...
Житія святих,  Січень

Преподобний Георгій Хозевіт

День пам'яті (н. ст.)

Преподобний Георгій Хозевіт народився на острові Кіпрі. Після смерті батьків він вирушив до Палестини на поклоніння святим місцям. Тут він вступив у чернечу Хузивітську громаду, яка знаходилася між річкою Йорданом і Єрусалимом, настоятелем якої він став згодом. Преподобний Георгій подавав ченцям зразок посту, бдіння і тілесних подвигів. Поживши на землі, немов безтілесний, він мирно помер (VII).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Кондак преподобному Георгию Хозевиту, глас 4

Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие,/ озаря́я Боже́ственными заря́ми ве́рно зову́щия ти:/ моли́ о нас Влады́ку Христа́,/ я́вльшагося во струя́х// и просве́щшаго земноро́дныя.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 свэти1ло пресвётлое, геHргіе, њзарsz бжcтвенными зарsми вёрнw зовyщыz ти2: моли2 њ нaсъ вLку хrтA ћвльшагосz во струsхъ, и3 просвёщшаго земнорHдныz.

Ще в розробці

Знайшли помилку