Мученики Флор і Лавр 9f2d848ce4d351b55d0a61425415c3af
Житія святих,  Серпень

Мученики Флор і Лавр

Місяця серпня на 18-й день

Мученики Флор і Лавр були рідними братами не тільки по плоті, а й по духу. Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися в Іллірію (нині територія західного Балканського півострова). За ремеслом брати були каменетесами (їхніми вчителями в цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і богоугодного життя). Правитель Іллірії Лікаон послав братів у сусідню область для роботи над споруджуваним язичницьким храмом. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися суворого посту і невпинно молилися. Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменю потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр обнадіяли розгніваного батька, що син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили віри в Христа. Після того, як юнак сповідував Ісуса Христа Істинним Богом, брати помолилися за нього, і око зцілилося. Побачивши таке диво, батько юнака також увірував у Христа. Коли будівництво храму було закінчено, брати зібрали християн, які допомагали під час будівництва, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. Всю ніч вони провели в молитві, осяяні небесним світлом. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з його сином і 300 християн. Мученики Флор і Лавр, відправлені до правителя Лікаона, були кинуті в порожній колодязь і засипані землею.

Через багато років святі мощі мучеників Флора і Лавра були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя. У 1200 р. їх бачив новгородський паломник Антоній; близько 1350 р. глави мучеників у монастирі Вседержителя бачив Стефан Новгородець.

У Мінеї за серпень сказано, що на Русі святих мучеників Флора і Лавра шанують як покровителів домашньої худоби. Це шанування виникло ще в давні часи, і по всій Руській землі урочисто святкувався день пам’яті цих святих.

За усним переказом, що зберігся в Новгородській землі, з відкриттям мощей святих мучеників Флора і Лавра припинився падіж худоби. Тоді й почалося шанування святих як покровителів коней. Це шанування, можливо, прийшло на Русь із Балкан – батьківщини святих братів. Саме там виникла легенда про те, що мученики Флор і Лавр були навчені Архангелом Михаїлом мистецтву керувати кіньми. У стародавніх іконописних оригіналах Русі дається настанова, що святі Флор і Лавр мають бути написані з кіньми, яким вони протегують. І до цього дня в багатьох храмах і музеях по всьому світу збереглися прекрасні ікони святих Флора і Лавра із зображенням коней. Найбільшого поширення набув сюжет “Чудо про Флора і Лавру”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Флору и Лавру Иллирийским, глас 4

Преудо́бренную и богому́друю дво́ицу пресве́тлую/ восхва́лим, ве́рнии, по достоя́нию,/ Фло́ра преблаже́ннаго и Ла́вра всечестна́го,/ и́же усе́рдно Тро́ицу несозда́нную я́сно пропове́дасте всем,/ те́мже пострада́вше до кро́ве,/ и венцы́ пресве́тлыми увязо́стеся,// моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Флору и Лавру Иллирийским, глас 8

Я́ко благоче́стия му́ченики и страда́льцы Христо́вы Богому́дрены,/ вселе́нная пресла́вно почита́ет Фло́ра и Ла́вра днесь,/ я́ко да улучи́м благода́ть и ми́лость моли́твами их// и изба́вимся бед и напа́стей, гне́ва же и ско́рби в День Су́дный.

Молитва мученикам Флору и Лавру Иллирийским

Прехва́льнии му́ченицы Фло́ре и Ла́вре, вас не земля́ потаи́ла есть, но Не́бо прия́т вы, во е́же бы́ти вам моли́твенники и предста́тели о чту́щих с любо́вию честну́ю па́мять ва́шу. Моли́теся же за ны, трудолю́бцы незло́бивии, да подви́гнет Госпо́дь и нас, в труде́х и утесне́нии су́щих, к де́ланию за́поведей Его́, да не то́кмо о пи́щи и питии́, но и о е́же ка́ко угоди́ти Го́сподеви попече́мся; споболи́те печа́лем и воздыха́нием на́шим, и да не озло́бятся до конца́ ду́ши на́ша, но да возгоря́тся любо́вию друг ко дру́гу, да пребу́дем в ми́ре и единомы́слии, я́коже и вы, самобра́тнии блаже́ннии. Наипа́че же утверди́те ны в ве́ре святе́й и пра́вей, ю́же иму́ще в сердца́х на́ших, не устраши́мся в поноше́нии и униже́нии и вся́ких обстоя́ниих, и́миже одержи́ми есмы́, но, я́ко испыта́ние си́лы ве́ры на́шея с благодаре́нием сие́ прии́мше, до́брое испове́дание соблюде́м, в не́мже и пре́йдем от юдо́ли сей в ве́чное Ца́рствие Го́спода на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь с™hхъ, глaсъ д7:

Преуд0бренную и3 бGомyдрую дв0ицу пресвётлую восхвaлимъ вёрніи по достоsнію, флHра пребlжeннаго и3 лavра всечестнaго, и5же ўсeрднw трbцу несоздaнную ћснw проповёдасте всBмъ. тёмже пострадaвше до кр0ве, и3 вэнцы6 пресвётлыми ўвzз0стесz, моли1тесz хrтY бGу, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ с™hхъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw бlгочeстіz мч7ники, и3 страдaльцы хrт0вы бGомyдрены, вселeннаz, преслaвнw почитaетъ флHра и3 лavра днeсь: ћкw да ўлучи1мъ бlгодaть и3 мл cть мlтвами и4хъ, и3 и3збaвимсz бёдъ и3 напaстей, гнёва же и3 ск0рби въ дeнь сyдный.

Ще в розробці

Знайшли помилку