Ікона Божої Матері іменована "Достойно єсть" p1ebh3mh0q6vg3df7vt1hai1aed3
Житія святих,  Червень

Ікона Божої Матері іменована “Достойно єсть”

Місяця червня на 11-й день

980 рік вважають часом явлення образу “Достойно є”. Неподалік від Афонського Карейського монастиря, в одній із чисельних келій проживав старець із своїм послушником. Зазвичай по неділям він відправлявся на всенощне бдіння у храм, а послушник залишався вичитувати молитовне правило. В один з таких вечорів до келії завітав невідомий інок і приєднався до вичитування молитов і прославляючих Господа співів. Коли дійшла черга до молитви “Чесніша Херувимів” гість, стоячи на колінах перед образом Богородиці “Милуюча”, зауважив, що у них починають цю молитву з пісні “Достойно є…”. Поки лунав незвичайний спів, ікона засяяла незвичним світлом, а послушник розчулився і заплакав від таких сильних почуттів. Він попросив незнайомця записати слова дивовижною пісні, але у келії не знайшлось паперу або чогось іншого, придатного для записів. Тоді гість, назвавшийся Гавриїлом, став писати просто пальцем по каменю, який розплавився подібно воску.

Таким чином, безпосередня участь Архангела Гавриїла явила світу ще одну чудодійну ікону, яка по сей день знаходиться в соборному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в адміністративному центрі Афону – Кареї. А кам’яна плита з текстом пісні була перенесена до Константинополя.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей), глас 4

Отце́в все Афо́нское мно́жество,/ собери́теся, ве́рно пра́зднующе,/ днесь ра́дующеся и све́тло восклица́юще вси в весе́лии,/ Бо́жия бо Ма́ти ны́не от А́нгела пресла́вно воспева́ется.// Те́мже, я́ко Бого́родицу, при́сно Сию́ сла́вим.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей), глас 4

Притеце́м, ве́рнии, со дерзнове́нием/ к Ми́лующей Цари́це Богоро́дице/ и умиле́нно воззове́м к Ней:/ низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя:/ град сей изба́ви от вся́каго обстоя́ния,/ мир да́руй ми́рови// и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей), глас 4

Пра́зднует днесь весь Афо́н,/ я́ко песнь прия́т от А́нгела чу́дно/ Тебе́, Чи́стей Богома́тери,// Ю́же вся тварь чтит, сла́вящи.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей), глас 8

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Всецари́це:/ досто́йно есть, я́ко вои́стинну,/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную,// и Ма́терь Бо́га на́шего.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей)

О, Пресвята́я и Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице! Припа́дая к святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша и, я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам безпо́мощным, умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего: да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но яви́т нам человеколю́бно свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́ теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостиво на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшего Тя пред пречи́стою ико́ною Твое́ю и посла́ла еси́ к нему́ А́нгела научи́ти его́ пе́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя А́нгели; та́ко и ны́не приими́ на́ше усе́рдное молитвосло́вие, Тебе́ приноси́мое. О Цари́це Всепе́тая! Простри́ ко Го́споду богоно́сныя Твоя́ ру́це, и́миже Богомладе́нца Иису́са Христа́ носи́ла еси́, и умоли́ Его́ изба́вити нас от вся́каго зла. Яви́, Влады́чице, Твою́ ми́лость к нам: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие насле́дити ма́терним хода́тайством Твои́м к Ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей)

Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую// без сравне́ния Серафи́м.

Тропaрь, глaсъ д7:

Nтцє 1въ все 2 ґfHнское мн0жество, собери 1тесz, вёрнw прaзднующе, днeсь рaдующесz и 3 свётлw восклицaюще вси 2 въ весeліи, бж 7іz бо мт 7и ны 1нэ t ѓгGла преслaвнw воспэвaетсz. тёмже, я4кw бцdу, при1снw сію2 слaвимъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

Притецeмъ, вёрніи, со дерзновeніемъ къ ми 1лующей цRи 1цэ бц dэ и 3 ўми 1льнw воззовeмъ къ нeй: низпосли 2 на ны 2 мл cти тво‰ бог†тыz: цр 7ковь нaшу сохрани 2, лю 1ди во бл 7годeнствіи соблюди 2, зeмлю нaшу и 3збaви t всsкагw њбстоsніz, ми 1ръ дaруй мjрови и3 сп7сeніе душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Прaзднуетъ днeсь вeсь ґfwнъ, я 4кw пёснь пріsтъ t ѓгGла чyднw тебЁ, ч cтэй бGомт 7ри, ю 4же всS твaрь чти 1тъ, слaвzщи.

И$нъ кондaкъ, глaсъ и7:

ҐрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти 2, всецр 7и 1це: дост0йнw є 4сть, я 4кw вои 1стинну, бл 7жи 1ти тS, бц dу, приснобл 7жeнную и3 пренепор0чную и3 мт7рь бGа нaшегw.

Ще в розробці

Знайшли помилку