Апостол від 70-ти Яків, брат Господній по плоті, єпископ Єрусалимський p1b054731d1roj1gqi6kvc6r7kca
Житія святих,  Грудень

Апостол від 70-ти Яків, брат Господній по плоті, єпископ Єрусалимський

Місяця грудня на 26-й день / жовтня на 23-й день / січня на 4-й день

Апостол Павло в посланні до Галатів пише, що разом з апостолом Петром вважалися стовпами Церкви і апостоли Яків та Іоанн. Святий Яків був сином Іосифа Обручника від його першої дружини і тому в Євангелії називається братом Господнім. Згідно з переказами, Господь Іісус Христос явився йому після Свого воскресіння і поставив його єпископом Єрусалимської церкви. Таким чином, на долю апостола Якова випала особлива діяльність: він не подорожував з проповіддю по різних країнах, як інші апостоли, а вчив і священнодіяв в Єрусалимі, який має таке важливе значення для християнського світу. Як глава Єрусалимської церкви, він головував на Апостольському соборі в Єрусалимі в 51 році. Голос його тут фактично був вирішальним, і пропозиція, зроблена ним, стала резолюцією Апостольського собору (Діяння, 15). Ця обставина має важливе значення, зважаючи на домагання католиків підняти апостола Петра на ступінь глави Церкви для того, щоб потім затвердити це верховенство за Римським папою.

Значення апостола Якова ще більше зміцнювало його подвижницьке життя. Він був незайманий, не пив ні вина, ні інших спиртних напоїв, утримувався від м’яса, носив тільки льняний одяг. Мав він звичай усамітнюватися для молитви в храмі і там колінопреклонно молився про свій народ. І робив це так часто, що шкіра на колінах його загрубіла.

Служіння апостола Якова було важке: серед безлічі самих затятих ворогів християнства. Але він діяв з таким розумом і справедливістю, що його поважали не тільки християни, але й іудеї, і називали опорою народу та праведником.

Перебуваючи на посаді Єрусалимського єпископа близько 30 років, він поширив і утвердив святу віру в Єрусалимі та у всій Палестині. Коли апостол Павло в останній своїй подорожі відвідав апостола Якова, то в той час зібралися до нього пресвітери, і про успіхи християнської проповіді серед євреїв передали йому такими словами: «Бачиш, брате, скільки тисяч іудеїв, які увірували, і всі вони – ревнителі закону» (Діяння 21:20). Багато хто з євреїв навертався до Церкви із самої лише довіри до слова праведника.

Бачачи такий вплив апостола, іудейські начальники стали побоюватися, як би весь народ не навернувся до Христа, і вирішили скористатися проміжком часу між від’їздом прокуратора Феста і прибуттям на його місце Альбіна (62 р. після Р. X.) для того, щоб або схилити Якова до зречення Христа, або убити його.

Первосвященником у цей час був безбожний саддукей Анан. За великого скупчення народу апостола вивели на портик храму, і після декількох улесливих слів зневажливо запитали: «Скажи нам про розп’ятого?» – «Ви питаєте мене про Іісуса? – Голосно сказав праведник. – Він сидить на Небесах праворуч від Всевишньої сили і знову прийде на хмарах небесних». У натовпі було багато християн, які радісно вигукнули: «Осанна Синові Давидовому!» Первосвященники і книжники закричали: «О, і сам праведник в омані!» і скинули його на землю. Яків зміг ще піднятися на коліна і сказав: «Господи, прости їх! Вони не відають, що творять». «Поб’ємо його камінням», – закричали його вороги. Один священник з племені Рехавового (вони не пили вина, жили в наметах, не сіяли ні пшениці, ні винограду) почав умовляти їх: «Що ви робите? Бачите, праведний за вас молиться». Але в цю хвилину один нелюд, за ремеслом сукнороб, ударив своїм праником апостола по голові і вбив його. Разом з ним було вбито багато християн.

Юдейський історик Іосиф Флавій, перераховуючи причини падіння Єрусалима, говорить, що Господь покарав євреїв, між іншим, за вбивство праведного Якова.

Апостол Яків незадовго до своєї смерті написав соборне послання. Головна мета послання – втішити та зміцнити навернених до віри іудеїв у стражданнях, які чекали їх, і застерегти їх від омани, нібито одна віра може спасти людину. Святий апостол пояснює, що віра, яка не супроводжується добрими ділами, – мертва і не приводить до спасіння.

Церковний переказ приписує апостолу Якову складання найдавнішого чину Божественної літургії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 2

Я́ко Госпо́день учени́к, восприя́л еси́ пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик, и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко бра́т Бо́жий,/ е́же моли́тися, я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 4

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дняя дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси́ чти́м, апо́столе.

Молитва апостолу Иакову, брату Господню по плоти

О, вели́кий, богоизбра́нный и богопросла́вленный апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день, вели́кий архиере́ю свята́го гра́да Иерусалима, те́плый наш засту́пниче и хода́таю, предстоя́й престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы! Не отри́ни нас от твоего́ заступле́ния, воздви́гни из глубины греховныя и, яко име́яй власть вяза́ти и реши́ти, разреши́ зол на́ших соу́зы, любви Бо́жией причти́ и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники моли́твами твои́ми соде́лай. Моли́, святе, Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти на́ше земно́е стра́нствие, да, ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бившеся, вку́пе с тобо́ю возмо́жем непрестанно славити Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти еди́но Божество́ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание апостолу Иакову, брату Господню по плоти

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Иа́кове,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́стии Христо́ве.

Тропaрь, глaсъ в7:

Ћкw гDень ў§ни1къ, воспріsлъ є3си2 прaведне є3ђліе: ћкw м§никъ и4маши, є4же неwпи1санное: дерзновeніе, ћкw брaтъ б9ій: є4же моли1тисz, ћкw їерaрхъ. моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Џ§ее є3динор0дное бGъ сл0во, пришeдшее къ нaмъ въ послBдніz дни6, їaкwве бжcтвенне, пeрваго тS показA їерусалЂмлzнъ пaстырz и3 ўчи1телz, и3 вёрнаго строи1телz тaинствъ д¦0вныхъ: тёмже тS вси2 чти1мъ, ґпcле.

Ще в розробці

Знайшли помилку