...
Житія святих,  Квітень

Преподобний Василій сповідник, єпископ Парійський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця квітня на 12-й день

У Парії, давньому місті Малої Мізії, з часу поширення в ньому християнська була заснована єпископська кафедра, підпорядкована Кизицькому митрополиту. Одним із єпископів цього міста був преподобний Василій, обраний єпископом за своє доброчесне й богоугодне життя. Коли виникла іконоборча єресь, преподобний Василій явив себе як істинний сповідник Христовий: уникаючи будь-якого спілкування з єретиками, він не дозволяв їм діяти у своїй єпархії і не погодився, попри весь примус, підписати письмову постанову про знищення ікон. За цю ревність за вірою він змушений був переносити ганьбу та поругання з боку єретиків, проводячи, подібно до апостола Павла, життя в скорботах, бідах і тіснотах, постійно переселяючись із одного місця до іншого. За свого благочестя і прагнення берегти чистоту вчення Церкви преподобний Василій не міг не ненавидіти нечестиві зібрання єретиків, тож не вступав у спілкування з ними. Догодивши Господеві своїм життям, святий з миром відійшов до Нього.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Кондак преподобному Василию, епископу Парийскому , глас 2

Вы́шняго све́том озари́вся, блаже́нне,/ просвеща́еши вся,/ и́же любо́вию че́ствующия твое́, о́тче, честно́е страда́ние./ Васи́лие священнострада́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га// непреста́нно о всех нас.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Въ вhшнихъ и3щS:

Вhшнzгw свётомъ њзари1всz, бlжeнне, просвэщaеши вс‰, и5же люб0вію чествyющыz твоE, џтче, честн0е страдaніе, васjліе сщ7еннострадaльне: моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку