Мученик Єлевферій, єпископ, мати его мучениця Анфія и мученик Корив єпарх 62fb6d1d838d0277162213
Житія святих,  Грудень

Мученик Єлевферій, єпископ, мати его мучениця Анфія и мученик Корив єпарх

Місяця грудня на 15-й день

Святий Елевферій, син знатного римського громадянина, був вихований у християнському благочесті своєю матір’ю. Чесноти його були настільки високі, що 20-ти років від роду його вже було поставлено єпископом Іллірійським. За імператора Адріана (II ст.) святий Єлевферій за сміливу проповідь про Христа після мук був обезголовлений у Римі разом зі своєю матір’ю, святою Анфією. Єпарх Корів, який мучив святого Єлевферія, сам увірував у Христа і також був страчений.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Елевферию Иллирийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Елевфе́рие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Елевферию Иллирийскому, глас 2

Я́ко удобре́ние свяще́нников, преподо́бне,/ и предувеща́ние страстоте́рпцев вси восхваля́ем/ и про́сим тя, священному́чениче Елевфе́рие,/ любо́вию па́мять твою́ пра́зднующия/ бед многообра́зных свободи́,// моля́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 прест0лwмъ намёстникъ, ґпcлwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне, въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномч7ниче є3леvfeріе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ сщ7енномч7ника, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz:

Ћкw ўдобрeніе сщ7eнникwвъ, прпdбне, и3 пред8увэщaніе страстотeрпцєвъ вси2 восхвалsемъ, и3 пр0симъ тS, сщ7енномч7ниче є3леvfeріе: люб0вію пaмzть твою2 прaзднующыz бёдъ многоoбрaзныхъ свободи2, молS непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку