Пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі p17vje6pmb1ja4msnqm2b76e3q3
Житія святих,  Вересень

Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі

Місяця вересня на 13-й день

Після вільних страждань і Хресної смерті Господа і Спаса нашого Іісуса Христа святе місце Його страждань довго зневажалося язичниками.

Коли римський імператор Тит у 70 році завоював Єрусалим, він розорив місто і зруйнував храм Соломона на горі Моріа, не залишивши там каменя на камені, як про це передбачив ще Спаситель у розмові з учнями.

Пізніше ревний язичник, імператор Адріан, побудував на місці зруйнованого Титом Єрусалиму нове місто, яке назвав своїм ім’ям Гелій-Адріан і заборонив називати місто колишнім ім’ям. Святий Гроб Господній він наказав засипати землею та камінням і на тому місці поставив ідола, а на Голгофі, де був розп’ятий Спаситель, у 119 році збудував храм, присвячений богині Венері. Перед її статуєю приносились жертви демонам і здійснювались язичницькі обряди, які супроводжувались блудом. У Віфлеємі, на місці, де Спаситель народився від Пречистої Діви, нечестивий цар поставив ідола Адоніса. Все це він робив навмисно, щоб люди зовсім забули про Христа Спасителя і ніколи більше не згадували місць, де Він жив, навчав, постраждав і воскрес у славі.

Коли на царство вступив рівноапостольний Костянтин Великий, перший з римських імператорів, який визнав християнську релігію, він разом зі своєю благочестивою матір’ю царицею Єленою вирішив оновити місто Єрусалим та на місці страждання і Воскресіння Господа Іісуса Христа спорудити новий храм, очистити від поганих язичницьких культів місця, пов’язані з пам’яттю Спасителя, і знову всі їх освятити.

Благовірна цариця Єлена вирушила до Єрусалиму з великою кількістю золота, а рівноапостольний Костянтин Великий написав листа Патріарху Макарію I, в якому просив його всіляко сприяти святій у справі оновлення християнських святинь. Прибувши в Єрусалим, свята цариця Єлена знищила всі ідольські капища, очистила місто від язичницьких ідолів і освятила осквернені місця.

Вона палала бажанням відшукати Хрест Господа нашого Іісуса Христа і наказала розкопати місце, де стояв храм Венери. Там був виявлений засипаний Гроб Господній і Лобне місце, неподалік від якого були знайдені три хрести і цвяхи. Щоб визначити, який із трьох хрестів належав Спасителю, Патріарх Макарій наказав покладати хрести по черзі на покійного, якого проносили повз до місця поховання. Як тільки Хрест Христовий торкнувся померлого, він негайно ожив. З безмежною радістю благовірна цариця Єлена і Патріарх Макарій високо підняли Животворчий Хрест і показали Його всім людям.

Свята цариця негайно приступила до побудови великого храму, який включив у свої стіни місце розп’яття Спасителя – Голгофу і Гроб Господній, що знаходилися на невеликій відстані один від одного. Храм Воскресіння будувався 10 років, і свята цариця Єлена не дожила до завершення будівництва. Повернувшись до Константинополя, вона померла у 327 році. За час свого перебування в Єрусалимі благовірна цариця побудувала храми у Віфлеємі, на Оливній горі, в Гефсиманії і в багатьох інших місцях, пов’язаних з життям Спасителя і подіями Старого Завіту.

Закінчення споруди Новозавітного храму Воскресіння Христового, названого «Мартиріон» в пам’ять Хресних страждань Спасителя, співпало з проходженням I-го Тирського Собору і з тридцятиріччям царювання рівноапостольного імператора Костянтина Великого. Тому освячення храму Воскресіння, що відбулося 13 вересня 335 року, було особливо урочистим. В освяченні храму брали участь ієрархи Християнської Церкви з багатьох країн: Віфінії, Фракії, Кілікії, Каппадокії, Сирії, Месопотамії, Фінікії, Гравії, Палестини, Єгипту. На торжество оновлення були запрошені отці Тирського Собору, який щойно закінчився. У той же день було освячено все місто Єрусалим.

Джерело

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме, глас 4

Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие,/ и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди,/ утверди́ сие́ во век ве́ка/ и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею,// всех Животе́ и Воскресе́ние.

Кондак обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме, глас 2

Обновле́ния ду́ха в сердца́х/ и просвеще́ние вну́тренним да́руй,/ ве́рою соверша́ющим свяще́нная обновле́ния хра́ма до́му Твоего́,/ ему́же благоволи́л еси́ созда́тися в Твое́ Боже́ственное и́мя,// Еди́не во святы́х прославля́емый.

Ин кондак обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме, глас 4

Не́бо многосве́тлое це́рковь показа́ся,/ вся просвеща́ющая ве́рныя, в не́йже стоя́ще зове́м:// сей дом утверди́, Го́споди.

Тропaрь њбновлeніz, глaсъ д7:

Ћкоже вhшніz твeрди бл7голёпіе, и3 ни1жнюю споказaлъ є3си2 красотY с™aгw селeніz слaвы твоеS, гDи, ўтверди2 сіE во вёкъ вёка, и3 пріими2 н†ша въ нeмъ непрестaннw приноси6маz тебЁ молє1ніz, бцdею, всёхъ животE и3 воскрcніе.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz:

Њбновлє1ніz д¦а въ сердцaхъ, и3 просвэщeніемъ внyтрєннимъ дaруй, вёрою совершaющымъ сщ7є1ннаz њбновлє1ніz хрaма д0му твоегw2, є3мyже бл7говоли1лъ є3си2 создaтисz, въ твоE бжcтвенное и4мz, є3ди1не во с™hхъ прославлsемый.

Ще в розробці

Знайшли помилку