинули до темниці, прийшла до нього блаженна мати його, яка всюди здалеку ходила за ним, молячись до Бога, щоб укріпив сина її в подвигу страдницькому. Взяли її нечестиві і на допит поставили. Вона ж просила ігемона, аби дав їй сина на три дні, щоб переконати його поклонитися богам їхнім. І дозволив їй ігемон безперешкодно приходити до сина в темницю. Вона ж удень і вночі сиділа при синові, з великими сльозами, любими словами материнськими розмовляла з ним, переконувала його, аби терпів до кінця короткочасні муки за Христа, щоб вічних благ у лику святих мучеників від Господа сподобитися. Коли ж минуло три дні, поставлено святого разом з матір’ю перед судом ігемоновим. Сподівався ж ігемон, що мати переконала сина свого до жертв. Почав її похвалами прославляти, але вона, відкривши чесні й богонатхненні уста свої, голосно сповідала ім’я Ісуса Христа, ідольське нечестя багатьма докорами картала й осоромила. Також і святий Іуліан зробив: сміливо Христа, єдиного Бога, прославляв, докоряв же язичницькому багатобожжю. Тоді розлютився ігемон, мучив обох немилостиво. Матір-бо мученикову довго бив, звелів п’яти ніг її, якими ходила за сином своїм, відрізати і вигнати її. Мученика ж святого Іуліана звелів покласти у веретище з піском і гадами повзучими отруйними і вкинути в море. І так святий Іуліан прийняв кінець мук. Померла ж страдницьки і свята мати його — і прийняла вінець перемоги від Христа Бога. Тіло Іуліана святого хвилі на сушу винесли. Одна благочестива жінка, вдова, взявши, принесла його до Александрії і поховала чесно. За якийсь час перенесено було ті святі мощі до Антіохії. Пам’ять же святого мученика Іуліана святий Іоанн Золотоустий, коли ще жив в Антіохії, похвальним словом прославив і вшанував на славу Христа, Бога нашого.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Иулиану Тарсийскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Иулиа́н,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Иулиану Тарсийскому, глас 2

Благоче́стия непобеди́маго во́ина/ и и́стины согла́сника и ору́жника,/ вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на днесь/ и к нему́ возопии́м:// моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7никъ тв0й, гDи, їуліaнъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти: тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ мл7твахъ:

Бл7гочeстіz непобэди1маго в0ина, и3 и4стины соглaсника и3 nрyжника, вси2 дост0йнw восхвaлимъ їуліaна днeсь, и3 къ немY возопіи1мъ: моли2 хrтA бGа њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку