...
Житія святих,  Січень

Преподобний Георгій Хозевіт

Місяця січня на 8-й день

Цей преподобний отець наш Георгій Хозевит, з юності Бога полюбивши і зрікшися світу, став ченцем, згодом аввою обителі Хозевської. Пішов до Єрусалиму задля поклоніння святим місцям, там, решту часу життя свого проводячи в пості і трудах, перейшов до Господа.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Кондак преподобному Георгию Хозевиту, глас 4

Яви́лся еси́ свети́ло пресве́тлое, Гео́ргие,/ озаря́я Боже́ственными заря́ми ве́рно зову́щия ти:/ моли́ о нас Влады́ку Христа́,/ я́вльшагося во струя́х// и просве́щшаго земноро́дныя.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 свэти1ло пресвётлое, геHргіе, њзарsz бжcтвенными зарsми вёрнw зовyщыz ти2: моли2 њ нaсъ вLку хrтA ћвльшагосz во струsхъ, и3 просвёщшаго земнорHдныz.

Ще в розробці

Знайшли помилку