Мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл Персіяни, Халкідонські 63f394f231494636605829
Житія святих,  Червень

Мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл Персіяни, Халкідонські

Місяця червня на 17-й день

Святі мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл, рідні брати, походили зі знатного перського роду. Батько їхній був язичником, мати, християнка, хрестила дітей і виховала їх у твердій вірі в Христа Спасителя. Подорослішавши, брати вступили на військову службу. Як посли перського царя Аламундара вони були послані для укладення мирного договору з імператором Юліаном Відступником (361-363). Юліан прийняв їх з належною честю і виявляв прихильність. Але коли брати відмовилися взяти участь у язичницькому жертвопринесенні, розгніваний Юліан, порушивши закон, ув’язнив мирних посланців чужої країни в темницю, як злочинців. На допиті він сказав їм, що, якщо вони зневажають богів, яких вони шанують, то не можна досягти між країнами ні злагоди, ні миру. Святі брати відповідали, що вони послані своїм царем із державним дорученням, а не для того, щоб розмірковувати про богів. Бачачи твердість віри святих братів, імператор велів піддати їх жорстоким мукам. Святих мучеників підвісили, прицвяхавши руки і ноги до дерева, у голови встромили цвяхи, а під нігті рук і ніг вбили гострі спиці. Під час катувань святі воїни, ніби не відчуваючи мук, славили Бога і молилися. Нарешті, святим мученикам відтяли голови мечами. Тіла їхні Юліан наказав спалити, але раптово стався землетрус, земля розверзлася і прийняла у свої надра тіла святих мучеників. Через два дні, після старанної молитви християн, земля повернула тіла святих братів, від яких виходили пахощі. Багато язичників, які стали свідками чуда, що сталося, увірували в Христа і хрестилися. Християни з честю поховали мощі святих мучеників – братів Мануїла, Савела та Ісмаїла. Це сталося 362 року. З цього часу мощі святих страстотерпців прославилися чудотворіннями.

Дізнавшись про вбивство своїх послів і про те, що законозлочинець Юліан із численними військами йде проти нього, цар Аламундар зібрав військо і став на кордоні своїх володінь. У великому бою перси здолали греків. Юліан Відступник був убитий святим великомучеником Меркурієм (відомості вміщено 24 листопада).

Через 30 років благочестивий імператор Феодосій Великий († 395) побудував у Константинополі храм на честь святих мучеників, а святитель Герман, патріарх Константинопольський (пам’ять 12 травня), будучи ще єромонахом, написав на пам’ять і похвалу святим братам канон.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Мануилу, Савелу и Исмаилу, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Мануилу, Савелу и Исмаилу, глас 2

Ве́рою Христо́вою уя́звлени, всеблаже́ннии,/ и Сего́ ве́рно испи́вше ча́шу,/ пе́рсская служе́ния и де́рзость на зе́млю низложи́сте,/ Тро́ицы равночи́сленнии,// моли́твы творя́ще о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти: тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Вёрою хrт0вою ўsзвлени, всебл7жeнніи, и3 сегw2 вёрнw и3спи1вше чaшу, пє1рсскаz служє1ніz и3 дeрзость на зeмлю низложи1сте, трbцы равночи1сленніи, мл7твы творsще њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці