...

Вказівник загальних читань Євангелія святим

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

Е#ђліа џбща свzты6мъ, и5мже є3гдA твори1мъ слyжбу

Слyжба прес™hz бцdы.

На ќтрени є3ђліе луки2, зачaло д7.

На літургjи є3ђліе луки2, зачaло н7д.

Слyжба с™hхъ нбcныхъ безпл0тныхъ си1лъ. Е#ђліе луки2, зачaло н7а, и3ли2 матfeа, зачaло н7в.

Слyжба с™hхъ прор0кwвъ џбща. Е#ђліе матfeа, зачaло §ѕ, и3ли2 луки2, зачaло …в.

Слyжба с™hхъ ґпcлwвъ џбща. Е#ђліе ґпcла є3ди1нагw, матfeа, зачaло lд. Ґпcлwмъ џбще, є3ђліе луки2, зачaло н7 и3ли2 н7а.

Слyжба с™и1телz џбща. Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

Слyжба с™и1телей џбща. Е#ђліе матfeа, зачaло №i, и3ли2 їwaнна, зачaло lє t полY.

Слyжба прпdбныхъ и3 хrтA рaди ю3р0дивыхъ. Е#ђліе матfeа, зачaло м7г, и3ли2 луки2 зачaло к7д.

Слyжба мyченика џбща. Е#ђліе луки2, зачaло …г, и3ли2 їwaнна, зачaло н7в.

Слyжба мyченикwвъ џбща. Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ, и3ли2 луки2 зачaло Rѕ.

Слyжба сщ7енномyченика џбща. Е#ђліе луки2, зачaло …з.

Слyжба сщ7енномyченикwвъ џбща. Е#ђліе луки2, зачaло к7д, и3ли2 н7в, и3ли2 o7з.

Слyжба прпdбномyченикwвъ џбща. Е#ђліе преподобномyченику є3ди1ному, мaрка, зачaло lз. Прпdбномyченикwмъ, є3ђліе матfeа, зачaло lи. И#ли2 луки2, зачaло …д.

Слyжба с™hхъ мyченицъ џбща. Е#ђліе матfeа, зачaло …в, и3ли2 мaрка, зачaло к7а.

Слyжба прпdбныхъ жeнъ џбща. Е#ђліе матfeа, зачaло Rд, и3ли2 луки2, зачaло lг.

Слyжба и3сповёдникwвъ. Е#ђліе луки2, зачaло …д.

Слyжба безмeздникwвъ. Е#ђліе матfeа, зачaло lд.

Е#ђліа за ўпок0й по всS дни2.

Въ понедёльникъ є3ђліе їwaнна, зачaло є7i.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

Въ срeду є3ђліе їwaнна, зачaло к7а.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaнна, зачaло к7в.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaнна, зачaло к7г.

Въ суббHту є3ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

Е#ђліа на всsку потрeбу разли6чнаz.

Е#ђліа на њсвzщeніе є3лeа, сeдмь їерeєвъ:

Пeрвый їерeй: Е#ђліе луки2, зачaло н7г.

Вторhй їерeй: Е#ђліе луки2, зачaло §д.

Трeтій їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY.

Четвeртый їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло к7ѕ.

Пsтый їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло Rд.

Шестhй їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло …в.

Седмhй їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло l.

Ѓvгуста въ ґ дeнь, на њсвzщeніе воды2: Е#ђліе їwaнна, зачaло д7i.

На њсвzщeніе цeркве: Е#ђліе їwaнна, зачaло lз t полY.

На њсновaніе и3 на њбновлeніе грaда: Е#ђліе матfeа, зачaло …з.

Во врeмz безд0ждіz: Е#ђліе матfeа, зачaло …є.

Во врeмz безвeдріz: Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY.

Въ стрaхъ трyса: Е#ђліе матfeа, зачaло к7з.

Во врeмz ћзвъ: Е#ђліе луки2, зачaло ѕ7i.

Во nбщенyждіи: Е#ђліе мaрка, зачaло н7а.

Въ нашeствіи в†рваръ: Е#ђліе луки2, зачaло o7.

Во ўмирeніи и3 соединeніи правослaвныz вёры: Е#ђліе матfeа, зачaло и3 t полY.

Њ ўмирeніи и3 соединeніи цeркве: Е#ђліе мaрка, зачaло н7а.

За творsщихъ ми1лостыню: Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY.

Въ запалeніи nгнS: Е#ђліе луки2, зачaло …f.

Над8 болsщимъ:

Пeрвое: Е#ђліе матfeа, зачaло к7ѕ.

Втор0е: Е#ђліе мaрка, зачaло к7а.

Трeтіе: Е#ђліе їwaнна, зачaло Gi.

На пострижeніе монaхwвъ: Е#ђліе матfeа, зачaло lf.

За всsко прошeніе: Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY. И#ли2 мaрка, зачaло н7а. И#ли2 луки2, зачaло п7и.

На крещeніе человёкwвъ: Е#ђліе матfeа, зачaло рѕ7i.

Во врeмz брaка: Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7.

И#сповёданію: Е#ђліе матfeа, зачaло №. И#ли2 луки2, зачaло o7и.

Жeнъ и3сповёданію: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7и.

Над8 и3мyщимъ дyхъ недyга: Е#ђліе матfeа, зачaло к7и, и3ли2 o7в. И#ли2 мaрка, зачaло f7i, и3ли2м7. И#ли2 луки2, м7ѕ.

На погребeніе мірsнъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

На погребeніе монaхwвъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

На погребeніе їерeєвъ:

Пeрвое: Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

Втор0е: Е#ђліе їwaнна, зачaло є7i.

Трeтіе: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7а.

Четвeртое: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7в.

Пsтое: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7г.

На погребeніе младeнцєвъ: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7а.

Послёдованіе въ ми1ръ: Е#ђліе їwaнна, зачaло м7и t полY.

Евангелиа обща святым, имже егда творим службу

СЛУЖБА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

На утрени Евангелие Луки, зачало 4.
На литургии Евангелие Луки, зачало 54.

СЛУЖБА СВЯТЫХ НЕБЕСНЫХ БЕЗПЛОТНЫХ СИЛ.

Текст очікується.