Блаженний Прокопій, заради Христа юродивий, В'ятський p1bs856tk9lo0s9p1lvc14hd5nn3
Житія святих,  Грудень

Блаженний Прокопій, заради Христа юродивий, В’ятський

Місяця грудня на 21-й день

Блаженний Прокопій, заради Христа юродивий, був сином благочестивих селян. Коли Прокопу виповнилося двадцять років, батьки хотіли його оженити, але молодий чоловік таємно пішов у В’ятку і прийняв на себе подвиг юродства.

Святий терпів голод, холод, глузування і злобу заради Христа. За це Господь прославив його даром передбачення майбутнього. Блаженний Прокопій помер у віці сорока дев’яти років в 1627 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

 

Тропaрь, глaсъ д7:

И$же на земли2 хrтA рaди в0лею въ бyйство преложи1сz, и3 мjра сегw2 крас0ты tню1дъ возненави1дэ, и3 плотск†z и3гр†ніz ўвzди1въ пост0мъ и3 жaждою и3 на земли2 легaніемъ, t зимы2 студeнію и3 мрaзомъ, и3 t зн0z с0лнечнагw и3 дождS и3 пр0чіz тzготы2 никогдaже ўклони1сz под8 кр0въ, и3 на тёлэ своeмъ не и3мёz nдэsніz, б9іею п0мощію покрывaемь, и3 дyшу њчи1стилъ є3си2 добродётельми свои1ми, ћкw злaто въ горни1лэ, прок0піе премyдре, съ вёрою творsщымъ пaмzть твою2 чeстнw и3 ўсeрднw притекaющымъ къ мощeмъ твои6мъ, прославлsюще твоE с™0е ўспeніе, хrтY бGу моли1сz, бlгоюр0де, да и3збaвитъ ны2 гDь t вaрварскагw нашeствіz и3 междоус0бныz брaни и3 ми1ръ мjрови дaруетъ и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшніz красоты2:

Возбрaнному и3 ди1вному въ првdницэхъ мyжу, в0лею во ю3р0дство претвори1вшусz, мjра сегw2 красwты2 возненави1дэлъ є3си2, плотск†z мудров†ніz ўвzди1лъ є3си2 пост0мъ и3 жaждею, студeнію мрaза, снёга, и3 зн0z, и3 дождS, и3 t пр0чіz воздyшныz тzготы2 никогдaже ўклони1сz и3 њчи1стилъ є3си2 себE, ћкw злaто въ горни1лэ, прок0піе бlжeнне, всeй вsтской земли2 похвалA и3 ўтверждeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку