...

Молитви за полонених

Церковнослов'янськоюТранслітерація (Київський ізвод)

Мlтвы w3 плэнeнныхъ

На сугyбой є3ктеніюи2 приложи2 и3 сі‰:

ПетрA t ќзъ и3 темни1цы и3зведhй и3 неврeдна цRкви твоeй предстaвивый, хrтE, и3 рабHвъ твои1хъ плэнeнныхъ, [и4м>къ], въ заточeніи сyщихъ, неизречeннымъ пр0мысломъ твои1мъ свободи2, м0лимсz тебЁ, всемлcтивый сп7се, ўслhши и3 поми1луй.

И#збавлszй при1снw, гDи, всE ўповaніе на тS є3ди1нагw возлагaющихъ, при1зри млcтивнw на ск0рбь нaшу, и3 плэнeнныхъ рабHвъ твои1хъ, [и4м>къ], t ќзъ, бёдъ и3 заточeніz, ћкw всеси1ленъ, и3збaви, прилёжнw м0лимсz тебЁ, ск0рw ўслhши и3 ћкw щeдръ поми1луй.

Крёпкою твоeю рук0ю р0дъ чlвёческій сп7сazй, гDи, и3 люб0вію твоeю вс‰ ко бlгу направлszй, застyпникъ и3 пом0щникъ крёпокъ бyди рабHмъ твои6мъ плэненнымъ, [и4м>къ], на всеси1льную п0мощь твою1 ўповaющихъ, м0лимсz тебЁ, всеси1льне гDи, ўслhши и3 ск0ро поми1луй.

Мlтва њ плэнeнныхъ

Молитви за полонених

На сугубій ектенії додай і це:

Петра́ от уз і темни́ці ізведи́й і невре́дна Це́ркві Твоє́й предста́вивий, Христе́, і рабо́в Твої́х пліне́нних, [імена], в заточе́нії су́щих, неізрече́нним Про́мислом Твої́м свободи́, мо́лимся Тебі́, Всеми́лостивий Спа́се, усли́ши і поми́луй.

Ізбавля́яй при́сно, Го́споди, все упова́ніє на Тя єди́наго возлага́ющих, при́зри ми́лостивно на скорб на́шу, і пліне́нних рабо́в Твої́х, [імена], от уз, бід і заточе́нія, я́ко Всеси́лен, ізба́ви, прилі́жно мо́лимся Тебі́, ско́ро усли́ши і, я́ко щедр, поми́луй.

Крі́пкою Твоє́ю руко́ю род челові́чеський спаса́яй, Го́споди, і любо́вію Твоє́ю вся ко бла́гу направля́яй, Засту́пник і Помо́щник крі́пок бу́ди рабо́м Твої́м пліненним, [імена], на всеси́льную по́мощ Твою́ упова́ющих, мо́лимся Тебі́, Всеси́льне Го́споди, усли́ши і ско́ро поми́луй.

Молитва за полонених