...

Тріодь постова, понеділок 1-ї седмиці

Гражданським шрифтомЦерковнослов'янськоюУкраїнськоюГрецькою

Служба в понедельник первой седмицы Великого поста

 

Последование утрени

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, помилуй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Владыко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Господь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою, и всесожже́ние твое ту́чно бу́ди. Даст ти Господь по сердцу твоему и весь сове́т твой испо́лнит. Возрадуемся о спасе́нии твоем и во и́мя Го́спода Бо́га нашего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего, услы́шит его с небесе́ свята́го Своего, в силах спасе́ние десни́цы его. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га нашего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твоею возвесели́тся царь и о спасе́нии Твоем возрадуется зело́. Жела́ние сердца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лишил его. Я́ко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положил еси́ на главе́ его вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ ему долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него. Я́ко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во время лица́ Твоего, Госпо́дь гне́вом Своим смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребет, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твоею, воспое́м и пое́м си́лы Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, помилуй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жительству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твоею, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие мира, непобеди́мую победу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, молитв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ православных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей милости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Великом Господине и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополите, имя, егоже есть область), и о всей во Христе́ бра́тии нашей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколюбец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102,142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Заступник мой еси́, сла́ва моя и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем людей, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокрушил еси́. Госпо́дне есть спасение, и на лю́дех Твоих благословение Твое.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бремя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ порадуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз благая оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе у́тренюю, возжада́ Тебе душа́ моя, коль мно́жицею Тебе плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о имени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от тука и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма радости восхва́лят Тя уста́ моя. А́ще помина́х Тя на постели моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твоею возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твоею возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы утренния тайно, пред святыми дверьми.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоей отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя, и вся во́лны Твоя наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых моих от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою, и и́стину Твою в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя, и пра́вда Твоя в земли́ забве́нней? И аз к Тебе, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и вся вну́тренняя моя и́мя свято́е Его. Благослови́, душе́ моя, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя Моисе́ови, сыново́м изра́илевым хоте́ния Своя. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утвердил есть Госпо́дь милость Свою на боя́щихся Его. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его, и пра́вда Его на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его, и по́мнящих за́поведи Его твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его все́ми облада́ет. Благословите Го́спода вси А́нгели Его, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его, услы́шати глас слове́с Его. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его, слуги́ Его, творя́щии во́лю Его. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́ душе́ моя Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чествия Его, благослови́ душе́ моя Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твоею поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твоею потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входящих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Великом Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О граде сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путешествующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (по гласу Октоиха):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: Зависть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Чтец глаголет Троичны Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

По первом тропаре лик поет:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, предста́тельствы безпло́тных Твои́х помилуй на́с.

По втором:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй на́с.

По третьем:

Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богородицею помилуй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

И чтется кафисма 4я.

Псалом Давиду, 24.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезям Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и милости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех юности моей, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоей, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом Давиду, 25.

Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою моею ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. Искуси́ мя, Го́споди, и испытай мя, разжзи́ утро́бы моя, и се́рдце мое. Я́ко ми́лость Твоя пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твоей. Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопреступными не вни́ду. Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечестивыми не ся́ду. Умы́ю в непови́нных ру́це мои, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея. Да не погуби́ши с нечестивыми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой. И́хже в руку́ беззако́ния, десница их испо́лнися мзды. Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. Нога́ моя ста на правоте́: в це́рквах благословлю Тя, Го́споди.

Псалом Давиду, прежде помазания, 26.

Господь просвеще́ние мое и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Господь Защи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующим, е́же сне́сти пло́ти моя, оскорбля́ющии мя и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчится на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Господни вся дни живота́ моего, зре́ти ми красоту́ Господню и посеща́ти храм святы́й Его. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол моих, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ныне, се вознесе́ главу́ мою на враги́ моя: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое: Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое, лица́ Твоего, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спасителю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твоем и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг моих ради. Не преда́ждь мене́ в ду́ши стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живых. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 27.

К Тебе, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от Мене́, да не когда́ премолчи́ши от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ к храму свято́му Твоему́. Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с ближними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. Да́ждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им, возда́ждь воздая́ние их им. Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. Госпо́дь Помо́щник мой и Защи́титель мой: на Него упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею моею испове́мся Ему. Госпо́дь утвержде́ние люде́й Своих, и Защи́титель спасе́ний Христа́ Своего́ есть. Спаси́ лю́ди Твоя и благослови́ достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом Давиду, исхода скинии, 28.

Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сыны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. Глас Го́спода, сокруша́ющаго кедры, и стры́ет Госпо́дь кедры лива́нския: и истни́т я́ я́ко тельца́ лива́нска, и возлюбленный я́ко сын единоро́жь. Глас Го́спода, пресеца́ющаго пламень огня́. Глас Го́спода, стряса́ющаго пустыню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его вся́кий глаго́лет сла́ву. Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. Госпо́дь кре́пость лю́дем Своим даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом песни, обновления дому Давидова, 29.

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ врагов моих о мне. Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе, и исцелил мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и исповедайте па́мять святыни Его. Я́ко гнев в я́рости Его, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водворится плач, и зау́тра радость. Аз же Рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отвратил же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мо́ей, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т истину Твою? Слы́ша Госпо́дь, и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ плач мой в радость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Го́споди Бо́же мо́й, во век испове́мся Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.

В конец, псалом Давиду, изступления, 30.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щия суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о милости Твоей, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою, и не́си мене́ затворил в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя и утро́ба моя. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя, и ко́сти моя смято́шася. От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего, спаси́ мя ми́лостию Твоею. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющим на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́вши их в кро́ве от пререка́ния язык. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твоею: сего́ ради услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом Давиду, разума, 31.

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х, и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к не́му не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю челюсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и радуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Таже, седальны умилительные Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится Минеи святый, имеяй кондак, мученичен Октоиха (зри Приложение) чтется зде с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) .

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.

И чтется кафисма 5я.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 32.

Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, правым подобает похвала́. Испове́дайтеся Го́сподеви в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему. Воспо́йте Ему песнь но́ву, до́бре по́йте Ему со восклица́нием: я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его в ве́ре. Любит милостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. Сло́вом Господним небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его вся си́ла их. Собира́яй я́ко мех воды морски́я, полага́яй в сокро́вищах бе́здны. Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней. Я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет сове́ты князе́й. Совет же Господень во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его́ в род и род. Блаже́н язык, ему́же есть Госпо́дь Бог его, люди, я́же избра́ в наследие Себе́. С небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. От гото́ваго жили́ща Своего́ призре́ на вся живу́щия на земли́. Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их. Не спаса́ется царь мно́гою силою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́. Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся. Се о́чи Госпо́дни на боя́щияся Его, упова́ющия на ми́лость Его. Изба́вити от сме́рти ду́ши их, и препита́ти я́ в глад. Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш есть. Я́ко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя святое Его упова́хом. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Тво́я на на́с, я́коже упова́хом на Тя.

Псалом Давиду, внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыде, 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое время, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х моих. О Го́споде похвалится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвеличите Го́спода со мно́ю и вознесе́м имя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся Ангел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и видите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Господь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 34.

Суди́, Го́споди, оби́дящия мя, побори́ борю́щия мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою. Изсу́ни меч, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и Ангел Госпо́день оскорбля́я их. Да бу́дет путь их тьма и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́я их: я́ко туне скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. Да прии́дет ему сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да обы́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. Душа́ же моя́ возрадуется о Го́споде, возвеселится о спасе́нии Его. Вся ко́сти моя реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших его, и ни́ща и убо́га от расхища́ющих его. Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ моей. Аз же, внегда́ они стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и молитва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ своими. Го́споди, когда у́зриши? Устрой ду́шу мою от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою. Испове́мся Тебе в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя ту́не и помиза́ющии очи́ма. Я́ко мне у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнев ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя уста́ своя, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи наши. Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от Мене́. Востани, Го́споди, и вонми́ суду́ моему, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твоей, Го́споди Бо́же мой, и да не возрадуются о мне. Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ нашей, ниже́ да реку́т: пожро́хом его. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом моим, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. Да возрадуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да рекут выну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его. И язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале́ Твоей.

В конец, отроку Господню Давиду, 35.

Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма его. Я́ко ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое и возненави́дети. Глаго́лы уст его беззако́ние и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. Беззако́ние помы́сли на ло́жи своем: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. Го́споди, на небеси́ ми́лость Твоя и и́стина Твоя до о́блак. Пра́вда Твоя я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя бе́здна мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. Я́ко умно́жил еси́ ми́лость Твою, Бо́же, сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твоею наде́ятися и́мут. Упию́тся от тука до́му Твоего, и потоком сладости Твоея напои́ши я́. Я́ко у тебе исто́чник живота́, во све́те Твоем у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою ве́дущим Тя и пра́вду Твою пра́вым сердцем. Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Святому Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 36.

Не ревну́й лука́внующим, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние. Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, и я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. Упова́й на Го́спода, и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. Наслади́ся Го́сподеви, и да́ст ти проше́ния се́рдца твоего́. Откры́й ко Го́споду путь твой, и упова́й на Него, и Той сотвори́т: и изведе́т я́ко свет пра́вду твою и судьбу́ твою я́ко полу́дне. Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его. Не ревну́й спе́ющему в пути́ своем, челове́ку, творя́щему законопреступле́ние. Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й, е́же лука́вновати. Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника: и взы́щеши ме́сто его, и не обря́щеши. Кро́тции же насле́дят зе́млю и насладятся о мно́жестве мира. Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет нань зубы́ своими. Госпо́дь же посмее́тся ему, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет день его. Меч извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. Меч их да вни́дет в сердца́ их, и лу́цы их да сокруша́тся. Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че богатства гре́шных мно́га. Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. Весть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние их в век будет. Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех гла́да насытятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша. Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный же ще́дрит и дае́т. Я́ко благословя́щии Его насле́дят зе́млю, клену́щии же Его потребя́тся. От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ его восхо́щет зело́. Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку его. Юне́йший бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мене его прося́ща хле́бы. Весь день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя его во благослове́ние бу́дет. Уклони́ся от зла, и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка. Я́ко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит преподо́бных Своих, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся. Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней. Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его возглаго́лет суд. Зако́н Бо́га его в се́рдце его, и не за́пнутся стопы́ его. Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и ищет е́же умертви́ти его. Госпо́дь же не оста́вит его в руку́ его, ниже́ осу́дит его, егда́ су́дит ему. Потерпи́ Го́спода, и сохрани́ путь Его, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися гре́шником, у́зриши. Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры лива́нския. И мимо идо́х, и се не бе́, и взыска́х его, и не обре́теся ме́сто его. Храни́ незло́бие и ви́ждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну. Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, и и́змет их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и присно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По прочтении кафисмы седален Триоди, господина Иосифа, глас 2:

Подобен: Милосердия сущи:

Поста́ боже́ственным нача́тком умиле́ние стя́жим, от души́ вопию́ще: Влады́ко Христе́, моли́тву нашу приими́, я́ко избра́нное кади́ло, и изба́ви нас, мо́лимся, злосмра́дныя тли и му́ки стра́шныя, я́ко еди́н сый Благоуве́тливый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Поста́ боже́ственным нача́тком умиле́ние стя́жим, от души́ вопиюще: Владыко Христе́, моли́тву на́шу приими́, я́ко избра́нное кади́ло, и изба́ви нас, мо́лимся, злосмра́дныя тли и му́ки стра́шныя, я́ко еди́н сый Благоуве́тливый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия су́щи источник, ми́лости сподо́би нас, Богородице, при́зри на люди согреши́вшия, яви́ я́ко при́сно силу Твою: на Тя бо упова́юще, радуйся, вопие́м Ти, я́коже иногда́ Гаврии́л безпло́тных Архистрати́г.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 6я.

Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твоим нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гне́ва Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. Я́ко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя от лица́ безу́мия моего. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хождах. Я́ко ля́двия моя напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего. Го́споди, пред Тобою все жела́ние мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя, и свет о́чию моею, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скреннии мои пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущим зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ порадуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя предо мною есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я воз блага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в помощь мою, Го́споди спасе́ния моего.

В конец, Идифуму, песнь Давиду, 38.

Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м моим хранило, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии моем разгори́тся огнь. Глаго́лах языком мои́м: скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней моих, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? Се пя́ди положил еси́ дни моя, и состав мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому собере́т я́. И ны́не кто терпе́ние мое, не Госпо́дь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззако́ний моих изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. Онеме́х и не отверзо́х уст моих, я́ко Ты сотвори́л еси́. Отста́ви от Мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. Во обличе́ниих о беззако́нии наказал еси́ челове́ка и истаял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его: оба́че всу́е всяк челове́к. Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое внуши́, слез моих не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у тебе и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои. Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде даже не отыду́, и ктому́ не бу́ду.

В конец, псалом Давиду, 39.

Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. И возведя́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои, и испра́ви стопы́ моя, и вложи́ во уста́ моя песнь но́ву, пе́ние Бо́гу нашему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя, и помышле́нием Твоим несть кто́ уподо́бится Тебе: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. Тогда рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне писано есть о мне: е́же сотвори́ти во́лю Твою, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м моим не возбраню: Го́споди, Ты разуме́л еси́. Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от Мене́: ми́лость Твоя и истина Твоя вы́ну да засту́пите мя. Я́ко одержа́ша мя злая, и́мже несть числа́, постиго́ша мя беззако́ния моя, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси и́щущии Тебе, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, псалом Давиду, 40.

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь. Госпо́дь да сохрани́т его́, и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его́ в ру́ки враго́в его́. Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. Врази́ мои ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. На мя шепта́ху вси врази́ мои, на мя помышля́ху зла́я мне. Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? Ибо челове́к мира моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя, возвели́чи на мя запина́ние. Ты же, Го́споди, поми́луй мя, и возста́ви мя, и возда́м им. В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возрадуется враг мой о мне. Мене́ же за незло́бие прия́л и утвердил мя еси́ пред Тобою в век. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

В конец, в разум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41.

И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя к Тебе, Бо́же. Возжада́ душа́ моя к Бо́гу кре́пкому, живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? Сия́ помяну́х, и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния дивна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания, шу́ма пра́зднующаго. Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой. Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ради помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твоих, вся высоты́ Твоя и во́лны Твоя на мне преидо́ша. В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от Мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? Внегда́ сокруша́тися косте́м моим, поноша́ху ми врази́ мои, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42.

Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́ от язы́а непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. Зане́ Ты еси́, Бо́же, кре́пость моя, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? Посли́ свет Твой и истину Твою, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя. И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя?

И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, сынов Кореовых, в разум, 43.

Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ наши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. Рука́ Твоя язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ люди, и изгна́л еси́ я́. Не бо мече́м своим насле́диша зе́млю, и мышца их не спасе́ их, но десни́ца Твоя, и мы́шца Твоя, и просвеще́ние лица́ Твоего, я́ко благоволи́л еси́ в них. Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. О Тебе враги́ на́ша избоде́м ро́ги, и о и́мени Твоем уничижи́м востаю́щия на ны. Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. О Бо́зе похва́лимся весь день, и о и́мени Твоем испове́мыся во век. Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах наших. Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х наших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе. Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. Отда́л еси́ люди Твоя без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щим о́крест нас. Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́ющаго. Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе, и не непра́вдовахом в заве́те Твоем. И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклонил еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего. Я́ко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. А́ще забы́хом имя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца. Зане́ Тебе ради умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. Воста́ни, вску́ю спиши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету на́шу и скорбь на́шу? Я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ради Твоего.

В конец о изменяемых, сыном Кореовым, в разум, песнь о возлюбленнем, 44.

Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя царе́ви: язык мой трость кни́жника скоропи́сца. Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твоих, сего́ ради благослови́ Тя Бог во век. Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твоей, Си́льне. Красото́ю Твоею и добро́тою Твоею, и наляцы́, и успева́й, и царствуй истины ради и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десница Твоя. Стре́лы Твоя изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем радости, па́че прича́стник Твоих. Сми́рна и ста́кти и каси́а от риз Твоих, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. Дще́ри царе́й в че́сти Твоей, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего. И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой, и поклони́шися Ему. И дщи Ти́рова с да́ры: лицу́ Твоему помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златыми оде́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея, и́скренния Ея приведу́тся Тебе. Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. Вместо оте́ц Твоих бы́ша сы́нове Твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе в век, и во век ве́ка.

В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом 45.

Бог нам прибе́жище и сила, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смущается земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое Вы́шний. Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь сил с нами, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Божия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т, и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь сил с нами, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Таже, седален Триоди, господина Феодора, глас 2:

Подобен: Пречи́стому Твоему образу:

Всечестно́е воздержание начнем све́тло, луча́ми сия́юще святых за́поведей Христа́ Бо́га нашего, любве́ све́тлостию, моли́твы блиста́нием, чистоты́ очище́нием, благому́жества кре́постию: я́ко да светоно́сни предварим во свято́е и тридне́вное Воскресе́ние, осиява́ющее нетле́ние ми́ру.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всечестно́е воздержа́ние начне́м све́тло, луча́ми сия́юще святых за́поведей Христа́ Бо́га на́шего, любве́ све́тлостию, моли́твы блиста́нием, чистоты́ очище́нием, благому́жества кре́постию: я́ко да светоно́сни предвари́м во свято́е и тридне́вное Воскресе́ние, осиява́ющее нетле́ние миру.

И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Необори́мую моли́тву Твою стяжа́в в лю́тых, свобожда́юся от оскорбля́ющих мя па́че наде́жди чу́дно, о Ма́ти Бо́жия! предваря́еши всегда́ прося́щим Тя ве́рно. Отону́дуже благода́рно вопие́м Ти: приими́, Влады́чице, кра́ткая благодарственная, вме́сто сих бу́ди ми во всех по́мощь.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си радость и весе́лие, возрадуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми радость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возрадуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Священник или диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Владычицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Марии; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы честных небе́сных сил безпло́тных; честна́го сла́внаго Проро́ка Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святых сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских великих учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кирилла, учи́телей Слове́нских; святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на, Инноке́нтия, Филарета, И́ова и Ти́хона; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и праведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго, егоже есть храм, и егоже есть день), и всех святы́х, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и помилуй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Священник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́ со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И абие начинаем пети: Го́сподеви пое́м: на глас канона Минеи дне святаго, и глаголем стихи песней скоро, кийждо лик свой стих.

Песнь 1

Го́сподеви пое́м, славно бо просла́вися, коня́ и всадника вве́рже в мо́ре.

Помо́щник и Покровитель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его.

Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему, колесни́цы фарао́новы, и си́лу его вве́рже в мо́ре.

Избра́нныя всадники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри.

Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

Десни́ца Твоя, Го́споди, просла́вися в кре́пости, десна́я Твоя рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл еси́ сопроти́вных.

Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́ я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся вода́.

От зде начинаем стихи держати на 14. И чтется канон Минеи прилучившемуся святому со ирмосом на 6.

Аще же в Минеи на ряду случатся два святых, тогда глаголем каноны обоим святым на 6. Перваго святаго поется ирмос единожды, и по нем глаголются два тропаря 1й и 2й за един, и тропарь пред Богородичным, Богородичен же оставляется. Таже, втораго святаго подобне два тропаря 1й и 2й за един, и тропарь пред Богородичным, и Богородичен.

Стих: Огусте́ша, я́ко стена́, во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

И поет лик ирмос канона Минеи святаго.

К тропарем же канона стихи по ликом припеваются сии:

Стих: Рече́ враг: гнав пости́гну, разделы́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м моим, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Посла́л еси́ дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.

И паки 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во святы́х, дивен, сла́вно творя́й чудеса́.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Просте́рл еси́ десни́цу Твою, пожре́ я́ земля́. Наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю люди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских, прия́т я тре́пет, раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не.

От зде начинаем трипеснец Триоди, господина Иосифа, глас 2:

Ка́ко ны́не моего́ воспла́чу отпаде́ния? ко́е начало сотворю́ спасе́ния моего́, блу́дно пожи́вый, Ще́дре? и́миже судьба́ми ве́си, спаси́ мя.

Се вре́мя покая́ния, се день спаси́тельный, поще́ния вход: душе́, бо́дрствуй и страсте́й вхо́ды затвори́, ко Го́споду взира́ющи. (За един.)

Стих: Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мышцы Твоея́ да ока́менятся.

Грехо́в треволне́ние буря́щееся, во глубину́ низвлачи́т мя отча́яния: но к Твое́й прибега́ю пучине милости, спаси́ мя, Го́споди.

Стих: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Еди́н аз греху́ порабо́тихся, еди́н аз страсте́м две́ри отверзо́х: Благоуве́тливе Сло́ве, обрати́ мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.

Стих: Введ, насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

Богородичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая, уя́звлена страстьми́, Отрокови́це, исцели́, и огня́ ве́чнаго исхити́ мя, еди́на Богоблагода́тная.

Иный трипеснец, господина Феодора, глас тойже:

Стих: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесницами и вса́дники в мо́ре.

Гряди́те, лю́дие, днесь восприи́мем поще́ний дарова́ние, я́ко Богодарова́нное вре́мя покая́ния, в сем Спа́са умилостивим.

Стих: И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Приспе́ ны́не, введе́ся по́двигов вре́мя, поста́ по́прище, усе́рдно вси начне́м сей, доброде́тели Го́сподеви, я́ко да́ры, нося́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Еди́нице Про́стая, Трисве́тлая, Нача́льственнейшая Едина, Всемо́щнейшая, Всежи́зненная, Бо́же и Го́споди, О́тче Вседержителю, Сыне и Ду́ше, спаса́й чту́щия Тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́жию Святу́ю Го́ру воспои́м, Мари́ю нескве́рную, из Нея́же возсия́ Пра́вды Со́лнце, су́щим во тьме Христо́с, всех Жизнь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Колесни́ца о́гненная прия́т Илиию́ чу́днаго, посто́м вооруже́ннаго, Моисе́я показа́ зри́теля неизрече́нных, и мы сей прии́мше, у́зрим Христа́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Бра́шно Ада́м яде́ и от рая́ того́ невоздержа́ние изри́ну; нас же, Го́споди, пост прие́мый, досто́йны покая́ния покажи́, Человеколю́бче.

Ирмос: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни.

К тропарем же стихи припеваются по чину.

Стих: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, Пра́веден сый.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И даст кре́пость царю на́шему, и вознесе́т рог христа́ Своего́.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Лик поет ирмос Минеи, третия песни.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святыми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предадим.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец: седален Минеи святаго (единожды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен егоже.

Песнь 4

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:

Стих: Госпо́дь Бог мой, си́ла моя и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 5

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:

Стих: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут и́же во гробе́х, и возвеселятся и́же на земли́.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 6

Зде ирмос Минеи святаго не поется, но поем оный по конце песни.

К тропарем же стихи припеваются по чину:

Стих: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Аз же со гла́сом хвале́ния и исповедания пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Лик поет ирмос Минеи шестыя песни.

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвятую, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владычицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Царь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и присно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По шестой песни чтется мученичен Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение). Аще же прилучится в Минеи святый имеяй кондак, тогда сей мученичен глаголем по 1й кафисме с седальны, с припевом: Ди́вен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев. Зде же глаголем кондак святаго Минеи.

Песнь 7

Лик поет ирмос канона Минеи святаго, стихи же к тропарем припеваются по чину:

Стих: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Песнь 8

Благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни, небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Благослови́те во́ды вся, я́же превыше небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.

Благослови́те со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.

Благослови́те всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.

Благослови́те огнь и вар, студ и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те ро́сы и иней, ле́ди и мраз, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И паки 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те земля́, го́ры и хо́лми и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Благослови́те вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

И чтутся тропари трипеснца Триоди:

Огнесожже́на сластьми́, и души́ зри́тельным помраче́на, огне́м Твоего́ стра́ха обновив, Христе́, све́том мя спасе́ния озари́, да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Стих: Благослови́те сы́нове челове́честии, да благослови́т Израиль, Го́спода, по́йте и превозносите Его во ве́ки.

Сы́тость возненави́девши страсте́й, напита́йся до́брых сла́достною пи́щею и услади́ся па́че от поста́ сла́достию, го́рести сласте́й уклоня́ющися, смире́нная душе́ моя́, и поживи́ во ве́ки.

Стих: Благослови́те свяще́нницы Господни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Ослепле́н душе́ю и пия́нством страсте́й отемне́н, ника́коже взира́ю к Тебе́ Еди́ному Бо́гу: те́мже мя уще́дри и просвети́, и покая́ния отве́рзи ми врата́.

Стих: Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Богородичен: Онебеси́вшая на́ше земно́е и тле́нное, Чи́стая, существо́, те́плою Твое́ю моли́твою, упра́витися на́шим мольба́м и моле́нием сотвори́, к Твоему́ и всех Бо́гу, и Царю́.

Стих: Благослови́те Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Иный трипеснец Триоди:

Све́тло усря́щим поста́ вход, ве́рнии, и да не се́туим, но омы́им ли́ца на́ша безстра́стия водо́ю, благословя́ще и превозносяще Христа́ во ве́ки.

Стих: Благослови́те апо́столи, проро́цы и му́ченицы Господни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его во ве́ки.

Елеем помазавше ми́лости души́ главу́, не многосло́вим Отцу́ на́шему, су́щему на небесе́х, моли́твы возсыла́юще, благословя́ще и превознося́ще Его во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Духа, Го́спода.

Троичен: Присносу́щна, Безнача́льна Отца́, воспои́м ве́рнии, Сы́на же Собезнача́льна, и Ду́ха Сопросия́вша из Отца́, Единосу́щна Ли́ца, Еди́наго су́ща Всеси́льнаго нача́ла и вла́сти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́е Богозва́нная, очисти́лище вои́стинну ве́рных, из Тебе́ бо оставле́ние подава́ется все́м бога́тно: Сы́на Твоего́ и Го́спода не преста́й моля́щи о пою́щих Тя.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пости́вся Госпо́дь четыредеся́тную ме́ру дней, сия́ ны́не освяти́ и очи́сти дни, бра́тие, в ня́же дости́гше, зове́м: благослови́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланяемся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Триоди Ирмос: Дре́вле ороси́вшаго евре́йския о́троки в пламени и опали́вшаго Го́спода халде́и пресла́вно в нем, воспои́м, глаго́люще: благослови́те и превозноси́те Его во ве́ки.

Священник: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Лик: Вели́чит душа́ Моя Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафим, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние Ра́бы Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Сильный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти милости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его да́же до ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Песнь 9

Лик поет ирмос канона Минеи святаго.

Стих: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Своим.

И 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: И воздви́же рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́.

И паки 1й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́.

И 2й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Спа́сение от враг на́ших и из руки́ всех ненави́дящих нас.

И 3й тропарь канона Минеи святаго.

Стих: Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти заве́т святы́й Свой.

И Богородичен канона Минеи святаго.

Стих: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Зде чтется трипеснец Триоди:

Поста́ день, отложе́ние греха́ да бу́дет ти, душе́, и к Бо́гу ма́ние вку́пе, и присвое́ние: я́ко да убежи́ши зло́бныя про́пасти, и са́мыя то́кмо пути́ возлю́биши, веду́щия ко о́ному поко́ю.

Стих: Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

И помышле́ньми поползну́вся и пло́тию прегреши́в, рыда́ю и стеню́, и вопию́: спаси́ мя, Го́споди, спаси́ мя, Незло́биве Еди́не, и не осуди́ мене́ во огнь гее́нны о́ныя, осуждения досто́йнаго.

Стих: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.

Во све́тлую поста́ обле́кшеся ри́зу, пия́нства те́мныя и злотя́жкия совлеце́мся оде́жды, и све́тли бы́вше Боже́ственными доброде́тельми, светоза́рная Спа́сова ве́рою у́зрим страда́ния.

Стих: Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́, во оставле́ние грех их, милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

Богородичен: Изнемо́гшую все́ми прило́ги зло́бных бесо́в, стра́стную мою́ ду́шу исцели́, Пречи́стая Влады́чице, Цели́теля ро́ждшая Христа́, избавле́ние нас, ве́дущих Тя, Отрокови́цу, Деву нетле́нну.

Стих: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Иный трипеснец Триоди:

Ны́не наста́ вре́мя святы́х посто́в, начне́м сего́ в до́брых пребыва́ниих: в суда́х бо и крамола́х не пости́теся, глаго́лет.

Стих: Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.

В горе́ Хори́в посто́м очи́щься, ви́де Бо́га Илия́: очи́стим и мы посто́м се́рдце, и у́зрим Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Единому Естеству́ покланя́юся, Три Лица́ пою́, Еди́наго Бо́га всех, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, при́сносущное Нача́ло.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая, Отроча́ ражда́еши, Де́ва, млеко́м дои́ши: ка́ко в сию́ двою́ де́вствуеши ро́ждши? Бог есть соде́явый, не взыску́й от Мене́, е́же ка́ко.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

День еди́н у́бо, рече́, житие́ вся́ко земны́х, тружда́ющимся от любве́ четы́редесять суть дней поста́, я́же соверши́м светло.

Триоди Ирмос: Преесте́ственно пло́тию заче́ншую во чре́ве, от Отца́ безле́тно предвозсия́вшее Сло́во, в пе́снех немо́лчных велича́ем ве́рнии.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, При́сноблаженную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богородицу Тя велича́ем. (И поклон един.)

Таже ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святыми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По ектении светилен Троичен Октоиха прилучившагося гласа (зри Приложение).

Посем чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, вси А́нгели Его, хвали́те Его, вся си́лы Его. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его, со́лнце и луна́, хвали́те Его, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Господне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо идет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне. Я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Своих: песнь всем преподо́бным Его, сыново́м изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ своем. Да восхва́лят и́мя Его в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Своих, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возрадуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ будет всем преподо́бным Его.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его, хвали́те Его во утверже́нии силы Его.

На 4: Хвали́те Его на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

Хвали́те Его во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния. Всякое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Аще прилучатся в Минеи на ряду два святых, поем стихиры единаго на вечерни, а другаго, аще будут, на хвалитех, на 4, таже: Сла́ва Тебе́, показа́вшему на́м све́т… И славословие вседневное.

Аще же ни, то по псалмех чтец глаголет:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ради сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с наших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и полезных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покаянии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего безболе́зненны, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святыми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу Бо́гу предадим.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Ми́р все́м.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

На стиховне самогласен, глас 5:

Прии́де пост, ма́ти целому́дрия обличитель грехо́в, пропове́дник покая́ния, жи́тельство А́нгелов и спасе́ние челове́ков, ве́рнии, возопии́м: Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Тво́я, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Прии́де пост, ма́ти целому́дрия, обличи́тель грехо́в, проповедник покая́ния, жи́тельство Ангелов и спасе́ние челове́ков, ве́рнии, возопии́м: Бо́же, поми́луй нас.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Мученичен: Благослове́но во́инство Царя́ Небе́снаго, а́ще бо и земноро́днии бы́ша страстоте́рпцы, но а́нгельский сан потща́шася дости́гнути, о телесе́х небре́гше, и страстьми́ свои́ми безпло́тных че́сти сподо́бишася. Моли́твами их, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, Бо́жию Ма́терь, Де́ву Чи́стую и Херуви́м Святе́йшую, во гла́сех пе́сней велича́ем: зане́ душе́ю и телом Богоро́дицу испове́дуем, я́ко вои́стинну ро́ждшую Бо́га воплоще́нна: моли́ся, Пречи́стая, о душа́х на́ших.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти имени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Дважды.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропарь: В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри милости Твоея́.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богородицу Тя велича́ем.

И́менем Господним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христос Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпения и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

 

Час первый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 5, 89, 100.

Глаго́лы моя внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззакония, Ты еси́: не присели́тся к Тебе лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твоем. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг моих ради испра́ви пред Тобою путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей своих, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возрадуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе лю́бящии и́мя Твое. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. У́тро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т, ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твоим, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего. Я́ко вси дни́е наши оскуде́ша, и гне́вом Твоим исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет наших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего я́рость Твою исчести́? Десни́цу Твою та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в мудрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся. Во вся дни наша возвесели́хомся, за дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя, и на дела́ Твоя, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Ми́лость и суд воспою́ Тебе, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего посреде́ до́му моего. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от Мене лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком и несытым сердцем, с сим не ядя́х. О́чи мои на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мною: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего творя́й гордыню, глаго́ляй неправедная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Посем священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1: Глаго́лы моя внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. (Поклон великий.)

Лик: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ Цвет Нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чистую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже поем на оба лика:

Стопы́ моя напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. (Дважды.)

Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя. (Дважды.)

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твоим. (Дважды.)

Да испо́лнятся уста́ моя хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. (Трижды.)

Посем чтец глаголет:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу Сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую Бо́га воплоще́нна и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твоим: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херувим и сла́внейшую без сравне́ния Серафим, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богородицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Священник: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твоих, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст:

Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, предста́тельствы честны́х небе́сных сил безпло́тных, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, (святых храма и дне), святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик поет многолетие:

Вели́каго Господи́на и отца на́шего Кирилла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея Руси, и Господи́на нашего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Последование часов в понедельник первыя седмицы

 

Час третий

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 16, 24, 50.

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою, вонми́ моле́нию моему, внуши́ моли́тву мою не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего судьба́ моя изы́дет, о́чи мои да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твоих аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя во стезя́х Твоих, да не подви́жутся стопы́ моя. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое мне и услы́ши глаго́лы моя. Удиви́ ми́лости Твоя, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся деснице Твоей. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твоею покры́еши мя. От лица́ нечести́вых, остра́стших мя, врази́ мои ду́шу мою одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша гордыню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов, и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́, и запни́ им, изба́ви ду́шу мою от нечести́ваго, ору́жие Твое от враг руки́ Твоея. Го́споди, от ма́лых от земли́ раздели я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твоих испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем своим. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твоей.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедроты Твоя, Го́споди, и милости Твоя, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его наследит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возрадуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́.

Возда́ждь ми радость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возрадуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Другой Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 7-я.

В конец, о сынех Кореовых, псалом 46.

Вси язы́цы восплещите рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. Покори́ лю́ди нам и язы́ки под но́ги на́ша: избра́ нам достоя́ние Свое, доброту Иа́ковлю, ю́же возлюби́. Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. По́йте Бо́гу нашему, по́йте, по́йте Царе́ви нашему, по́йте. Я́ко Царь всея́ земли́ Бог, по́йте разу́мно. Воцари́ся Бог над язы́ки, Бог седи́т на престоле святе́м Своем. Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим. Я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

Псалом, песни сынов Кореовых, вторыя субботы, 47.

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га нашего, в горе́ святе́й Его. Благокоре́нным ра́дованием всея земли́: го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова, град Царя́ Вели́каго. Бог в тя́жестех его зна́емь есть, егда́ заступа́ет и́. Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, снидо́шася вку́пе. Ти́и ви́девше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася. Тре́пет прия́т я́: та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия. Ду́хом бу́рным сокруши́ши корабли́ фарси́йския. Я́коже слы́шахом, та́ко и ви́дехом во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га нашего, Бог основа́ и́ в век. Прия́хом, Бо́же, ми́лость Твою посреде́ люде́й Твоих. По и́мени Твоему, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя на конца́х земли́, пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя. Да возвесели́тся гора́ Сио́нская, и да возра́дуются дще́ри иуде́йския, суде́б ра́ди Твоих, Го́споди. Обыди́те Сио́н и обыми́те его, пове́дите в столпе́х его. Положи́те сердца́ ваша в си́лу Его и раздели́те до́мы Его, я́ко да пове́сте в ро́де ино́м. Я́ко Той есть Бог наш во век, и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

В конец, сыном Кореовым, псалом 48.

Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней: земноро́днии же и сы́нове челове́честии, вку́пе бога́т и убо́г. Уста́ моя возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего ра́зум. Приклоню́ в при́тчу у́хо мое, отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое. Вску́ю бою́ся в день лют? Беззако́ние пяты́ моея́ обы́дет мя. Наде́ющиися на си́лу свою и о мно́жестве бога́тства своего хва́лящиися, брат не изба́вит, изба́вит ли челове́к? Не даст Бо́гу изме́ны за ся, и це́ну избавле́ния души́ своея́, и утруди́ся в век. И жив будет до конца́, не у́зрит па́губы. Егда́ уви́дит прему́дрыя умира́ющия, вку́пе безу́мен и несмы́слен поги́бнут и оста́вят чужди́м богатство свое. И гро́би их жили́ща их во век, селе́ния их в род и род, нареко́ша имена́ своя на земля́х. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им. Сей путь их собла́зн им, и по сих во усте́х своих благоволя́т. Я́ко о́вцы во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т я́, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́мощь их обетша́ет во а́де, от сла́вы своея изринове́ни бы́ша. Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою из руки́ адовы, егда́ прие́млет мя. Не убо́йся, егда́ разбогате́ет челове́к или́ егда́ умно́жится сла́ва до́му его: я́ко внегда́ умре́ти ему, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним сла́ва его. Я́ко душа́ его в животе́ его благослови́тся: испове́стся тебе, егда́ благосотвори́ши ему. Вни́дет да́же до ро́да оте́ц своих, да́же до ве́ка не у́зрит све́та. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Асафу, 49.

Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. От Сио́на благоле́пие красоты́ Его. Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его бу́ря зе́льна. Призове́т не́бо свыше и зе́млю, разсуди́ти лю́ди Своя. Собери́те Ему преподо́бныя Его, завеща́ющия заве́т Его о же́ртвах. И возвестя́т небеса́ пра́вду Его, я́ко Бог Судия́ есть. Услы́шите, лю́дие Мои, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе: Бог, Бог твой есмь Аз. Не о же́ртвах твоих обличу́ тя, всесожже́ния же твоя предо Мною суть вы́ну. Не прииму́ от до́му твоего тельцо́в, ниже́ от стад твоих козло́в. Я́ко Мои суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мною есть. А́ще вза́лчу, не реку́ тебе: Моя бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы твоя. И призови́ Мя в день ско́рби своея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твоими? Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя вспять. А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое полага́л еси́. Уста́ твоя умно́жиша зло́бу, и язык твой сплета́ше лыце́ния. Седя́, на брата твоего клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея полага́л еси́ собла́зн. Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твоим грехи́ твоя. Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ ему спасе́ние Мое.

В конец, псалом Давиду, внегда внити к нему Нафану, пророку: егда вниде к Вирсавии, жене Уриеве, 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Святаго не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми радость спасе́ния Твоего, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возрадуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, разума Давиду, внегда приити Доику Идумейску, и возвестити Саулу, и рещи ему: прииде Давид в дом Авимелехов, 51.

Что хва́лишися во зло́бе, си́льне? Беззаконие весь день. Непра́вду умы́сли язык твой, я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́л еси́ лесть. Возлюби́л еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду, не́же глаго́лати пра́вду. Возлюби́л еси́ вся глаго́лы пото́пныя, язы́к льстив. Сего́ ра́ди Бог разруши́т тя до конца́, восто́ргнет тя, и пресели́т тя от селе́ния твоего, и ко́рень твой от земли́ живы́х. У́зрят пра́веднии и убоя́тся, и о нем возсмею́тся и реку́т: се челове́к, и́же не положи́ Бо́га Помо́щника себе, но упова́ на мно́жество бога́тства своего, и возмо́же суето́ю своею. Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век, и в век ве́ка. Испове́мся Тебе во век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое, я́ко бла́го пред преподо́бными Твоими.

В конец, о Маелефе, разума Давиду, 52.

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог, растле́ша и омерзи́шася в беззако́ниих, несть творя́й благо́е. Бог с небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га? Вси уклони́шася, вку́пе непотре́бни бы́ша, несть творя́й благо́е, несть до еди́наго. Ни ли уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо устраши́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Бог разсы́па ко́сти человекоуго́дников: постыде́шася, я́ко Бог уничижи́ их. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Бог плене́ние люде́й Своих, возрадуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

В конец, в песнех разума Давиду, внегда приити Зифеем и рещи Саулови: не се ли Давид скрыся в нас? 53.

Бо́же, во и́мя Твое спаси́ мя и в си́ле Твоей суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою, внуши́ глаго́лы уст моих. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ моей. Отврати́т зла́я враго́м моим, и́стиною Твоею потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе, испове́мся имени Твоему, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печали избавил мя еси́, и на враги моя воззре́ о́ко мое.

В конец, в песнех разума Асафу, псалом 54.

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою и не пре́зри моле́ния моего. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию моею и смято́хся от гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича. Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое смяте́ся во мне, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя тьма. И рех: кто́ даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю. Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во граде. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его. Беззако́ние и труд посреде́ его, и непра́вда. И не оскуде́ от сто́гн его ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я́ в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней своих. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 6:

Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. (Поклон великий.)

Лик: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам плод живота́: Тебе́ мо́лимся, моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших: Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и сила и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И́же прему́дры ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ско́рое и изве́стное да́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, внегда́ уныва́ти духо́м на́шим, не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих: но при́сно нас предвари́. Прибли́жися нам, прибли́жися, везде́ Сый, я́коже со апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, си́це и Тебе́ жела́ющим соедини́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Наде́жда и предста́тельство и прибе́жище христиа́н, необори́мая стена́, изнемога́ющим приста́нище небу́рное Ты еси́, Богоро́дице Пречи́стая: но я́ко мир спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, помяни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое время и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Час шестый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 53, 54, 90.

Бо́же, во и́мя Твое спаси́ мя и в си́ле Твоей суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою, внуши́ глаго́лы уст моих. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ моей. Отврати́т зла́я враго́м моим, и́стиною Твоею потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе, испове́мся имени Твоему, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли избавил мя еси́, и на враги́ моя воззре́ о́ко мое.

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою и не пре́зри моле́ния моего. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию моею и смято́хся от гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича. Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое смяте́ся во мне, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю. Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пустыни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его. Беззако́ние и труд посреде́ его, и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мною бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полудне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мною. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку Свою на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́я, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я́ в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней своих. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Другой Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 8-я.

В конец, о людех, от святых удаленых, Давиду в столпописание, внегда удержаша и́ иноплеменницы в Гефе, псалом 55.

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. Попра́ша мя врази́ мои весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что́ сотвори́т мне плоть. Весь день слове́с моих гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе, положи́л еси́ сле́зы моя пред Тобою, я́ко и во обетова́нии Твоем. Да возвратя́тся вра́зи мои вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что́ сотвори́т мне челове́к. Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою от сме́рти, о́чи мои от слез, и но́зе мои от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание, внегда ему отбегати от лица Саулова в пещеру, 56.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя, и на сень крилу́ Твоею наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющия мя, посла́ Бог ми́лость Свою и и́стину Свою, и изба́ви ду́шу мою от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя. Сеть угото́ваша нога́м моим, и сляко́ша ду́шу мою, ископа́ша пред лице́м моим я́му, и впадо́ша в ны́. Гото́во се́рдце мое, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою во сла́ве моей. Воста́ни сла́ва моя, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе во язы́цех, я́ко возвели́чися до небе́с ми́лость Твоя, и да́же до о́блак и́стина Твоя. Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя.

В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание, 57.

Аще вои́стинну у́бо правду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете на земли́, непра́вду ру́ки ваша сплета́ют. Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. Я́рость их по подо́бию змиину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои, и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь. Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. Я́ко воск раста́яв оты́мутся, паде́ огнь на них, и не ви́деша со́лнца. Пре́жде е́же разуме́ти те́рния вашего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. Возвеселится пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои умы́ет в кро́ви гре́шника. И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ и́м на земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, да не растлиши, Давиду в столпописание, внегда посла Саул, и стреже дом его, еже умертвити его, 58.

Изми́ мя от враг моих, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. Я́ко се улови́ша ду́шу мою, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое и виждь. И Ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающия беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Се ти́и отвеща́ют усты́ своими, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. Держа́ву мою к Тебе сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х моих. Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ силою Твое́ю, и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди. Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни своей, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут: и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Ти́и разы́дутся я́сти, а́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. Аз же воспою́ си́лу Твою и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твоей, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе пою: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя.

В конец, о изменитися хотящих, в столпописание Давиду, в научение, внегда сожже средоречие Сирийское, и Сирию Совальскую, и возвратися Иоав, и порази Едома в дебри Солей 12 тысящ, 59.

Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложил еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокрушение ея́, я́ко подви́жеся. Показал еси́ людем Твоим жесто́кая, напоил еси́ нас вино́м умиле́ния. Дал еси́ боя́щимся Тебе зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои, спаси́ десни́цею Твоею и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Своем: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. Мой есть Галаад, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м кре́пость главы́ Моея, Иу́да царь Мой. Моа́в коно́б упова́ния Моего, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах наших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющия нам.

В конец, в песнех, Давиду псалом:60.

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое, вонми́ моли́тве моей. От коне́ц земли́ к Тебе воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твоих. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя, дал еси́ достоя́ние боя́щимся и́мене Твоего. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та его до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его кто взы́щет? Та́ко воспою́ и́мени Твоему во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя день от дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, о Идифуме, псалом Давиду, 61.

Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя? От Того бо спасе́ние мое. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. Доко́ле належите́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. Оба́че це́ну мою совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ своими благословля́ху, и се́рдцем своим кленя́ху. Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя, я́ко от Того терпе́ние мое. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не преселю́ся. О Бо́зе спасе́ние мое и сла́ва моя, Бог по́мощи моея, и упова́ние мое на Бо́га. Упова́йте на Него весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним сердца́ ваша, я́ко Бог Помо́щник наш. Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суеты́ вку́пе. Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. Единою глаго́ла Бог, двоя́ сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, и Твоя, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м его.

Псалом Давиду, внегда быти ему в пустыни Иудейстей, 62.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе у́тренюю, возжада́ Тебе душа́ моя, коль мно́жицею Тебе плоть моя, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя, и устна́ма радости восхва́лят Тя уста́ моя. А́ще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твоею возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя по Тебе, мене́ же прия́т десни́ца Твоя. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаголющих непра́ведная.

В конец, псалом Давиду, 63.

Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою. Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. И́же изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют его и не убоя́тся. Утверди́ша себе сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́, и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его разуме́ша. Возвеселится пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 2:

И́же в шесты́й день же и час на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех и согреше́ний наших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою, и не пре́зри моле́ния моего́. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в шесты́й день же и час, на Кресте́ пригвожде́й в раи́ дерзновенный Ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Чтец: Тропа́рь проро́чества, глас пя́тый:

Го́споди, Го́споди, Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, Тебе́ припа́даем, Безсме́ртне, Тебе́ мо́лимся, Святы́й: спаси́ ду́ши на́ша, моли́твами святы́х Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Го́споди, Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут от лица́ силы Твоея́, Тебе́ припа́даем, Безсме́ртне, Тебе́ мо́лимся, Святы́й: спаси́ ду́ши на́ша, моли́твами святы́х Твои́х.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас четве́ртый:

Ве́сть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Лик: Ве́сть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Чтец, Стих: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста.

Лик: Ве́сть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Чтец: Ве́сть Госпо́дь путь пра́ведных.

Лик: И путь нечести́вых поги́бнет.

Священник: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние (Ис. 1:120).

Священник: Во́нмем.

Чтец: Виде́ние, е́же ви́де Иса́ия, сын Амо́сов, е́же ви́де на Иуде́ю и на Иерусали́м, в ца́рство Ози́и, и Иоафа́ма, и Аха́за, и Езеки́и, и́же ца́рствоваша во Иуде́и. Слы́ши, не́бо, и внуши́, земле́, я́ко Госпо́дь возглаго́ла: сы́ны роди́х и возвы́сих, ти́и же отверго́шася Мене́. Позна́ вол стяжа́вшаго и́, и осел я́сли господина своего́: Изра́иль же Мене́ не позна́, и лю́дие Мои́ не разуме́ша. Увы́, язы́к гре́шный, лю́дие испо́лненни грехо́в, се́мя лука́вое, сы́нове беззако́ннии, оста́висте Го́спода и разгне́васте Свята́го Изра́илева, обрати́стеся вспять. Что еще́ уязвля́етеся, прилага́юще беззако́ние? Вся́кая глава́ в боле́знь, и всякое се́рдце в печа́ль. От ног да́же до главы́ несть в нем це́лости: ни струп, ни я́зва, ни ра́на паля́щаяся: несть пла́стыря приложи́ти, ниже́ елея, ниже́ обяза́ния. Земля́ ва́ша пуста́, гра́ди ва́ши огне́м пожже́ни, страну́ ва́шу пред ва́ми чужди́и пояда́ют, и опусте́ низвраще́нна от люде́й чужди́х. Оста́вится дщерь Сио́ня, я́ко ку́ща в винограде, и я́ко ово́щное хранилище в вертогра́де, я́ко град вою́емый. И а́ще не бы Госпо́дь Савао́ф оста́вил нам се́мене, я́ко Содо́ма у́бо бы́ли бы́хом и я́ко Гомо́рру уподо́билися бы́хом. Услы́шите сло́во Госпо́дне, кня́зи содо́мстии, внемли́те зако́ну Бо́жию, лю́дие гомо́ррстии. Что Ми мно́жество жертв ва́ших? глаго́лет Госпо́дь, испо́лнен есмь всесожже́ний о́вних, и ту́ка а́гнцов, и кро́ве юнцо́в и козло́в не хощу́. Ниже́ приходи́те яви́тися Ми: кто бо изыска́ сия́ из рук ва́ших? Ходи́ти по двору́ Моему́ не приложите́: И а́ще принесе́те Ми семида́л, всу́е: кади́ло ме́рзость Ми есть. Новоме́сячий ва́ших, и суббо́т, и дне вели́каго не потерплю́: поста́, и пра́здности, и новоме́сячий ва́ших, и пра́здников ва́ших ненави́дит душа́ Моя: бы́сте Ми в сы́тость, ктому́ не стерплю́ грехо́в ва́ших. Егда́ простре́те ру́ки (ва́ша) ко Мне, отвращу́ о́чи Мои́ от вас: и а́ще умно́жите моле́ние, не услы́шу вас: ру́ки бо ва́ша испо́лнены кро́ве. Измы́йтеся, (и) чи́сти будите, отыми́те лука́вства от душ ва́ших пред очи́ма Мои́ма, преста́ните от лука́вств ва́ших. Научи́теся добро́ твори́ти, взыщи́те суда́, изба́вите оби́димаго, суди́те си́ру, и оправди́те вдови́цу. И прииди́те, и истя́жимся, глаго́лет Госпо́дь: и а́ще бу́дут греси́ ва́ши я́ко багря́ное, я́ко снег убелю́: а́ще же бу́дут я́ко червле́ное, я́ко во́лну убелю́. И а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас седьмы́й:

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом.

Лик: Ра́ботайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом.

Чтец, Стих: Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным?

Лик: Ра́ботайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом.

Чтец: Ра́ботайте Го́сподеви со стра́хом.

Лик: И ра́дуйтеся Ему с тре́петом.

Чтец: Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш: сла́вы ради и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, и́мене ради Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Таже глаголем тропари:

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, собира́я вся язы́ки, зову́щия: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да изба́виши, я́же создал еси́, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия су́щи исто́чник, ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, при́зри на лю́ди согреши́вшия, яви́ я́ко при́сно си́лу Твою́: на Тя бо упова́юще, радуйся вопие́м Ти, я́коже иногда́ Гаврии́л, безпло́тных Архистрати́г.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое время и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ради бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего и Честны́м Его Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви‘димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твоим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Час девятый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псалмы 83, 84, 85.

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое и плоть моя возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе, иде́же положит птенцы́ своя, олтари́ Твоя, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твоем, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у тебе; восхожде́ния в се́рдце своем положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: явится Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ Христа́ Твоего. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твоих па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Благоволил еси́, Го́споди, зе́млю Твою, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твоих, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний наших, и отврати́ я́рость Твою от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе. Яви́ нам, Го́споди, милость Твою, и спасе́ние Твое даждь нам. Услы́шу, что́ рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя, и на преподо́бныя Своя, и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его спасе́ние Его, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним преды́дет, и положит в путь стопы́ своя́.

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Я́ко Ты, Го́споди, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобою, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твоей; да возвесели́тся се́рдце мое боя́тися и́мене Твоего. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем моим, и просла́влю и́мя Твое в век: я́ко милость Твоя ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою от ада преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою, и не предложи́ша Тебе пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый и многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сотвори́ со мною зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и утешил мя еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Другой Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 9-я.

В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева и Иезекиилева, людей преселения, егда хотяху исходити, 64.

Тебе подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе возда́стся молитва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою, к Тебе вся́ка плоть прии́дет. Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия наша Ты очи́стиши. Блаже́н, его́же избрал еси́ и прия́л, вселится во дво́рех Твоих. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего, свят храм Твой, давен в пра́вде. Услыши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли, и су́щих в мо́ри дале́че, уготовля́яй го́ры кре́постию Своею, препоя́сан силою, смуща́яй глубину морскую, шу́му волн Его кто́ постоит? Смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твоих, исхо́ды у́тра и вечера украси́ши. Посетил еси́ землю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия наполнися вод. Угото́вал еси́ пищу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея, и поля́ Твоя испо́лнятся ту́ка, разботе́ют красная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшеницу, воззовут, и́бо воспоют.

В конец, песнь псалма воскресения, 65.

Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его, дади́те сла́ву хвале́ Его. Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя, во множестве си́лы Твоея со́лжут Тебе врази́ Твои. Вся земля́ да покло́нится Тебе и пое́т Тебе, да пое́т же и́мени Твоему, Вы́шний. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, Влады́чествующем си́лою Своею ве́ком. О́чи Его на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе. Благослови́те язы́цы Бо́га нашего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его, поло́жшаго ду́шу мою в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног моих. Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ нашем. Возве́л еси́ челове́ки на главы́ наша, проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й. Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе моли́твы моя, я́же изреко́сте устне́ мои, и глаго́лаша уста́ моя в ско́рби моей, всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе волы́ с козлы́. Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ моей. К Нему усты́ моими воззва́х и вознесо́х под язы́ком моим. Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце моем, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего. Благослове́н Бог, И́же не отста́ви моли́тву мою и ми́лость Свою от Мене́.

В конец, в песнех, псалом песни Давиду, 66.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое на ны и поми́луй ны. Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое. Да испове́дятся Тебе лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возрадуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю, и язы́ки на земли́ наста́виши. Да испове́дятся Тебе лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе лю́дие вси. Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его вси концы́ земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, псалом песни Давиду, 67.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его, и да бежа́т от лица́ Его ненави́дящии Его. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии. Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его, путесотвори́те возше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя Ему, и ра́дуйтеся пред Ним. Да смяту́тся от лица́ Его, Отца́ си́рых и Судии́ вдови́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м. Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющия живу́щия во гробе́х. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе пред людьми́ Твоими, внегда́ мимоходи́ти Тебе в пусты́ни, земля́ потрясе́ся, ибо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему, и изнемо́же, Ты же совершил еси́ е́. Живо́тная Твоя живу́т на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твоею ни́щему, Бо́же. Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим силою мно́гою. Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти. А́ще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та. Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. Колесни́ца Бо́жия тьма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющияся, е́же всели́тися. Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний наших. Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Оба́че Бог сокруши́т главы́ враго́в Своих, верх влас преходя́щих в прегреше́ниих своих. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х. Я́ко да омо́чится нога́ твоя в кро́ви, язы́к пес твоих, от враг от него. Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего Царя́, И́же во святе́м: предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц. В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Та́мо Вениамин юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́дови влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твоею, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас. От хра́ма Твоего во Иерусали́м Тебе принесу́т ца́рие да́ры. Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людских, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щия бра́нем. Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта, Ефио́пия предвари́т руку свою к Бо́гу. Ца́рства земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, возше́дшему на не́бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему глас си́лы. Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его, и си́ла Его на о́блацех. Дивен Бог во святы́х Своих, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и державу лю́дем Своим, благослове́н Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, о изменшихся, псалом Давиду, 68.

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое, и прегреше́ния моя от Тебе не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое. Чуждь бых бра́тии моей, и стра́нен сьново́м ма́тере моея. Я́ко ре́вность до́му Твоего снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою моею к Тебе, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст своих. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя, по мно́жеству щедро́т Твоих при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего от о́трока Твоего, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ моей, и изба́ви ю́, враг моих ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое и студ мой, и срамоту́ мою: пред Тобою вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя и страсть: и ждах соскорбя́щаго, и не бе, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою желчь, и в жа́жду мою напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ними в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ его́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв моих приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего с пе́снию, возвели́чу Его во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ваша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя не уничижи́. Да восхва́лят Его небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и наследят и́, и се́мя рабо́в Твоих удержит и́, и лю́бящии и́мя Твое вселя́тся в нем.

В конец, Давиду в воспоминание, во еже спасти мя Господу, 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе вси и́щущии Тебе, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Избавитель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

По кафисме священник, став пред царскими дверьми, глаголет настоящий тропарь со стихи, во глас 8:

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Да прибли́жится моли́тва моя пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. (Поклон великий.)

Лик: И́же в девя́тый час, нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть, и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю: яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве: приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отчая́нныя.

Не преда́ждь нас до конца́, и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятая Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Видя разбо́йник Нача́льника жи́зни на Кресте́ ви́сяща, глаго́лаше: а́ще не бы Бог был вопло́щься, И́же с на́ми распны́йся, не бы со́лнце лучи́ своя́ потаи́ло, ниже́ бы земля́ трепе́щущи трясла́ся: но вся терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Посреде́ двою́ разбо́йнику ме́рило пра́ведное обре́теся Крест Твой: о́вому у́бо низводи́му во ад тягото́ю хуле́ния: друго́му же легча́щуся от прегреше́ний, к позна́нию богосло́вия: Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са ми́ра, на Кресте́ зря́щи Ро́ждшая Тя, глаго́лаше слезя́щи: мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние: утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же за всех терпи́ши, Сы́не и Бо́же Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое время и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Господним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема, на нейже поклоны великия три, малыя же 12 не творим.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (Поклон великий.)

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́, очи́сти нас гре́шных и недосто́йных раб Твои́х. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша, и воззре́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших: но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость, пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас имене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши. Изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безначальным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем поем Блаженны, на оба лика, во глас 8:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твоем.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и утешатся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и наследят зе́млю.

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насытятся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ради, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни есте́, егда поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ради.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Оба лика вкупе поют велегласно:

Помяни́ нас, Го́споди, егда прии́деши во Ца́рствии Твоем. (Поклон великий.)

И паки вышшим гласом: Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)

Таже высочайшим гласом: Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Поклон великий.)

Чтец: Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик святы́х Ангел и Арха́нгел со все́ми небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Саваоф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Марии Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живым и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сыном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую едино креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жизни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в деле, я́же в ведении и не в ведении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сына и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак дне, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов начальницы, и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те, и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Посем глаголем кондак храма и святаго рядоваго.

Аще же храм Христов, глаголем прежде кондак храма Христова, таже дне, и святаго рядоваго.

По сих: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твои́х, иде́же несть боле́знь, ни печаль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кондак храма Богородицы.

Аще же несть храма Богородицы, глаголем сей:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богородице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херувим и сла́внейшую без сравне́ния Серафим, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Господним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема.

Го́споди и Владыко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

 

Последование вечерни в понедельник первыя седмицы

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И предначинательный псалом 103.

Благослови́, душе́ моя, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том я́ко ри́зою, простира́яй не́бо я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й Ангелы Своя ду́хи, и слуги́ Своя пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна я́ко ри́за одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего убоя́тся. Восхо́дят го́ры, и низхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, его́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Своих, от плода́ дел Твои́х насытится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насытятся древа́ польска́я, ке́дри лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тьму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии восхи́тити, и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе. Возсия́ со́лнце, и собра́шася, и в ло́жах сво́их ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое, и на де́лание свое до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотворил еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея. Сие́ мо́ре великое и простра́нное, та́мо га́ди, и́хже несть числа́, живо́тная ма́лая с великими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, его́же созда́л еси́ руга́тися ему. Вся к Тебе ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им, соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку, вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе лице́, возмяту́тся, оты́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Своих, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ моем, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя, Го́спода.

Со́лнце позна́ запад свой, положи́л еси́ тьму, и бысть нощь.

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре, и спасе́нии душ наших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святых Бо́жиих Церквей, и соединении всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м храме сем и с верою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Великом Господи́не и отце́ на́шем Святейшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епископе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ нашей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О плавающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твоею благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Владычицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклонение, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И чтется кафисма 18-я.

Песнь степеней, 119.

Ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти ми, воззва́х, и услы́ша мя. Го́споди, изба́ви ду́шу мою от усте́н непра́ведных и от язы́ка льсти́ва. Что да́стся тебе́, или́ что приложится тебе́ к язы́ку льсти́ву? Стре́лы си́льнаго изощре́ны, со у́гльми пусты́нными. Увы́ мне, я́ко прише́льствие мое продолжи́ся, всели́хся с селе́нии Кида́рскими. Мно́го прише́льствова душа́ моя, с ненави́дящими ми́ра бех ми́рен: егда́ глаго́лах им, боря́ху мя ту́не.

Песнь степеней, 120.

Возведо́х о́чи мои в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя. По́мощь моя от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на руку́ десну́ю твою. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое и исхожде́ние твое, от ны́не и до ве́ка.

Песнь степеней, 121.

Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем. Стояще бя́ху но́ги на́ша во дво́рех твоих, Иерусали́ме. Иерусали́м зи́ждемый я́ко град, ему́же прича́стие его вку́пе. Тамо бо взыдо́ша коле́на, коле́на Госпо́дня, свиде́ние Изра́илево, испове́датися и́мени Госпо́дню, я́ко та́мо седо́ша престо́ли на суд, престо́ли в дому́ Давидове. Вопроси́те же я́же о ми́ре Иерусали́ма: и оби́лие любящим тя. Бу́ди же мир в си́ле твоей и оби́лие в столпостена́х твоих. Ра́ди бра́тий моих и бли́жних моих глаго́лах у́бо мир о тебе. До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взыска́х блага́я тебе.

Песнь степеней, 122.

К Тебе возведо́х о́чи мои, Живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий своих, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния, наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

Песнь степеней, 123.

Я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль, я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, внегда́ воста́ти челове́ком на ны, у́бо живы́х поже́рли бы́ша нас, внегда́ прогне́ватися я́рости их на ны, у́бо вода́ потопи́ла бы нас. Пото́к пре́йде душа́ на́ша, у́бо пре́йде душа́ на́ша во́ду непостоя́нную. Благослове́н Госпо́дь, И́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их. Душа́ на́ша, я́ко пти́ца изба́вися от се́ти ловя́щих: сеть сокруши́ся, и мы изба́влени бы́хом. По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь степеней, 124.

Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н: не подви́жится в век живы́й во Иерусали́ме. Го́ры о́крест его, и Госпо́дь о́крест люде́й Своих от ны́не и до ве́ка. Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных, я́ко да не про́струт пра́веднии в беззако́ния рук своих. Ублажи́, Го́споди, благи́я и пра́выя се́рдцем. Уклоня́ющияся же в развраще́ния отведе́т Госпо́дь с де́лающими беззако́ние. Мир на Изра́иля.

Песнь степеней, 125.

Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь, бы́хом я́ко уте́шени. Тогда́ испо́лнишася радости уста́ на́ша, и язык наш весе́лия, тогда́ реку́т во язы́цех: возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с ни́ми. Возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с на́ми: бы́хом веселя́щеся. Возврати́, Го́споди, плене́ние на́ше, я́ко пото́ки ю́гом. Се́ющии слеза́ми, ра́достию по́жнут. Ходя́щии хожда́ху и пла́кахуся, мета́юще се́мена своя́, гряду́ще же прии́дут ра́достию, взе́млюще рукояти своя́.

Песнь степеней, 126.

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде́ стреги́й. Всу́е вам есть у́треневати, воста́нете по седе́нии, яду́щии хлеб боле́зни, егда́ даст возлю́бленным Своим сон. Се достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда плода́ чре́вняго. Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое от них. Не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м своим во врате́х.

Песнь степеней, 127.

Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Его. Труды́ плодо́в твоих сне́си: блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет. Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́та в страна́х до́му твоего́, сы́нове твои, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы твоея. Се та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся дни живота́ Твоего, и у́зриши сы́ны сыно́в твоих. Мир на Изра́иля.

Песнь степеней, 128.

Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моей, да рече́т у́бо Изра́иль: мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́, и́бо не премого́ша мя. На хребте́ мое́м де́лаша гре́шницы, продолжи́ша беззако́ние свое́. Госпо́дь пра́веден ссече́ вы́я гре́шников. Да постыдя́тся и возвратя́тся вспять вси ненави́дящии Сио́на. Да бу́дут я́ко трава́ на здех, я́же пре́жде восторже́ния и́зсше, е́юже не испо́лни руки́ своея́ жня́й, и не́дра своего́ рукоя́ти собира́яй, и не ре́ша мимоходя́щии: благослове́ние Госпо́дне на вы, благослови́хом вы во и́мя Госпо́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь степеней, 129.

Из глубины́ воззва́х к Тебе, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои вне́млюще гла́су моле́ния моего́. А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у тебе очище́ние есть. И́мене ра́ди Твоего потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя в сло́во Твое, упова́ душа́ моя на Го́спода. От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его.

Песнь степеней, 130.

Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои, ниже́ ходи́х в вели́ких, ниже́ в ди́вных па́че мене́. А́ще не смиреному́дрствовах, но вознесо́х ду́шу мою, я́ко отдое́ное на ма́терь свою́, тако возда́си на ду́шу мою. Да упова́ет Изра́иль на Го́спода от ны́не и до ве́ка.

Песнь степеней, 131.

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его: я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: а́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́, или́ взы́ду на одр посте́ли моея́, а́ще дам сон очи́ма мои́ма и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма, до́ндеже обря́щу место Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Се слы́шахом я́ во Евфра́фе, обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы. Вни́дем в селе́ния Его, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его. Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея.

Свяще́нницы Твои облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои возра́дуются. Давида ради раба́ Твоего, не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. А́ще сохранят сы́нове твои́ заве́т Мой, и свиде́ния Моя сия́, и́мже научу́ я́, и сы́нове их до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м. Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли и́ в жили́ще Себе. Сей поко́й Мой во век ве́ка, зде вселю́ся, я́ко изво́лих и́. Лови́тву его благословля́яй благословлю́, ни́щия его насыщу́ хле́бы, свяще́нники его облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии его ра́достию возра́дуются. Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́. Враги́ его облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т святы́ня Моя.

Песнь степеней, 132.

Се что добро́, или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе? Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды его, я́ко роса́ Аермо́нская сходя́щая на го́ры Сио́нския, я́ко та́мо запове́да Госпо́дь благослове́ние и живо́т до ве́ка.

Песнь степеней, 133.

Се ны́не благослови́те Го́спода, вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвятую, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Таже поем Го́споди, воззва́х… на оба лика, во глас 2:

Го́споди, воззва́х к Тебе, услы́ши мя, услы́ши мя Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя Го́споди.

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м моим, и дверь огражде́ния о устна́х моих.

Не уклони́ се́рдце мое в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х.

С челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их.

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́.

Я́ко еще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их, поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их.

Услы́шатся глаго́ли мои, я́ко возмого́ша: я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.

Я́ко к Тебе, Го́споди, Го́споди, о́чи мои: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою.

Сохрани́ мя от се́ти, юже соста́виша ми, и от собла́зн делающих беззако́ние.

Паду́т во мре́жу свою гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом моим ко Го́споду воззва́х, гла́сом моим ко Го́споду помоли́хся.

Пролию́ пред Ним моле́ние мое, печа́ль мою пред Ним возвещу́.

Внегда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя.

На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́.

Поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою.

Воззва́х к Тебе, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя еси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́.

Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? я́ко у тебе́ очище́ние есть.

Стихиры Триоди, творения господина Иосифа, глас 2:

Подобен: Вся прейду́:

Вся́кий грех соде́ях, всех преидо́х блудо́м: а́ще восхощу́ пока́ятися, не и́мам слез то́ки. А́ще ле́ностно и ны́не поживу́, му́це пови́нен есмь. Но даждь ми исправле́ние, еди́не Благи́й Бо́же, и поми́луй мя.

Стих: И́мене ради Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Ту́чи ми пода́ждь, Христе́, слез, в поста́ кра́сный день, я́ко да воспла́чу, и отмы́ю скве́рну я́же от сласте́й, и явлю́ся Тебе́ очище́н, егда́, Судие́, с небесе́ и́маши приити́, Го́споди, суди́ти челове́ком, я́ко Судия́ и Пра́ведный еди́н.

Глас 5, Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Ин, господина Феодора Студита:

Подобен: Преподо́бне о́тче:

Прииди́те усе́рдно, тве́рдое ору́жие поста́ иму́ще я́ко щит, вся́кую кознь пре́лести вра́жия отврати́м, ве́рнии. Не опали́мся сладостьми́ страсте́й, ни огня́ искуше́ний убои́мся, и́миже Христо́с Человеколю́бец почестьми́ терпе́ния венча́ет нас. Те́мже со дерзнове́нием моля́щеся, припа́даем зову́ще, прося́ще мира и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Зде поем стихиры Минеи прилучившагося святаго. Аще ли в Минеи на ряду случатся два святых, единаго стихиры поем на хвалитех.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

И стихира Минеи святаго.

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его вси лю́дие.

И стихира Минеи святаго.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

И стихира Минеи святаго.

Слава: святаго, аще есть: аще же ни, Слава, и ныне: Богородичен, по гласу стихир в Минеи святаго.

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподобными. Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мир Тя сла́вит.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас шесты́й:

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Лик: Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Чтец, Стих: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми?

Лик: Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Чтец: Госпо́дне есть спасе́ние.

Лик: И на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Священник: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние (Быт. 1:113).

Священник: Во́нмем.

Чтец: В начале сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима, и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет, и бы́сть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́, и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, а тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́, и воды́: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь: и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию: и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь – не́бо: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние едино, и да яви́тся су́ша: и бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу – зе́млю: и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его в нем, по ро́ду на земли́, и бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бы́сть у́тро, день тре́тий.

Священник: Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глас пя́тый:

Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Лик: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Чтец, Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Лик: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Чтец: Госпо́дь услы́шит мя.

Лик: Внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Священник: Прему́дрость.

Чтец: При́тчей чте́ние (Притч. 1:120).

Священник: Во́нмем.

Чтец: При́тчи Соломо́на, сы́на Дави́дова, и́же ца́рствова во Изра́или. Позна́ти прему́дрость и нака́зание и уразуме́ти словеса́ му́дрости. Прия́ти же изви́тия слове́с, и разреше́ния гада́ний, уразуме́ти же пра́вду и́стинную, и суд исправля́ти. Да даст незло́бивым кова́рство, отроча́ти же ю́ну чу́вство же и смы́сл. Сих бо послу́шав му́дрый, прему́дрее бу́дет, а разу́мный строи́тельство стя́жет. Уразуме́ет же при́тчу, и те́мное сло́во, рече́ния же прему́дрых и гада́ния. Нача́ло прему́дрости стра́х Госпо́день, ра́зум же бла́г всем творя́щим его́: благоче́стие же в Бо́га, нача́ло чу́вства, прему́дрость же и наказа́ние нечести́вии уничижа́т. Слы́ши, сы́не, нака́зание отца́ твоего́ и не отри́ни заве́тов ма́тере твоея́. Вене́ц бо благода́тей прии́меши на твое́м версе́ и гри́вну зла́ту о твое́й вы́и. Сы́не, да не прельстя́т Тебе́ му́жи нечести́вии, ниже́ да восхо́щеши, а́ще помо́лят Тя, глаго́люще: иди́ с на́ми, приобщи́ся кро́ве: скры́ем же в зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно. Пожре́м же его, я́коже ад жи́ва, и во́змем па́мять его от земли́. Стяжа́ние его многоце́нное прии́мем, испо́лним же до́мы на́ша коры́стей. Жре́бий же твой положи́ с на́ми: о́бще же влага́лище стя́жем вси, и меше́ц еди́н да бу́дет всем нам. Не иди́ в путь с ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от стезь их. Но́зе бо их на зло теку́т, и ско́ри суть излия́ти кровь. Не без пра́вды бо простира́ются мре́жи перна́тым. Тии бо уби́йству приобща́ющеся, сокро́вищствуют себе́ зла́я: разруше́ние же муже́й законопресту́пных зло. Си́и путие́ суть всех творя́щих беззако́нная: нече́стием бо свою́ ду́шу отъе́млют. Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит.

Чтец: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено и́мя Твое во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просве́ти мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем ектения просительная:

Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставления грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра ми́рови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее время живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны, и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве, про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу нашу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Ми́р все́м.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

 

На стиховне самогласен дне, глас 3:

Пости́мся посто́м прия́тным, благоуго́дным Го́сподеви: и́стинный пост есть злых отчужде́ние, воздержа́ние языка, я́рости отложе́ние, похоте́й отлуче́ние, оглаго́лания, лжи и клятвопреступле́ния: сих оскуде́ние, пост и́стинный есть и благоприя́тный.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои, Живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий своих, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́: та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

Пости́мся посто́м прия́тным, благоуго́дным Го́сподеви: и́стинный пост есть злых отчужде́ние, воздержа́ние язы́ка, я́рости отложе́ние, похоте́й отлуче́ние, оглаго́лания, лжи и клятвопреступле́ния: сих оскуде́ние, пост и́стинный есть и благоприя́тный.

Стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

Мученичен: Ве́лия му́ченик Твои́х, Христе́, си́ла: во гробе́х бо лежа́т, и ду́хи прогоня́ют, и упраздни́ша вра́жию власть, ве́рою Тро́ическою подви́гшеся о благоче́стии.

Слава: святаго, аще есть. Аще же ни:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, Предста́тельство всех моля́щихся, Тобо́ю дерза́ем, Тобо́ю хва́лимся, в Тебе́ все упова́ние на́ше есть: моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ о непотре́бных рабе́х Твои́х.

Чтец: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лицем всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И поет во глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (Поклон великий.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, да изба́вимся от беззако́ний на́ших: тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. (Поклон великий.)

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́те за ны, святи́и апо́столи, святи́и вси, да изба́вимся от бед и скорбе́й, вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. (Поклон великий.)

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице, моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии: но от бед изба́ви ны, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная. (Без поклона.)

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́, пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́ и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, неразде́льное Ца́рство, всех благи́х вина́, благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое и всю мою отыми́ скве́рну. Просвети́ мою мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: еди́н Свят, еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Лик: Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды.)

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.

Священник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну, блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст:

Христос, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, (святых храма и дне), святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Посем лик поет многолетие:

Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего (имярек), Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (имя), епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул его), бра́тию свята́го хра́ма сего́ и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Последование Великаго повечерия в понедельник первыя седмицы

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возрадуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Таже начинаем Великий канон, глас 6-й, творение святаго отца нашего Андрея Критскаго, Иерусалимскаго, совершающе первую от четырех частей, читаемых в четыре дня первыя седмицы.

Песнь 1

Ирмос: Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́, сла́вно бо просла́вися. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? Ко́е ли положу́ нача́ло Христе́, ны́нешнему рыда́нию? Но я́ко благоутро́бен, даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Гряди, окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, Зижди́телю всех испове́ждься, и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, и принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, грех ра́ди мои́х.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне, окая́нная душе́, что уподо́билася еси́ пе́рвей Еве? Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, и косну́лася еси́ дре́ва, и вкусила еси́ де́рзостно безслове́сныя сне?ди.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Вме́сто Евы чу́вственныя, мы́сленная ми бысть Ева, во пло́ти стра́стный по́мысл, показу́яй сла́дкая, и вкуша́яй при́сно го́рькаго напое́ния.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м; аз же что постражду́, отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, возми́ бре́мя от Мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко Благоутро́бна, даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, Наде́жде и Предста́тельство Тебе́ пою́щих, возми́ бре́мя от Мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, и воспою́ Христа́, от Де́вы пло́тию прише́дшаго. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, земле́, внуша́й глас, ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, ми́лостивым Твои́м о́ком, и приими́ мое́ те́плое испове́дание.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Согреши́х па́че всех челове́к, еди́н согреши́х Тебе́; но уще́дри я́ко Бог, Спа́се, творе́ние Твое́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, любосла́стными стремле́ньми, погуби́х ума́ красоту́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бу́ря мя злых обдержи́т, Благоутро́бне Го́споди; но я́ко Петру́, и мне ру́ку простри́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу, и окаля́х е́же по о́бразу, Спа́се, и по подо́бию.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Омрачи́х душе́вную красоту́ страсте́й сластьми́, и вся́чески весь ум персть сотвори́х.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, ю́же ми изтка́ Зижди́тель изнача́ла, и отту́ду лежу́ наг.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, ю́же изтка́ ми змий сове́том, и стыжду́ся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, и аз предлага́ю, очи́сти мя, Спа́се, благоутро́бием Твоим.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воззре́х на садо́вную красоту́, и прельсти́хся умо́м; и отту́ду лежу́ наг, и срамля́юся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Де́лаша на хребте́ мое́м вси нача́льницы страсте́й, продолжа́юще на мя беззако́ние их.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Еди́наго Тя в трие́х Ли́цех, Бо́га всех пою́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, едина Всепе́тая, моли́ приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Песнь 3

Ирмос: На недви́жимом Христе́ ка́мени за́поведей Твои́х, утверди́ мое́ помышле́ние. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Огнь от Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́в, зе́млю содо́мскую пре́жде попали́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

На горе́ спаса́йся, душе́, я́коже Лот о́ный, и в Сиго́р угонза́й.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бе́гай запале́ния, о душе́, бе́гай содо́мскаго горе́ния, бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́се, да не пре́зриши мене́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ты еси́ Па́стырь До́брый, взыщи́ мене́ а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ты еси́ Сла́дкий Иису́се, Ты еси́ Созда́телю мой, в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се, согреши́х, согреши́х Ти, но осла́би, оста́ви ми, я́ко благоутро́бен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же, спаси́ нас от пре́лести, и искуше́ний, и обстоя́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, ра́дуйся, Ма́ти жи́зни на́шея.

Песнь 4

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, и человеком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Дел Твои́х да не пре́зриши, созда́ния Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де. А́ще и еди́н согреши́х я́ко челове́к, па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче: но и́маши я́ко Госпо́дь всех власть, оставля́ти грехи́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, и неради́ши, ни гото́вишися, вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ есть. Я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т, что всу́е мяте́мся?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воспряни́, о душе́ моя́, дея́ния твоя́ я́же соде́лала еси́ помышля́й, и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, и ка́пли испусти́ слез твои́х; рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, и оправда́йся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, ея́же аз, Спа́се, не согреши́х, умо́м и сло́вом, и произволе́нием, и предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, я́ко ин никто́же когда́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отсю́ду и осужде́н бых, отсю́ду препре́н бых аз окая́нный от своея́ со́вести, ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше. Судие́, Изба́вителю мой и Ве́дче, пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле вели́кий в патриа́рсех, указа́ние есть, душе́ моя́, де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия; а́ще хо́щеши у́бо дея́нием, и ра́зумом и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Зной дневны́й претерпе́ лише́ния ра́ди патриа́рх, и мраз нощны́й понесе́, на всяк день снабде́ния творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да две жене́ сочета́ет.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Жены́ ми две разуме́й, дея́ние же и ра́зум в зре́нии: Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную, и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние, душе́, испра́вится.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Неразде́льное существо́м, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко Единоца́рственное и Сопресто́льное, вопию́ Ти песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, Рожде́йся обновляет зако́ны естества́, утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин: твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5

Ирмос: От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче, просвети́ молю́ся, и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, тьма бо бысть и глубока́ мне мгла, нощь греха́, но я́ко дне сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз, соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Испове́даюся Тебе́, Христе́ Царю́: согреши́х, согреши́х, я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, чистоты́ плод и целому́дрия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, прода́ся в рабо́ту сла́дкий, во о́браз Господень; ты же вся, душе́ продала́ся еси́ злы́ми твои́ми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ подража́й, окаянная и неиску́сная душе́, и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми при́сно беззако́ннующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, Влады́ко Го́споди, но во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́, аз же что Тебе́ когда́ сицево́е принесу́?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тя, Тро́ице сла́вим, Еди́наго Бо́га: Свят, Свят, Свят еси́, О́тче, Сы́не, и Ду́ше, Про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, нетле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, Бог созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли живо́т мой. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, и из глубины́ воздыха́ния чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: Бо́же, согреши́х Ти, очи́сти мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, я́коже Дафа́н и Авиро́н, но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, уподо́билася еси́ Ефре́му, я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, впери́вши дея́нием ум, и зре́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ убели́ти и очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тро́ица есмь Про́ста, Неразде́льна, Разде́льна Ли́чне, и Еди́ница есмь естество́м соедине́на, Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, воображе́на по нам, Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, везде́ сый и вся исполня́яй.

Песнь 7

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам; но не преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Согреши́х, беззако́нновах, и отверго́х за́поведь Твою́, я́ко во гресе́х произведо́хся; и приложи́х я́звам стру́пы себе́; но Сам мя поми́луй, я́ко благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Та́йная се́рдца моего́ испове́дах Тебе́ Судии́ моему́, виждь мое́ смире́ние, виждь и скорбь мою́, и вонми́ суду́ моему́ ны́не, и Сам мя поми́луй, я́ко благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Сау́л иногда́, я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию; но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тския по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, а́ще и согреши́ сугу́бо, душе́ моя́, стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства, копие́м же плене́н быв уби́йства томле́нием; но ты сама́ тяжча́йшими де́лы неду́гуеши, самохо́тными стремле́ньми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние, уби́йству же любоде́йство раствори́в, покая́ние сугу́бое показа́ а́бие; но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Давид иногда́ вообрази́, списа́в я́ко на ико́не песнь, е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: поми́луй мя, Тебе́ бо Еди́ному согреши́х всех Бо́гу, Сам очи́сти мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тро́ице Про́стая, Неразде́льная, Единосу́щная, и Естество́ Еди́но, Све́тове и Свет, и Свя́та Три, и Еди́но Свя́то пое́тся Бог Тро́ица; но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, душе́, всех Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, я́ко Неразде́льныя Тро́ицы породи́ла еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ нам су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тварь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Согреши́вша, Спа́се, поми́луй, воздви́гни мой ум ко обраще́нию, приими́ мя ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: согреши́х Ти, спаси́, беззако́нновах, поми́луй мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́, колесни́цею доброде́телей вшед, я́ко на небеса́, ноша́шеся превы́ше иногда́ от земны́х; сего́ у́бо, душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти, за невоздержа́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Иорда́нова струя́ пе́рвее ми́лотию Илиино́ю, Елиссе́ем ста сю́ду и сю́ду; ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти, за невоздержа́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Сомани́тида иногда́, пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом благи́м; ты же не ввела́ еси́ в дом, ни стра́нна, ни пу́тника. Те́мже черто́га изри́нешися вон рыда́ющи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Гиези́ев подража́ла еси́, окая́нная, ра́зум скве́рный всегда́, душе́, его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость; бе́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злых твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Безнача́льне Отче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве, Ду́ше Живы́й и Зи́ждай, Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся; те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди я́ко Богоневе́стную Ма́терь правосла́вно велича́ем. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, неду́гует дух, сло́во изнемо́же, житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. Те́мже, моя́ окая́нная душе́, что сотвори́ши, егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие, и от того́ все Заве́тное Писа́ние, пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́ведныя; от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, в Бо́га согреши́вши.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие, Писа́ние же все в тебе́ небреже́но бысть, проро́цы изнемого́ша, и все пра́ведное сло́во; стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, не су́щу врачу́ исцеля́ющему тя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Но́ваго привожду́ ти Писа́ния указа́ния, вводя́щая тя, душе́, ко умиле́нию; пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся, и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, и чистото́ю, и гове́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Христо́с вочелове́чися, призва́в к покая́нию разбо́йники, и блудни́цы; душе́, пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия уже́, и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́, и прелюбоде́и ка́ющиися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Христо́с вочелове́чися, пло́ти приобщи́вся ми и вся ели́ка суть естества́, хоте́нием испо́лни, греха́ кроме́, подо́бие тебе́, о душе́, и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхожде́ния.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Христо́с волхвы́ спасе́, па́стыри созва́, младе́нец мно́жества показа́ му́ченики, ста́рцы просла́ви, и ста́рыя вдовицы, и́хже не поревновала еси́, душе́, ни дея́нием, ни житию, но го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни, последи́ взалка́, показу́я челове́ческое; душе́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся враг, моли́твою же и посто́м от ног твои́х да отрази́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́, я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Град Твой сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая, в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пленя́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.

Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннейший, па́стырю Кри́тский, не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, да изба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже оба лика вкупе:

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя вси ро́ди я́ко Богоневе́стную Ма́терь правосла́вно велича́ем. (И поклон.)

Посем глаголем псалмы:

Псалом 4.

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ваших умили́теся. Пожрите же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́я своего умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя. И душа́ моя смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою: спаси́ мя ради ми́лости Твоея́. Я́ко не́сть в сме́рти помина́яй Тебе: во а́де же кто испове́стся Тебе? Утруди́хся воздыха́нием моим, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое, слеза́ми мои́ми посте́лю мою омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое, обетша́х во всех вразе́х моих. Отступи́те от Мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое, Госпо́дь моли́тву мою прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12.

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ моей, боле́зни в се́рдце моем день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него. Стужа́ющии ми возрадуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою упова́х. Возра́дуется се́рдце мое о спасе́нии Твоем, воспою́ Го́сподеви, благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вышняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 24.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и ми́лости Твоя, яко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ради законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом 30.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненавидел еси́ храня́щия суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твоей, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя и утро́ба моя. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя, и ко́сти моя смято́шася. От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего, спаси́ мя ми́лостию Твоею. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да будут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющим на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язык. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твоею: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ имя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро и великим гласом на оба лика, кийждо лик свой стих.

Первый лик поет:

С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик поет тойже Стих: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Таже по чину кийждо лик свой Стих:

Услы́шите до после́дних земли́:

Я́ко с на́ми Бог.

Могу́щии покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

А́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете:

Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:

Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:

Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:

Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх:

Я́ко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние:

Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:

Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:

Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:

Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́, и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы:

Я́ко с на́ми Бог.

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:

Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его:

Я́ко с на́ми Бог.

И ми́ра Его несть преде́ла:

Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется и́мя Его́, вели́ка сове́та А́нгел:

Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден сове́тник:

Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:

Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка:

Я́ко с на́ми Бог.

Исполнившимся же стихом, я́ко предречеся, поется:

С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

И паки тожде от обою лику:

С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся:

Я́ко с на́ми Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Первый Лик: С на́ми Бог.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вторый лик тожде: С на́ми Бог.

Таже два лика вкупе: Я́ко с на́ми Бог.

И абие настоящия тропари:

Первый Лик: День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер прошу́ с но́щию, без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вторый Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер прошу́ с но́щию, безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Таже оба лика: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер прошу́ с но́щию, ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Безпло́тное естество́ херуви́мское немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят.

Шестокри́льная живо́тная Серафи́ми непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят.

А́нгелов же вся во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют.

Пре́жде бо всех еси́ сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на,

И равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́,

Проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь,

О всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х.

Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь:

Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ради спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И абие священник возглашает пред царскими дверьми, а лик за ним повторяет:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных. (Трижды.)

Вся небе́сныя си́лы святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

Святы́й Иоа́нне Проро́че и Предте́че и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. (Дважды.)

Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)

(Зде же глаголется и святый храма.)

Непобеди́мая и непостижи́мая, и Боже́ственная си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. (Дважды.)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных. (Дважды.)

Бо́же, очи́сти нас гре́шных и поми́луй нас. (Единожды.)

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Лик поет тропари сия, во глас 2:

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Заступник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих, изба́ви мя от них, и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас

Чтец: Ами́нь.

И молитву сию Великаго Василия:

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю, рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша, су́щия на земли́, да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х. Отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Духом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои, и ко́сти моя я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего прильпе́ кость моя пло́ти моей. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои, и хва́лящии мя мною кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити его, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои ка́мение его, и персть его уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Своей. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ Ему на пути́ кре́пости Его: умале́ние дней моих возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твоею суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя не оскуде́ют. Сы́нове раб Твоих вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии, царя иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго, сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́м гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен, долготерпели́в, и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты, Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо, Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́: но положи́л еси́ покая́ние на мне гре́шнем, зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя, и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд мои́х, сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твоих. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости. Согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя аз вем: но прошу́ моля́ся, осла́би ми Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми, ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́, Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́. Я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас: на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко Благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и имя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поуча́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твоею поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ради, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твоею потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ради сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тропарь велегласно и косно, во глас 6:

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его во стру́нах и орга́не.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния: вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, ино́го бо ра́зве Тебе́ помо́щника в ско́рбех не и́мамы: Го́споди сил, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, а́ще не бы́хом святы́я Твоя́ име́ли моли́твенники, и благосты́ню Твою́, ми́лующую нас, ка́ко сме́ли бы́хом, Спа́се, пе́ти Тя, Его́же славосло́вят непреста́нно А́нгели? Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества моих, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́, и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Всесвята́я Богородице, во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя: но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Своих за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в страшный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Панде́кта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и всякое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и память суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние наше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

И нам на землю приклоншимся, священник глаголет молитву:

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х небе́сных сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех Твои́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жи́знь, Го́споди, поми́луй нас, и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.

По молитве же нам воставшим, глаголет священник:

Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.

И отвещают людие:

Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник же глаголет ектению:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и любящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

 

Въ понедёльникъ пeрвыz седми1цы.
Знaменаетъ параекклисіaрхъ къ свёту, к0снэе рaди вечeрнzгw ўтэшeніz, и3 собирaемсz вси2 по nбhчаю въ цRковь. Поeмъ полyнощницу без8 покл0нwвъ, т0кмw въ конeцъ три2 покл0ны вели1кіz, съ мlтвою, ГDи и3 вLко: Сіe же бывaетъ въ №-й дeнь т0кмw. Въ пр0чыz же дни6 с™aгw и3 вели1кагw постA, поeмъ полyнощницу всю2 съ покл0ны ѕ7i, по nбhчаю. Тaже востaвъ їерeй твори1тъ nбhчное метaніе настоsтелю, и3 вх0дитъ во с™hй nлтaрь, и3 пріeмъ кади1льницу, стaнетъ пред8 с™0ю трапeзою, и3 кадS кrтоwбрaзнw, возгласи1тъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: И# нaмъ tвэщaвшымъ: Ґми1нь, И#сх0дитъ їерeй и3 кади1тъ. Ґ ўстaвленный pалмопёвецъ глаг0летъ: Трис™0е, всегдA кромЁ метaній. По Џ§е нaшъ, возглашaетъ їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи, поми1луй, в7i. Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, без8 метaній. И# pал0мъ f7i и3 к7, по концЁ и4хъ, Трис™0е, без8 метaній. По Џ§е нaшъ: Тропари2 nбы6чныz. Си6мъ глаг0лємымъ, кади1тъ їерeй с™hй nлтaрь, и3 всю2 цRковь. Тaже, є3ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е: Тaже, Њ вели1­комъ гDи1нэ и3 nтцE нaшемъ с™ёйшемъ патріaрсэ: Возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ: Чтeцъ: Ґми1нь. И# глаг0летъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. И# ѓбіе їерeй: Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй: И# прHчаz. Брaтъ же, є3гHже є4сть дeнь, стaвъ на ўречeнномъ мёстэ, глаг0летъ шестоpaлміе со всsкимъ внимaніемъ, не борзsсz, но со стрaхомъ б9іимъ, ћкw къ самомY бGу бесёдующи неви1димw.
И# не и4мать кто2 влaсти шепты6 твори1ти, нижE плю1нути, и3ли2 хрaкнути: но пaче внимaти t pал0мника глаг0лємымъ, рyцэ и3мyще согбeны къ пeрсемъ, главы6 же преклонeны, и3 џчи и3мyще д0лу, сердeчныма nчи1ма зрsще къ вост0кwмъ, да м0лимсz њ грэсёхъ нaшихъ, поминaюще смeрть, и3 бyдущую мyку, и3 жи1знь вёчную.
Въ начaло же Rв-гw pалмA, глаг0летъ їерeй ќтрєнніz мlтвы. По скончaніи же pалмHвъ, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. Тaже, є3ктеніA вели1каz, и3 возглaсъ. Поeтъ же ўчинeнный монaхъ ґллилyіа, во глaсъ прилучи1вшагwсz въ nктHихэ глaса. Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ б9е, занE свётъ повелBніz тво‰. Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz живyщіи на земли2. Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1ди ненак†занныz. Стjхъ д7: Приложи2 и4мъ ѕлA гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ земли2. И# по к0емждо стіхЁ, ґллилyіа, три1жды. Тaже трbчны глaса. Поeмъ же со ўмилeніемъ велеглaснw и3 к0снw съ пёніемъ. На в7-мъ стіхЁ, Слaва: Ґ на трeтіемъ, И# нhнэ:
Тaже стіхосл0вимъ є3ди1ну каfjсму pалти1ра. По ґнтіфHнэ же, на ґллилyіа твори1мъ покл0ны три2, вси2 рaвнw, послёдующе и3гyмену, и3ли2 є3кклисіaрху. По пeрвой каfjсмэ сэдaльны ўмили1тєльныz nсмоглaсника. Тaже чтeніе во с™0мъ є3фрeмэ, занE t тогw2 днE начинaетсz с™hй є3фрeмъ, и3 чтeтсz до пzткA цвэтон0сныz недёли.
По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ
тріHди господи1на їHсифа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Млcрдіz сyщи:
ПостA б9eственнымъ начaткомъ ўмилeніе стsжимъ, t души2 вопію1ще: вLко хrтE, мlтву нaшу пріими2, ћкw и3збрaнное кади1ло, и3 и3збaви нaсъ, м0лимсz, ѕлосмрaдныz тли2, и3 мyки стрaшныz, ћкw є3ди1нъ сhй бlгоувётливый.
Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ.
Под0бенъ:
Млcрдіz сyщи и3ст0чникъ, млcти спод0би нaсъ бцdе, при1зри на лю1ди согрэши6вшыz, kви2 ћкw при1снw си1лу твою2: на тs бо ўповaюще, рaдуйсz вопіeмъ ти2, ћкоже и3ногдA гавріи1лъ безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.
И# пaки чтeніе во с™ёмъ є3фрeмэ.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Пречcтому твоемY w4бразу:
Всечcтн0е воздержaніе начнeмъ свётлw, лучaми сіsюще с™hхъ зaповэдей хrтA бGа нaшегw, любвE свётлостію, мlтвы блистaніемъ, чистоты2 њчищeніемъ, бlгомyжества крёпостію: ћкw да свэтон0сни предвари1мъ во с™0е и3 триднeвное воскrніе, њсіzвaющее нетлёніе мjру.
Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ.
Под0бенъ:
Неwбори1мую мlтву твою2 стzжaвъ въ лю1тыхъ, свобождaюсz t њскорблsющихъ мS пaче надeжди чyднw. q м™и б9іz, предварsеши всегдA просsщымъ тS вёрнw. toнyдуже бlгодaрнw вопіeмъ ти2: пріими2 вLчце, кр†ткаz бlгодaрствєннаz, вмёстw си1хъ бyди ми2 во всёхъ п0мощь.
Тaже чтeніе въ лаvсаи1цэ. pал0мъ н7. И# nбhчнаz мlтва: Сп7си2 б9е лю1ди тво‰: Тaже возглaсъ. Посeмъ начинaемъ: ГDви поeмъ: на глaсъ канHна минeи, днE с™aгw. И# глаг0лютъ стіхи2 пёсней ск0рw, кjйждо ли1къ св0й стjхъ: д0ндеже дости1гнутъ до Њгустёша: и3 t тогw2 начинaютъ стjхъ держaти на д7i. И# поeмъ минeи со їрмос0мъ на ѕ7, поeмъ же си1це: Пeрвый ли1къ глаг0летъ стjхъ: Њгустёша: и3 поeтъ їрм0съ. Вторhй же ли1къ глаг0летъ в7 стjхъ: РечE врaгъ: И# по нeмъ тропaрь канHна. И# порsду стіхи2 по ликHмъ до, ТогдA потщaшасz: t стіхa же ТогдA потщaшасz, начинaемъ трипёснецъ господи1на їHсифа, на д7. на ГDь же цrтвуzй: поeмъ другjй трипёснецъ господи1на fе0дwра студjта: и3 поeтъ №-й ли1къ тропaрь. в7-й же ли1къ в7 стjхъ, и3 тропaрь. Посeмъ соедини1вшымсz двyмъ ликHмъ, пою1тъ, Слaва, трbченъ, вhшшимъ глaсомъ: И# нhнэ, БGор0диченъ. Тaже глаг0лемъ высочaйшимъ глaсомъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. И# поeмъ и4ный тропaрь господи1на fе0дwра. Понeже бо по пzти2 тропарeй и4мать пёснь: Послэди1 же глаг0лемъ катавaсію, їрм0съ вторaгw канHна.
Си1це поeтсz nсмaz и3 девsтаz пBсни.
Трeтію же пёснь поeмъ си1це:
Глаг0летъ пeрвый ли1къ стjхъ: ГDь взhде на нб7сA: и3 тропaрь канHна минeи. Вторhй ли1къ стjхъ: И# дaстъ крёпость царю2: И# вторhй тропaрь канHна минeи. Тaже, Слaва, и3 нhнэ, съ тропари2 канHна. И# поeтъ пeрвый ли1къ їрм0съ минeи трeтіz пёсни, послэди2 канHна.
Си1мъ w4бразомъ поeмъ и3 ѕ7-ю пёснь.
Четвeртую же, и3 пsтую, и3 седмyю пBсни си1це поeмъ:
Глаг0ли пeрвэе їрм0съ канHна минeи, тaже конє1чныz двA стіх† пёсни поeмъ къ тропарє1мъ канHна: и3 Слaва, и3 нhнэ, їрмос0мъ же не покрывaемъ пёсни: занE їрм0съ глаг0летсz прeжде пёсни. Пою1тсz же їрмосы2 минeи по канHнэ, т0кмw по трeтіей и3 шест0й пёснехъ: занeже ў тёхъ пёсней пeрвэе їрм0съ не поeтсz. Въ пр0чыz же дни6 седми1цы кромЁ понедёльника, тaкw поeтсz и3 №-z пёснь, ћкоже ўказaсz њ д7-й, и3 є7-й, пёснехъ. Ґ въ ни1хже пёснехъ бyдетъ трипёснецъ, поeтсz послэди2 канHна катавaсіа, їрм0съ трипёснца, ћкоже вhшше и3з8zви1сz.
Вёдомо же бyди: ћкw nсмоглaсникъ не поeтсz во всю2 свzтyю м7-цу, кромЁ недёль. Поeтсz же т0чію минeа, и3 трипёснецъ. Ґ въ ни1хже пёснехъ нёсть трипёснца, поeтсz т0кмw минeа. По G-й пёсни глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую. Тaже сэдaленъ с™aгw є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе въ лаvсаи1цэ. По ѕ7-й пёсни є3ктеніA мaлаz. Тaже сэдaленъ м§нченъ: ѓще же и4мать с™hй кондaкъ, глаг0лемъ є3го2 здЁ: м§нченъ же глаг0лемъ по №-й каfjсмэ съ сэдaльнами, съ припёвомъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: И# чтeніе въ сmнаxарЁ.
КанHнъ и3 трипёснецъ господи1на їHсифа. Глaсъ в7:
Пёснь №.
Їрм0съ: Грzди1те лю1діе:
ЗдЁ стіхосл0витсz пeрваz пёснь.
Кaкw нhнэ моегw2 восплaчу tпадeніz; к0е начaло сотворю2 сп7сeніz моегw2, блyднw пожи1вый, щeдре; и4миже судьбaми вёси, сп7си1 мz.
СE врeмz покаsніz, сE дeнь сп7си1тельный, пощeніz вх0дъ: душE б0дрствуй, и3 страстeй вх0ды затвори2, ко гDу взирaющи.
ГрэхHвъ треволнeніе бурsщеесz, во глубинY низвлачи1тъ мS tчazніz: но къ твоeй прибэгaю пучи1нэ млcти, сп7си1 мz гDи.
Е#ди1нъ ѓзъ грэхY пораб0тихсz, є3ди1нъ ѓзъ страстeмъ двє1ри tверз0хъ, бlгоувётливе сл0ве, њбрати1 мz сп7се бlгоутр0біемъ твои1мъ.
БGор0диченъ: И#ст0чникъ безстрaстіz р0ждшаz, ўsзвлена страстьми2 nтрокови1це и3сцэли2, и3 nгнS вёчнагw и3схити2 мS, є3ди1на бGобlгодaтнаz.
И$ный трипёснецъ господи1на fе0дwра, глaсъ и3 їрм0съ т0йже:
Грzди1те лю1діе, днeсь воспріи1мемъ пощeній даровaніе, ћкw бGодаровaнное врeмz покаsніz, въ сeмъ сп7са ўмлcтивимъ.
ПриспЁ нhнэ, введeсz п0двигwвъ врeмz, постA п0прище, ўсeрднw вси2 начнeмъ сeй, добродётєли гDви ћкw дaры носsще.
Слaва, трbченъ: Е#ди1нице пр0стаz, трисвётлаz, начaльственнэйшаz є3ди1на, всем0щнэйшаz, всежи1зненнаz, б9е и3 гDи, џ§е вседержи1телю, сн7е и3 дш7е, сп7сaй чтyщыz тS.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Б9ію с™yю г0ру воспои1мъ, мRjю несквeрную, и3з8 неsже возсіS прaвды сlнце, сyщымъ во тьмЁ хrт0съ, всёхъ жи1знь.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Колесни1ца џгненнаz пріsтъ и3лію2 чyднаго, пост0мъ воwружeннаго, мwmсeа показA зри1телz неизречeнныхъ: и3 мы2 сeй пріи1мше, ќзримъ хrтA.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Брaшно ґдaмъ kдE, и3 t раS того2 невоздержaніе и3зри1ну: нaсъ же, гDи п0стъ пріeмый, достHйны покаsніz покажи2 чlвэколю1бче.
Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.
По ѕ7-й пёсни м§нченъ глaса.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную:
Nгнесожжeна сластьми2, и3 души2 зри1тельнымъ помрачeна, nгнeмъ твоегw2 стрaха њбнови1въ хrтE, свётомъ мS сп7сeніz њзари2, да тS слaвлю во вс‰ вёки.
Сhтость возненави1дэвши страстeй, напитaйсz д0брыхъ слaдостною пи1щею, и3 ўслади1сz пaче t постA слaдостію, г0рести сластeй ўклонsющисz, смирeннаz душE моS, и3 поживи2 во вёки.
Њслэплeнъ душeю, и3 піsнствомъ страстeй њтемнeнъ, никaкоже взирaю къ тебЁ є3ди1ному бGу. тёмже мS ўщeдри и3 просвэти2, и3 покаsніz tвeрзи ми2 вратA.
БGор0диченъ: Њнб7си1вшаz нaше земн0е и3 тлённое чcтаz, существо2, тeплою твоeю мlтвою, ўпрaвитисz нaшымъ мольбaмъ и3 молeніzмъ сотвори2, къ твоемY и3 всёхъ бGу и3 цRю2.
И$ный.
Їрм0съ: Дрeвле њроси1вшаго:
Свётлw ўсрsщимъ постA вх0дъ вёрніи, и3 да не сётуимъ: но њмhимъ ли1ца н†ша безстрaстіz вод0ю, бlгословsще и3 превозносsще хrтA во вёки.
Е#лeемъ помaзавше млcти души2 главY, не многосл0вимъ nц7Y нaшему, сyщему на нб7сёхъ, мlтвы возсылaюще, бlгословsще и3 превозносsще є3го2 во вс‰ вёки.
Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.
Присносyщна, безначaльна nц7A, воспои1мъ вёрніи, сн7а же собезначaльна, и3 д¦а сопросіsвша и3з8 nц7A, є3диносyщна ли1ца, є3ди1нагw сyща всеси1льнагw начaла и3 влaсти.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: М™и бGозвaннаz, њчисти1лище вои1стинну вёрныхъ, и3з8 тебe бо њставлeніе подавaетсz всBмъ богaтнw: сн7а твоего2 и3 гDа не престaй молsщи њ пою1щихъ тS.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Пости1всz гDь четыредесsтную мёру днeй, сі‰ нhнэ њс™и2 и3 њчи1сти дни6, брaтіе, въ нsже дости1гше, зовeмъ: бlгослови1те, и3 превозноси1те хrтA во вёки.
Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.
Їрм0съ: Дрeвле њроси1вшаго є3врє1йскіz џтроки въ плaмени, и3 њпали1вшаго гDа халдє1и преслaвнw въ нeмъ, воспои1мъ, глаг0люще: бlгослови1те, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.
И# стіхосл0витсz ЧCтнёйшую:
Пёснь f7.
Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва:
ПостA дeнь, tложeніе грэхA да бyдетъ ти2 душE, и3 къ бGу мaніе вкyпэ, и3 присвоeніе: ћкw да ўбэжи1ши ѕл0бныz пр0пасти, и3 с†мыz т0кмw пути6 возлю1биши, ведyщыz ко џному пок0ю.
И# помышлeньми поползнyвсz, и3 пл0тію прегрэши1въ рыдaю, и3 стеню2, и3 вопію2: сп7си1 мz гDи, сп7си1 мz неѕл0биве є3ди1не, и3 не њсуди2 менE во џгнь геeнны џныz, њсуждeніz дост0йнаго.
Во свётлую постA њблeкшесz ри1зу, піsнства тeмныz и3 ѕлотsжкіz совлецeмсz nдeжды, и3 свётли бhвше б9eственными добродётельми, свэтоз†рнаz сп7сwва вёрою ќзримъ страд†ніz.
БGор0диченъ: И#знем0гшую всёми прил0ги ѕл0бныхъ бэсHвъ, стрaстную мою2 дyшу и3сцэли2 пречcтаz вLчце, цэли1телz р0ждшаz хrтA, и3збавлeніе нaсъ, вёдущихъ тS nтрокови1цу, дв7у нетлённу.
И$ный.
Їрм0съ: Преестeственнw:
Нhнэ настA врeмz с™hхъ постHвъ, начнeмъ сего2 въ д0брыхъ пребывaніихъ: въ судaхъ бо и3 крамолaхъ не пости1­тесz глаг0летъ.
Въ горЁ хwри1въ пост0мъ њчи1щьсz, ви1дэ бGа и3ліA: њчи1стимъ и3 мы2 пост0мъ сeрдце, и3 ќзримъ хrтA.
Слaва, трbченъ: Е#ди1ному є3стествY покланsюсz, три2 ли1ца пою2, є3ди1наго бGа всёхъ, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, присносyщное начaло.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: ЧCтаz nтрочA раждaеши, дв7а млeкомъ дои1ши: кaкw въ сію6 двою2 дв7ствуеши р0ждши; бGъ є4сть содёzвый, не взыскyй t менE, є4же кaкw;
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Дeнь є3ди1нъ ќбw, речE, житіE всsкw земнhхъ: труждaющымсz t любвE четhредесzть сyть днeй постA, ±же соверши1мъ свётлw.
Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, t nц7A безлётнw предвозсіsвшее сл0во, въ пёснехъ нем0лчныхъ величaемъ вёрніи.
Тaже, Дост0йно є4сть: Покл0нъ є3ди1нъ. Е#ктеніA: Пaки, и3 пaки: И# свэти1ленъ трbченъ глaса. На Всsкое дыхaніе: стіхHвъ не поeмъ, но стіхологисyемъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Nбы6чныz pалмы2, G. И# ѓще прилучи1тсz въ минeи на рzдY двA с™hхъ: Поeмъ є3ди1ному вeчеръ стіхи6ры, ґ друг0му на хвали1техъ стіхи6ры на д7, ѓще бyдутъ. Ѓще же ни2, глаг0летъ ўчинeнный брaтъ: ТебЁ слaва подобaетъ гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Слaва тебЁ, показaвшему нaмъ свётъ. Слaва въ вhшнихъ бGу: И# прHчаz. И# твори1мъ мет†ніz G, рaвнw на мёстэхъ нaшихъ стоsще. Посeмъ їерeй: И#сп0лнимъ ќтреннюю: И# возглaсъ.
И# совокyпльшесz џба ли6ка вкyпэ, поeмъ:
На стіх0внэ самоглaсенъ, глaсъ є7:
Пріи1де п0стъ, мaти цэломyдріz, њбличи1тель грэхHвъ, проповёдникъ покаsніz, жи1тельство ѓгGлwвъ, и3 сп7сeніе человёкwвъ, вёрніи возопіи1мъ: б9е, поми1луй нaсъ.
Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра:
И# повторsемъ т0йже.
Тaже стjхъ: И# бyди свётлость:
И# м§нченъ: Бlгословeно в0инство цRS нбcнагw, ѓще бо и3 земнор0дніи бhша стrтотeрпцы, но ѓгGльскій сaнъ потщaшасz дости1гнути, њ тэлесёхъ небрeгше, и3 страстьми2 свои1ми безпл0тныхъ чeсти спод0бишасz: мlтвами и4хъ, гDи сп7си2 дyшы нaшz.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS б9ію м™рь, дв7у чcтую и3 херув‡мъ с™ёйшую, во глaсэхъ пёсней величaемъ: занE душeю и3 тёломъ бцdу и3сповёдуемъ, ћкw вои1стинну р0ждшую бGа воплощeнна: моли1сz пречcтаz њ душaхъ нaшихъ.
Тaже, Бlго є4сть: двaжды. Трис™0е, и3 мет†ніz G. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: По внегдa же рещи2 їерeю: Ћкw твоE є4сть цrтво: глаг0лемъ тропaрь: Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS: И# глаг0лемъ, ГDи, поми1луй, м7. Тaже tх0дитъ сщ7eнникъ, и3 глаг0летъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Нбcный цRю2: Посeмъ же стои1мъ, и3м0лимсz въ себЁ, во своeмъ помышлeніи глаг0люще мlтву прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма: ГDи и3 вLко животA моегw2: И# покл0ны вели1кіz G: и3 мaлыхъ в7i, глаг0люще въ себЁ на є3ди1номъ к0емждо: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго. Тaже пaки и4нъ покл0нъ вели1кій є3ди1нъ, глаг0люще и3 въ нeмъ предпи1санную мlтву всю2 с™aгw є3фрeма. И# по є4же востaти нaмъ, начинaетъ предстоsтель: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz три2. И# совокуплsемъ пeрвый чaсъ. И# скончaну трeтіему pалмY, глаг0лемъ ґллилyіа, и3 мет†ніz три2.
Подобaетъ вёдати: Ћкw во вс‰ понедёльники с™hz четыредесsтницы на №-мъ часЁ каfjсмы не стіхосл0вимъ. Въ пр0чыz же дни6, стіхосл0вимъ каfjсму, и3 твори1мъ на к0емждо ґнтіфHнэ мет†ніz три2.
Тaкожде и3 въ пzт0къ, пeрвый чaсъ и3 девsтый, без8 каfjсмы. Поeтъ же ўчинeнный чтeцъ, и3ли2 їерeй, среди2 цRкве тропaрь, на глaсъ ѕ7: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: И# мы2 поeмъ велеглaснw т0жде, и3 твори1мъ колэноприклонeніе на зeмлю. Тaкожде и3 на пр0чыz двA стіх†. Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Стjхъ в7: Ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. И# пaки: Заyтра ўслhши глaсъ м0й: Слaва, и3 нhнэ: Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz, И# мет†ніz G. Тaже: Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И# повторsемъ т0йжде. Тaже: И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. Пaки т0йжде: ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Пaки т0йжде. Сіe же глаг0лемъ три1жды, велеглaснw и3 к0снw. Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи: Трис™0е. И# мет†ніz три2. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ глаг0лемъ тропaрь.
Въ понедёльникъ ќбw, и3 во вт0рникъ, и3 четверт0къ, глаг0ли бGор0диченъ: Преслaвную б9ію м™рь: Въ срeду же и3 пzт0къ глаг0ли: Ск0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz: ГDи, поми1луй, м7. И# глаг0лемъ мlтву: И$же на всsкое врeмz: ГDи, поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ, ЧCтнёйшую херув‡мъ: И# покл0нъ є3ди1нъ. И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2, и3 бlгослови2 ны2, просвэти2 лицE твоE на ны2, и3 поми1луй ны2. И# твори1мъ покл0ны, ћкоже предписaсz: и3 пот0мъ глаг0летъ предстоsтель, и3ли2 чтeцъ: Трис™0е, и3 мет†ніz три2. Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, вi7. И# мlтва, ХrтE свёте и4стинный: Їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше слaва тебЁ. Мh же, Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2. И# tпyстъ. Тaже, Многолётное. И# цэлyемъ с™ы6z їкw6ны.
Тaже и3сх0димъ, літjю творsще въ притв0рэ. И# тaмw глаг0лютсz nбы6чныz мlтвы: и3 чтyтсz њглашє1ніz прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра студjта t предстоsтелz, и3ли2 t є3кклисіaрха, ћкw преписaсz, си1рэчь, въ срeду и3 пzт0къ. И# бывaетъ конeцъ, и3 tпyстъ.
Сeй w4бразъ бывaетъ во с™yю четыредесsтницу на ќтрени, и3 на пeрвомъ часЁ. По tпущeніи же и3сходsще и3з8 цRкве, и4демъ со всsкимъ безм0лвіемъ въ кє1лліи сво‰, и3ли2 на слyжбу: и3 не подобaетъ нaмъ бесBды твори1ти дрyгъ со дрyгомъ на монастырЁ въ пути2, ўдeржано бо бhсть сіE t с™hхъ nтє1цъ.
Њб8 трeтіемъ же часЁ:
Ўдарsетъ кандиловжигaтель въ би1ло дов0льнw: И# собирaемсz въ цRковь, творsще прeжде начaла пёніz кjйждо нaсъ пред8 с™hми двeрьми покл0ны G и3 цэлyемъ с™ы6z їкw6ны. И# на џба ли6ка по є3ди1ному мaлу покл0ну. Бlгослови1вшу же сщ7eннику, И# начинaющымъ нaмъ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е. и3 мет†ніz G. По Џ§е нaшъ: їерeй: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи, поми1луй, в7i. Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды и3 мет†ніz G. И# стіхосл0витсz трeтій чaсъ, ћкоже nбhчай. Въ концё же трeтіzгw pалмA, на ґллилyіа мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ каfjсму рzдовyю: на к0емждо же ґнтіфHнэ твори1мъ мет†ніz три2. И# по каfjсмэ чтeцъ, и3ли2 їерeй, стaвъ среди2 цRкве, глаг0летъ тропaрь, глaсъ ѕ7: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: И# нaмъ противоглашaющымъ, твори1мъ колэноприклонeніе до земли2. Тaкожде и3 на пр0чыz двA стіхA. Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 мет†ніz три2, Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz: И# ѓбіе чтeмъ въ лёствичникэ. Начинaетъ же t нhнэ ўчинeнный монaхъ возбуждaти брaтію, во всю2 с™yю м7-цу: њбх0дитъ же ти1хw, и3 призирaетъ на спsщыz, и3 возставлsетъ къ слhшанію, по послёдовавшему w4бразу. По чтeніи же, ГDь бGъ бlгословeнъ: Трис™0е. и3 мет†ніz три2. И# по Џ§е нaшъ: Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ поeмъ тропари2 на глaсъ и3: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ: Слaва: Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўтэшeніе: И# нhнэ: Надeжда и3 предстaтельство: ГDи, поми1луй, м7. И# мlтва, И$же на всsкое врeмz: ГDи, поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче: И# сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2: Твори1мъ покл0ны, ћкоже предписaсz, глаг0летъ предстоsтель мlтву: ВLко б9е џ§е вседержи1телю: Кандиловжигaтель же сотвори1въ nбhчный покл0нъ предстоsтелю, tх0дитъ и3 ўдарsетъ въ би1ло шeсть крaтъ. И# по и3сполнeніи мlтвы, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ шестhй чaсъ. И# по концЁ, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. и3 мет†ніz три2. И# стіхосл0вимъ каfjсму, и3 по к0емждо ґнтіфHнэ, ґллилyіа три1жды: и3 мет†ніz G. По стіхосл0віи же тропaрь, глaсъ в7: И$же въ шестhй дeнь же и3 чaсъ: Стjхъ №: Внуши2 б9е мlтву мою2, и3 не прeзри молeніz моегw2. Стjхъ в7: Ѓзъ къ бGу воззвaхъ, и3 гDь ўслhша мS. Творsще и3 покл0ны G, ћкw предписaсz. Слaва, и3 нhнэ, Ћкw не и4мамы дерзновeніz: и3 мет†ніz три2.
Тaже поeмъ тропaрь прbр0чества, глaсъ є7:
ГDи гDи, є3гHже вс‰ ўжасaютсz и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS, тебЁ припaдаемъ безсмeртне, тебЁ м0лимсz с™hй: сп7си2 дyшы нaшz, мlтвами с™hхъ твои1хъ.
Слaва, и3 нhнэ: и3 повторsемъ т0йжде.
Прокjменъ, глaсъ д7, pал0мъ №: Вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA.
Прbр0чества и3сaіина чтeніе. [ГлавA №, ст. №- к7.] Видёніе, є4же ви1дэ и3сaіа сhнъ ґмHсовъ, є4же ви1дэ на їудeю, и3 на їеrли1мъ, въ цaрство nзjи и3 їwfaма, и3 ґхaза и3 є3зекjи, и5же цaрствоваша во їудeи. Слhши нeбо, и3 внуши2 землE, ћкw гDь возглаг0ла: сhны роди1хъ и3 возвhсихъ, тjи же tверг0шасz менE. ПознA в0лъ стzжaвшаго и5, и3 nсeлъ ћсли господи1на своего2: їи7ль же менE не познA, и3 лю1діе мои2 не разумёша. Ўвы2 kзhкъ грёшный, лю1діе и3сп0лнени грэхHвъ, сёмz лукaвое сhнове беззак0нніи, њстaвисте гDа, и3 разгнёвасте с™aго їи7лева: tврати1стесz вспsть. Что2 є3щE ўzзвлsетесz, прилагaюще беззак0ніе; всsкаz главA въ болёзнь, и3 всsкое сeрдце въ печaль. T н0гъ дaже до главы2 нёсть въ нeмъ цёлости: ни стрyпъ, ни ћзва, ни рaна палsщаzсz: нёсть плaстырz приложи1ти, нижE є3лeа, нижE њбzзaніz. ЗемлS вaша пустA, грaди вaши nгнeмъ пожжeни, странY вaшу пред8 вaми чуждjи поzдaютъ, и3 њпустЁ низвращeна t людeй чужди1хъ. Њстaвитсz дщeрь сіHнz, ћкw кyща въ віногрaдэ, и3 ћкw nв0щное храни1лище въ вертогрaдэ, ћкw грaдъ вою1емый: ѓще не бы2 гDь саваHfъ њстaвилъ нaмъ сёмене, ћкw сод0ма ќбw бhли бhхомъ, и3 ћкw гом0рру ўпод0билисz бhхомъ. Ўслhшите сл0во гDне, кнsзи сод0мстіи: внемли1те зак0ну б9ію, лю1діе гом0ррстіи. Что2 ми2 мн0жество жeртвъ вaшихъ; глаг0летъ гDь, и3сп0лненъ є4смь всесожжeній џвнихъ и3 тyка ѓгнцwвъ, и3 кр0ве ю3нцHвъ и3 козлHвъ не хощY. НижE приходи1те kви1тисz ми2: кт0 бо и3зыскA сі‰ и3з8 рyкъ вaшихъ; ходи1ти по дворY моемY не приложитE. И# ѓще принесeте ми2 семідaлъ, всyе: кади1ло, мeрзость ми2 є4сть. Новомёсzчій вaшихъ, и3 суббHтъ, и3 днE вели1кагw не потерплю2: постA, и3 прaздности, и3 новомёсzчій вaшихъ, и3 прaздникwвъ вaшихъ ненави1дитъ душA моS: бhсте ми2 въ сhтость, ктомY не стерплю2 грэхHвъ вaшихъ. Е#гдA прострeте рyки [вaшz] ко мнЁ, tвращY џчи мои2 t вaсъ: и3 ѓще ўмн0жите молeніе, не ўслhшу вaсъ: рyки бо вaшz и3сп0лнены кр0ве. И#змhйтесz, [и3] чи1сти бyдите, tими1те лук†вства t дyшъ вaшихъ пред8 nчи1ма мои1ма, престaните t лукaвствъ вaшихъ. Научи1тесz добро2 твори1ти, взыщи1те судA, и3збaвите њби1димаго, суди1те си1ру, и3 њправди1те вдови1цу. И# пріиди1те, и3 и3стsжимсz, глаг0летъ гDь. и3 ѓще бyдутъ грэси2 вaши ћкw багрsное, ћкw снёгъ ўбэлю2: ѓще же бyдутъ ћкw червлeное, ћкw в0лну ўбэлю2. И# ѓще х0щете, и3 послyшаете менE, благ†z земли2 снёсте: Ѓще же не х0щете, нижE послyшаете менE, мeчь вы2 поsстъ: ўстa бо гDнz глаг0лаша сі‰.
Прокjменъ, глaсъ з7. pал0мъ в7: Раб0тайте гDви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. Стjхъ: Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; И# бывaетъ чтeніе въ лёствичникэ. Тaже тропaрь: Ск0рw да предварsтъ ны2: Трис™0е. и3 мет†ніz G. По Џ§е нaшъ: Їерeй, возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# тропари2 на глaсъ в7: Сп7сeніе содёлалъ є3си2: Слaва: Пречcтому w4бразу твоемY: И# нhнэ: Млcрдіz сyщи: Въ срeду же и3 пzт0къ глаг0лемъ кrтобGор0диченъ: Препрослaвлена є3си2 бцdе дв7о: ГDи, поми1луй, м7. И$же на всsкое врeмz: ГDи, поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Їерeй: Б9е, ўщeдри ны2 и3 бlгослови2 ны2: И# твори1мъ покл0ны, ћкоже nбhчай. И# по и3сполнeніи покл0нwвъ начинaетъ предстоsтель конeчное Трис™0е, и3 мет†ніz три2. По Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Тaже їерeй: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. И# бывaетъ tпyстъ. Сeй w4бразъ и3 чи1нъ д0лженъ бhти во всю2 с™yю четыредесsтницу, на G-мъ и3 на ѕ7- мъ часЁ. Ґ и3дёже расх0да не бывaетъ, по мlтвэ: Б9е и3 гDи си1лъ: ѓбіе глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 f7-й чaсъ. Ґ и3дёже бывaетъ расх0дъ, њ часЁ f7-мъ біeтъ кандиловжигaтель девzти1щи, и3 собирaемсz въ цRковь. И# бlгослови1вшу їерeю. Начинaемъ Трис™0е, и3 мет†ніz три2. По Џ§е нaшъ: Возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, ГDи, поми1луй, в7i. Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz три2, и3 поeмъ чaсъ девsтый триpaлмный. Въ конeцъ же трeтіzгw pалмA, на ґллилyіа, мет†ніz три2. И# начинaемъ стіхосл0віе каfjсмы: На всsкій же ґнтіфHнъ мет†ніz три2. По и3сполнeніи же стіхосл0віz тропaрь, глaсъ }: И$же въ девsтый чaсъ: Стjхъ №: Да прибли1житсz моли1тва моS пред8 тS гDи: Стjхъ в7: Да вни1детъ прошeніе моE: И# творsще покл0ны въ си1хъ. Слaва, и3 нhнэ: И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы: мет†ніz три2. И# бывaетъ чтeніе пaки въ лёствичникэ. И# по чтeніи глаг0лемъ стjхъ: Не предaждь нaсъ до концA: Трис™0е, и3 мет†ніz три2. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ: И# возглашaетъ сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ глаг0лемъ тропари2, глaсъ }: Ви1дz разб0йникъ начaльника жи1зни: Слaва: ПосредЁ двою2 разбHйнику: И# нhнэ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 сп7са мjра: ГDи, поми1луй, м7. И$же на всsкое врeмz: ГDи, поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2: И# твори1мъ покл0ны вели6кіz три2, глаг0люще въ себЁ и3 пред8zвлeнную моли1тву прпdбнагw є3фрeма: пр0чихъ же в7i не твори1мъ. И# глаг0лемъ мlтву: ВLко гDи їи7се хrтE б9е нaшъ: И# ѓбіе начинaетъ ли1къ, є3мyже прилучи1тсz начинaти, на глaсъ и3: Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ гDи: И# поeмъ бlжeнны со сладкопёніемъ и3 велеглaснw и3 к0снw, въ т0йже глaсъ: Бlжeни ни1щіи дyхомъ, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. И# пр0чыz стіхи2. Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у. Помzни2 нaсъ гDи: И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. Помzни2 нaсъ гDи: Тaже сошeдшесz џба ли6ка, и3 поeмъ вhшшимъ глaсомъ tкровeнными главaми: Помzни2 нaсъ гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. Помzни2 нaсъ вLко, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. Помzни2 нaсъ с™hй, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. Покл0нъ є3ди1нъ. И# глаг0лемъ: Ли1къ нбcный поeтъ тS и3 глаг0летъ: Стjхъ: Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz: И# пaки: Ли1къ нбcный: Слaва: Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґрхaгGлъ: И# нhнэ: Вёрую во є3ди1наго бGа: Њслaби, њстaви: Џ§е нaшъ: Тaже кондaкъ днE и3 хрaма. Ѓще ли хрaмъ хrт0въ глаг0лемъ прeжде хрaма, тaже днE и3 с™aгw рzдовaгw, є3гHже є4сть дeнь, и4же и4мать. Слaва: Со с™hми ўпок0й хrтE: И# нhнэ, хрaма бцdы, и3ли2: Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное: ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. И# глаг0летъ сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2: И# твори1мъ и3з8wбражє1нныz покл0ны ѕ7i съ мlтвою с™aгw є3фрeма, ћкоже предписaсz. Параекклисіaрхъ же покл0нъ сотвори1въ настоsтелю, и3 бlгословeніе взeмъ, и4детъ и3 звони1тъ. Тaже начинaетъ предстоsтель: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды, и3 мет†ніz G. и3 чтeцъ глаг0летъ pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа: ти1химъ и3 кр0ткимъ глaсомъ. Їерeй же глаг0летъ nбы6чныz моли6твы вечє1рніz пред8 с™hми враты2. По pалмЁ, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды, и3 покл0ны G. И# є3ктеніA вели1каz. И# стіхосл0вимъ каfjсму: Ко гDу внегдA скорбёти ми2: и3 по к0емждо ґнтіфHнэ, Слaва, и3 нhнэ, ґллилyіа, три1жды. и3 мет†ніz три2.
Въ понедёльникъ пeрвыz седми1цы.
Вeчеръ.
На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры, постaвимъ стіхHвъ ѕ7.
Творeніе господи1на їHсифа. Глaсъ в7.
Под0бенъ: Вс‰ прейдY:
Всsкій грёхъ содёzхъ, всёхъ преид0хъ блуд0мъ: ѓще восхощY покazтисz, не и4мамъ слeзъ т0ки! ѓще лёностнw и3 нhнэ поживY, мyцэ пови1ненъ є4смь. но дaждь ми2 и3справлeніе, є3ди1не бlгjй б9е, и3 поми1луй мS.
Под0бенъ:
Тyчы ми2 подaждь хrтE слeзъ, въ постA крaсный дeнь, ћкw да восплaчу, и3 tмhю сквeрну ћже t сластeй, и3 kвлю1сz тебЁ њчищeнъ, є3гдA судіE съ нб7си2 и4маши пріити2 гDи, суди1ти человёкwмъ, ћкw судіS, и3 првdный є3ди1нъ.
Другjй, глaсъ є7. ГDи1на fе0дwра студjта.
Под0бенъ: Прпdбне џтче:
Пріиди1те ўсeрднw, твeрдое nрyжіе постA и3мyще ћкw щи1тъ, всsкую к0знь прeлести врaжіz tврати1мъ вёрніи. не њпали1мсz сладостьми2 страстeй, ни nгнS и3скушeній ўбои1мсz, и4миже хrт0съ чlвэколю1бецъ почестьми2 терпёніz вэнчaетъ нaсъ. тёмже со дерзновeніемъ молsщесz, припaдаемъ зовyще, просsще ми1ра, и3 душaмъ нaшымъ вeліz млcти.
И# въ минeи, G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Свёте ти1хій:
Тaже прокjменъ, pал0мъ G, глaсъ ѕ7: ГDне є4сть сп7сeніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ бlгословeніе твоE. Стjхъ: ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2;
БытіS чтeніе. [ГлавA №, ст. №-Gi.] Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тьмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2. И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ и3 междY тьм0ю. И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тмY наречE н0щь. и3 бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. и3 бhсть тaкw. И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію. И# наречE бGъ твeрдь, нeбо. и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. и3 бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй. И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша. и3 бhсть тaкw. и3 собрaсz водA, ћже под8 нб7сeмъ въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша. И# наречE бGъ сyшу, зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2, и3 бhсть тaкw. И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій.
Прокjменъ в7, pал0мъ д7, глaсъ є7: ГDь ўслhшитъ мS, внегдA воззвaти ми2 къ немY. Стjхъ: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS бGъ прaвды моеS.
При1тчей чтeніе. [ГлавA №, ст. №-к7.] При6тчи соломHна сhна давjдова, и4же цaрствова во їи7ли, Познaти премyдрость и3 наказaніе и3 ўразумёти словесA мyдрости: Пріsти же и3зви6тіz словeсъ и3 разрэшє1ніz гадaній, ўразумёти же прaвду и4стинную и3 сyдъ и3справлsти: Да дaстъ неѕлHбивымъ ковaрство, nтрочaти же ю4ну чyвство же и3 смhслъ. Си1хъ бо послyшавъ, мyдрый премyдрэе бyдетъ, ґ разyмный строи1телство стsжетъ: Ўразумёетъ же при1тчу и3 тeмное сл0во, рэчє1ніz же премyдрыхъ и3 гад†ніz. Начaло премyдрости стрaхъ гDень, рaзумъ же блaгъ всBмъ творsщымъ є3го2: бlгочeстіе же въ бGа начaло чyвства, премyдрость же и3 наказaніе нечести1віи ўничижaтъ. Слhши, сhне, наказaніе nтцA твоегw2 и3 не tри1ни завётwвъ мaтере твоеS: Вэнeцъ бо бlгодaтей пріи1меши на твоeмъ версЁ и3 гри1вну злaту њ твоeй вhи. Сhне, да не прельстsтъ тебE мyжіе нечести1віи, нижE да восх0щеши, Ѓще пом0лzтъ тS, глаг0люще: и3ди2 съ нaми, пріwбщи1сz кр0ве, скрhемъ же въ зeмлю мyжа првdна непрaведнw: Пожрeмъ же є3го2 ћкоже ѓдъ жи1ва, и3 в0змемъ пaмzть є3гw2 t земли2. Стzжaніе є3гw2 многоцённое пріи1мемъ, и3сп0лнимъ же д0мы нaшz корhстей: Жрeбій же тв0й положи2 съ нaми: џбще же влагaлище стsжемъ вси2, и3 мэшeцъ є3ди1нъ да бyдетъ всBмъ нaмъ. Не и3ди2 въ пyть съ ни1ми: ўклони1 же н0гу твою2 t стeзь и4хъ: Н0зэ бо и4хъ на ѕло2 текyтъ, и3 ск0ри сyть и3зліsти кр0вь. Не без8 прaвды бо простирaютсz мрє1жи перн†тымъ: Тjи бо ўбjйству пріwбщaющесz, сокр0вищствуютъ себЁ ѕл†z: разрушeніе же мужeй законопрестyпныхъ ѕло2. Сjи путіE сyть всёхъ творsщихъ беззакHннаz: нечeстіемъ бо свою2 дyшу teмлютъ. Премyдрость во и3сх0дэхъ поeтсz, въ ст0гнахъ же дерзновeніе в0дитъ,
Спод0би гDи въ вeчеръ:
И# мет†ніz G. Їерeй: И#сп0лнимъ вечeрнюю мlтву:
По возглaсэ поeмъ џба ли6ка вкyпэ:
На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ G:
Пости1мсz пост0мъ пріsтнымъ, бlгоуг0днымъ гDви: и4стинный п0стъ є4сть, ѕлhхъ tчуждeніе, воздержaніе љзhка, ћрости tложeніе, похотeй tлучeніе, њглаг0ланіz, лжи2 и3 клzтвопреступлeніz. си1хъ њскудёніе, п0стъ и4стинный є4сть, и3 бlгопріsтный.
Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ:
И# повторsемъ т0йже.
Тaже м§нченъ. Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи:
Вeліz м§нкъ твои1хъ хrтE си1ла: во гробёхъ бо лежaтъ, и3 дyхи прогонsютъ, и3 ўпраздни1ша врaжію влaсть, вёрою трbческою подви1гшесz њ бlгочeстіи.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе, предстaтельство всёхъ молsщихсz, тоб0ю дерзaемъ, тоб0ю хвaлимсz, въ тебЁ всE ўповaніе нaше є4сть: моли2 р0ждшагосz и3з8 тебE њ непотрeбныхъ рабёхъ твои1хъ.
Тaже твори1тъ канwнaрхъ nбhчный покл0нъ въ ли1ки, тaкожде и3 џба ли6ка. Нhнэ tпущaеши: Трис™0е: И# мет†ніz G. Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ: Бцdе дв7о рaдуйсz: Покл0нъ є3ди1нъ. Слaва: Кrти1телю хrт0въ: Покл0нъ є3ди1нъ. И# нhнэ: Моли1те за ны2: Покл0нъ є3ди1нъ. Тaже, Под8 твоE бlгоутр0біе: без8 покл0на. ГDи, поми1луй, м7: кр0ткимъ глaсомъ. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ: Нбcный цRю2: И# глаг0лемъ мlтву тaйнw прпdбнагw є3фрeма: ГDи, и3 вLко животA моегw2: И# твори1мъ G вели6кіz покл0ны, и3 мaлыхъ в7i. И# пaки предпи1санную мlтву, и3 покл0нъ є3ди1нъ. Трис™0е. ГDи, поми1луй, в7i. И# мlтва: Всес™az трbце, є3диносyщнаz держaво: Тaже, Бyди и4мz гDне бlгословeнно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды. И# мет†ніz G. Слaва, и3 нhнэ: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz: Посeмъ, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ. Посeмъ другjй ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи, поми1луй, три1жды. Бlгослови2. и3 tпyстъ по nбhчаю. Е#гдa же поставлsемъ трапeзу, глаг0лемъ и3 pал0мъ рм7д: Вознесy тz б9е м0й: И# бывaетъ tпyстъ. И#сходsще же въ пaперть, поeмъ ћкоже nбhчай стіхи1ру хрaма с™aгw. Глаг0лютсz же и3 t сщ7eнника nбы6чныz моли6твы, и3 поминaетъ ўс0пшыz.
И# бывaетъ совершeнный tпyстъ.
СіE послёдованіе бывaетъ свэти1льничнагw, во всeй с™ёй четыредесsтницэ, не сyщей преждеwсщ7eннэй: не пріsхомъ бо твори1ти преждеwсщ7eнную, дaже до среды2, за є4же пости1тисz по предaнію всемY брaтству, могyщіи же да пребyдутъ постsщесz до пzткA. С™hz же горы2 ўстaвъ въ пeрвый ќбw дeнь tню1дъ не повелэвaетъ ћсти.
Во вт0рникъ же, въ срeду, и3 въ четверт0къ ћсти подобaетъ по є3ди1ной лjтрэ хлёба, и3 в0ду, и3 и4но ничт0же, рaзвэ с0ли трeбуz съ хлёбомъ.
Подобaетъ вёдати: Ћкw въ лavрэ прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы, не поeмъ повечeрій въ цRкви, но въ кeлліахъ поeмъ кjйждо: тaкw бо пріsхомъ.
Во nбщежи1тіzхъ же палестjны пою1тсz повечє1ріz си1це:
Њ часЁ девsтомъ,
вх0дитъ свэщевжигaтель, и3 сотвори1въ покл0нъ предстоsтелю tи1детъ, и3 біeтъ въ би1ло дванaдесzть. И# собирaемсz вси2 въ цRковь, и3 сотвори1вше кjйждо вчинє1ныz покл0ны, и3 мaлw сёдше, во є4же всBмъ, и3ли2 мн0жайшымъ собрaтисz: Востaвъ сщ7eнникъ t сэдaлища своегw2 и3 сотвори1въ nбhчный покл0нъ и3гyмену, твори1тъ бlгословeніе. И# мы2 начинaемъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ: ЦRю2 нбcный: Трис™0е, и3 мет†ніz G. Под0бнэ и3 на Пріиди1те, поклони1мсz: мет†ніz G. И# ѓбіе глаг0лемъ pал0мъ …f: Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2:
Тaже начинaемъ вели1кій канHнъ, творsще и5 на ч†сти четhре со їрмос0мъ, ћкw и3сп0лнитисz є3мY въ четверт0къ вeчера. Творeніе с™aгw nтцA нaшегw ґндрeа кри1тскагw, їеrли1мскагw. Твори1мъ же на кjйждо тропaрь мет†ніz G. Глaсъ ѕ7.
Пёснь №. Їрм0съ по двaжды.
Їрм0съ: Пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во сп7сeніе: сeй м0й бGъ и3 прослaвлю є3го2: бGъ nтцA моегw2, и3 вознесY є3го2: слaвно бо прослaвисz:
Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Tкyду начнY плaкати њкаsннагw моегw2 житіS дэsній; к0е ли положY начaло, хrтE, нhнэшнему рыдaнію; но ћкw бlгоутр0бенъ, дaждь ми2 прегрэшeній њставлeніе.
Грzди2 њкаsннаz душE, съ пл0тію твоeю, зижди1телю всёхъ и3сповёждьсz, и3 њстaнисz пр0чее прeжднzгw безсловeсіz, и3 принеси2 бGу въ покаsніи слeзы.
Первоздaннагw ґдaма преступлeнію поревновaвъ, познaхъ себE њбнажeна t бGа и3 пrносyщнагw цrтвіz и3 слaдости, грBхъ рaди мои1хъ.
Ўвы2 мнЁ њкаsннаz душE, что2 ўпод0биласz є3си2 пeрвэй є4vэ; ви1дэла бо є3си2 ѕлЁ, и3 ўzзви1ласz є3си2 г0рцэ, и3 коснyласz є3си2 дрeва и3 вкуси1ла є3си2 дeрзостнw безсловeсныz снёди.
Вмёстw є4vы чyвственныz мhсленнаz ми2 бhсть є4vа, во пл0ти стрaстный п0мыслъ, показyzй сл†дкаz и3 вкушazй пrнw г0рькаго напоeніz.
Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, ћкw не сохрани1въ є3ди1ну твою2, сп7се, зaповэдь ґдaмъ: ѓзъ же что2 постраждY, tметaz всегдA живHтнаz тво‰ словесA;
Слaва, трbченъ: Пресyщественнаz трbце, во є3ди1ницэ покланsемаz, возми2 брeмz t менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw бlгоутр0бна, дaждь ми2 слeзы ўмилeніz.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Бцdе, надeжде и3 предстaтельство тебE пою1щихъ, возми2 брeмz t менE тsжкое грэх0вное, и3 ћкw вLчца чcтаz, кaющасz пріими1 мS.
Пёснь в7.
Їрм0съ: Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, и3 воспою2 хrтA, t дв7ы пlтію пришeдшаго.
Вонми2 нб7о, и3 возглаг0лю, землE, внушaй глaсъ, кaющійсz къ бGу и3 воспэвaющій є3го2.
Вонми1 ми, б9е, сп7се м0й млcтивнымъ твои1мъ џкомъ, и3 пріими2 моE тeплое и3сповёданіе.
Согрэши1хъ пaче всёхъ человBкъ, є3ди1нъ согрэши1хъ тебЁ: но ўщeдри ћкw бGъ, сп7се, творeніе твоE.
Воwбрази1въ мои1хъ страстeй без8wбрaзіе, любослaстными стремлeньми погуби1хъ ўмA красотY.
Бyрz мS ѕлhхъ њбдержи1тъ, бlгоутр0бне гDи: но ћкw петрY, и3 мнЁ рyку простри2.
Њскверни1хъ пл0ти моеS ри1зу и3 њкалsхъ є4же по w4бразу, сп7се, и3 по под0бію.
Њмрачи1хъ дш7eвную красотY страстeй сластьми2, и3 всsчески вeсь ќмъ пeрсть сотвори1хъ.
Раздрaхъ нhнэ њдeжду мою2 пeрвую, ю4же ми2 и3зткA зижди1тель и3значaла, и3 tтyду лежY нaгъ.
Њблек0хсz въ раздрaнную ри1зу, ю4же и3зткa ми ѕмjй совётомъ, и3 стыждyсz.
Слeзы блудни1цы, щeдре, и3 ѓзъ предлагaю: њчcти мS, сп7се, бlгоутр0біемъ твои1мъ.
Воззрёхъ на сад0вную красотY и3 прельсти1хсz ўм0мъ: и3 tтyду лежY нaгъ, и3 срамлsюсz.
Дёлаша на хребтЁ моeмъ вси2 начaльницы страстeй, продолжaюще на мS беззак0ніе и4хъ.
Слaва, трbченъ: Е#ди1наго тS въ тріeхъ ли1цэхъ, бGа всёхъ пою2, nц7A и3 сн7а и3 д¦а с™aго.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Пречcтаz бцdе дв7о, є3ди1на всепётаz, моли2 прилёжнw во є4же сп7сти1сz нaмъ.
Пёснь G.
Їрм0съ: На недви1жимэмъ, хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ ўтверди2 моE помышлeніе.
Џгнь t гDа и3ногдA гDь њдожди1въ, зeмлю сод0мскую прeжде попали2.
На горЁ спасaйсz, душE, ћкоже лHтъ џный, и3 въ сигHръ ўгонзaй.
Бёгай запалeніz, q душE, бёгай сод0мскагw горёніz, бёгай тлёніz бжcтвеннагw плaмене.
Согрэши1хъ тебЁ є3ди1нъ ѓзъ, согрэши1хъ пaче всёхъ, хrтE сп7се, да не прeзриши менE.
Ты2 є3си2 пaстырь д0брый, взыщи2 менE ѓгнца, и3 заблyждшагw да не прeзриши менE.
Ты2 є3си2 слaдкій, їи7се, ты2 є3си2 создaтель м0й: въ тебЁ, сп7се, њправдaюсz.
И#сповёдаюсz тебЁ, сп7се: согрэши1хъ, согрэши1хъ ти2: но њслaби, њстaви ми2, ћкw бlгоутр0бенъ.
Слaва, трbченъ: Q трbце є3ди1нице б9е! сп7си2 нaсъ t прeлести, и3 и3скушeній, и3 њбстоsній.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Рaдуйсz, бGопріsтнаz ўтр0бо, рaдуйсz, пrт0ле гDнь, рaдуйсz, м™и жи1зни нaшеz.
Пёснь д7.
Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ пришeствіе твоE, гDи, и3 ўбоsсz, ћкw х0щеши t дв7ы роди1тисz и3 человёкwмъ kви1тисz, и3 глаг0лаше: ўслhшахъ слyхъ тв0й и3 ўбоsхсz: слaва си1ле твоeй гDи.
Дёлъ твои1хъ да не прeзриши, создaніz твоегw2 да не њстaвиши, правосyде, ѓще и3 є3ди1нъ согрэши1хъ, ћкw человёкъ, пaче всsкагw человёка, чlвэколю1бче, но и4маши, ћкw гDь всёхъ, влaсть њставлsти грэхи2.
Приближaетсz, душE, конeцъ, приближaетсz, и3 неради1ши, ни гот0вишисz: врeмz сокращaетсz, востaни, бли1зъ при двeрехъ судіS є4сть: ћкw с0ніе, ћкw цвётъ, врeмz житіS течeтъ: что2 всyе мzтeмсz;
Воспрzни2, q душE моS, дэ‰ніz тво‰, ±же содёлала є3си2, помышлsй, и3 сі‰ пред8 лицE твоE принеси2, и3 к†пли и3спусти2 слeзъ твои1хъ: рцы2 со дерзновeніемъ дэ‰ніz и3 помышлє1ніz хrтY, и3 nправдaйсz.
Не бhсть въ житіи2 грэхA, ни дэsніz, ни ѕл0бы, є3sже ѓзъ, сп7се, не согрэши1хъ ўм0мъ и3 сл0вомъ, и3 произволeніемъ и3 предложeніемъ, и3 мhслію и3 дэsніемъ согрэши1въ, ћкw и4нъ никт0же когдA.
Tсю1ду и3 њсуждeнъ бhхъ, tсю1ду препрёнъ бhхъ ѓзъ њкаsнный t своеS с0вэсти, є3sже ничт0же въ мjрэ нyжнэйше: судіE и3збaвителю м0й, и3 вёдче, пощади2 и3 и3збaви, и3 сп7си1 мz рабA твоего2.
Лёствица, ю4же ви1дэ дрeвле вели1кій въ патріaрсэхъ, ўказaніе є4сть душE моS, дёzтельнагw восхождeніz, разyмнагw возшeствіz: ѓще х0щеши ќбw, дэsніемъ, и3 рaзумомъ, и3 зрёніемъ пожи1ти, њбнови1сz.
Зн0й дневнhй претерпЁ лишeніz рaди патріaрхъ, и3 мрaзъ нощнhй понесE, на всsкъ дeнь снабдBніz творS, пасhй, труждazйсz, раб0таzй, да двЁ жєнЁ сочетaетъ.
Жєнh ми двЁ разумёй, дэsніе же и3 рaзумъ въ зрёніи, лjю ќбw дэsніе, ћкw многочaдную: рахи1ль же рaзумъ, ћкw многотрyдную: и4бо кромЁ трудHвъ, ни дэsніе, ни зрёніе душE, и3спрaвитсz.
Слaва, трbченъ: Нераздёльное существ0мъ, несли1тное ли1цы бGосл0влю тS, трbческое є3ди1но б9ество2, ћкw є3диноцaрственное и3 сопrт0льное, вопію1 ти пёснь вели1кую, въ вhшнихъ трегyбw пэсносл0вимую.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: И# раждaеши и3 дёвствуеши, и3 пребывaеши nбою1ду є3стеств0мъ дв7а: рождeйсz њбновлsетъ зак0ны є3стествA, ўтр0ба же раждaетъ, не раждaющаz. бGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1нъ: твори1тъ бо є3ли6ка х0щетъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: T нощи2 ќтренююща, чlвэколю1бче, просвэти2 молю1сz, и3 настaви и3 менE на повелBніz тво‰: и3 научи1 мz сп7се, твори1ти в0лю твою2.
Въ нощи2 житіE моE преид0хъ при1снw, тьмa бо бhсть и3 глубокA мнЁ мглA, н0щь грэхA: но ћкw днE сhна сп7се покажи1 мz.
Рувjма подражaz њкаsнный ѓзъ, содёzхъ беззак0нный и3 законопрестyпный совётъ на бGа вhшнzго, њскверни1въ л0же моE, ћкw џтчее џнъ.
И#сповёдаюсz тебЁ хrтE цRю2, согрэши1хъ, согрэши1хъ, ћкw прeжде їHсифа брaтіz продaвшіи, чистоты2 пл0дъ и3 цэломyдріz.
T ср0дникwвъ прaведнаz душA свzзaсz, продaсz въ раб0ту слaдкій, во w4бразъ гDнь: тh же всS душE, продалaсz є3си2 ѕлhми твои1ми.
ЇHсифа прaведнагw и3 цэломyдреннагw ўмA подражaй њкаsннаz, и3 неискyснаz душE, и3 не њсквернsйсz безсловeсными стремлeньми при1снw беззак0ннующи.
Ѓще и3 въ р0вэ поживE и3ногдA їHсифъ, вLко гDи, но во w4бразъ погребeніz и3 востaніz твоегw2: ѓзъ же что2 тебЁ когдA сицев0е принесY;
Слaва, трbченъ: ТS трbце слaвимъ, є3ди1наго бGа: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 џ§е, сн7е и3 дш7е, пр0стое существо2, є3ди1нице при1снw покланsемаz.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: И#з8 тебE њблечeсz въ моE смэшeніе, нетлённаz, безмyжнаz м™и дв7о, бGъ создaвый вёки, и3 соедини2 себЁ чlвёческое є3стество2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Возопи1хъ всёмъ сeрдцемъ мои1мъ къ щeдрому бGу, и3 ўслhша мS t ѓда преисп0днzгw, и3 возведE t тли2 жив0тъ м0й.
Слeзы сп7се џчію моє1ю, и3 и3з8 глубины2 воздых†ніz чи1стэ приношY, вопію1щу сeрдцу: б9е, согрэши1хъ ти2 њчи1сти мS.
Ўклони1ласz є3си2 душE, t гDа твоегw2, ћкоже даfaнъ и3 ґвірHнъ: но пощади2, воззови2 и3з8 ѓда преисп0днzгw, да не пр0пасть земнaz тебE покрhетъ.
Ћкw ю4ница душE разсвирёпэвшаz, ўпод0биласz є3си2 є3фрeму, ћкw сeрна t тенeтъ сохрани2 житіE, впери1вши дэsніемъ ќмъ, и3 зрёніемъ.
РукA нaсъ мwmсeова да ўвёритъ душE, кaкw м0жетъ бGъ прокажeнное житіE ўбэли1ти, и3 њчи1стити: и3 не tчaйсz самA себE, ѓще и3 прокажeнна є3си2.
Слaва, трbченъ: Трbца є4мь пр0ста, нераздёльна, раздёльна ли1чнэ, и3 є3ди1ница є4смь є3стеств0мъ соединeна, nц7ъ глаг0летъ, и3 сн7ъ, и3 б9eственный д¦ъ.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Ўтр0ба твоS бGа нaмъ роди2, воwбражeна по нaмъ: є3г0же ћкw создaтелz всёхъ, моли2 бцdе, да мlтвами твои1ми њправди1мсz.
Кондaкъ: ДушE моS, душE моS, востaни, что2 спи1ши; конeцъ приближaетсz, и3 и4маши смути1тисz: воспрzни2 ќбw, да пощади1тъ тS хrт0съ бGъ, вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй.
Пёснь з7.
Їрм0съ: Согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ пред8 тоб0ю, нижE соблюд0хомъ, нижE сотвори1хомъ, ћкоже заповёдалъ є3си2 нaмъ: но не предaждь нaсъ до концA, nтцє1въ б9е.
Согрэши1хъ, беззак0нновахъ, и3 tверг0хъ зaповэдь твою2, ћкw во грэсёхъ произвед0хсz и3 приложи1хъ ћзвамъ стрyпы себЁ: но сaмъ мS поми1луй, ћкw бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.
Т†йнаz сeрдца моегw2 и3сповёдахъ тебЁ судіи2 моемY, ви1ждь моE смирeніе, ви1ждь и3 ск0рбь мою2, и3 вонми2 судY моемY нhнэ, и3 сaмъ мS поми1луй, ћкw бlгоутр0бенъ, nтцє1въ б9е.
Саyлъ и3ногдA ћкw погуби2 nтцA своегw2 душE nсл‰та, внезaпу цrтво њбрёте къ прослyтію: но блюди2, не забывaй себE, скHтскіz п0хwти тво‰ произв0ливши пaче цrтва хrт0ва.
Дв7дъ и3ногдA бGоoтeцъ, ѓще и3 согрэши2 сугyбw душE моS, стрэл0ю ќбw ўстрэлeнъ бhвъ прелюбодёйства, копіeмъ же плэнeнъ бhвъ ўбjйства томлeніемъ: но ты2 самA тzжчaйшими дёлы недyгуеши, самох0тными стремлeньми.
Совокупи2 ќбw дв7дъ и3ногдA беззак0нію беззак0ніе: ўбjйству же любодёйство раствори1въ, покаsніе сугyбое показA ѓбіе: но самa ты лукaвнэйшаz душE содёлала є3си2, не покazвшисz бGу.
Дв7дъ и3ногдA воwбрази2, списaвъ ћкw на їкHнэ пёснь, є4юже дэsніе њбличaетъ, є4же содёz, зовhй: поми1луй мS. тебё бо є3ди1ному согрэши1хъ всёхъ бGу, сaмъ њчи1сти мS.
Слaва, трbченъ: Трbце пр0стаz, нераздёльнаz, є3диносyщнаz, и3 є3стество2 є3ди1но, свётове, и3 свётъ, и3 с™а три2, и3 є3ди1но с™о поeтсz бGъ трbца: но восп0й, прослaви, жив0тъ и3 животы2, душE, всёхъ бGа.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Поeмъ тS, бlгослови1мъ тS, покланsемсz ти2 бGороди1тельнице, ћкw нераздёльныz трbцы породи1ла є3си2 є3ди1наго хrтA бGа и3 самA tвeрзла є3си2 нaмъ сyщымъ на земли2 нбcнаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: Е#г0же вHинства нбcнаz слaвzтъ, и3 трепeщутъ херувjми и3 серафjми, всsко дыхaніе и3 твaрь, п0йте, бlгослови1те, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Согрэши1вша сп7се поми1луй, воздви1гни м0й ќмъ ко њбращeнію, пріими1 мz кaющагосz, ўщeдри вопію1ща: согрэши1хъ ти2, сп7си2, беззак0нновахъ, поми1луй мS.
Колесни1чникъ и3ліA, колесни1цею добродётелей вшeдъ, ћкw на нб7сA, ношaшесz превhше и3ногдA t земнhхъ: сегw2 ќбw душE моS, восх0дъ помышлsй.
Е#ліссeй и3ногдA пріeмъ ми1лwть и3ліинY, пріsтъ сугyбую бlгодaть t бGа: тh же q душE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 бlгодaти за невоздержaніе.
Їoрдaнова струS пeрвэе, ми1лwтію и3ліин0ю є3ліссeемъ, стA сю1ду и3 сю1ду: тh же, q душE моS, сеS не причасти1ласz є3си2 бlгодaти за невоздержaніе.
Сwманjтіда и3ногдA прaведнаго ўчреди2, q душE, нрaвомъ бlги1мъ: тh же не ввелA є3си2 въ д0мъ, ни стрaнна, ни пyтника. тёмже черт0га и3зри1нешисz в0нъ, рыдaющи.
Гіезjевъ подражaла є3си2 nкаsннаz рaзумъ сквeрный всегдA душE, є3гHже сребролю1біе tложи2 понE на стaрость: бёгай геeнскагw nгнS, tступи1вши ѕлhхъ твои1хъ.
Слaва, трbченъ: Безначaльне џ§е, сн7е собезначaльне, ўтёшителю бlгjй, дш7е прaвый: сл0ва б9іz роди1телю, nц7A безначaльна сл0ве, дш7е живhй и3 зи1ждай, трbце є3ди1нице поми1луй мS.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Ћкw t њброщeніz червлени1цы пречcтаz, ќмнаz багрzни1ца є3мманyилева, внyтрь во чрeвэ твоeмъ пл0ть и3сткaсz: тёмже бцdу вои1стинну тS почитaемъ.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ пл0дъ, б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стествA. тёмже тS вси2 р0ди, ћкw бGоневёстную м™рь правослaвнw величaемъ.
Ќмъ њструпи1сz, тёло њболёзнисz, недyгуетъ дyхъ, сл0во и3знем0же, житіE ўмертви1сz, конeцъ при двeрехъ. тёмже моS nкаsннаz душE, что2 сотвори1ши, є3гдA пріи1­детъ судіS и3спытaти тво‰;
Мwmсeово привед0хъ ти2 душE, міробhтіе, и3 t тогw2 всE завётное писaніе, повёдающее тебЁ прaвєдныz и3 непрaвєдныz: t ни1хже вторы6z, q душE, подражaла є3си2, ґ не пє1рвыz, въ бGа согрэши1вши.
Зак0нъ и3знем0же, прaзднуетъ є3ђліе, писaніе же всE въ тебЁ небрежeно бhсть, прbр0цы и3знемог0ша, и3 всE прaведное сл0во: стрyпи твои2, q душE, ўмн0жишасz, не сyщу врачY и3сцэлsющему тS.
Н0вагw привождy ти писaніz ўказ†ніz, ввод‰щаz тS душE, ко ўмилeнію: прaвєднымъ ќбw поревнyй, грёшныхъ же tвращaйсz, и3 ўмлcтиви хrтA мlтвами же и3 пощeньми, и3 чистот0ю, и3 говёніемъ.
Хrт0съ вочlвёчисz, призвaвъ къ покаsнію разб0йники, и3 блудни6цы: душE покaйсz, двeрь tвeрзесz цrтвіz ўжE, и3 предвосхищaютъ є5 фарісeє и3 мытари2 и3 прелюбодёи кaющіисz.
Хrт0съ вочlвёчисz, пл0ти пріwбщи1всz ми2, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3стествA хотёніемъ и3сп0лни грэхA кромЁ, под0біе тебЁ, q душE, и3 w4бразъ предпоказyz своегw2 снизх0жденіz.
Хrт0съ волхвы2 сп7сE, пaстыри созвA, младeнєцъ мн0жєства показA мyченики, стaрцы прослaви, и3 ст†рыz вдови6цы, и4хже не поревновaла є3си2 душE, ни дэsніємъ, ни житію2: но г0ре тебЁ, внегдA бyдеши суди1тисz.
Пости1всz гDь днjй четhредесzть въ пустhни, послэди2 взалкA, показyz чlвёческое: душE, да не разлэни1шисz, ѓще тебЁ приложи1тсz врaгъ, мlтвою же и3 пост0мъ t н0гъ твои1хъ да tрази1тсz.
Слaва, трbченъ: Nц7A прослaвимъ, сн7а превознесeмъ, б9eственному д¦у вёрнw поклони1мсz, трbцэ нераздёльнэй, є3ди1ницэ по существY, ћкw свёту и3 свётwмъ, и3 животY и3 животHмъ, животворsщему и3 просвэщaющему концы2.
И# ны1нэ, бGор0диченъ: Грaдъ тв0й сохранsй бGороди1тельнице пречcтаz, въ тебё бо сeй вёрнw цaрствуzй, въ тебЁ и3 ўтверждaетсz, и3 тоб0ю побэждazй, побэждaетъ всsкое и3скушeніе, и3 плэнsетъ рaтники, и3 прох0дитъ послушaніе.
Ґндрeю: Ґндрeе честнhй, и3 џтче требlжeннэйшій, пaстырю кри1тскій, не престaй молsсz њ воспэвaющихъ тS: да и3збaвимсz вси2 гнёва и3 ск0рби, и3 тлёніz, и3 прегрэшeній безмёрныхъ, чтyщіи твою2 пaмzть вёрнw.
Тaже поeмъ џба ли6ка їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz:
По скончaніи же канHна глаг0лемъ pал0мъ д7: ВнегдA призвaти ми2, ўслhша мS: Тaкожде и3 пр0чыz pалмы2 повечeріz. На ґллилyіа мет†ніz, G. И# ѓбіе начинaемъ вторyю статію2: Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2: И# пр0чыz двA pалм†, глаг0люще въ конeцъ си1хъ: Ґллилyіа. И# твори1мъ мет†ніz G. Тaже начинaетъ ли1къ, пріeмый t вечeрни начaло: Съ нaми бGъ: И# глаг0лемъ сицєвhz стіхи2 велеглaснw, и3 со сладкопёніемъ, глаг0лющу є3ди1ному ли1ку, и3 tвэщaющу друг0му. Под0бнэ, и3, Безпл0тное є3стество2, Вёрую же во є3ди1наго бGа: ни1зкимъ глaсомъ: Тaже начeншій ли1къ: Прес™az вLчце бцdе, моли2 њ нaсъ: И# твори1тъ другjй ли1къ покл0нъ. И# востаю1щу друг0му ли1ку и3 tвэщавaющу, твори1тъ пeрвый ли1къ покл0нъ. Тaкожде и3 на пр0чыz моли1тєльныz стіхи2 вс‰. Е#гдa же речeмъ: Б9е, њчи1сти нaсъ грёшныхъ, поeмъ џба ли6ка рaвно, и3 покл0ны G. Тaже, Трис™0е без8 покл0новъ, и3 глаг0лемъ настоsщыz тропари2, на глaсъ в7, ±же и3 поeмъ велеглaснw и3 со сладкопёніемъ: Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: Слaва: Застyпникъ души2 моеS: И# нhнэ: Ћкw не и4мамы дерзновeніz: сyть же и3 и4ны тропари2, и5же и3 пою1тсz чрез8 дeнь, на глaсъ }, си1рэчь во вт0рникъ, и3 четверт0къ вeчера. Сyть же сjи: Неви1димыхъ вр†гъ мои1хъ неусыпaніе: Стjхъ: При1зри и3 ўслhши мS гDи б9е м0й: Ћкw стрaшенъ сyдъ тв0й гDи: Слaва: Слeзы ми2 дaждь б9е: И# нhнэ: Непостhдную бцdе, надeжду твою2: ГDи, поми1луй, м7. Стjхъ: t сщ7eнника. И# мlтва: ГDи гDи, и3збавлeй нaсъ: тaже, Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# глаг0лемъ н7 и3 Rа pал0мъ: ГDи ўслhши мlтву мою2: и3 ГDи, вседержи1телю б9е nтє1цъ нaшихъ: Трис™0е, и3 мет†ніz три2. Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# по ґми1нэ, глаг0лемъ сі‰ тропари2 ск0рw, на глaсъ ѕ7: Поми1луй нaсъ гDи: Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ: И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ: ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Сщ7eнникъ: Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, И# мlтва: ВLко б9е џ§е вседержи1телю: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. и3 мет†ніz G. Б9е въ п0мощь мою2 вонми2, и3 ГDи, ўслhши мlтву мою2, и3, Слaва въ вhшнихъ бGу: ГDи прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ: Спод0би гDи въ н0щь сію2: Тaже, Трис™0е. Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тaже поeмъ велеглaснw и3 к0снw, на глaсъ ѕ7: ГDи си1лъ, съ нaми бyди: И# tвэщaетъ т0жде другjй ли1къ. И# глаг0летъ начeншій ли1къ, Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. И# пaки тропaрь. Тaже т0йжде тропaрь другjй ли1къ на к0емждо стіхЁ. По и3сполнeніи же пzти2 стіхHвъ, глаг0лютъ џба ли6ка вкyпэ, пeрвый стjхъ и3 тропaрь. Тaже начинaетъ начeншій ли1къ: Слaва: ГDи ѓще не бhхомъ: И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ бцdе, прегрэшeній: Всес™az бцdе: ВсE ўповaніе моE: ГDи, поми1луй, м7. И# мlтва: И$же на всsкое врeмz: ГDи, поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ: ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Сщ7eнникъ, Б9е, ўщeдри ны2: И# твори1мъ ѕ7i покл0нwвъ, ћкw nбhчно, съ мlтвою с™aгw є3фрeма: и3 твори1мъ кHсныz за є4же ўравнsтисz всBмъ. Тaже начинaетъ предстоsтель: Трис™0е, и3 мет†ніz G. По Џ§е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. И# глаг0лемъ мlтву: Несквeрнаz, неблaзнаz: и3, И# дaждь нaмъ вLко: Подобaетъ вёдати: Ћкw вsщшіи ўстaвы и3 nбhчаи повелэвaютъ, п0слэ, И# дaждь нaмъ вLко: пaсти всBмъ на зeмлю, и3 глаг0лати сщ7eннику велеглaснw мlтву, ћже въ вели1цэй вечeрни: ВLко многомлcтиве гDи їи7се хrтE б9е нaшъ: И# тaкw сотвори1въ покл0нъ предстоsтель на зeмлю, глаг0летъ брaтіzмъ: Бlгослови1те nтцы2 с™jи, прости1те ми2 грёшному, є3ли6ка согрэши1хъ сл0вомъ, дёломъ, помышлeніемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы. И# мы2 tвэщaемъ: БGъ да прости1тъ ти2 џтче с™hй: И# начинaетъ t лёвагw ли1ка по чи1ну є3ди1нъ и3 є3ди1нъ, твори1ти под0бнэ и3 проси1ти, и3 пріsти прощeніе, д0ндеже скончaютсz вси2. И# тaкw начинaетъ сщ7eнникъ глаг0лати: Пом0лимсz њ вели1кwмъ господи1не и3 nтцЁ нaшемъ с™ёйшемъ патріaрхэ моск0вскwмъ и3 всеS руси2 [и4м>къ]: и3 прHчаz, ћкw въ вeтхомъ ўчинeніи ўстaвисz. И# по си1хъ ћкw nбhчно, стjхъ t предстоsтелz, и3 къ немY t всёхъ под0бнэ покл0нъ, и3 тaкw tх0димъ во сво‰ кє1лліи. Сeй чи1нъ бывaетъ во всю2 с™yю четыредесsтницу въ повечeріzхъ.
Вёдомо бyди, предстоsтелю стjхъ глаг0лющу, мы2: Бlгослови2, tвэщавaемъ, пріeмше прощeніе. Подобaетъ же є3кклисіaрху и3 сіE смотри1ти прилёжнw, да є3гдA повечє1ріz tпущaютъ бhти знaменію днE, си1рэчь прeжде сомрaка. СE ќбw ћкw предписaсz, є3ди1нъ дeнь с™hхъ постHвъ прилёжнw и3спытaвше, предложи1хомъ любви2 вaшей, коли1чество пёніz, и3 въ нeмъ воwбражє1нныz t с™hхъ nтцє1въ покл0ны, ћже нёсть лёпо презирaти, нижE вели1кому законоположи1телю. Коли1чество же днен0щныхъ бывaемыхъ въ цRкви покл0нwвъ, сyть ™, кромЁ полyнощницы. Пріsхомъ же въ палестjнэ и3 въ свои1хъ кeлліzхъ коемyждо пёти pалти1рь: и3 могyщіи ќбw совершaютъ ю5 днен0щнw: џви же три1жды въ седми1цэ: џви же двaжды. Покл0ны же твори1ти, є3ли6ки коемyждо по своeй си1лэ предстоsтель воwбрази1тъ.

 

Початок Великого і святого посту. У понеділок першого тижня

 

На ранній

 

 

Параеклисіарх (пономар) сповіщає про початок світанку повільно, заради вечірнього втішення, і всі збираємося за звичаєм у церкві. Співаємо полуношницю без поклонів, тільки в кінці — три великі поклони з молитвою: Господи і Владико… Це буває тільки в перший день. В інші ж дні Великого посту співаємо полуношницю всю з 16-ма поклонами за звичаєм. Вставши, священик чинить звичайний поклін настоятелеві, входить у святий вівтар і, взявши кадильницю, стає перед святою трапезою і кадить хрестовидно, виголошуючи: Благословен Бог наш… І ми відповідаємо: Амінь. Священик виходить і кадить храм. А поставлений псаломщик промовляє: Бо Твоє є Царство… І після Амінь — Господи, помилуй (12 разів). Прийдіть, поклонімось (тричі), без поклонів. Після Отче наш… тропарі звичайні. В цей час священик кадить святий вівтар і всю церкву. Далі — єктенія: Помилуй нас, Боже… Також: За святійшого отця нашого Патріарха Філарета… Виголос: Бо Ти милостивий і Чоловіколюбець… Читець: Амінь. І промовляє: Іменем Господнім благослови, отче. І одразу ж священик: Слава святій, і єдиносущній… і все інше. А брат, якому випала черга, ставши на звичайному місці, читає Шестипсалміє з великою уважністю, не кваплячись, але зі страхом Божим, немовби бесідуючи невидимо з Самим Богом.

Під час цього читання ніхто не повинен ані шепотіти, ані кашляти, а якнайуважніше слухати псаломщика, приклавши руки до грудей, схиливши голову й опустивши очі додолу, сердечними очима дивлячись на Схід, і молитися за відпущення наших провин, згадуючи смерть, і майбутні муки, і життя вічне.

На початку ж 102-го псалма священик промовляє ранні молитви. Після закінчення псалмів — Слава: і нині; Алилуя (тричі). Далі — єктенія велика і виголос. Призначений для цього чернець співає Алилуя, на глас відповідно до гласу Октоїха.

Стих 1: З ночі молиться дух мій до Тебе, Боже, бо світло — повеління Твої.

Стих 2: Навчіться правди ті, що живуть на землі.

Стих 3: Заздрість обіймає людей ненавчених.

Стих 4: Пошли їм скорботи, Господи, пошли скорботи багатим землі.

І після кожного стиха — Алилуя (тричі). Далі — Троїчні гласу. Співаємо зворушено, голосно і повільно. На 2-му стиху – Слава… А на 3-му – І нині… Потім читаємо одну кафизму Псалтиря. Після антифону, на Алилуя — три поклони, усі однаково, слідом за ігуменом чи еклисіархом. Після першої кафизми — сідальні, зворушливі з Октоїха. Далі — читання із святого Єфрема, оскільки з цього дня починається читання святого Єфрема, і читається до п’ятниці Квітного (Вербного) тижня.

Після кафизми — сідальний Тріоді, глас 2.

Подібний: Як джерело милосердя…

Починаючи Божественний піст, сповнімося розчулення, від душі взиваючи: Владико Христе, молитву нашу прийми, як обране кадило, і визволи нас, молимося, від згубного тління і муки страшної як єдиний Благомилостивий.

Слава… той самий.

І нині…

Богородичний. Подібний: Милосердя джерело, милости сподоби нас, Богородице, зглянься на людей, що згрішили, яви, як завжди, силу Твою, бо, на Тебе надію покладаючи, радуйся, взиваємо до Тебе, як колись Гавриїл — безтілесних Архистратиг.

І знову читання із святого Єфрема.

Після кафизми сідальний, глас 2.

Подібний: Пречистому Твоєму образу…

Всечесне стримання почнімо радісно, сяючи промінням святих заповідей Христа Бога нашого, щирою любов’ю, сяйвом молитви, чистотою очищення, благомужньою силою, щоб у радості зустріти святе і триденне Воскресіння, що осяяло нетлінням світ.

Слава… той самий.

І нині…

Богородичний: Незбориму молитву Твою маючи у напастях, від безнадії визволяюся я і від напасників моїх дивно. О, Матір Божа, Ти поспішаєш завжди на поміч усім, хто просить Тебе з вірою; тому з вдячністю співаємо Тобі: прийми, Владичице, малу подяку і будь мені в усьому помічницею.

Псалом 50. І звичайна молитва: Спаси, Боже, людей Твоїх… Також виголос. Потім починаємо: Господу співаємо… на глас канону Мінеї, дня святого. І промовляємо стихи пісень швидко, кожен читає свій стих, аж поки не дійдуть до Загусла вода, як стіна… і звідти починаємо стихи на 14. І співаємо ірмос з Мінеї на 6, співаємо ж так: перший читець промовляє 1-ї пісні стих (див. Псалтир, с. 356) і співаємо ірмос. Другий же клірос читає стих 2: Ворог сказав… і ж ним тропар канону. І за порядком стихи почергово по кліросах до Тоді засмутилися владики едомські… Від стиха ж Тоді засмутилися… починаємо трипіснець творця канону Йосифа на 4. Після Господь же царює… співаємо другий трипіснець творця канону Федора Студита, і співає перший клірос тропар; другий клірос — другий стих і тропар. Потім з’єднуються обоє разом і співають: Слава… Троїчний, гучнішим голосом: І нині… Богородичний. Далі промовляємо найгучнішим голосом: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі… І співаємо інший тропар Федора Студита. Оскільки кожна пісня має по п’ять тропарів, то в кінці промовляємо катавасію, ірмос другого канону.

Так співаються восьма і дев’ята пісні.

Третю ж пісню співаємо так:

Перший клірос промовляє стих: Господь зійшов на Небеса… і тропар канону Мінеї. Другий клірос — стих: І дасть силу Цареві… І другий тропар канону Мінеї. Далі – Слава: і нині, з тропарями канону. І перший клірос співає ірмос Мінеї третьої пісні в кінці канону.

Так само співаємо шосту пісню.

Четвергу ж, п’яту і сьому пісні співаємо так:

Спочатку співається ірмос канону Мінеї, потім два кінцеві стихи пісні співаємо перед тропарями канону і Слава: і нині; ірмосом же не покриваємо пісні, оскільки ірмос співається раніше пісні. Співаються ж ірмоси Мінеї після канону, тільки після 3-ої і 6-ої пісень: оскільки у тих піснях ірмос не співається спочатку. В інші ж дні тижня, крім понеділка, так само співається і 1-ша пісня, як сказано про 4-ту і 5-ту пісні. А в тих піснях, де є трипіснець, співаються потім катавасія канону, ірмос трипіснеця, як і пояснено вище.

Нехай буде відомо, що Октоїх не співається всю Чотиридесятницю (Великий піст), окрім неділь. Співається ж тільки мінея і трипіснець. А в тих піснях, в яких нема трипіснеця, співається тільки мінея. Після 3-ї пісні ієрей промовляє малу єктенію. Потім — сідальний святого (один раз). Слава: і нині.

Богородичний. І читання із Лавсаїка. Після 6-ї пісні — єктенія чала. Також сідальний мученика. Якщо є канон святого, промовляємо його тут, мученику ж промовляємо після 1-ї кафизми разом із сідальним, з приспівом: Дивний Бог у святих своїх… І читання в Синаксарі.

Канон і трипіснець творця канону Йосифа, глас 2.

 

 

Пісн. 1

 

 

Ірмос: Грядіть, люди…

Тут читається перша пісня:

Як нині буду оплакувати моє падіння, який покладу початок мого спасіння, якщо прожив блудно? Але, Милостивий, Ти знаєш, яким засобом спасти мене.

Ось час покаяння, ось день спасительний, початок посту: душе, пильнуй і вхід для пристрастей зачини, на Господа споглядаючи.

Буря гріхів хвилює мене і тягне в безодню і відчай; але до безодні Твоєї милости прибігаю, спаси мене.

Один я став рабом гріха, один я відчинив двері пристрастям; Благосердне Слово, наверни мене, Спасе, милосердям Твоїм.

Богородичний: Ти Джерело безстрастя породила, Діво, мене ж, ураженого пристрастями, зціли, і визволи з вогню вічного, єдина Богоблагодатна.

Інший трипіснець Федора Студита, глас та ірмос ті самі.

Прийдіть, люди, нині приймімо дари посту, як богодарований час покаяння, і в ньому умилостивмо Спаса.

Настав нині, прийшов час подвигів, час посту; старанно всі почнемо його, приносячи чесноти — як дари Господу.

Слава…

Троїчний: Єдинине проста, трисвітла, єдиноначальна, всемогутня, життєдайна, Боже і Господи, Отче Вседержителю, Сину і Душе, спасай усіх, хто прославляє Тебе.

Богородичний: Божу святу гору оспіваємо, Марію непорочну, з Якої засяяло Сонце правди сущим у темряві — Христос, Життя всіх.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Колісниця вогненна прийняла Іллю дивного, озброєного постом, і Мойсея показала Боговидцем невимовно; і ми, постячись, побачимо Христа.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Адам спожив забороненого плоду і через нестриманість був вигнаний з раю; тому, Господи, нас, хто постує, покажи достойними покаяння, Чоловіколюбче.

Ірмос: Грядіть, люди, співаймо пісню Христу Богу, що розділив море і навчив людей, яких визволив з неволі єгипетської, бо Він прославився.

Після 6-ї пісні мученичий гласу.

 

 

Пісн. 8

 

 

Ірмос: У піч вогненну…

Вогнеспаленого пристрастями і душевними помислами затьмареного, вогнем Твого страху онови мене, Христе, світлом спасіння осяй, щоб я прославляв Тебе по всі віки.

Ситість пристрастей зненавидівши, насичуйся солодкою поживою добрих діл, і насолоджуйся краще постом, ухиляючись від гіркоти похотей, смиренна душе моя, і живи повіки.

Засліплений душею і затьмарений вогнем пристрасті до пияцтва, не можу дивитися на Тебе, Єдиного Бога; тому змилуйся наді мною, і просвіти, і покаяння відкрий мені двері.

Богородичний: Ти, що обожествила нашу земну і тлінну природу, Чиста, Твоїми теплими молитвами направ наші молитви й благання до Твого і всіх Бога й Царя.

Інший Ірмос: Господа, що колись пролив росу…

В радості зустріньмо початок посту, вірні, і не сумуймо, але омиймо обличчя наші водою безстрастя, благословляючи й величаючи Христа повіки.

Єлеєм милости помазавши главу душі, не будьмо багатослівними до Отця нашого, сущого на небесах, молитви возсилаючи, благословляючи і величаючи Його по всі віки.

Благословімо Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Вічносущого Безначального Отця оспіваймо, вірні, Сина ж Співбезначального, і Духа, Який просяяв від Отця, одноістотну і нероздільну Тройцю, всесильне Начало і Владу.

Богородичний: Маріє Богозвана, очисти воістину вірних, бо з Тебе подається усім відпущення; тому Сина Твого і Господа не переставай благати за тих, що оспівують Тебе.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Господь постився сорок днів, а нині освятив і очистив дні, яких ми досягли, і тому взиваємо: благословляйте і звеличуйте Христа повіки.

Хвалимо, благословимо, поклоняємося Господу.

Ірмос: Господа, Який колись пролив росу єврейським юнакам у полум’ї і преславно попалив злобу халдеїв, прославмо, взиваючи: благословляйте і величайте Його повіки.

І співаємо: Чеснішу від херувимів…

 

 

Пісня 9

 

 

Ірмос: Від Бога, Бога Слова…

Нехай у цей день посту віддалиться гріх від тебе, душе, і нехай буде стремління до Бога і життя в Ньому: тоді уникнеш ти безодні зла і полюбиш путі, що ведуть до небесного спокою.

І помислами спокусившись, і тілом згрішивши, ридаю, плачу і взиваю: спаси мене, Господи, спаси мене, єдиний Благий, і не осуди на вогонь геєни вічної мене, осудження достойного.

Зодягнувшись у світлу одежу посту, скиньмо з себе темну і злотяжку одежу пристрастей, просвітімося божественними чеснотами і вірою побачимо світлосяйні Спасителя страждання.

Богородичний: Знеможену від усяких злих спокус бісів, грішну мою душу зціли, Пречиста Владичице, що породила зцілителя Христа, Визволення наше, бо Тебе, Отроковице, шануємо як Діву нетлінну.

Інший Ірмос: Богородицю, що надприродно…

Нині настав час святого посту, почнімо його з добрих діл; і, як говорить Господь, не постіться в осудах і лихослів’ї.

На горі Хорив очистившись постом, побачив Бога Ілля: очистьмо й ми постом серце — і побачимо Христа.

Слава…

Троїчний: Єдиній Тройці поклоняюсь і славлю її у трьох Особах — Єдиного Бога всіх, Отця, і Сина, і Святого Духа, вічносуще Начало.

Богородичний: Ти, Чиста, Дитя народжуєш і годуєш Його молоком Діва; ж Ти, народивши, залишаєшся Дівою? Це Бог учинив таке, і не питай Мене, як це сталося?

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Як один день життя всього живого, — говорить Господь, — для тих, хто поститься з любов’ю сорок днів; чинімо ж їх у радості.

Ірмос: Богородицю, що надприродно зачала в утробі й породила Слово, Яке від віку засяяло від Отця, — Її у піснях безперестанно величаймо, вірні.

Потім – Достойно є… Поклін один. Єктенія: Ще і ще в мирі… І світильний Троїчного гласу. На Все, що дише… стихи не співаємо, але стихословимо Хваліте Господа з небес… Звичайні псалми, 3. І якщо в Мінеї буде двоє святих, співаємо одному стихири ввечері, а другому на Хваліте стихири 4, якщо будуть. Якщо ж ні, призначений брат промовляє: Тобі слава подобає, Господи Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Слава Тобі, що показав нам світло. Слава в вишніх Богу… і все інше. І чинимо три поклони, стоячи на одному місці. Потім ієрей виголошує єктенію: Доповнимо ранню молитву…

З’єднавшись, обидва кліроси співають.

На стиховні, глас 5:

Прийшов піст, матір цнотливости, викривач гріхів, проповідник покаяння, оселя ангелів і спасіння людей, тому, вірні, взиваймо: Боже, помилуй нас.

Стих: Сповнімося зранку…

І повторюємо той самий.

Також стих: І нехай буде світлість…

І Мученичий: Благословенне воїнство Царя Небесного; якщо і земнородними були страстотерпці, але намагалися досягти ангельського життя, залишивши турботи про тіло і сподобившись стражданнями своїми честі небесних сил: їхніми молитвами, Господи, спаси душі наші.

Слава: і нині.

Богородичний: Тебе, як Божу Матір, Діву чисту і святішу за херувимів, у піснях величаємо: і душею й тілом як Богородицю визнаємо, бо Ти воістину породила Бога втіленого: молюся, Пречиста, за душі наші.

Також Благо є… (двічі). Трисвяте, і три поклони. Пресвята Тройце… Отче наш… Потім ієрей промовляє: Бо Твоє є Царство… Промовляємо тропар: Стоячи у храмі слави Твоєї… І промовляємо: Господи, помилуй (40 разів). Потім священик відходить і промовляє: Сий благословенний Христос Бог наш… Небесний Царю… Потім промовляємо молитву преподобного отця нашого Єфрема: Господи і Владико життя мого… і поклони великі три, і малих 12, промовляючи до себе на кожному з поклонів: Боже, очисти мене грішного… Також знову поклін великий один, промовляючи знову молитву св. Єфрема повністю. І після нашого вставання, читець починає: Прийдіть, поклонімось… (тричі) і три поклони. І додаємо Третій час. І по закінченні третього псалма промовляємо Алилуя і три поклони.

Слід знати: кожного понеділка святої Чотиридесятниці на Першому часі кафизми не читаємо. В інші ж дні читаємо кафизму і на кожному антифоні чинимо три поклони.

Також і в п’ятницю, на Першому і Дев’ятому часах, без кафизми священик виголошує, а після нього клірос, на глас 6: Зранку вислухай голос мій, Царю мій і Боже мій… Той самий тропар і на інші два стихи.

Стих 1: Вислухай. Господи, слова мої, зрозумій покликання моє.

Стих 2: Бо до Тебе помолюся, Господи.

І знову: Зранку вислухай голос мій… Слава: і нині. Як нам Тебе називати, Благодатна? І чинимо три поклони. Також: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай беззаконня не опанує мене… І повторюємо той самий. Також: Визволи мене від лихослів’я людського, і я збережу заповіді Твої. Знову той самий: Лице Твоє просвіти на раба Твого і навчи мене заповітів Твоїх. Знову той самий. Це промовляємо тричі: Нехай сповняться уста мої хваління Твого, Господи… Трисвяте. І чинимо три поклони. Пресвята Тройце… Отче наш… Священик виголошує: Бо Твоє є Царство… І після Амінь промовляємо тропар. У понеділок, у вівторок і у четвер промовляємо Богородичний: Преславну Божу Матір… У середу ж і у п’ятницю промовляємо: Поспіши на допомогу, перш ніж поневолять нас вороги… Господи, помилуй (40 разів). І промовляємо молитву: Ти, що кожного часу… Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… і поклін один. Іменем Господнім благослови, отче. Священик: Боже, ущедри нас, і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас, і помилуй нас. Молитва Єфрема Сиріна: Господи і Владико життя мого… і поклони, як написано. Далі священик або читець промовляє: Трисвяте, Отче наш… Господи, помилуй (12 разів). І молитва: Христе, світло істинне… Ієрей: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі. Ми ж – Слава: і нині. Господи, помилуй (тричі). Благослови. І відпуст. Потім многоліття. І цілуємо святі ікони.

Далі виходимо і співаємо літію у притворі.

Там промовляються звичайні молитви і читаються виголошення преподобного отця нашого Федора Студита предстоятелем або еклисіархом, як і передбачено, тобто у середу й п’ятницю. На цьому служба закінчується, і буває відпуст.

Такий спосіб служіння буває у святу Чотиридесятницю на ранній і на Першому часі. Після відпусту виходячи з церкви, йдемо у мовчанні до своїх келій чи на службу; і не слід нам розмовляти один з одним в монастирі, як це вказано нам святими отцями.

 

Третій час

 

 

Пономар ударяє у дзвін дуже сильно, і ми збираємося у церкві; кожен чинить три поклони перед Царськими вратами, цілує святі ікони і кланяється на обидві сторони. Коли ж священик благословив, ми починаємо: Царю Небесний… Трисвяте… і кладемо три поклони. Після Отче наш… священик: Бо Твоє є Царство… і після Амінь, Господи, помилуй (12 разів), Прийдіть, поклонімось (тричі) і три поклони. І читається Третій час за звичаєм. В кінці ж третього псалма, на Алилуя — три поклони. І читаємо кафизму за порядком, на кожному антифоні робимо три поклони. Після кафизми священик, ставши перед Царськими вратами, промовляє тропар, глас 6: Господи, Ти, що Пресвятого Твого Духа… Клірос співає той самий тропар з поклонами. Той самий тропар на інші два стихи. Стих: Серце чисте створи в мені. Боже, і Духа праведного онови в утробі моїй.

Стих: Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Слава: і нині. Богородичний, і три поклони, Богородице, Ти єси виноградна лоза істинна. І одразу читаємо з творінь Ліствичника. Призначений чернець наглядає за братією протягом усього святого посту: він тихо обходить келії, і наглядає за сплячими, і спонукає до слухання. Після читання Господь Бог благословенний… Трисвяте і три поклони. І після Отче наш… священик виголошує: Бо Твоє є Царство… і після Амінь, співаємо тропарі на глас 8: Благословенний Ти, Христе Боже наш… Слава… Скоре і надійне подай утішення… І нині… Богородице Пресвята, Ти єси надія… Господи, помилуй (40 разів). І молитва: Ти, що кожного часу… Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче… І священик: Боже, зглянься над нами… Потім молитва Єфрема Сиріна з поклонами, як написано. Далі — молитва: Владико, Боже Отче, Вседержителю… Пономар, поклонившись прелстоятелеві, відходить і б’є у било шість разів. Далі: Прийдіть, поклонімось… (тричі). І три поклони. І читаємо Шостий час. В кінці – Слава: і нині, Алилуя (тричі). І три поклони. Читаємо кафизму, і за кожним антифоном Алилуя (тричі). І три поклони. Після читання кафизми: Ти, що на шостий день… Стих 1: Вислухай, Боже, молитву мою, і не зневаж моління мого. Стих 2: До Бога взиваю, і Господь вислухає мене. І чинимо три поклони, як написано. Слава: і нині. Через великі гріхи наші сміливости не маємо… і три поклони.

Потім співаємо тропар пророцтва, глас 5:

Господи, Господи, Тебе всі бояться і тремтять від Лиця сили Твоєї, до Тебе припадаємо, Безсмертний, Тобі молимося, Святий: спаси душі наші молитвами святих Твоїх.

Слава: і нині, і повторюємо той самий.

Прокимен, глас 4: Знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине (Пс. 1:6).

Стих: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає (Пс. 1:1).

Пророцтва Ісаї читання (Іс. 1:1-20).

Видіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим, за днів Озії, Іоафама, Ахаза та Єзекії, царів Юдейських. Слухайте, небеса, і почуй, земле, бо говорить Господь: синів Я виростив і підніс, вони ж збунтувалися проти Мене. Знає віл свого господаря й осел — ясла володаря свого: а Ізраїль не знає Мене, і народ Мій не розуміє Мене. Горе тобі, народе грішний, народе, обтяжений беззаконнями, плем’я лукаве, сини погибелі! Покинули Господа, зневажили Святого Ізраїлевого, повернулись назад. По чому ще бити вас, що продовжуєте своє беззаконня? Уся голова ваша в ранах, усе серце ваше в печалі. Від підошви ноги аж до тімені голови нема цілого місця на ньому: струпи і рани гниють, неочищені, нема чим перев’язати їх, нема єлею, щоб пом’якшити їх. Земля ваша спустошена, міста ваші вогнем спалені, поля ваші на очах ваших поїдають чужинці, все спустіло, як після руйнування чужинцями. І покинута дочка Сиона, немов намет у винограднику, немов курінь у городі, немов обложене місто. І коли б Господь Саваоф не залишив нам невеликої остачі, то ми були б тим самим, що Содом, уподібнилися б Гоморрі. Послухайте слово Господнє, князі содомські; прислухайтеся до Закону Божого, люди гоморрські. Навіщо Мені безліч жертв ваших? — говорить Господь. Наситився Я всепаленням овець і жиром ягнят, і крові телят, ягнят і козлів не хочу. І коли ви приходите, щоб з’явитися переді Мною, — хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори Мої? Не носіть Мені більше дарів марних: принесете Мені семідал — кадіння мерзота для Мене: новомісяччя ваші і суботи, і дні великі не терпітиму більше: беззаконня і святкування! Новомісяччя ваші й свята ваші ненавидить душа Моя: вони стали для Мене тягарем, Мені важко нести їх. Коли простягаєте руки ваші до Мене, відвертаю очі Мої від вас: і коли посилюєте благання, не чую вас: руки ваші повні крови. Омийтеся й очистіться, викиньте лукавство з душ ваших перед очима Моїми, перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити, шукайте правди, визволяйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтеся за вдову. Тоді прийдіть і розсудимо, — говорить Господь. Якщо будуть гріхи ваші як багряниця, як сніг убілю; якщо ж будуть червоні, мов пурпур, як вовну убілю. І якщо захочете й послухаєте Мене, будете споживати блага землі; якщо ж не захочете і не послухаєте Мене, меч вас погубить: бо уста Господні сказали це.

Прокимен, глас 7: Служіть Господу зі страхом і радійте Йому з трепетом (Пс. 2).

Стих: Навіщо бунтуються народи і люди замишляють марне?

І читаються уривки з Ліствичника. Потім — тропар: Скоро пошли нам щедроти Твої… Трисвяте… і три поклони. Після Отче наш… священик (виголос): Бо Твоє є Царство… і тропарі на глас 2: Спасіння учинив Ти посеред землі… Слава… Пречистому Твоєму образу… І нині… Богородице, Ти єси джерело милосердя… У середу й п’ятницю промовляємо хрестобогородичний: Препрославлена єси, Богородице Діво… Господи, помилуй (40 разів). Ти, що кожного часу… Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче… Священик: Боже, ущедри нас і благослови нас… Молитва Єфрема Сиріна і поклони за звичаєм. Після поклонів предстоятель починає Трисвяте… і три поклони. Після Отче наш… Господи, помилуй (12 разів). Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша, слава Тобі. І відпуст. Цей порядок і чиє мають виконуватися протягом Великого посту, на 3-му і 6-му часах. Там, де не буває розходження по келіях, після молитви: Боже і Господи сил… одразу промовляємо: Прийдіть, поклонімось… (тричі), і 9-ий час. А там, де буває розходження по келіях, о 9-й годині дзвонар б’є у дзвін, і ми збираємося у церкві. Після благословення священика починаємо Трисвяте… і три поклони. Після Отче наш… священик виголошує: Бо Твоє є Царство… Далі: Амінь. Господи, помилуй (12 разів). Прийдіть, поклонімось (тричі) і три поклони, і співаємо Дев’ятий час: три псалми. В кінці третього псалма, на Алилуя, три поклони. І починаємо читати кафизми: на кожен антифон три поклони. Після читання кафизм тропар, глас 8: Ти, що о дев’ятій годині ради нас тілом смерти зазнав. Стих 1: Нехай наблизиться молитва моя до Тебе, Господи… Стих 2: Нехай дійде благання моє… І під час цих виголосів — три поклони. Слава: і нині. Благий задля нас народився від Діви… три поклони. І знову читання з творінь Ліствичника. І після читання промовляємо стих: Не залиш нас до кінця… Трисвяте, і три поклони. Пресвята Тройце… Отче наш… І священик виголошує: Бо Твоє є Царство… І після Амінь промовляємо тропарі, глас 8: Побачивши Начальника життя… Слава… Посеред двох розбійників… І нині… Агнця, і Пастиря, і Спасителя світу … Господи, помилуй (40 разів). Ти, що кожного часу… Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче. Священик: Боже, ущедри нас… Читається молитва Єфрема Сиріна, і три великі поклони: інші 12 поклонів не чинимо. Далі промовляємо молитву: Владико Господи Ісусе Христе Боже наш… Клірос співає на глас 8: У Царстві Твоїм пом’яни нас, Господи… І співаємо Блаженні голосно і повільно, на той самий глас: Блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Та інші стихи. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Пом’яни нас, Господи… І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пом’яни нас, Господи… Також зійшовшись, обидва кліроси співають голосно, з непокритими головами: Пом’яни нас, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Поклін один. Пом’яни нас, Владико, коли прийдеш у Царство Твоє. Поклін один. Пом’яни нас,. Святий, коли прийдеш у Царство Твоє. Поклін один і промовляємо: Хор небесний славить Тебе і промовляє…

Стих: Приступіть до Нього і просвітіться… І знову: Хор небесний… Слава… Хор святих ангелів і архангелів… І нині… Вірую в Єдиного Бога… Полегши, відпусти, прости, Боже… Отче наш… Потім кондак дня і храму. Якщо храм Христів, промовляємо раніше спочатку храму, потім дня і рядового святого, що його є день. Слава… Зі святими упокой, Христе… І нині… храму Богородиці, або Заступнице християн усердная… Господи, помилуй (40 разів). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче. І священик промовляє: Боже, ущедри нас… Молитва Єфрема Сиріна, поклонів 16 з молитвою святого Єфрема. Параеклисіарх, зробивши поклін настоятелеві, і взявши благословення, йде і дзвонить. Предстоятель починає: Прийдіть, поклонімось (тричі) і три поклони. І читець промовляє псалом: Благослови, душе моя. Господа… тихим і лагідним голосом. Ієрей же промовляє звичайні молитви вечірні перед Царськими вратами. Після псалма – Слава: і нині: Алилуя (тричі) і три поклони. Єктенія велика. І читаємо кафизму. Після кожного антифона – Слава: і нині: Алилуя (тричі) і три поклони.

 

На вечірні

 

 

На Господи, взиваю… стихири, ставимо стихів 6.

Творіння преподобного Йосифа, глас 2.

Учинив я усякий гріх, усіх перевищив блудом: якщо захочу покаятися, не буду мати потоків сліз! Якщо у і лінощах і нині буду жити, підлягатиму мукам. Але дай мені покаяння, єдиний Боже, і помилуй мене.

Дай мені, Христе, потоки сліз у дивний день посту, щоб я плачем омив скверну гріхів і з’явився перед Тобою очищеним, коли Ти, Господи, як Суддя з небес прийдеш, щоб судити людей, єдиний і праведний Суддя.

Інший, глас 5, преподобного Феодора Студита.

Прийдіть зі старанністю, міцну зброю посту маючи, як щит; всілякі підступи і ворожі омани відкиньмо, вірні, і не віддаваймося гріховному вогневі й солодким спокусам, бо Христос Чоловіколюбець дасть нам вінці — як нагороду за терпіння. Тому, щиро благаючи, припадімо, взиваючи і просячи миру і душам нашим великої милости.

І з Мінеї, 3. Слава: і нині. Богородичний. Світло тихе…

Прокимен, глас 6: Господнім є спасіння, і на людей Твоїх благословення Твоє (Пс. 3:9).

Стих: Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене (Пс. 3:1-2).

Буття читання (Бут. 1:1-13).

На початку створив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і невпорядкована, і темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водами. І сказав Бог: нехай буде світло. І стало світло. І побачив Бог світло, що добре воно, — і відділив Бог світло від темряви. І назвав Бог світло: день, а темряву назвав: ніч. І був вечір, і був ранок — день перший. І сказав Бог: нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води. І стало так. І створив Бог твердь, і відділив воду, що під твердю, від води, що над твердю. І стало так. І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок — день другий. І сказав Бог: нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і нехай з’явиться суходіл. І стало так. І назвав Бог суходіл землею, а зібрання вод назвав морями. І побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог: нехай земля родить рослини, траву, що розсіває насіння, дерево, що за родом своїм приносить плід, в якому насіння його на землі. І стало так. І родила земля рослини, траву, що розсіває насіння за родом її, і дерево, що приносить плід, насіння якого в нім за родом його. І побачив Бог, що добре воно. І був вечір, і був ранок — день третій.

Прокимен 2, глас 5: Господь почує мене, коли я взиватиму до Нього (Пс. 4:4).

Стих: Коли взиваю я, почуй мене, Боже правди моєї (Пс. 4:1).

Читання притч (Притч. 1:1-20).

Притчі Соломона, сина Давидового, царя Ізраїльського, щоб пізнати премудрість і повчання, і зрозуміти слова мудрости: і засвоїти правила розсудливости, і зрозуміти правду істинну, і чинити справедливо; щоб дати простосердим мудрість, а юнакам — розважливість і розуміння. І коли послухає мудрий, стане мудрішим, а розумний знайде розумні поради, і зрозуміє притчу, і загадкове слово, і слова мудреців та їхні загадки. Початок премудрости — страх Господній, розум добрий усім, хто керується ним; благоговіння ж перед Богом — початок розуміння; безумні нехтують і розум, і повчання. Послухай, сину, повчання отця твого, і не відкидай заповітів матері твоєї; тому що це — чудовий вінець для голови твоєї і прикраса із золота для шиї твоєї. Сину мій, якщо спокушатимуть тебе грішники, не погоджуйся; якщо умовлятимуть тебе і говоритимуть: іди з нами, зробимо засідку для вбивства, підстережемо праведного невинного, живим поглинемо його, мов пекло, і зітремо пам’ять його на землі; заберемо багатства дорогоцінні і здобиччю наповнимо доми наші, жереб свій будеш кидати разом з нами, спільний мішок буде один для всіх нас. Сину мій! Не йди в путь з ними: стримай ногу свою від доріг їхніх, бо ноги їхні біжать до всякого зла, і поспішають вони, щоб пролити кров. Та марно вони розставляють тенета пернатим: то вони роблять засідку проти власної крови, збираючи покарання для душі своєї. Такі путі всіх, хто заздрий до чужого добра: воно віднімає життя у того, хто заволодів ним. Премудрість виголошується на вулицях, і на майданах чується голос її.

Сподоби, Господи, у вечір цей… три поклони. Священик: Доповнімо вечірню молитву… після виголосу обидва кліроси співають разом.

На стиховні, глас 3:

Постімося постом благим, угодним Господу: бо істинний піст відвертає від гріха, стримує язик, вгамовує гнів, знищує похоті, наклепи, обман і клятвопорушення. Віддалення від усього цього є істинний піст — і благий, і угодний Богу.

Стих: До Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої…

І повторюємо той самий.

Далі мученичий.

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас…

Велика сила мучеників Твоїх, Христе, бо у гробах лежать вони і бісів проганяють, і знищили ворожу владу, через віру у Святу Тройцю сповнившись усякого благочестя.

Слава: і нині.

Богородичний: Богородице, заступнице за усіх, хто молиться, через Тебе маємо сміливість, Тобою хвалимося, у Тобі вся надія наша: благай Того, Кого народила Ти, за недостойних рабів Твоїх.

Потім канонарх чинить звичайний поклін до обох кліросів, те саме роблять і обидви кліроси. Нині відпускаєш… Трисвяте… три поклони. Священик: Бо Твоє є Царство… і після Амінь: Богородице Діво, радуйся… Поклін один. Слава… Хрестителю Христів… поклін один. І нині… Моліться за нас… Поклін один. Також. Під Твою милість… без поклону. Господи, помилуй (40 разів) — лагідним голосом. Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благостови, отче. Священик: Сий благословенний Христос Бог наш… Небесний Царю… І промовляємо молитву преподобного Єфрема Сиріна: Господи і Владико життя мого… І чинимо три великі поклони, і малих 12. І знову ту саму молитву, і поклін один. Трисвяте. Господи, помилуй (12 разів). І молитва: Всесвята Тройце, Єдиносущна державо… Також. Нехай буде благословенне Ім’я Господнє віднині й довіку (тричі). І три поклони. Слава: і нині. Благостовлю Господа в усякий час… Потім – Достойно є… і поклін. Потім – Слава: і нині. Господи, помилуй (тричі). Благослови. І відпуст за звичаєм. Коли ж готуємо трапезу, промовляємо і псалом 144: Величатиму Тебе, Боже мій… І буває відпуст. Виходячи ж у притвор, співаємо за звичаєм стихиру храму святого. Священик промовляє звичайні молитви і поминає спочилих.

І чинить остаточний відпуст.

Цей чин богослужіння буває протягом усього Великого посту, коли нема літургії Ранішосвячених дарів: не маємо звичаю чинити літургію Ранішосвячених дарів аж до середи, щоб уся братія постилася згідно з переданням. а ті. хто може, нехай постяться до п’ятниці. Устав же Святої гори повеліває взагалі не споживати їжі у перший день.

У вівторок, у середу і в четвер належить споживати хліб і воду, і більше нічого, хіба що трохи солі з хлібом.

Належить знати: у лаврі преподобного отця нашого Сави не співається повечір’я у церкві, а кожен співає у своїй келії: такий звичай. У монастирях Палестини співається повечір’я так. На дев’яту годину входить дзвонар і, поклонившись предстоятелеві відходить і б’є у било дванадцять разів. І всі збираємось у церкву і, зробивши кожен визначені поклони, сідаємо на деякий час, щоб усім, або більшості, була змога зібратися. Вставши зі свого місця, священик, учинивши звичайний поклін ігуменові, благословляє. І ми починаємо: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі… Царю Небесний… Трисвяте… і три поклони. Подібний і на Прийдіть, поклонімось, три поклони. І одразу промовляємо псалом 69: Боже, на поміч мені прийди… Далі починаємо великий канон. Ділячи його на чотири частини з ірмосом, щоб завершився він у четвер увечері.

 

Творіння святого отця нашого
Андрія Критського, Єрусалимського

На кожен тропар чинимо три поклони. 

 

 

Пісн. 1,

 

глас 6
 

Ірмос: Помічник і покровитель став мені на спасіння. Це Бог мій, і прославлю Його, Бога Отця мого, і звеличу Його; бо Він славно прославився!

Приспів: Помилуй мене, Боже, помилуй мене!

З чого почну оплакувати окаянного мого життя діяння? Який же покладу початок, Христе, нинішньому риданню? Але як Милосердний подай мені відпущення гріхів.

Гряди, окаянная душе, разом із плоттю твоєю, Творцеві всіх сповідайся, покинь, нарешті, колишню нерозсудливість і принеси Богу в покаянні сльози.

Наслідуючи в переступі первозданного Адама, пізнав я себе відкинутим від Бога, від вічного царства і блаженства його через гріхи мої.

Горе мені, окаянная душе, чому ти уподібнилася першій Єві: затьмарила спокусою свій погляд, й уразила тебе її гіркота — торкнулася ти дерева і скуштувала зухвало безумства поживу.

Замість Єви тілесної постала в мені Єва мислена — плотські пристрасні помисли, що солодять мою думку, але споживаю завжди гіркий напій.

Справедливо був вигнаний з Едему Адам, бо не зберіг єдину Твою заповідь, Спасе. Яке ж страждання чекає на мене, що завади відкидаю Твої животворчі слова?

Слава…

Троїчний: Присносущна Тройце, в Якій поклоняємось єдиному Богу, зніми з мене тягар гріхів моїх і як милосердна подай мені сльози розчулення.

І нині…

Богородичний: Богородице, надіє і заступнице усім, хто Тебе прославляє, зніми з мене важкий тягар гріхів моїх і як Владичиця чиста прийми мене, що каюся.

 

 

Пісн. 2

 

 

Ірмос: Слухай, небо, — і звіщу, і прославлю Христа, Який від Діви воплотився.

Слухай, небо, і звіщу; земле, почуй голос того, хто кається перед Богом і прославляє Його.

Почуй мене, Боже, Спасе мій, зглянься милостивим Твоїм оком, і прийми моє тепле сповідання.

Згрішив я, Господи, більше за всіх, один згрішив перед Тобою, але як Бог змилуйся, Спасе, над творінням Твоїм.

Уявляючи мерзенність моїх пристрастей, любострасними бажаннями погубив красу розуму.

Буря зла охопила мене, милосердний Господи, але, як Петрові, простягни й мені руку.

Осквернив я плоті моєї ризу і спотворив її — те, що за образом Твоїм, Спасе, і за подобою.

Затьмарив я красу душі своєї похотями пристрастей і весь розум свій перетворив на порох.

Розідрав я нині одяг мій перший, що його виткав мені Творець на початку, — і відтоді лежу нагий.

Одягнувся я у розідрану одежу, яку змій зіткав мені порадою, і соромлюся.

Як блудниця, і я приношу сльози; очисти мене, Спасе, Твоїм милосердям.

Поглянув я на красу дерева і спокусився розумом, і відтоді лежу нагий і соромлюся.

Усі вожді пристрастей орали на хребті моєму, продовжуючи на мені свої беззаконня.

Слава…

Троїчний: Тебе, єдиного в трьох Особах, Бога всіх, оспівую: Отця, і Сина, і Святого Духа.

І нині…

Богородичний: Пречиста Богородице Діво, єдина всехвальна, молися ревно, щоб спастися нам.

 

 

Пісн. 3

 

 

Ірмос: На непорушному камені заповідей Твоїх, Христе, утверди мої помисли.

Вогонь від Господа, як дощ, пославши, колись Господь землю Содомську спалив.

Спасайся, душе моя, як той Лот на горі, й у Сигорі ховайся.

Втікай, душе, від полум’я, тікай від содомського горіння, тікай від знищення Божественним вогнем.

Згрішив я один перед Тобою, згрішив більше за всіх, але, Христе Спасе, не відкинь мене!

Ти є Пастир добрий, знайди мене, ягня, й не відкинь мене, заблудлого.

Ти солодкий, Ісусе, Ти єси Сотворитель мій, Тобою, Спасе мій, оправдаюся.

Сповідуюся Тобі, Спасе: згрішив, згрішив я перед Тобою! Але послаби і прости мене, як Милосердний.

Слава…

Троїчний: Єдиний у Тройці, Боже, спаси нас від омани, спокуси та небезпеки.

І нині…

Богородичний: Радуйся, лоно, що Бога вмістило, радуйся, престоле Господній, радуйся, Мати життя нашого.

 

 

Пісн. 4

 

 

Ірмос: Почув пророк про Твоє пришестя, Господи, і убоявся, що хочеш Ти від Діви народитися і людям явитися, та й каже: почув я вістку про Тебе і жахнувся — слава силі Твоїй, Господи.

Діл Твоїх не зневаж і творіння Твого не відкинь, Судде праведний! Хоч один я згрішив як людина більше за будь-яку людину, Чоловіколюбче, але як Господь усіх Ти маєш владу відпускати гріхи.

Наближається, душе, кінець, наближається, а ти не дбаєш, не готуєшся, час бо скорочується — Суддя вже близько, біля дверей. Як сон, як цвіт, минає життя — навіщо марно турбуємось?

Пробудись, душе моя, і замислись над учинками своїми, постав їх перед очі свої і пролий над ними сльози; безбоязно відкрий Христу свої думки та діяння й оправдайся.

Немає в житті гріха чи діяння, ані зла, де я не згрішив би, Спасе, розумом і словом, бажанням та наміром, думкою і діянням згрішив я, як ніхто ніколи.

Тому й звинувачений був я й осуджений совістю своєю, окаянний, нічого нема у світі суворішого за неї. Судде, Визволителю мій і Провидче, помилуй, визволи і спаси мене, раба Твого.

Сходинки, які бачив колись великий серед патріархів, є указанням, душе моя, про сходження ділами і піднесення розумом — коли хочеш жити в діянні, мудрості та умоглядности, то оновися.

Спекоту дня та мороз нічний мусив терпіти патріарх, щоденно творячи прибуток: пас, трудився і служив, щоб узяти собі дві дружини.

Під цими двома дружини розумій діяння та розум у спогляданні. Діяння — це Лія, бо багатодітна, а Рахіль — це розум, бо здобута зусиллям. Отож, без трудів, душе моя, ні діянь, ні умоглядности не здобудеш.

Слава…

Троїчний: Нероздільне єством, незлитне в Особах триєдине Божество, богословлю Тебе, як єдиноцарствене і співпрестольне. Возношу Тобі пісню величну, що у вишніх триславно співається.

І нині…

Богородичний: І народжуєш і дівствуєш, і залишаєшся завжди за єством Дівою: бо Народжений оновлює закони природи, утроба ж народжує, ненароджувана. Бог, коли хоче, перемагає закони природи, бо Він творить, як хоче.

 

 

Пісн. 5

 

 

Ірмос: Від ночі до ранку шукаю Тебе і молюся: просвіти, Чоловіколюбче, настав мене Твоїми заповідями і навчи мене, Спасе, творити Твою волю.

Прожив життя своє я серед ночі, бо темрявою глибокою й пітьмою була для мене ніч гріха, але яви мене як сина дня, Спасе.

Подібно до Рувима, здійснив я, окаянний, беззаконний і переступний намір перед Богом Всевишнім: осквернив ложе своє, як той батькове.

Сповідуюся Тобі, Христе Царю, згрішив я, згрішив, як колись ті брати, які продали Йосифа — плід чистоти та цнотливості.

Родичі зв’язали праведну душу і продали улюбленого в рабство — як прообраз Господній. А ти, душе моя, вся віддалася у рабство гріхам своїм.

Наслідуй мудрість праведного чистого розумом Йосифа, окаянна й нестямна душе, і не оскверняйся безсловесними похотями, постійно творячи беззаконня.

Хоч і перебував тоді Йосиф у рові, але то був прообраз Твого погребіння і воскресіння, Владико Господи; що ж зможу я колись подібне Тобі принести?

Слава…

Троїчний: Тройце, Тебе прославляємо, єдиного Бога: свят, свят, свят — Отець, Син і Дух — просте єство, Єдиниця, Якій вічно поклоняємось.

І нині…

Богородичний: З Тебе, нетлінна і безмужна Мати Діво, зодягнувся в мою природу Господь, Який сотворив віки, і з Собою з’єднав людську природу.

 

 

Пісн. 6

 

 

Ірмос: Взивав я всім серцем моїм до милосердного Бога, і Він почув мене з пекла підземного і спас життя моє від тління.

Сльози очей моїх, Спасе, і щирі зітхання з глибини душі приношу, благаючи серцем: Боже, згрішив я перед Тобою, очисти мене!

Відхилилася, ти, душе, від Господа, як Дафант і Авірон, але, щоб не поглинула тебе земна безодня, взивай з пекла підземного до Бога: помилуй!

Як розлютована телиця, душе, уподібнилася ти Єфрему, але, як сарна остерігається тенет, так і ти збережи життя, підносячись діянням та умоспогляданням.

Нехай, душе, упевнить нас рука Мойсея, як може Бог прокажене життя убілити й очистити, тому не впадай у відчай, якщо ти й прокажена.

Слава…

Троїчний: Тройця Я проста, нероздільна, розділена в Особах, і єством з’єднана Єдиниця, про це свідчить Отець, Син і Божественний Дух.

І нині…

Богородичний: Утроба Твоя породила нам Бога, Який уподібнився нам; Його як Творця всього моли, Богородице, щоб молитвами Твоїми оправдатися нам.

Кондак, глас 6: Душе моя, душе моя, встань, чому ти спиш? Кінець наближається, і маєш засмутитися; підведись же, щоб пощадив тебе Христос Бог, Який всюди є і все наповнює.

 

 

Пісн. 7

 

 

Ірмос: Згрішили ми, чинили беззаконня і несправедливість перед Тобою, не зберегли, не виконали Твоїх заповідей, але до кінця не покидай нас, отців Боже.

Згрішив я, чинив беззаконня і заповіді Твої відкинув, бо в гріхах я був народжений, і до ран додав собі ще струпів, але помилуй мене Сам як милосердний, отців Боже.

Таємниці серця мого відкрив я Тобі, Судді моєму; зглянься на моє смирення, поглянь на мою скорботу, зваж на мій осуд нині і Сам помилуй мене як милосердний, отців Боже.

Колись Саул загубив ослів отця свого і разом з вісткою про них несподівано отримав царство. А ти, душе, пильнуй, не забувай себе, віддаючись тваринним похотям, а не думкам про Царство Христове.

Богоотець Давид згрішив колись, подвійно згрішив, душе моя, будучи ураженим стрілою перелюбу й отруєним списом убивства; але твої недуги ще страшніші — це свавільні твої прагнення.

Поєднав Давид беззаконня із беззаконням, бо сполучив перелюб з убивством, та покаяння подвійне приніс одразу; а ти, душе, вчинила ще лукавіше, — і не покаялася перед Богом.

Давид колись, зобразивши, як ікону, написав пісню, якою викривав вчинені ним діяння, благаючи: помилуй мене, перед Тобою єдиним згрішив я, Богом усіх, Ти Сам очисти мене.

Слава…

Троїчний: Тройце проста, нероздільна, єдиносущна — і єство єдине — світла і світло: три — святі і одне — святе. А ти, душе, співай, прославляючи Бога — в житті і життях оспівується Бог Тройця.

І нині…

Богородичний: Оспівуємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, Богомати, бо Ти Єдиного з нероздільної Тройці Христа Бога породила й Сама відкрила нам, сущим на землі, небесне.

 

 

Пісн. 8

 

 

Ірмос: Того, Кого славлять небесні воїнства і перед Ким тремтять херувими і серафими, — все живе, усі творіння оспівуйте, благословляйте і величайте по всі віки.

Помилуй, Спасе, мене грішного, пробуди мій розум до навернення, прийми мене, що каюся, змилосердься наді мною, що взиваю: згрішив я перед Тобою єдиним — спаси, вчинив беззаконня — помилуй мене!

Колісничник Ілля, зійшовши на колісницю чеснот, піднісся над усім земним, наче на небеса; ти ж, душе моя, думай про піднесення.

Колись Єлисей, прийнявши плащ Іллі, отримав подвійну благодать від Бога; а ти, душе, не причастилася цієї благодаті через нестриманість.

Зупинив Єлисей плащем Іллі потік Йордану, і той розступився на два боки; а ти, душе, не причастилася благодаті через нестриманість.

Колись доброзичлива соманитянка пригостила праведного, а ти, душе моя, ніколи не ввела у дім свій мандрівника чи подорожнього, тому викинуть тебе із чертога в риданні.

Ти завжди наслідувала, окаянна душе, нечистий розум Гієзії; хоч на старості відкинь його сріблолюбство, втікай од вогню пекельного, облиш свої лиходійства.

Слава…

Троїчний: Безначальний Отче, Сину співбезначальний, Утішителю благий, Душе правий, Слова Божого Родителю, Отця безначального Слове, Душе живий і всетворчий — Тройце Єдинице, помилуй мене!

І нині…

Богородичний: Мов із пурпуру, Пречиста, виткалася мислена багряниця — тіло Еммануїла — у Твоєму лоні; тому Тебе, Богородицю істинну, величаємо.

 

 

Пісня 9

 

 

Ірмос: Безсіменного зачаття Різдво незбагненне, безмужної Матері плід нетлінний; Боже Різдво оновлює єство, тому Тебе ми, усі роди, як Богоневісну Матір православно величаємо.

Розум струпом укрився, тіло стало немічним, занедужав дух і слово знесилилося, завмирає життя — кінець біля дверей; що чинитимеш, душе моя окаянна, коли Суддя прийде викрити твої діяння?

Мойсеєву розповідь про світобуття нагадав я тобі, душе, і Писання Завіту про праведних і неправедних, та ти наслідувала останніх, а не перших, згрішивши перед Богом.

Закон утратив силу і Євангеліє недієве, знехтуване усе Писання, пророки і всяке праведне слово безсилі; рани твої, о душе, примножилися — бо нема лікаря, який зцілив би тебе.

Щоб зворушити тебе, душе, приведу тобі приклади з Нового Завіту; отже, наслідуй праведних і цурайся неправедних; і умилостив Христа молитвами, постом, чистотою і говінням.

Коли Христос став людиною, то закликав до покаяння блудниць і розбійників; покайся і ти, душе моя, бо двері у Царство відчинені, і входять до нього фарисеї, митарі та перелюбники, що каються.

Христос став людиною, з’єднавшись тілом зі мною, і все, що властиве нашому єству, окрім гріха, Він добровільно узяв на Себе, показуючи тобі, душе, образ і подобу Свого приниження.

Христос спас волхвів і скликав пастухів, немовлят удостоїв мучеництва, прославив старців і старих вдовиць, яких ти, душе, не наслідувала ні життям, ні діянням; горе тобі, коли станеш перед Судом Божим.

Сорок днів Господь постився у пустелі і зголоднів нарешті, виявивши людське; не будь безпечною, душе, коли приступить ворог до тебе, нехай постом і молитвою від ніг твоїх відкинутим буде.

Слава…

Троїчний: Отця прославмо, Сина превознесімо, Божественному Духу вірою поклонімося, Тройці нероздільній, Єдиниці єством, як Світлу єдиному і троїчному, троїчному Життю і єдиному, що все животворить і все просвічує.

І нині…

Богородичний: Град Твій охорони, Пречиста Богородице, в Тобі він вірою царює, в Тобі утверджується кріпкістю і, перемагаючи, Гобою поборює усі спокуси, полонить ворогів своїх і підкорює їх.

Андрію: Андрію чесний, отче триблаженний, пастирю Критський, не переставай молитися за тих, хто оспівує тебе, щоб позбавитися гніву, скорбот та тління і гріхів безмірних всім нам, хто вшановує пам’ять твою вірно.

Також співають обидва кліроси Ірмос: Безсіменного зачаття…

Після закінчення канону промовляємо псалом 4: Коли взиваю я, почуй мене… та інші псалми повечір’я. На Алилуя – три поклони, і одразу — два псалми, промовляючи наприкінці їх: Алилуя Чинимо три поклони. Далі клірос співає: З нами Бог… І промовляємо стихи голосно; кліроси співають поперемінно. Далі: Безплотне єство херувимське… Вірую в єдиного Бога… низьким голосом. Потім священик: Пресвята Владичице Богородице, моли Бога за нас грішних. Клірос повторює, другий клірос чинить поклін. Перший клірос відповідає, другий клірос чинить поклін. Так само і на всі інші благальні стихи. Коли ж промовляємо: Боже, очисти нас грішних… співають обидва кліроси, і три поклони. Далі Трисвяте без поклонів, і промовляємо ці тропарі, на глас 2, які співаємо голосно: Просвіти очі мої, Христе Боже… Слава… Боже, заступником будь душі моїй… І нині… Через превеликі гріхи наші сміливости не маємо… А також інші тропарі, що співаються через день, на глас 8, тобто у вівторок і в четвер увечері. Це тропарі: Невсипущість невидимих ворогів моїх Ти знаєш… Стих: Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій… Який страшний Суд Твій, Господи… Слава… Сльози покаяння дай мені, Боже… І нині… Неосоромну на Тебе, Богородице, надію маючи… Господи, помилуй (40 разів). Молитва: Господи, Господи, Ти охоронив нас від усякої напасти… Далі: Прийдіть, поклонімось (тричі). І промовляємо 50 і 101 псалми: Господи! Вислухай молитву мою… і Господи Вседержителю, Боже отців наших… Трисвяте, і три поклони. Священик: Бо Твоє є Царство… І після Амінь, промовляємо ці тропарі швидко, на глас 6: Помилуй нас, Господи… Слава… Господи, помилуй нас… І нині… Милосердя двері відкрий нам… Господи, помилуй (40 разів) Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче. Священик: Молитвами святих отців наших… І молитва: Владико Боже, Отче Вседержителю… Прийдіть, поклонімось (тричі). І три поклони. Боже, на поміч мені прийди… Господи, почуй молитву мою… Слава в вишніх Богу… Господи, пристановищем нашим був Ти з роду в рід… Сподоби, Господи, в ніч цю… потім Трисвяте. Пресвята Тройце, помилуй нас… Отче наш… Священик: Бо Твоє є Царство… Також співаємо голосно і повільно, на глас 6: Господи сил, з нами будь… другий клірос відповідає так само. Перший клірос, що почав, стих: Хваліть Бога у святих Його, хваліть Його в утвердженні сили Його.

І знову — тропар. Той самий тропар співає другий клірос після кожного стиха. Після виконання п’яти стихів обидва кліроси співають разом перший стих і тропар. Далі починає той клірос, що почав: Слава… Господи, якби ми не мали святих…

Велике множество провин моїх, Богородице… Всесвята Богородице… Усю надію мою… Господи, помилуй (40 разів). І молитва: Ти, що кожного часу… Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині. Чеснішу від херувимів… Іменем Господнім благослови, отче. Священик: Боже, ущедри нас… І чинимо 16 поклонів — як звичайно, з молитвою святого Єфрема; чинимо повільно, щоб урівнятися з усіма. Потім предстоятель починає: Трисвяте і три поклони. Після Отче наш… Господи, помилуй (12 разів). І промовляємо молитви: Непорочна, чиста, нетлінна… І дай, Владико, нам, що до сну йдемо…

Належить знати: Як важливі устави і звичаї повелівають, після І дай нам, Владико… слід нахилитись усім до землі і священик промовляє голосно молитву, що на великій вечірні: Владико, многомилостивий Господи Ісусе Христе, Боже наш… Після цього поклін, а предстоятель промовляє до братії: Благословіть, отці святі, простіть мені, грішному, все, що вчинив словом, ділом, помислами, і всіма моїми почуттями. Ми відповідаємо: Нехай Бог простить тобі, отче святий… І один за одним починають з лівого боку за порядком чинити подібно — і просити, і приймати прощення, аж поки черга не перейде усіх. Після цього священик починає промовляти: Помолімось за Святійшого отця нашого, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета… й усе інше, як у стародавньому чині вказано. І після цього, як звичайно, предстоятель: Молитвами святих отців наших… і до нього від усіх поклін належним чином, відтак ми відходимо у свої келії. Цей чин має місце в усі дні святого Великого посту на повечір’ї.

Нехай буде відомо, що коли предстоятель промовляє: Молитвами святих отців наших… ми відповідаємо: Благослови, прийнявши прощення. Належить еклисіархові і за тим дивитися уважно, щоб, коли повечір’я завершують, ще було світло дня, тобто раніше сутінків. Ось чому, як і написано, провівши один день святого посту з усією старанністю, ми запропонували, згідно з вашими бажаннями, кількість пісень, а також прийняті святими отцями поклони, які не личить нехтувати. Загальна кількість денних і нічних поклонів у церкві має становити 300, без полуношниці. За звичай у Палестині у своїх келіях кожен з нас співає Псалтир, а спроможні читають його і вдень, і вночі: хто тричі на тиждень, а хто двічі. Поклони ж чинить кожен стільки, скільки предстоятель визначить, згідно з можливостями кожного.

 

текст очікується