...
Вибрані праці святих отців,  преподобний Антоній Великий

Послання братії, яка проживає повсюди

Зміст
УкраїнськаРосійська

Передмова

“Лікар, якого Бог дарував Єгипту”, – так описав святого Антонія Великого (251-356) його друг і біограф святий Афанасій Александрійський. Не тільки з Єгипту, а й із найвіддаленіших частин Римської імперії безперервний потік відвідувачів тягнувся в пустелю, щоб побачити пустельника Антонія: священики, ченці, миряни. Одні йшли за порадою в якійсь своїй справі, інші просто хотіли побути з ним поруч, отримуючи уроки з його мовчання і знаходячи, що сама його присутність оновлює в них надію. Святий Антоній – прообраз особливого і характерного для східного християнства духовного типу старця, geron (грец.), благодатного “авви” або духовного наставника.

Багато слів і порад, якими святий Антоній лікував своїх братів-християн, дійшли до нас – опрацьовані та більшою чи меншою мірою видані – в його Житії, укладеному святим Афанасієм, і в Апофтегмах, або Словах отців пустельників. Однак чи подбав сам святий Антоній про те, щоб записати своє духовне вчення – і чи збереглися ці записи? Житіє повідомляє нам, що він “не знав грамоти”, але й при цьому він цілком міг би диктувати те, що вважав за потрібне, своїм учням. І справді, сім послань, авторство яких традиційно відносять до святого Антонія, збереглися. Їхню автентичність заперечували, але до теперішнього часу більшість дослідників визнає їх справжніми. (Існує, крім того, ще двадцять послань, які безумовно сумнівні). Якщо ці сім послань дійсно належать святому Антонію, спочатку вони мали бути написані коптською, рідною мовою місцевих єгипетських християн. Частина цього коптського тесту збереглася; існує сирійський переклад першого послання і повна версія всіх семи грузинською та латинською.

Наскільки мені відомо, у цьому виданні ці сім послань уперше з’являються англійською. Їхній перекладач, священик і доктор богослов’я Дервас Чітті (1901-1971), присвятив життя вивченню раннього єгипетського і палестинського чернецтва, зібравши плоди своїх сорокалітніх пошуків у чудовій праці Громадянство Пустелі. Цей переклад послань він підготував для власного користування, не для публікації; і хоча він подарував кільком своїм друзям машинописні копії перекладу, незаперечно, він захотів би переглянути цей текст перш, ніж віддавати його до друку. Я вніс до нього кілька незначних поправок, щоб уникнути деяких неясностей. Як вступ ми включили в це видання невелику статтю, підготовлену о. Дервасом для журналу “Соборність”. Вона передруковується з люб’язного дозволу видавця журналу. Я забезпечив її посиланнями і розширив бібліографію.

Предисловие

«Врач, которого Бог даровал Египту», – так описал святого Антония Великого (251–356) его друг и биограф святой Афанасий Александрийский. Не только из Египта, но из самых отдаленных частей Римской империи непрерывный поток посетителей тянулся в пустыню, чтобы увидеть отшельника Антония: священники, монахи, миряне. Одни шли за советом в каком–нибудь своем деле, другие просто хотели побыть с ним рядом, получая уроки из его молчания и находя, что само его присутствие обновляет в них надежду. Святой Антоний – прообраз особого и характерного для восточного христианства духовного типа старца, geron (греч.), благодатного «аввы» или духовного наставника.

Многие из слов и советов, которыми святой Антоний врачевал своих братьев христиан, дошли до нас – обработанные и в большей или меньшей мере изданные – в его Житии, составленном святым Афанасием, и в Апофтегмах, или Словах отцов пустынников. Однако позаботился ли сам святой Антоний о том, чтобы записать свое духовное учение – и сохранились ли эти записи? Житие сообщает нам, что он «не знал грамоты», но и при этом он вполне мог бы диктовать то, что считал нужным, своим ученикам. И в действительности, семь посланий, авторство которых традиционно относят к святому Антонию, сохранились. Их аутентичность оспаривалась, но к настоящему времени большинство исследователей признает их подлинными. (Существует, кроме того, еще двадцать посланий, которые определенно сомнительны). Если эти семь посланий действительно принадлежат святому Антонию, изначально они должны были быть написаны на коптском, родном языке местных египетских христиан. Часть этого коптского теста сохранилась; существует сирийский перевод первого послания и полная версия всех семи на грузинском и латинском.

Насколько мне известно, в настоящем издании эти семь посланий впервые появляются на английском. Их переводчик, священник и доктор богословия Дервас Читти (1901–1971), посвятил жизнь изучению раннего египетского и палестинского монашества, собрав плоды своих сорокалетних разысканий в замечательном труде Гражданство Пустыни. Настоящий перевод посланий он подготовил для собственного пользования, не для публикации; и хотя он подарил нескольким своим друзьям машинописные копии перевода, без сомнения, он захотел бы пересмотреть этот текст прежде, чем отдавать его в печать. Я внес в него несколько незначительных поправок, во избежание некоторых неясностей. В качестве вступления мы включили в это издание небольшую статью, подготовленную о. Дервасом для журнала Соборность. Она перепечатывается с любезного разрешения издателя журнала. Я снабдил ее сносками и расширил библиографию.

Знайшли помилку