...
Блаженний Аврелій Августин,  Вибрані праці святих отців

Сповідь

Зміст
УкраїнськаРосійська

Книга перша

I. Похвальна молитва

1.“Великий єси, Господи, і достойний безконечної хвали”; “велика могутність Твоя, і немає міри премудрості Твоїй” . І величати хоче Тебе людина, маленька частинка створіння Твого, людина, що носить із собою смертність свою, щ о носить із собою свідоцтво гріха свого і доказ, що Ти, Господи, “опираєш ся гордим”2. Та одначе величати Тебе хоче людина — маленька частинка створіння Твого. Це ж Ти спонукаєш нас шукати радощів у Твоїх похвалах, бо ж Ти створив нас для Себе, і серце наш е не супокійне, доки спочине в Тобі. Дай мені, Господи, знати й розум іти, чи найперше треба волати до Тебе, чи величати Тебе, чи найперше треба пізнати Тебе, чи волати до Тебе. Але хто ж волає до Тебе, не знаючи Тебе? Бо ж той, хто не знає Тебе, може волати до когось іншого, замість до Тебе. А може, радше волають до Тебе, щоб пізнати Тебе? “Але ж як волатимуть до Того, у Кого не увірили?” І “як увірять, коли немає проповідника?”’ “І величатимуть Господа ті, що шукають Його. Бо ті, щ о шукають Його, знайдуть”4, а ті, що знайдуть, прославлятимуть Його. Нехай же я, Господи, шукаю Тебе, волаючи, і волаю до Тебе, вірую в Тебе! Бо Ти заповіданий нам. Волає до Тебе, Господи, віра моя, яку Ти дав мені, якою Ти надихнув мене через людяність Сина Твого, через посередництво проповідника Твого .

II. Бог є в людині — людина в Бозі

Книга первая

I

1. «Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя»1. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты «противишься гордым»2. И все-таки славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе3. Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе или с того, чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе. Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому может незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо «воззвать к Тебе?» «Как воззовут к Тому, в Кого не уверовали? и как поверят Тебе без проповедника»?4И восхвалят Господа те, кто ищет Его.5Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, через служение Исповедника Твоего6.

II

Знайшли помилку