...
Житія святих,  Червень

Мучениця Акилина

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 13-й день

Свята мучениця Акилина, родом із фінікійського міста Бібл, постраждала в часи правління імператора Діоклітіана (284–305). Батьки виховали її в християнському благочесті. Коли дівчинці було лише дванадцять років, вона переконувала ровесниць-язичниць навернутися до Христа. Один зі слуг царського намісника Волусіана доніс, що Акилина вчить своїх ровесниць не шанувати релігію батьків. Свята отроковиця твердо сповідала перед намісником свою віру у Христа і сказала, що не зречеться Його. Волусіан намагався умовляннями й ласкою вплинути на юну сповідницю, але, бачачи її твердість, звелів піддати її мукам.

Святу Акилину били по обличчю, а потім, оголивши, бичували. Знущаючись, мучитель питав: «Де твій Бог? Нехай прийде і відніме тебе від моїх рук». Свята відповідала: «Господь невидимо зі мною, і чим більше я страждаю, тим більше Він дає мені сил та терпіння».

Розпеченими прутами мучениці через вуха просвердлили голову. Свята мучениця впала замертво. Мучитель вирішив, що дівчинка справді померла, і наказав викинути її тіло на поживу псам за містом. Вночі святій Акилині явився ангел, доторкнувся до неї і сказав: «Встань і будь здорова. Іди й викрий Волусіана, бо як він сам, так і наміри його нікчемні перед Богом». Мучениця, підносячи хвалу Богові, підвелася неушкодженою, пішла до палацу намісника та постала перед Волусіаном.

Побачивши святу Акилину, Волусіан в жаху покликав слуг і звелів стерегти її до ранку. Вранці він виніс її смертний вирок як чарівниці, котра не підкорялася царським указам. Коли святу вели на страту, вона молилася і дякувала Богові, Який удостоїв її постраждати за Його святе ім’я. У відповідь на молитву пролунав голос, котрий закликав її до Небесних обителей, і слідом за тим мучениця віддала дух свій Богу († 293).

Кат боявся порушити наказ правителя, тож відсік голову мучениці, яка вже померла. Християни з честю поховали її тіло. Пізніше її мощі було перенесено до Константинополя і покладено в збудованому на її честь храмі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Кондак мученице Акилине Старшей, Библосской, глас 2

Де́вства твоего́ добро́тами предочи́стивши ду́шу твою́,/ на высоту́ муче́нием востекла́ еси́, Акили́но всечестна́я,/ любо́вию Жениха́ твоего́ Христа́ уязви́вшися,/ Ему́же со А́нгелы предстои́ши, веселя́щися,// с ни́миже не преста́й моля́ся о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, їи7се, ґкmлjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную пріими1 мz, съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. тоS мл7твами, ћкw млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Дёвства твоегw2 добр0тами пред8wчи1стивши дyшу твою2, и3 на высотY мучeніемъ востеклA є3си2, ґкmлjно всечcтнaz, люб0вію женихA твоегw2 хrтA ўzзви1вшисz, є3мyже со ѓгGлы предстои1ши веселsщисz: съ ни1миже не престaй молsсz њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці