...
Грудень,  Житія святих

Блаженні Іоанн, цар Сербський і батьки його, Стефан і преподобна Ангелина, правителі Сербські

Місяця грудня на 10-й день

Стефан Сліпий – правитель Сербської деспотії із династії Бранковичів. Народився святий у 1417 році. У 1441 був засліплений за наказом османського султана Мурада II, і тому, коли в 1456 помер батько, не міг претендувати на престол; новим деспотом став його молодший брат Лазар.

Після захоплення Сербії турками в 1457 році середній син тодішнього правителя Сербії Стефан, який вирізнявся лагідною вдачею і прекрасним знанням Святого Письма, вирушив до столиці Туреччини за сестрою, відданою султану Мурату за дружину. Дізнавшись, що турки з фанатичною жорстокістю спалили Мілешевський монастир, блаженний Стефан став на захист Сербії від завойовників.

У 1458 Лазар помер, не залишивши спадкоємця чоловічої статі. Країною став правити тріумвірат регентів: Стефан Бранкович, вдова Олена Палеолог та губернатор Рашки Михайло Ангелович. Прихильники турків при сербському дворі проголосили новим деспотом воєводу Михайла Ангеловича, брат якого був візиром Мехмеда II, але населення сербської столиці Смедерево за підтримки проугорської партії запобігло цьому перевороту. Михайло Ангелович був ув’язнений, а правителем став сліпий Стефан Бранкович.

Тоді з ініціативи угорського та боснійського королів у Смедерево було запрошено сина боснійського короля Стефана Томашевича, який мав одружитися з дочкою покійного правителя Оленою та прийняти титул «деспота». 21 березня 1459 року відбулося весілля і Стефан Томашевич зайняв сербський трон.

Після усунення з трону блаженний Стефан Сліпий деякий час жив у Буді (його молодша сестра Катерина була вдовою угорського вельможі Ульріка Ціллеї), потім у Дубровнику. Потім він вирушив до Албанії до правителя князівства Кастріоті Скандербегу, де в 1460 одружився з Ангелиною – дочкою албанського князя Георгія Аріаніті. Коли він одружився з Ангелиною, турки загрожували блаженному Стефану та його сім’ї розправою. З дружиною та трьома дітьми він змушений був ховатися спочатку в Албанії, а потім в Італії.

Залишок життя блаженний Стефан прожив у Венеції, помер 1476 року. Блаженна Ангеліна перенесла останки чоловіка у Купинове. Правителем Сербії наприкінці XV століття став син праведних Стефана та Ангелини, блаженний Іван. Мощі праведного Іоанна та його батьків згодом прославилися багатьма ознаками.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь блаженному Иоанну Бранковичу, Сербскому, глас 4

Ди́вен, творя́й пресла́вная чудеса́/ и прославля́яй по кончи́не сла́вящия Тя,/ нетле́нная телеса́ их явля́я/ и чудоде́йствии лю́ди обогаща́я/ во сла́ву свята́го и́мени Своего́,/ дарова́вый нам те́ло уго́дника Своего́ Иоа́нна,// моля́щагося о душа́х на́ших.

Тропарь преподобной Ангелине Сербской, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Ттропaрь, глaсъ д7:

Ди1венъ, творsй пресл†внаz чудесA и3 прославлszй по кончи1нэ слaвzщыz тS, нетлBннаz тэлесA и4хъ kвлsz и3 чудодBйствіи лю1ди њбогащaz во слaву с™aгw и4мене своегw2, даровaвый нaмъ тёло ўг0дника своегw2 їwaнна, молsщагwсz њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Пріиди1те, достод0лжнw почти1мъ їwaнна, н0выz бlгодaти служи1телz новопрослaвленнаго, слaву вёры нaшеz и3 нaшего мlтвенника. созывaетъ бо пёти бlгодaрными глaсы и3 прослaвити прослaвльшаго с™ы6z сво‰ и3м0литсz њ творsщихъ пaмzть є3гw2 и3 њ зовyщихъ є3мY: рaдуйсz, їwaнне, н0вое процвэтeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку