Мученик Андрій Стратилат, Таврійський p1ar0eogob18s4stlfuo9gorvs3
Житія святих,  Серпень

Мученик Андрій Стратилат, Таврійський

Місяця серпня на 19-й день

Мученик Андрій Стратилат був римським воєначальником при імператорі Максиміані. Під час війни із Сирією святому Андрію дали титул “стратилат”, тобто головнокомандувач. Вибравши невеликий загін, св. Андрій виступив проти противника. Його воїни були язичниками, і сам він ще не прийняв Хрещення, але увірував у Христа. Перед битвою святий Андрій переконував воїнів, що язичницькі боги – біси, і проповідував їм істинного Бога. З вірою в допомогу Божу невеликий загін воїнів відвернув у втечу численне військо персів.

Коли св. Андрій повернувся з походу з перемогою, то багато хто став заздрити його славі і донесли правителю Антіоху, що святий – християнин, який навернув до Христа підлеглих воїнів. Святий, викликаний на суд, сповідував Христа, за що був підданий тортурам. Воїнів, які були з ним, розіп’яли на деревах, але жоден із них не відрікся від Христа.

Тоді імператор, боячись збурення війська, відпустив св. Андрія і його дружину, але таємно наказав під будь-яким приводом стратити порізно кожного. Звільнившись, святий разом зі своїми воїнами прийшов у м. Тарс, там вони прийняли Хрещення, а потім були вбиті в ущелині Тавра. Перед смертю святий Андрій молився за всіх, хто вшановуватиме їхню пам’ять, і просив Господа послати людям цілюще джерело на місці, де проллється їхня кров. Під час цієї молитви мученики були усічені мечем. І тієї ж миті із землі витекло джерело.

Єпископи Петро і Нон, які хрестили воїнів, разом із кліриком поховали тіла мучеників. Один із кліриків, який віддавна страждав від злого духа, напився з джерела й одразу отримав зцілення. Чутка про це рознеслася серед навколишніх жителів, і вони стали приходити до джерела і за молитвами св. Андрія і 2593-х мучеників отримували благодатну допомогу від Бога.

Мученицька кончина святих настала близько 302 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Андрею Стратилату, глас 5

Земна́го са́на сла́ву оста́вив,/ Небе́сное Ца́рство насле́довал еси́,/ кро́вными ка́плями, я́ко пречу́дным ка́мением,/ нетле́нныя венцы́ украси́л еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́ собо́р страстоте́рпец./ С ли́ки а́нгельскими в невече́рнем све́те/ незаходи́маго Со́лнца Христа́ обре́л еси́,/ свя́те Андре́е Стратила́те,/ Его́же моли́ с пострада́вшими с тобо́ю при́сно,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак мученику Андрею Стратилату, глас 4

В моли́твах Го́сподеви предстоя́,/ я́коже звезда́ со́лнцу предтеки́й,/ и жела́емое сокро́вище Ца́рствия узре́л еси́,/ ра́дости неизрече́нныя исполня́яся./ Безсме́ртному Царю́ в бесконе́чныя ве́ки,/ от А́нгел безпреста́ни хвали́мому, пое́ши, Андре́е Стратила́те.// С ни́миже моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва мученику Андрею Стратилату

Святы́й му́чениче Андре́е Стратила́те, при́зри с Небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив Сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны, и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ную Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть Честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву на́шу, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́ благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь с™aгw, глaсъ є7:

Земнaгw сaна слaву њстaвивъ, нбcное цrтво наслёдовалъ є3си2: кр0вными кaплzми, ћкw пречyднымъ кaменіемъ нетлBнныz вэнцы6 ўкраси1лъ є3си2, и3 ко хrтY привeлъ є3си2 соб0ръ страстотeрпєцъ. съ ли6ки ѓгGльскими въ невечeрнэмъ, свётэ, незаходи1маго сlнца хrтA њбрёлъ є3си2, с™е ґндрeе стратилaте: є3г0же моли2, съ пострадaвшими съ тоб0ю при1снw, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ прaздника, глaсъ в7:

Въ мlтвахъ неусыпaющую бцdу, и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Ще в розробці