...
Ікона Божої Матері, іменована «Несподівана Радість» 011fe88ed8c8e3771ddd4b5c999c9695
Ікони

Ікона Божої Матері, іменована «Несподівана Радість»

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 1-й день / грудня на 9-й день

На іконі Божої Матері «Несподівана Радість» зображено людину, яка молиться навколішки перед іконою Пресвятої Богородиці. Іконографічним сюжетом для образу послужив переказ про зцілення якогось юнака від плотської пристрасті через святий образ Владичиці Небесної, описаний у творі святителя Димитрія Ростовського «Руно Зрошене». Якийсь юнак, котрий був одержимий багатьма гріхами і вів порочне життя, мав звичай молитися перед образом Пречистої, вимовляючи архангельське привітання: «Радій, Благодатна, Господь з Тобою».

Одного разу, збираючись знову на грішну справу, він раптом побачив, що зображення Божої Матері на іконі ожило, а у Божественного Немовляти відкрилися і кровоточать язви на руках і ногах, із Його ребра також текла кров. На запитання враженого жахом парубка: «О Пані, хто це зробив?» Богородиця відповіла: «Ти та інші беззаконники своїми гріхами знову розпинаєте Сина Мого». Тільки тоді розкрилася перед враженим до глибини душі юнаком безодня його гріхопадіння, довго благав він у сльозах Богородицю та Спасителя про помилування. Пречиста Діва не залишала Своїх молитов за грішного юнака, доки Господь Іісус Христос не вимовив: «Нині прощаються йому гріхи заради Тебе». Молодий чоловік залишив колишнє гріховне життя, став жити чесно й благочестиво і до кінця своїх днів зі сльозами дякував Заступниці роду людського, молитвами Якої дана була йому не сподівана вже їм радість прощення та залишення гріхів.

Час та місце походження першообразу невідомі. Нині ікона Божої Матері «Несподівана Радість» користується великим шануванням серед вірян, а списки з образу перебувають майже в кожному православному храмі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,// моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Нечаянная Радость», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь, вёрніи лю1діе, дух0внw торжествyемъ, прославлsюще застyпницу ўсeрдную р0да хrтіaнскагw, и3, притекaюще къ пречcтому є3S џбразу, взывaемъ си1це: q премлcтиваz вLчце бGор0дице, подaждь нaмъ нечazнную рaдость, њбременє1ннымъ грэхи2 и3 скорбьми2 мн0гими, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, молsщи сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, сп7сти2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебє2, вLчце. ты2 нaмъ помози2, на тебE надёемсz и3 тоб0ю хвaлимсz, твои1 бо є3смы2 раби2, да не постыди1мсz.

Ще в розробці

Знайшли помилку