...

Вказівник читань Євангелія на різні потреби

Церковнослов'янськоюГражданський шрифтУкраїнською

На крещeніе человёкwвъ:

Е#ђліе матfeа, зачaло рѕ7i.

 

Во врeмz брaка:

Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7.

 

Е#ђліа на њсвzщeніе є3лeа, сeдмь їерeєвъ:

Пeрвый їерeй: Е#ђліе луки2, зачaло н7г.

Вторhй їерeй: Е#ђліе луки2, зачaло §д.

Трeтій їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло lд t полY.

Четвeртый їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло к7ѕ.

Пsтый їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло Rд.

Шестhй їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло …в.

Седмhй їерeй: Е#ђліе матfeа, зачaло l.

 

И#сповёданію:

Е#ђліе матfeа, зачaло l. И#ли2 луки2, зачaло o7и.

 

Жeнъ и3сповёданію:

Е#ђліе їwaнна, зачaло к7и.

 

На пострижeніе монaхwвъ:

Е#ђліе матfeа, зачaло lf.

 

На погребeніе мірsнъ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

 

На погребeніе монaхwвъ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

 

На погребeніе їерeєвъ:

Пeрвое: Е#ђліе їwaнна, зачaло ѕ7i.

Втор0е: Е#ђліе їwaнна, зачaло є7i.

Трeтіе: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7а.

Четвeртое: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7в.

Пsтое: Е#ђліе їwaнна, зачaло к7г.

 

На погребeніе младeнцєвъ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло к7а.

 

Ѓvгуста въ ґ дeнь, на њсвzщeніе воды2:

Е#ђліе їwaнна, зачaло д7i.

 

На њсвzщeніе цeркве:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lз t полY.

 

На њсновaніе и3 на њбновлeніе грaда:

Е#ђліе матfeа, зачaло …з.

 

Во ўмирeніи и3 соединeніи правослaвныz вёры:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY.

 

Њ ўмирeніи и3 соединeніи цeркве:

Е#ђліе мaрка, зачaло н7а.

 

Послёдованіе въ ми1ръ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло м7и t полY.

 

За лю1ди во врeмz брaни:

Е#ђліе мaрка, зачaло н7а.

 

Въ нашeствіи в†рваръ:

Е#ђліе луки2, зачaло o7.

 

Во nбщенyждіи:

Е#ђліе мaрка, зачaло н7а.

 

Во врeмz ћзвъ:

Е#ђліе луки2, зачaло ѕ7i.

 

Въ стрaхъ трyса:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7з.

 

Въ запалeніи nгнS:

Е#ђліе луки2, зачaло …f.

 

Во врeмz безд0ждіz:

Е#ђліе матfeа, зачaло …є.

 

Во врeмz безвeдріz:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY.

 

Над8 болsщимъ:

Пeрвое: Е#ђліе матfeа, зачaло к7ѕ.

Втор0е: Е#ђліе мaрка, зачaло к7а.

Трeтіе: Е#ђліе їwaнна, зачaло Gi.

 

Над8 и3мyщимъ дyхъ недyга:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7и, и3ли2 o7в. И#ли2 мaрка, зачaло f7i, и3ли2м7. И#ли2 луки2, м7ѕ.

 

За творsщихъ ми1лостыню:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY.

 

За всsко прошeніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло к7 t полY. И#ли2 мaрка, зачaло н7а. И#ли2 луки2, зачaло п7и.

Конeцъ и3 бGу слaва.

Евангелиа на всяку потребу различная

НА КРЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОВ:

Евангелие Матфеа, зачало 116.

ВО ВРЕМЯ БРАКА:

Евангелие Иоанна, зачало 6.

ЕВАНГЕЛИА НА ОСВЯЩЕНИЕ ЕЛЕА, СЕДМЬ ИЕРЕЕВ:

Первый иерей: Евангелие Луки, зачало 53.
Вторый иерей: Евангелие Луки, зачало 94.
Третий иерей: Евангелие Матфеа, зачало 34 от полу.
Четвертый иерей: Евангелие Матфеа, зачало 26.
Пятый иерей: Евангелие Матфеа, зачало 104.
Шестый иерей: Евангелие Матфеа, зачало 62.
Седмый иерей: Евангелие Матфеа, зачало 30.

ИСПОВЕДАНИЮ:

Евангелие Матфеа, зачало 30. Или Луки, зачало 78.

ЖЕН ИСПОВЕДАНИЮ:

Евангелие Иоанна, зачало 28.

НА ПОСТРИЖЕНИЕ МОНАХОВ:

Евангелие Матфеа, зачало 39.

НА ПОГРЕБЕНИЕ МИРЯН:

Евангелие Иоанна, зачало 16.

НА ПОГРЕБЕНИЕ МОНАХОВ:

Евангелие Иоанна, зачало 16.

НА ПОГРЕБЕНИЕ ИЕРЕЕВ:

Первое: Евангелие Иоанна, зачало 16.
Второе: Евангелие Иоанна, зачало 15.
Третие: Евангелие Иоанна, зачало 21.
Четвертое: Евангелие Иоанна, зачало 22.
Пятое: Евангелие Иоанна, зачало 23.

НА ПОГРЕБЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ:

Евангелие Иоанна, зачало 21.

АВГУСТА В 1‑Й ДЕНЬ, НА ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ:

Евангелие Иоанна, зачало 14.

НА ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВЕ:

Евангелие Иоанна, зачало 37 от полу.

НА ОСНОВАНИЕ И НА ОБНОВЛЕНИЕ ГРАДА:

Евангелие Матфеа, зачало 67.

В УМИРЕНИИ И СОЕДИНЕНИИ ПРАВОСЛАВНЫЯ ВЕРЫ:

Евангелие Матфеа, зачало 20 от полу.

О УМИРЕНИИ И СОЕДИНЕНИИ ЦЕРКВЕ:

Евангелие Марка, зачало 51.

ПОСЛЕДОВАНИЕ В МИР:

Евангелие Иоанна, зачало 48 от полу.

ЗА ЛЮДИ ВО ВРЕМЯ БРАНИ:

Евангелие Марка, зачало 51.

В НАШЕСТВИИ ВАРВАР:

Евангелие Луки, зачало 70.

ВО ОБЩЕНУЖДИИ:

Евангелие Марка, зачало 51.

ВО ВРЕМЯ ЯЗВ:

Евангелие Луки, зачало 16.

В СТРАХ ТРУСА:

Евангелие Матфеа, зачало 27.

В ЗАПАЛЕНИИ ОГНЯ:

Евангелие Луки, зачало 69.

ВО ВРЕМЯ БЕЗДОЖДИЯ:

Евангелие Матфеа, зачало 65.

ВО ВРЕМЯ БЕЗВЕДРИЯ:

Евангелие Матфеа, зачало 20 от полу.

НАД БОЛЯЩИМ:

Первое: Евангелие Матфеа, зачало 26.
Второе: Евангелие Марка, зачало 21.
Третие: Евангелие Иоанна, зачало 13.

НАД ИМУЩИМ ДУХ НЕДУГА:

Евангелие Матфеа, зачало 28, или 72.
Или Марка, зачало 19, или 40. Или Луки, 46.

ЗА ТВОРЯЩИХ МИЛОСТЫНЮ:

Евангелие Матфеа, зачало 20 от полу.

ЗА ВСЯКО ПРОШЕНИЕ:

Евангелие Матфеа, зачало 20 от полу.
Или Марка, зачало 51. Или Луки, зачало 88.

Конец и Богу слава.

Текст очікується.