Житія святих,  Вересень

Мученики Трохим, Саватій і Доримедонт

Місяця вересня на 19-й день

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт постраждали за Христа за царювання римського імператора Проба (276-282). Одного разу в місті Антіохії відбувалося язичницьке свято: приносили жертви, лилося вино, творилося безчинство. Християни Трохим і Саватій, які прийшли в місто, з гіркотою дивлячись на це галасливе й непристойне свято, молили Господа наставити заблукалих на шлях порятунку. Їх схопили і привели до правителя. На допиті святі твердо сповідували свою віру і на примуси відректися від Христа відповідали рішучою відмовою. Під час жорстоких тортур святий Саватій помер, а святого Трохима відправили на ще страшніші муки в місто Синад до правителя Фригії Діонісія, відомого ката та катівника. Взутий у залізні чоботи з гострими цвяхами, святий Трохим 3 дні йшов пішки, його підганяла кінна варта. Усі способи тортур використовував вправний мучитель, щоб зломити мужнього християнина – святий Трохим лише повторював слова Писання: “Багато скорбот у праведного, і від усіх їх визволить його Господь” (Пс. 33:20). Страждальця кинули до в’язниці, де його став відвідувати таємний християнин – сенатор Дорімедонт. Він доглядав за святим Трохимом, омиваючи і перев’язуючи його рани. Коли про це стало відомо мучителям, святого Доримедонта стали примушувати зректися християнства, а потім разом зі святим Трохимом кинули на поталу звірам. Мученики залишилися недоторканими. Тоді їх усікли мечем.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту, глас 8

В Тро́ице хвали́мый Бог тро́ицу му́ченик просла́ви,/ Трофи́ма и Савва́тия и Доримедо́нта:/ в Того́ бо ве́ровавше, врага́ низложи́ша.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Кондак мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту, глас 8

Я́ко страда́льцев основа́ние и благоче́стия утвержде́ние,/ Це́рковь чтит и сла́вит твое́ светоно́сное страда́ние,/ приснопева́емый блаже́нне страда́льче, доблему́дре сла́вне Трофи́ме,/ со страда́вшими с тобо́ю,// очище́ние пою́щим тя испроси́, я́ко непобеди́мь.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ трbцэ хвали1мый бGъ, трbцу мч7никъ прослaви, трофjма и3 саввaтіа и3 дорmмед0нта: въ тог0 бо вёровавше, врагA низложи1ша. тёхъ мл7твами, хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.

Кондaкъ м§никwвъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw страдaльцєвъ њсновaніе, и3 бл7гочeстіz ўтверждeніе, цRковь чти1тъ и3 слaвитъ твоE свэтон0сное страдaніе, приснопэвaемый бл7жeнне страдaльче, доблемyдре, слaвне трофjме: со страдaвшими съ тоб0ю, њчищeніе пою1щымъ тS и3спроси2, ћкw непобэди1мь.

Ще в розробці

Знайшли помилку