...
Ікона Божої Матері, іменована «Спорителька хлібів» p1avjol1at1avt5d6cl6rv04sr4
Ікони

Ікона Божої Матері, іменована «Спорителька хлібів»

Місяця жовтня на 15-й день

Ікона Божої Матері “Спорительниця хлібів” написана з благословення старця Введенської Оптиної пустині ієросхимонаха Амвросія. Цією іконою благословив отець Амвросій засновану ним недалеко від Оптиної пустині Шамординську жіночу обитель на честь Казанської ікони Божої Матері. На цій іконі Божа Матір зображена сидячою на хмарах.

Її руки розкриті для благословення. Внизу – зібране поле, а на ньому серед трав і квітів стоять і лежать снопи жита. Старець Амвросій сам вказав день святкування в жовтні і назвав образ “Спорительниця хлібів”. Перше чудо від святої ікони засвідчено в 1891 році, коли по всій Росії був голод через неврожай, а в Калузькій області і на полях Шамординської обителі хліб уродив.

В 1892 році, вже після смерті старця Амвросія, його послушник Іван Федорович Черепанов послав список з ікони до П’ятницької жіночої обителі Воронезької області. В тій місцевості була засуха і загрожував голод, але незабаром після того, як перед іконою “Спорительниця хлібів” був відслужений молебень, пішов дощ та засуха припинилася.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спорительница хлебов», глас 3

Пречи́стая Де́во Мари́е, Ма́ти Царя́ небеси́ и земли́,/ благоутро́бно призира́еши на лю́бящих Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и тружда́ющихся во и́мя Его́ ве́чнаго ра́ди спасе́ния,/ и подае́ши и́м вся́ оби́льно к наслажде́нию./ Спори́тельнице су́щи хле́бов и́м,/ избавля́я и́х вся́кия ну́жды и утесне́ния,// и устроя́я и́м, рабо́м Твои́м су́щим, избавле́ние ве́чныя му́ки и жи́знь ве́чную.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спорительница хлебов»

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля Вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты́ Влады́чице, ниспосылаеши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, села́м и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельнице, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, все́х вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой души́ христиа́нстей и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь бцdы, глaсъ G:

Q пречcтаz дв7о мRjе, м™и цRz нб7се2 и3 земли2, бл7гоутр0бнw презирaеши на лю1бzщихъ сн7а твоего2, хrта2 бGа нaшего, и3 труждaющихсz во и4мz є3гw2, вёчнагw рaди сп7сeніz, и3 подаeши и5мъ вс‰ nби1льнw къ наслаждeнію, спори1тельница сyщи хлёбwвъ и4мъ и3збавлsющи и5хъ всsкіz нyжды и3 ўтэснeніz, и3 ўстроsющи и4мъ рабHмъ твои6мъ, сyщымъ, и3збавлeніе вёчныz мyки и3 жи1знь вёчную.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Спори1тельница хлёба нaмъ я3ви1ласz є3си2 въ послёднее врeмz, дв7о м™и пречcтаz бцdе, ни1ву хранsщи њдушевлeнную t плeвелъ и3 є3ресeй, и3 ни6вы хлBбныz спорyющи, подаю1щи п0мощь труждaющымсz, и3 дёлателємъ є3ђльскимъ вэнeцъ нетлённый: тёмже бл7годaрнw тебЁ со ґмвр0сіемъ и3 мы2 вопіeмъ: рaдуйсz бл7годaтнаz гдcь съ тоб0ю, подaждь и3 нaмъ недостHйнымъ р0су бл7годaти твоеS и3 я3ви2 млcрдіе твое2.

Ще в розробці

Знайшли помилку