Мучениця Олександра Римська, Нікомедійська, імператриця p1e7iiu13a1b0saj41h4l6v51lut5
Житія святих,  Квітень

Мучениця Олександра Римська, Нікомедійська, імператриця

Місяця квітня на 23-й день

Існують різні житія святої мучениці Олександри Римської. Згідно з одним із них, свята Олександра, дружина імператора Діоклетіана, була таємною християнкою. Бачачи твердість віри святого Георгія під час його мук, вона зважилася відкрито свідчити про свою віру в Ісуса Христа. Вона вирушила до місця, де мучили святого Георгія, впала до ніг великомученика і перед усіма оголосила себе християнкою. Озлоблений Діоклетіан засудив царицю до смерті. Свята Олександра мужньо прийняла цей вирок і лагідно пішла на місце страти, молитовно звертаючи свій погляд на небо. Дорогою вона, стомившись, попросила воїнів дозволити їй трохи відпочити. Притулившись до стіни однієї будівлі, вона тихо померла (згідно з іншою версією, вона, як і святий Георгій, була усічена мечем). Її смерть настала 4 травня 303 року, але пам’ять її святкують одночасно з великомучеником Георгієм – 6 травня.

Варто зазначити, що згідно з твором “Про смерті гонителів” давньоримського історика, який прийняв християнство, Лактанція (бл. 250 – бл. 325), дружиною імператора Діоклетіана була Приска. Приска дійсно сповідувала християнство. Але 303 року, під час антихристиянських гонінь, ініційованих її чоловіком Діоклетіаном, вона зі своєю дочкою Галерією Валерією була змушена зректися християнства та принести язичницькі жертви. Після відмови Діоклетіана від імператорської влади Приска зазнала переслідувань з боку наступників Діоклетіана – Ліцинія (Лікінія) і Максиміна Дази. За вказівкою Максиміна, який побажав узяти Валерію за дружину, але дістав відмову, Приска разом із донькою вирушила у вигнання; вони ховалися від переслідувань з боку влади понад рік, поневіряючись східними провінціями Римської імперії. 315 року Приску і Валерію виявили поблизу Фессалонік, і за наказом Ліцинія їх схопили і обезголовили. Тіла Приски і Валерії скинули в море.

Існує ймовірність, що Приска могла отримати ім’я Олександра після свого хрещення. Однак тоді доводиться засумніватися в оповіданні сучасника Приски, історика-християнина Лактанція. При цьому в житіях святих, складених прп. Симеоном Метафрастом (Х століття), у Ватиканському кодексі (916 рік), інших візантійських і латинських стародавніх текстах свята Олександра не називається дружиною Діоклетіана. Виняток становить компіляція візантійського агіографа Феодора Дафнопата (Х століття). Можливо, свята Олександра була вдовою одного з імператорів, які правили до Діоклетіана (з 270 по 284 рік в імперії змінилося 15 правителів). Вперше спробу ототожнити Олександру і Приску було зроблено у XX столітті. Так, у мінеї, виданій Московською патріархією, смерть Олександри 303 року названо удаваною, а мученицьку кончину віднесено до 313 року. Однак ця версія не підтверджується ні стародавніми канонічними житіями, ні східними апокрифами.

У цьому іншому житії святої Олександри ми знаходимо відгомони розповіді Лактанція. Згідно з житієм, після того, як імператор Діоклетіан зрікся престолу, влада перейшла до його співправителя Максиміана Галерія, язичника, грубого і жорстокого воїна. Його дружиною була дочка святої цариці Олександри – свята мучениця Валерія, яку Діоклетіан видав заміж проти її волі ще в роки свого правління. Свята Олександра виховала доньку в християнському благочесті. Коли помер Галерій, імператор Максимін став домагатися її руки. Отримавши відмову, він заслав святу Валерію в Сирію, де вона жила разом із матір’ю. Після смерті Максиміна мати і дочка прибули в Нікомедію, сподіваючись на милість імператора Ліцинія. Разом зі святим рівноапостольним царем Костянтином він підписав Міланський едикт, який надавав християнам свободу віросповідання, проте потай залишався ворогом християнства. Ліциній наказав стратити святу царицю Олександру і дочку її Валерію. Їх було обезголовлено, а тіла їхні кинули в море.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученице Александре, царице Римской, глас 4

Ца́рства земна́го сла́ву презре́вши,/ Еди́наго Христа́, нас ра́ди распя́таго, возлюби́ла еси́/ и, Того́ му́жественне испове́дающи,/ венце́м му́ченическим увенча́лася еси́,/ всеблаже́нная цари́це Алекса́ндро./ Те́мже и ны́не Престо́лу Царя́ сла́вы на Небесе́х предстоя́щи,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Кондак мученице Александре, царице Римской, глас 2

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше вси ве́рнии,/ велегла́сно вопие́м ти,/ му́ченице Алекса́ндро, великоимени́тая:// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Цaрства земнaгw слaву презрёвши, є3ди1наго хrтA, нaсъ рaди распsтаго, возлюби1ла є3си2 и3, того2 мyжественнэ и3сповёдающи, вэнцeмъ м§ническимъ ўвэнчaласz є3си2, всебlжeннаz цари1це ґлеxaндро. тёмже и3 нhнэ пrт0лу цRS слaвы на нб7сёхъ предстоsщи, моли1сz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Хрaмъ тв0й всечестнhй, ћкw цэльбY душeвную њбрётше вси2 вёрніи, велеглaснw вопіeмъ ти2, м§нице ґлеxaндро, великоимени1таz: хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку