...
«Ікона Божої Матері, іменована "Призри на смирення"» p1at93156r32r11s31s791d911ocv4
Житія святих,  Вересень

«Ікона Божої Матері, іменована “Призри на смирення”»

Місяця вересня на 16-й день

Вперше ікона Божої Матері «Призри на смирення» згадується у Псковському літописі у 1420 році. що явилася на Кам’яному озері у Псковській обл. У Введенский храм ікона була передана схимонахинею Феодорою, яка зберігала її у себе на протязі 55 років. Стародавній образ «Призри на смирення» не дійшов до наших днів. Проте один зі списків стародавньої ікони у Київському Свято-Введенському чоловічому монастирі у серпні 1993 року дивним чином відобразився на склі.
Настоятель Введенської громади ігумен Даміан звернув увагу на потемнілі фарби ікони, що знаходиться в дерев’яній рамі під склом. Було прийнято рішення запросити реставраторів, щоб визначити причини зміни барвистого шару.
Однак 1 серпня, в день пам’яті прп. Серафима Саровського, коли рама зі склом була знята, присутні побачили, що тональність фарб на іконі не змінилася, а на склі із зворотного боку з’явився чудовий сріблястий відбиток, в точності повторивши силуети Богоматері і Немовляти, хоча ікона була розташована таким чином, що абсолютно не торкалася скла.
Дослідженням відбитка зайнялися київські вчені та в результаті проведених експериментів було доведено, що відбиток – органічного походження і являє собою нерукотворне відображення образу. Цікаво, що на білому тлі відбиток виглядає позитивом, а на темному – негативом. Вчені так і не змогли пояснити, що послужило запуском механізму утворення зображення ікони на склі.
Згодом скло, на якому з’явився відбиток, помістили в кіоті поруч з іконою. І від ікони Божої Матері, і від відбитка на склі чимало вірян за своїми молитвами отримують зцілення.
Наказом Священного Синоду Української Православної Церкви від 22 листопада 1995 року святий образ Божої Матері «Призри на смирення» був визнаний чудотворним.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Призри на смирение», глас 4

Необори́мая стена́ о́браз Тво́й и исто́чник чуде́с,/ я́коже дре́вле от Него́ заступле́ние Твое́ гра́ду Пско́ву дарова́ла еси,/ та́ко и ны́не на́с от все́х бе́д и скорбе́й ми́лостивно изба́ви/ и спаси́ ду́ши на́ша я́ко любвеоби́льная Ма́ти.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Призри на смирение», глас 3

Пренепоро́чная Де́во,/ отображе́ние Ли́ка Твоего́ чту́щих благода́рныя да́ры прие́млеши,/ живы́м и ме́ртвым помога́еши,/ гра́д и страну́ на́шу заступа́еши,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́твы прино́сиши,// и спа́саеши все́х на́с.

Тропaрь, глaсъ д7:

Неwбори 1маz стэнA џбразъ тв0й и3 и3ст0чникъ чудeсъ, ћкоже дрeвле t негw2 заступлeніе твое2 грaду пск0ву даровaла є3си2 , тaкw и3 нhнэ нaсъ t всёхъ бёдъ и3 скорбeй млcтивнw
и3збaви, и3 сп7си2 дyшы нaшz ћкw любвеoби1льнаz мт7и.

Кондaкъ, глaсъ г7:

Пренепор0чнаz дв7о, toбражeніе ли1ка твоегw2 чтyщихъ бл7год†рныz дaры пріeмлеши, живы6мъ и3 мє1ртвымъ помогaеши, грaдъ и3 странY нaшу заступaющи и3 къ сн7у твоемY мlтвы прин0сиши, w3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку