...
Житія святих,  Червень

Апостол від семидесяти Варнава

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 11-й день / січня на 4-й день — Собор семидесяти апостолів

Апостол Варнава (Іосія) народився на острові Кіпр і здобув освіту в Єрусалимі. Господь обрав його до лику семидесяти Своїх учнів.

Разом зі святим апостолом Павлом апостол Варнава тривалий час проповідував Євангеліє в Малій Азії, потім на острові Кіпр, і першим із апостолів вирушив для проповіді до Італії, був у Римі і заснував єпископський престол у Медіолані. Був у Дусі Святому і звершував багато чудес.

Після повернення на Кіпр апостол Варнава продовжував проповідь про Христа Спасителя і цим збурив проти себе іудеїв, які побили його камінням. Помер апостол Варнава близько 62 року, на сімдесят шостому році життя.

У 448 році апостол Варнава тричі являвся у сновидінні архієпископу Кіпру Анфиму і показав місце поховання своїх мощей. У зазначеному місці християни знайшли нетлінне тіло апостола, і відтоді Кіпрську Церкву почали іменувати апостольською і вона отримала право самостійного обрання предстоятеля.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолам Варфоломею (Нафанаилу) и Варнаве (Иосии), глас 3

Язы́к огнедохнове́н в си́ле Ду́ха прие́мше,/ во пло́ти прише́дшее Сло́во пропове́дасте всю́ду,/ Его́же ра́ди ов во главу́ усече́н,/ ов же ка́мением побие́н,/ и есте́ апо́стольскому ли́ку украше́ние,/ Варфоломе́е и Варна́во,/ те́мже па́мять ва́шу почита́ем и про́сим:// моли́те Христа́ Бо́га пода́ти нам грехо́в оставле́ние.

Кондак апостолу Варнаве (Иосии), глас 3

Госпо́день был еси́ всеи́стинный служи́тель,/ апо́столов же яви́лся еси́ седми́десятих пе́рвый,/ озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́,/ всем возвеща́яй Христа́ Спа́са,// сего́ ра́ди песнопе́нии Боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́ем.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ глaсъ в7.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ГDень бhлъ є3си2 всеи1стинный служи1тель, ґпcлwвъ же kви1лсz є3си2 седми1десzтихъ пeрвый, њзари1лъ є3си2 и3 съ пavломъ пр0повэдь твою2, всBмъ возвэщazй хrтA сп7са: сегw2 рaди пэснопёніи бжcтвенную пaмzть твою2, варнaво, совершaемъ.

Ще в розробці