...
Січень

Преподобний Іринарх, затворник Ростовський

Місяця січня на 13-й день

Преподобний Іринарх, затворник Ростовський, народився в селянській родині в селі Кондакове Ростовського повіту. У Хрещенні він отримав ім’я Ілля. На 30-му році життя святий прийняв постриг у чернецтво в Ростовському Борисоглібському монастирі[1]. Там він став старанно трудитися в чернечих подвигах, відвідував церковні служби, ночами молився і спав на землі. Одного разу, зглянувшись над мандрівником, який не мав взуття, святий Іринарх віддав йому свої чоботи, і відтоді став ходити босий по морозу. Ігумену не сподобалася така поведінка подвижника, і він почав упокорювати його, змушуючи години по дві стояти на морозі проти своєї келії або подовгу дзвонити на дзвіниці. Святий усе переносив із терпінням і не змінив своєї поведінки. Ігумен продовжував жорстокосердствувати, і преподобний був змушений перейти в Авраміїв Богоявленський монастир, де його прийняли до числа братії, і незабаром призначили келарем. Преподобний старанно виконував свій послух, сумуючи про те, що братія монастиря і служителі не бережуть надбання обителі, марнуючи його без міри. Одного разу уві сні він побачив преподобного Авраамія Ростовського (пам’ять 29 жовтня), який втішив його і благословив роздавати всім необхідне без збентеження. Якось під час співу Херувимської преподобний Іринарх голосно заридав. На запитання архімандрита він відповів: “Мати моя преставилася!” Залишивши Аврааміїв монастир, преподобний Іринарх перейшов до Ростовського монастиря святого Лазаря, оселився у відокремленій келії і прожив у ній три роки в тісноті й голоді. Тут його відвідував блаженний Іоанн юродивий на прізвисько Великий Ковпак. Святі підкріплювали один одного духовною бесідою. Старець, однак, мав бажання повернутися у свою первісну обитель – Борисоглібський монастир. Його прийняв назад із любов’ю будівельник Варлаам і став ще більш суворо подвизатися в обителі. Усамітнившись у затворі, подвижник залізним ланцюгом прикував себе до дерев’яного стільця, наклав на себе важкі ланцюги і хрести. За це він переносив озлоблення і глузування від монастирської братії. У той час його відвідав давній друг, блаженний Іоанн юродивий, який передбачив навалу Литви на Москву. 25 років провів преподобний Іринарх закутим ланцюгами і веригами у важких працях. Подвиги його викривали тих, хто недбало жив в обителі, і вони збрехали ігуменові, що старець вчить не ходити на монастирські роботи, а подвизатися подібно до нього. Ігумен повірив наклепу і вигнав святого старця з обителі. Смиренно скорившись, преподобний Іринарх знову пішов у Ростов і прожив у монастирі святого Лазаря один рік. Тим часом Борисоглібський ігумен розкаявся у своєму вчинку і послав ченців за преподобним Іринархом. Він повернувся, докоряючи собі, що живе не так, як братія, яка несе праведні труди, яких він позбавлений. Преподобний продовжував носити свої тяжкі вериги і, працюючи, виготовляв жебракам одяг, в’язав волосяні сувої і клобуки. Він спав уночі лише одну годину або дві, решту ж часу молився і бив своє тіло залізною палицею.

Святому Іринарху було видіння про те, що Москву захопить Литва, а церкви по місцях будуть розорені. Він став гірко плакати про прийдешнє лихо, і ігумен наказав йому їхати до Москви і попередити царя Василя Іоанновича Шуйського (1606-1610) про лихо, що загрожує. Преподобний Іринарх виконав послух. Він відмовився від запропонованих йому дарів і, повернувшись, став старанно молитися, щоб Господь помилував Руську землю.

Вороги з’явилися на Русь, стали завойовувати міста, били жителів, грабували монастирі та церкви. Лжедимитрій і другий самозванець прагнули підкорити Русь польському королю. Борисоглібський монастир також захопили вороги, які увійшли до святого відлюдника і здивувалися прямим і сміливим промовам старця, який передбачив їм загибель.

Сапега, який зупинився в Борисоглібському монастирі, побажав бачити старця, що сидить у ланцюгах, і здивувався такому подвигу. Коли пани, які прийшли з Сапегою, сказали йому, що старець молиться за Шуйського, преподобний сміливо сказав: “Я в Росії народжений і хрещений, за російського царя і Бога молю”. Сапега відповів: “Правда в батьку велика – в якій землі жити, тій землі і служити”. Після цього преподобний Іринарх став переконувати Сапегу піти з Росії, пророкуючи йому в іншому випадку смерть.

Преподобний Іринарх стежив за перебігом війни і послав князю Димитрію Пожарському своє благословення і просфору. Він велів йому йти під Москву, передбачивши: “Побачите славу Божу”. На допомогу Пожарському і Мініну преподобний передав свій хрест. За допомогою Божою росіяни здолали Литву, князь Пожарський опанував Кремль, і в Руській землі поступово почав оселятися мир. Старець Іринарх, як і раніше, невпинно молив Бога зі сльозами про позбавлення Русі від ворогів і, маючи силу творити чудеса, зціляв хворих і біснуватих. Йому був відкритий день смерті, і він, закликавши своїх учнів, Олександра і Корнилія, став давати їм настанови і, попрощавшись з усіма, тихо відійшов до Господа у вічний спокій († 13 січня 1616 року). Після святого старця залишилося 142 мідні хрести, сім наплічних вериг, ланцюг у 20 сажнів, який він носив на шиї, залізні ножні пута, вісімнадцять ручних кайданів, “зв’язні”, які він носив на поясі, вагою в пуд, і залізна палиця, якою він бив своє тіло і проганяв бісів. У цих трудах, як називав їх старець, він прожив 38 років, у миру прожив 30 років, помер же 68-ми років від роду. Після смерті преподобного Іринарха відбувалося багато чудес при його гробі, особливо ж зцілень хворих і біснуватих під час покладання на них хрестів і ланцюгів святого подвижника.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому, глас 4

Я́ко му́ченика добропроизво́льна/ и преподо́бных удобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́с благода́ть от Него́ прие́мшаго,/ Ирина́рха преди́внаго пе́сньми хвале́бными почти́м/ и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому, глас 2

Волне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́,/ изгна́ние, затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния твоего́,/ озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к честно́му гро́бу твоему́,/ у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги твоя́ тя́жкие ви́дим,/ от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным./ Сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7:

Ћкw м§ника добропроизв0льна и3 прпdбныхъ ўдобрeніе, ѕвэздY рост0вскую, въ затв0рэ, ќзахъ и3 вери1гахъ гDеви бlгоугоди1вшаго и3 чудeсъ бlгодaть t негw2 пріeмшагw, їринaрха преди1внаго пёсньми хвалeбными почти1мъ и3, къ немY припaдающе, ўми1льнw глаг0лемъ: џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Волнeній мн0жество жест0кимъ житіeмъ преходS, и3згнaніе, затв0ръ и3 ќзы желBзныz претерпёлъ є3си2 мyжески, їринaрше терпэливодyшне, нaмъ њстaвль џбразъ ѕлострадaніz и3 терпёніz твоегH, њзарsz чудeсъ блистaньми съ вёрою приходsщихъ къ честн0му гр0бу твоемy, ў нег0же, ћкw п0честь побёдную, вери6ги тво‰ т‰жкіz ви1димъ, t ни1хже подаeши и3сцэлє1ніz нед{жнымъ. сегw2 рaди зовeмъ ти2: рaдуйсz, їринaрше, џтче преди1вный.

Ще в розробці

Знайшли помилку