Тріодь пісна,  1 частина

Неділя про блудного сина

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Неделя о блудном сыне

В субботу вечера

На бдении, по обычном стихословии, на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры Осмогласника воскресны 3, и анатолиевы 3, и Триоди 4, повторяюще сия. Глас 1.

В безгре́шную страну́ и живо́тную вве́рихся, / посе́яв грех, серпо́м пожа́в кла́сы ле́ности, / и рукоя́тием связа́в дея́ний мои́х снопы́, / я́же и постла́х не на гумне́ покая́ния: / но молю́ Тя преве́чнаго де́лателя на́шего Бо́га, / ве́тром Твоего́ любоблагоутро́бия разве́й пле́ву дел мои́х, / и пшени́цу даждь души́ мое́й оставле́ние, / в небе́сную Твою́ затворя́я мя жи́тницу, и спаси́ мя.

Позна́им бра́тие, та́инства си́лу, / от греха́ бо ко оте́ческому до́му восте́кшаго блу́днаго сы́на / преблаги́й оте́ц предустре́т лобза́ет, / и па́ки своея́ сла́вы позна́ние да́рует: / и та́инственное вы́шним соверша́ет весе́лие, / закала́я тельца́ упита́ннаго, / да мы досто́йно сожи́тельствуем, / закла́вшему же человеколю́бному Отцу́ и сла́вному заколе́нию, / Спа́су душ на́ших.

Слава, глас 2: О коли́ких благ окая́нный себе́ лиши́х! / О какова́ Ца́рствия отпадо́х стра́стный аз! / Бога́тство изнури́в, е́же прия́х за́поведь преступи́х. / Увы́ мне, стра́стная душе́! / Огню́ ве́чному про́чее осу́дишися. / Те́мже пре́жде конца́ возопи́й Христу́ Бо́гу / я́ко блу́днаго прими мя сы́на, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне: Богородичен 1-й, гласа.

Вход. Свете тихий: Прокимен: Госпо́дь воцари́ся:

На литии по обычаю стихира храма.

Слава, глас 4: Я́ко блу́дный сын приидо́х и аз Ще́дре, / житие́ все ижди́вый во отше́ствии. / Расточи́х бога́тство, е́же дал еси́ мне О́тче: / прими мя ка́ющася, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне, Богородичен тогожде гласа: При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся на умоле́ние Тебе́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, / всех по́моще, ра́досте и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

На стиховне Осмогласника, по алфавиту.

Слава, самогласен, глас 6: Оте́ческаго да́ра расточи́в бога́тство, / с безслове́сными скоты́ пасо́хся окая́нный, / и тех жела́я пи́щи, гла́дом та́ях не насыща́яся, / но возврати́вся к благоутро́бному Отцу́, / взыва́ю со слеза́ми: / приими́ мя я́ко нае́мника / припа́дающа человеколю́бию Твоему́ и спаси́ мя.

И ныне, Богородичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя оболки́йся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стинну вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / предста́тельство и покро́ве, / и спасе́ние душ на́ших.

Отпустительный: Богоро́дице Де́во: трижды. И прочее последование бдения, яко обычно.

На утрени

На Бог Госпо́дь, тропарь Осмогласника воскресен, и Богородичен, обычное стихословие, и полиелей. Обычныя два псалма: припеваем же к сим и третий псалом со аллилуиею красною:

Псалом 136.

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа. 

На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа. 

Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа. 

Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа. 

Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа. 

Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа. 

Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа. 

Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль, глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа. 

Дщи Вавило́ня окая́нная. Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа. 

Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.

Степенны, и прокимен гласа. Вся́кое дыха́ние: Евангелие утреннее. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Канон воскресен, со ирмосом на 4, и крестовоскресный на два, и Богородицы на два, и Триоди на 6. Минеи же последование поем на Повечерии, в пяток вечера.

Канон, творение господина Иосифа. Глас 2:

Песнь 1.

Ирмос: Моисе́йскую песнь:

Иису́се Бо́же, ка́ющася прими ны́не и мене́, / я́ко блу́днаго сы́на, все житие́ в ле́ности жи́вша, / и Тебе́ прогне́вавша.

Е́же ми дал еси́ пре́жде, / зле расточи́х Боже́ственное бога́тство, / удали́хся от Тебе́, блу́дно жив: / благоутро́бне О́тче, прими у́бо и мене́ обраща́ющася.

Слава: Объя́тия ны́не Оте́ческая просте́р, / приими́ Го́споди и мене́, я́коже блу́днаго, Всеще́дре, / я́ко да благода́рно просла́влю Тя.

И ныне, Богородичен: На мне Бо́же, всю показа́в благосты́ню, / пре́зри мои́х мно́жество согреше́ний, я́ко благоде́тель, / боже́ственными Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Катавасии же поем ирмосы канона. Ирмос: Моисе́йскую песнь восприи́мши возопи́й душе́: / Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, / сей мой Бог, и просла́влю Его́.

Песнь 3.

Ирмос: Непло́дствовавший мой ум:

Весь вне быв себе́, / умовре́дно прилепи́хся страсте́й обрета́телем: / но приими́ мя, Христе́, я́коже блу́днаго.

Блу́днаго гла́су поревнова́в, вопию́: / согреши́х, О́тче, я́коже о́наго у́бо, / и мене́ обыми́ ны́не, и не отри́ни мене́.

Слава: Объя́тия Твоя́ просте́р Христе́, / ми́лостивно приими́ мя, / от страны́ да́льныя греха́ и страсте́й обраща́ющася.

И ныне, Богородичен: До́брая в жена́х, обогати́ и мене́ до́брых ви́ды, / грехи́ мно́гими обнища́вшаго Чи́стая, / я́ко да сла́влю Тя.

Ирмос: Непло́дствоваший мой ум, / плодоно́сен Бо́же покажи́ ми, / де́лателю до́брых, насади́телю благи́х, / благоутро́бием Твои́м.

Седален, глас 1.

Подобен: Гроб Твой:

Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся, / блу́дно ижди́х мое́ житие́, / на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х Спа́се, / ны́не обнища́вшее мое́ се́рдце не пре́зри. / Тебе́ бо Го́споди, во умиле́нии зову́: / согреши́х, О́тче, на не́бо и пред Тобо́ю.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен. Подобен: Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на ве́рных предста́тельнице и покро́ве, / бед и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний, всех свободи́, / на Тя наде́жды Отрокови́це иму́щих, / и ду́ши на́ша спаси́ боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Песнь 4.

Ирмос: Е́же от Де́вы Твое́ Рождество́:

Бога́тство благи́х, е́же дал ми еси́ Небе́сный О́тче, / расточи́х зле, стра́нным гра́жданом порабоще́н. / Те́мже вопию́ Ти: согреши́х Ти, / приими́ мя я́ко блу́днаго дре́вле, / просте́р объя́тия мне Твоя́.

Вся́кой зло́бе порабо́тихся, / прини́кнув окая́нно страсте́й де́лателем, / и себе́ вне бых несмотре́нием, / уще́дри мя Спа́се, Пренебе́сный О́тче, / прибега́юща ко мно́гим Твои́м щедро́там.

Слава: Вся́каго студа́ испо́лнихся, / не сме́я воззре́ти на высоту́ небе́сную: / и́бо безслове́сно прини́кнув греху́, / ны́не же обра́щься вопию́ умиле́нием: / согреши́х Ти, прими мя, Всецарю́.

И ныне, Богородичен: Челове́ком по́моще, упова́ние тве́рдое всем христиа́ном, / прибе́жище Чи́стая спаса́емым: / спаси́ мя Де́во, ма́терними Твои́ми мольба́ми, / и бу́дущия жи́зни сподо́би.

Ирмос: Е́же от Де́вы Твое́ Рождество́ проро́к предзря́, / возпропове́даше вопия́: / слух Твой услы́шах и убоя́хся: / я́ко от ю́га, и из горы́ святы́я, приосене́нныя / прише́л еси́ Христе́.

Песнь 5.

Ирмос: Но́щи преше́дшей:

Порабо́тихся гра́жданом стра́нным, / и в страну́ тлетво́рную отыдо́х, и испо́лнихся студа́: / ны́не же обраща́яся зову́ Ти Ще́дре, согреши́х.

Оте́ческая Твоя́ благоутро́бия ны́не отве́рзи ми, / от злых обрати́вшуся, Небе́сный О́тче, / и не отри́ни мене́, име́яй премно́гую ми́лость.

Слава: Не сме́ю воззре́ти горе́ на высоту́, / без числа́ Христе́ прогне́вав Тя: / но ве́дый Твоя́ щедро́ты ми́лостивныя, взыва́ю: / согреши́х Ти, очи́сти, и спаси́ мя.

И ныне, Богородичен: Всесвята́я Де́во благода́тная, / очище́ние всем ро́ждшая, / мои́х согреше́ний тя́жкое бре́мя / Твои́ми моли́твами облегчи́.

Ирмос: Но́щи преше́дшей, прибли́жися день / и свет ми́ру возсия́: / сего́ ра́ди хва́лят Тя а́нгельстии чи́ни, / и славосло́вят Тя вся вся́ческая.

Песнь 6.

Ирмос: Во глубине́ грехо́вней:

Глубина́ согреше́ний содержи́т мя при́сно, / и треволне́ние грехо́в погружа́ет мя: / окорми́ мя ко приста́нищу жи́зни, Христе́ Бо́же, / и спаси́ мя Царю́ сла́вы.

Бога́тство Оте́ческое расточи́х лю́те, / и обнища́в студа́ испо́лнихся, / порабоще́н непло́дными помышле́ньми. / Те́мже Ти вопию́: / Человеколю́бче уще́дри, и спаси́ мя.

Слава: Гла́дом иста́явша вся́ких благ, / и устрани́вшася от Тебе́ Всеблаги́й, / уще́дри обраща́ющася мя ны́не, / и спаси́ Христе́, пою́ща Твое́ человеколю́бие.

И ныне, Богородичен: Спа́са и Влады́ку ро́ждшая Христа́, / спасе́ния мя Отрокови́це сподо́би, / обнища́вша от вся́ких благ, Де́во Чи́стая, / да пою́ Твоя́ вели́чия.

Ирмос: Во глубине́ грехо́вней содержи́мь е́смь Спа́се, / и в пучи́не жите́йстей обурева́емь, / но я́коже Ио́ну от зве́ря, / и мене́ от страсте́й возведи́, и спаси́ мя.

Кондак, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / прими мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

Икос: Спа́су на́шему на всяк день уча́щу Свои́м гла́сом, / писа́ния услы́шим о блу́дном, и целому́дренном па́ки. / И сего́ ве́рою подража́ем до́брое покая́ние, / Ве́дущему та́йная всех, смире́нием се́рдца воззове́м: / согреши́хом Ти, О́тче ще́дрый, / и никогда́же досто́йни есмы́ нарещи́ся ча́да, я́коже пре́жде. / Но я́ко естество́м сый человеколюби́в, Ты приими́, / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

И бывает чтение прежде синаксаря в Минеи: также в Триоди по чину.

Песнь 7.

Ирмос: Херуви́мы подража́юще:

Сла́достем теле́сным приклони́хся всеокая́нно, / и порабо́тихся весьма́ стра́стным изобре́тением, / и стра́нен бых от Тебе́ Человеколю́бче. / Ны́не же зову́ блу́днаго гла́сом: / согреши́х Христе́, не пре́зри мене́, я́ко еди́н ми́лостив.

Взыва́ю, согреши́х, ника́коже воззре́ти дерза́я на высоту́ небе́сную, Всецарю́, / я́ко в безу́мии еди́н Тя прогне́вах, / отве́ргся Твои́х повеле́ний. / Те́мже я́ко еди́н Благи́й, / не отве́ржи мене́ от Твоего́ лица́.

Слава: Апо́стол, Го́споди, и проро́к, и преподо́бных, / и честны́х му́ченик, и пра́ведных мольба́ми / прости́ ми вся, я́же согреши́х, / прогне́вав Христе́ бла́гость Твою́, / я́ко да песносло́влю Тя во вся ве́ки.

И ныне, Богородичен: Херуви́м я́вльшися, и серафи́м Богоро́дице, / и всех светле́йшая небе́сных во́инств, / с си́ми умоли́, Его́же воплоти́ла еси́ Боже́ственное Сло́во Всенепоро́чная, Безнача́льнаго Отца́, / я́ко да благ ве́чнующих вси сподо́бимся.

Ирмос: Херуви́мы подража́юще о́троцы / в пещи́ ликовствова́ху вопию́ще: / благослове́н еси́ Бо́же, / я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся грех ра́ди на́ших, / препе́тый, и препросла́вленный во вся ве́ки.

Песнь 8.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю:

Сше́дый на зе́млю спасти́ мир, / во́льною нището́ю за милосе́рдие мно́гое, / обнища́вшаго мя ны́не от вся́каго благодея́ния, / я́ко ми́лостивый, спаси́.

От Твои́х за́поведей удали́вся, / порабо́тихся всеокая́нно лестцу́: / обраща́ющагося же ны́не, / я́ко блу́днаго дре́вле припа́дающа Тебе́, / приими́ Пренебе́сный О́тче.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тлетво́рными помышле́ньми объе́мся омрачи́хся, / и от Тебе́ удали́хся, весь вне себе́ быв Ще́дре. / Те́мже в покая́нии припа́дающа Тебе́ спаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, / низве́рженных исправле́ние еди́на, испра́ви и мене́ / вся́кими греха́ми сокруше́ннаго всего́ и смире́ннаго.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до, / на Сина́йстей горе́, прообрази́вшаго иногда́, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: От земноро́дных кто слы́ша таково́е?

Виждь Христе́ печа́ль се́рдца, виждь мое́ обраще́ние, / виждь сле́зы Спа́се, и не пре́зри мене́, / но обыми́ па́ки благоутро́бия ра́ди, / мно́жеству спаса́емых пречита́я, / я́ко да пою́ благода́рно ми́лости Твоя́.

Я́ко разбо́йник вопию́: помяни́ мя, / я́ко мытарь умили́вся, бию́ в пе́рси, и зову́ ны́не: очи́сти, / я́коже блу́днаго прими мя Всеще́дрый, от всех зол мои́х, Всецарю́: / я́ко да пою́Твое́ кра́йнее снизхожде́ние.

Воздохни́ ны́не душе́ моя́ всеокая́нная, и возопи́й Христу́: / мене́ ра́ди во́лею обнища́вый Го́споди, / обнища́вшаго мя от вся́каго благодея́ния, / до́брых бога́тством я́ко Благи́й и Многоми́лостивый еди́н обогати́ мя.

Слава: Е́же иногда́ соде́лал еси́ весе́лие блу́днаго, Бла́же, обраще́нием во́льным, / сие́ ны́не сотвори́ и на мне окая́нном, / простира́я ми честна́я Твоя́ объя́тия. / Да спа́сся песносло́влю кра́йнее Твое́ снизхожде́ние.

И ныне, Богородичен: Све́тлыми моли́твами Твои́ми Де́во, / мы́сленная моя́ очеса́ омраче́нная зло́бою, просвети́, молю́ся, / и к путе́м покая́ния введи́ мя, / я́ко да до́лжно Тя песносло́влю, / па́че сло́ва Сло́во воплоти́вшую.

Ирмос: От земноро́дных кто слы́ша таково́е? Или́ кто ви́де когда́, / я́ко Де́ва обре́теся во чре́ве иму́щая, / и безболе́зненно Младе́нца поро́ждшая? / Таково́е Твое́ чу́до, / и Тя, Чи́стая Богоро́дице, велича́ем.

Ексапостиларий Осмогласника, таже настоящий Триоди.

Подобен: Жены́ услы́шите:

Бога́тство, е́же ми дал еси́, благода́ти, окая́нный отше́д, / непотре́бно зле ижди́х, Спа́се, блу́дно пожи́в, / де́моном льсти́вно расточи́х. / Те́мже мя обраща́ющася, / я́коже блу́днаго приими́, О́тче ще́дрый, и спаси́.

Иный, подобен: Расточи́х бога́тство Твое́ ижди́в, Го́споди, / и лука́вым де́моном повину́хся окая́нный, / но Спа́се Всеблагоутро́бне, / блу́днаго уще́дри, и оскве́рншася очи́сти, / пе́рвую отдая́й мне оде́жду Твоего́ Ца́рствия.

Богородичен, подобен: Свята́я Ма́ти Де́во, ве́лие пропове́дание апо́столов, / му́чеников, и проро́ков, и преподо́бных, / Твоего́ Сы́на и Го́спода / уми́лостиви нам, рабо́м Твои́м, Богороди́тельнице, / егда́ ся́дет суди́ти по достоя́нию коего́ждо.

На хвалитех стихиры Осмогласника воскресны 4, и анатолиев 1, и Триоди самогласны 3, глас 2.

Блу́днаго глас приноша́ю Ти, Го́споди: / согреши́х пред очи́ма Твои́ма Благи́й, / расточи́х бога́тство Твои́х дарова́ний. / Но приими́ мя ка́ющася Спа́се, и спаси́ мя.

Глас 4. Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Я́ко блу́дный сын приидо́х и аз, Ще́дре, / житие́ все ижди́вый во отше́ствии: / расточи́х бога́тство, е́же дал ми еси́ О́тче. / Приими́ мя ка́ющася, Бо́же, и поми́луй мя.

Глас 8. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Ижди́х блу́дно / Оте́ческаго име́ния бога́тство, и расточи́в, пуст бых, / в страну́ всели́вся лука́вых гра́ждан, / и ктому́ не терпя́ с ни́ми сожи́тельства, / обра́щься вопию́ Ти, ще́дрому Отцу́: / согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, / и несмь досто́ин нарещи́ся сын Твой. / Сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х, Бо́же, / и поми́луй мя.

Слава, глас 6: О́тче Благи́й, удали́хся от Тебе́, не оста́ви мене́, / ниже́ непотре́бна покажи́ Ца́рствия Твоего́: / враг вселука́вый обнажи́ мя и взят мое́ бога́тство, / душе́вная дарова́ния блу́дно расточи́х. / Воста́в у́бо обра́щься к Тебе́ вопию́: / сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х, / мене́ ра́ди на Кресте́ пречи́стеи Твои́ ру́це простры́й, / да лю́таго зве́ря исхити́ши мя, / и в пе́рвую оде́жду облече́ши мя, / я́ко еди́н Многоми́лостив.

И ныне: Преблагослове́нна еси́ Богоро́дице Де́во:

Славословие великое. ектении, и отпуст. И обычно литиа, на нейже поется Сла́ва, и ны́не: стихира евангельская: и чтутся оглашения. И час первый в притворе. И совершенный отпуст.

На литургии

Блаженна Осмогласника, на 6, и Триоди песнь 6-я, на 4.

Кондак Триоди, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

Прокимен Апостола по гласу.

Апостол к Коринфяном, зачало 135.

Бра́тие, вся ми леть суть, но не вся на по́льзу: вся ми леть суть, но не аз облада́н бу́ду от кого́. Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шном: Бог же и сие́ и сия́ упраздни́т. Те́ло же не блуже́нию, но Го́сподеви, и Госпо́дь те́лу. Бог же и Го́спода воздви́же, и нас воздви́гнет си́лою Свое́ю. Не ве́сте ли, я́ко телеса́ ва́ша у́дове Христо́вы суть? Взем ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́дет. Или́ не ве́сте, я́ко прилепля́яйся скверноде́йце, еди́но те́ло есть (с блудоде́йцею)? Бу́дета бо, рече́, о́ба в плоть еди́ну. Прилепля́яйся же Го́сподеви, един дух есть с Го́сподем. Бе́гайте блудодея́ния: всяк бо грех, его́же а́ще сотвори́т челове́к, кроме́ те́ла есть, а блудя́й, во свое́ те́ло согреша́ет. Или́ не ве́сте, я́ко телеса́ ва́ша храм живу́щаго в вас Свята́го Ду́ха суть, Его́же и́мате от Бо́га, и не́сте свои́? Ку́плени бо есте́ цено́ю. Просла́вите у́бо Бо́га в телесе́х ва́ших, и в душа́х ва́ших, я́же суть Бо́жия.

Аллилуиа гласа.

Евангелие от Луки, зачало 79.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий име́ два сы́на. И рече́ юне́йший ею́ отцу́: о́тче, даждь ми досто́йную часть име́ния. И раздели́ и́ма име́ние. И не по мно́зех днех собра́в все мний сын, оты́де на страну́ дале́че, и ту расточи́ име́ние свое́, живы́й блу́дно. Изжи́вшу же ему́ все, бысть глад кре́пок на стране́ той, и той нача́т лиша́тися. И шед прилепи́ся еди́ному от жи́тель тоя́ траны́: и посла́ его́ на се́ла своя́ пасти́ свиния́. И жела́ше насы́тити чре́во свое́ от роже́ц, я́же ядя́ху свиния́: и никто́же дая́ше ему́. В себе́ же прише́д, рече́: коли́ко нае́мником отца́ моего́ избыва́ют хле́бы, аз же гла́дом ги́блю? Воста́в иду́ ко отцу́ моему́, и реку́ ему́: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой: сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник твои́х. И воста́в и́де ко отцу́ своему́. Еще́ же ему́ дале́че су́щу, узре́ его́ оте́ц его́, и мил ему́ бысть, и тек нападе́ на вы́ю его́, и облобыза́ его́. Рече́ же ему́ сын: о́тче, согреши́х на не́бо и пред тобо́ю, и уже́ несмь досто́ин нарещи́ся сын твой. Рече́ же оте́ц к рабо́м свои́м: изнеси́те оде́жду пе́рвую и облецы́те его́, и дади́те пе́рстень на ру́ку его́ и сапоги́ на но́зе. И приве́дше теле́ц упита́нный, заколи́те, и я́дше весели́мся. Я́ко сын мой сей мертв бе, и оживе́: и изги́бл бе, и обре́теся. И нача́ша весели́тися. Бе же сын его́ ста́рей на селе́: и я́ко гряды́й прибли́жися к до́му, слы́ша пе́ние и ли́ки. И призва́в еди́наго от о́трок, вопроша́ше: что у́бо сия́ суть? Он же рече́ ему́, я́ко брат твой прии́де, и закла́ оте́ц твой теле́ц упите́нный, я́ко здра́ва его́ прия́т. Разгне́вався же и не хотя́ше вни́ти. Оте́ц же его́ изше́д моля́ше его́. Он же отвеща́в, рече́ отцу́: се толи́ко лет рабо́таю тебе́, и николи́же за́поведи твоя́ преступи́х, и мне николи́же дал еси́ козля́те, да со дру́ги свои́ми возвесели́лся бых. Егда́ же сын твой сей, изъеды́й твое́ име́ние с любоде́йцами, прии́де, закла́ему́ теле́ц пито́мый. Он же рече́ ему́: ча́до, ты всегда́ со мно́ю еси́, и вся моя́ твоя́ суть. Возвесели́ти же ся и возра́довати подоба́ше, я́ко брат твой сей мертв бе, и оживе́: и изги́бл бе, и обре́теся.

Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Аллилу́иа, трижды.

Подобает ведати, яко в седмице мясопустной Аллилуиа не поем: оставляем же и едину кафисму Псалтира от Утрени, и глаголем сию на Вечерни. Песней во Псалтири не глаголем. Не поется же и междочасие, и канон молебный Пресвятей Богородице, поемый на Повечерии: Повечерие же поется малое: Такожде творим в седмице сырной, разве среды и пятка, но о сем всем тамо указа ищи. Прочитаем же в сей недели в койлюбо день на Утрени слово святаго Макариа о Четырдесятнице, и Пятьдесятнице, егоже начало: Ча́дца моя́, ра́дуется се́рдце мое́ вас ра́ди:

Ведомо же да есть, яко последование прилучающихся святых в субботу, и в Неделю мясопустную, поется в мимошедших Повечериях. Такожде о субботе и Недели сыропустной творим: или како настоятель изволит, кроме аще где случится великаго святаго память.

Недёлz, въ ню1же чтeтсz сщ7eнное и3 с™0е є3ђліе, при1тчи блyднагw сhна

Въ суббHту Вeчера на бдёніи, по nбhчномъ стіхосл0віи, на ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры nсмоглaсника воскrны G, и3 ґнатHліевы G, и3 тріHди д7, повторsюще сі‰. Глaсъ №.

Въ безгрёшную странY и3 жив0тную ввёрихсz, посёzвъ грёхъ, серп0мъ пожaвъ клaсы лёности, и3 рукоsтіемъ свzзaвъ дэsній мои1хъ снопы2, ±же и3 постлaхъ не на гумнЁ покаsніz: но молю1 тz превёчнаго дёлателz нaшего бGа, вётромъ твоегw2 любобlгоутр0біz развёй плeву дёлъ мои1хъ, и3 пшени1цу дaждь души2 моeй њставлeніе, въ нбcную твою2 затворsz мS жи1тницу, и3 сп7си1 мz.

Познaимъ брaтіе, тaинства си1лу, t грэхa бо ко n§ескому д0му востeкшаго блyднаго сhна пребlгjй nц7ъ пред8устрётъ лобзaетъ, и3 пaки своеS слaвы познaніе дaруетъ: и3 тaинственное вhшнимъ совершaетъ весeліе, закалaz тельцA ўпитaннаго, да мы2 дост0йнw сожи1тельствуемъ, заклaвшему же чlвэколю1бному nц7Y и3 слaвному заколeнію, сп7су дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ в7:

Q коли1кихъ бл†гъ nкаsнный себE лиши1хъ! Q каковA цaрствіz tпад0хъ стрaстный ѓзъ! Богaтство и3знури1въ, є4же пріsхъ зaповэдь преступи1хъ. Ўвы2 мнЁ, стрaстнаz душE! Nгню2 вёчному пр0чее њсyдишисz. Тёмже прeжде концA возопjй хrтY бGу ћкw блyднаго пріими1 мz сhна, б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: бGор0диченъ №-й, глaса.

Вх0дъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ: ГDь воцRи1сz:

На літjи по nбhчаю стіхи1ра хрaма.

Слaва, глaсъ д7:

Ћкw блyдный сhнъ пріид0хъ и3 ѓзъ щeдре, житіE всE и3жди1вый во tшeствіи. Расточи1хъ богaтство, є4же дaлъ є3си2 мнЁ џ§е: пріими1 мz кaющасz б9е, и3 поми1луй мS.

И# нhнэ: бGор0диченъ тогHжде глaса.

На стіх0внэ nсмоглaсника, по ґлфави1ту.

Слaва, самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:

N§ескагw дaра расточи1въ богaтство, съ безсловeсными скоты2 пас0хсz nкаsнный, и3 тёхъ желaz пи1щи, глaдомъ тazхъ не насыщazсz, но возврати1всz къ бlгоутр0бному nц7Y, взывaю со слезaми: пріими1 мz ћкw наeмника припaдающа чlвэколю1бію твоемY и3 сп7си1 мz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й:

Tпусти1тельный:

Бцdе дв7о: три1жды.

И# пр0чее послёдованіе бдёніz, ћкw nбhчно.

На ќтрени, на БGъ ГDь, тропaрь nсмоглaсника воскrнъ, и3 бGор0диченъ, nбhчное стіхосл0віе, и3 полmелeй.

Nбы6чныz двA pалм†: припэвaемъ же къ си6мъ и3 трeтій pал0мъ:

На рэкaхъ вавmлHнскихъ: со ґллилyіею крaсною.

Степє1нны, и3 прокjменъ глaса.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе ќтреннее.

Тaже, слaва, глaсъ }:

Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри:

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Под0бенъ: На спасeніz стєзи2:

Тaже глaсъ ѕ7:

Поми1луй мS б9е:

Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ, помышлsz nкаsнный, трепeщу стрaшнагw днE сyднагw: но надёzсz на млcть бlгоутр0біz твоегw2, ћкw дв7дъ вопію1 ти: поми1луй мS б9е по вели1цэй твоeй млcти.

КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ на д7, и3 кrтовоскрeсный на двA, и3 бцdы на двA, и3 тріHди на ѕ7. Минeи же послёдованіе поeмъ на повечeріи, въ пzт0къ вeчера.

КанHнъ, творeніе господи1на їHсифа. Глaсъ в7:

Пёснь №.

Їрм0съ: Мwmсeйскую пёснь:

Ї}се б9е, кaющасz пріими2 нhнэ и3 менE, ћкw блyднаго сhна, всE житіE въ лёности жи1вша, и3 тебE прогнёвавша.

Е$же ми2 дaлъ є3си2 прeжде, ѕлЁ расточи1хъ б9eственное богaтство, ўдали1хсz t тебE, блyднw жи1въ: бlгоутр0бне џ§е, пріими2 ќбw и3 менE њбращaющасz.

Слaва: Њб8‰тіz нhнэ nтeчєскаz простeръ, пріими2 гDи и3 менE, ћкоже блyднаго, всещeдре, ћкw да бlгодaрнw прослaвлю тS.

БGор0диченъ: На мнЁ б9е, всю2 показaвъ бlгостhню, прeзри мои1хъ мн0жество согрэшeній, ћкw бlгодётель, б9eственными м™ре твоеS мольбaми.

Катавaсіи же поeмъ їрмосы2 канHна.

Мwmсeйскую пёснь воспріи1мши возопjй душE: пом0щникъ и3 покрови1тель бhсть мнЁ во сп7сeніе: сeй м0й бGъ, и3 прослaвлю є3го2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ:

Вeсь внЁ бhвъ себE, ўмоврeднw прилэпи1хсz страстeй њбрэтaтелємъ: но пріими1 мz хrтE, ћкоже блyднаго.

Блyднагw глaсу поревновaвъ, вопію2: согрэши1хъ, џ§е, ћкоже џнаго ќбw, и3 менE њб8ими2 нhнэ, и3 не tри1ни менE.

Слaва: Њб8‰тіz тво‰ простeръ хrтE, млcтивнw пріими1 мz, t страны2 дaльныz грэхA и3 страстeй њбращaющасz.

БGор0диченъ: Д0браz въ женaхъ, њбогати2 и3 менE д0брыхъ ви1ды, грэхи2 мн0гими њбнищaвшаго чcтаz, ћкw да слaвлю тS.

Їрм0съ: Непл0дствовашій м0й ќмъ, плодон0сенъ б9е покажи1 ми, дёлателю д0брыхъ, насади1телю бlги1хъ, бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Њб8‰тіz џ§а tвeрсти ми2 потщи1сz, блyднw и3жди1хъ моE житіE, на богaтство неиждивaемое взирazй щедр0тъ твои1хъ сп7се, нhнэ њбнищaвшее моE сeрдце не прeзри. Тебё бо гDи, во ўмилeніи зовY: согрэши1хъ, џ§е, на нб7о и3 пред8 тоб0ю.

Слaва, т0йже.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Под0бенъ: Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній, всёхъ свободи2, на тS надє1жды nтрокови1це и3мyщихъ, и3 дyшы нaшz сп7си2 б9eственными мlтвами твои1ми.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Е$же t дв7ы твоE ржcтво2:

Богaтство благи1хъ, є4же дaлъ ми2 є3си2 нбcный џ§е, расточи1хъ ѕлЁ, стр†ннымъ грaжданwмъ порабощeнъ. Тёмже вопію1 ти: согрэши1хъ ти2, пріими1 мz ћкw блyднаго дрeвле, простeръ њб8‰тіz мнЁ тво‰.

Всsкой ѕл0бэ пораб0тихсz, прини1кнувъ nкаsннw страстeй дёлателємъ, и3 себE внЁ бhхъ несмотрeніемъ, ўщeдри мS сп7се, пренбcный џ§е, прибэгaюща ко мнHгимъ твои6мъ щедр0тамъ.

Слaва: Всsкагw студA и3сп0лнихсz, не смёz воззрёти на высотY нбcную: и4бо безсловeснw прини1кнувъ грэхY, нhнэ же њбрaщьсz вопію2 ўмилeніемъ: согрэши1хъ ти2, пріими1 мz всецRю2.

БGор0диченъ: Человёкwмъ п0моще, ўповaніе твeрдое всёмъ хrтіaнwмъ, прибёжище чcтаz сп7сaємымъ: сп7си1 мz дв7о, м™рними твои1ми мольбaми, и3 бyдущіz жи1зни спод0би.

Їрм0съ: Е$же t дв7ы твоE ржcтво2 прbр0къ предзрS, возпроповёдаше вопіS: слyхъ тв0й ўслhшахъ и3 ўбоsхсz: ћкw t ю4га, и3 и3з8 горы2 с™hz, пріwсэнeнныz пришeлъ є3си2 хrтE.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Н0щи прешeдшей:

Пораб0тихсz грaжданwмъ стр†ннымъ, и3 въ странY тлетв0рную tид0хъ, и3 и3сп0лнихсz студA: нhнэ же њбращazсz зовy ти щeдре, согрэши1хъ.

N§єскаz тво‰ бlгоутрHбіz нhнэ tвeрзи ми2, t ѕлhхъ њбрати1вшусz, нбcный џ§е, и3 не tри1ни менE, и3мёzй премн0гую млcть.

Слaва: Не смёю воззрёти горЁ на высотY, без8 числA хrтE прогнёвавъ тS: но вёдый тво‰ щедрHты ми1лwстивныz, взывaю: согрэши1хъ ти2, њчи1сти, и3 сп7си1 мz.

БGор0диченъ: Всес™az дв7о бlгодaтнаz, њчищeніе всBмъ р0ждшаz, мои1хъ согрэшeній тsжкое брeмz твои1ми мlтвами њблегчи2.

Їрм0съ: Н0щи прешeдшей, прибли1жисz дeнь и3 свётъ мjру возсіS: сегw2 рaди хвaлzтъ тS ѓгGльстіи чи1ни, и3 славосл0вzтъ тS вс‰ всsчєскаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Во глубинЁ грэх0внэй:

ГлубинA согрэшeній содержи1тъ мS при1снw, и3 треволнeніе грэхHвъ погружaетъ мS: њкорми1 мz ко пристaнищу жи1зни, хrтE б9е, и3 сп7си1 мz цRю2 слaвы.

Богaтство n§еское расточи1хъ лю1тэ, и3 њбнищaвъ студA и3сп0лнихсz, порабощeнъ непл0дными помышлeньми. Тёмже ти2 вопію2: чlвэколю1бче ўщeдри, и3 сп7си1 мz.

Слaва: Глaдомъ и3стazвша всsкихъ бл†гъ, и3 ўстрани1вшасz t тебE всебlгjй, ўщeдри њбращaющасz мS нhнэ: и3 сп7си2 хrтE, пою1ща твоE чlвэколю1біе.

БGор0диченъ: Сп7са и3 вLку р0ждшаz хrтA, сп7сeніz мS nтрокови1це спод0би, њбнищaвша t всsкихъ бл†гъ, дв7о чcтаz, да пою2 тво‰ вели6чіz.

Їрм0съ: Во глубинЁ грэх0внэй содержи1мь є4смь сп7се, и3 въ пучи1нэ житeйстэй њбуревaемь: но ћкоже їHну t ѕвёрz, и3 менE t страстeй возведи2, и3 сп7си1 мz.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

N§ескіz слaвы твоеS ўдали1хсz безyмнw, въ ѕлhхъ расточи1въ є4же ми2 прeдалъ є3си2 богaтство. Тёмже ти2 блyднагw глaсъ приношY: согрэши1хъ пред8 тоб0ю џ§е щeдрый, пріими1 мz кaющасz, и3 сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ.

Јкосъ: Сп7су нaшему на всsкъ дeнь ўчaщу свои1мъ глaсомъ, писaніz ўслhшимъ њ блyдномъ, и3 цэломyдренномъ пaки. И# сегw2 вёрою подражaемъ д0брое покаsніе, вёдущему т†йнаz всёхъ, смирeніемъ сeрдца воззовeмъ согрэши1хомъ ти2 џ§е щeдрый, и3 никогдaже дост0йни є3смы2 нарещи1сz ч†да, ћкоже прeжде. Но ћкw є3стеств0мъ сhй чlвэколюби1въ, ты2 пріими2, и3 сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ.

И# бывaетъ чтeніе прeжде сmнаxарS въ минeи: тaкже въ тріHди по чи1ну.

Стіхи2:

Блудни1къ ѓще кто2 є4сть ћкw ѓзъ, дерзaй, грzди2:

Б9іихъ бо щедр0тъ всBмъ tвeрзесz двeрь.

Въ сjй дeнь блyднагw сhна воззвaніе прaзднуемъ, є4же б9eственніи nтцы2 нaши втор0е въ тріHди ўчини1ша, вины2 рaди сицевhz. Понeже бо сyть нёцыи мнHгаz безмBстнаz въ себЁ свёдуще, блyднэ же ѕэлw2 t ю4нагw в0зраста живyще, и3 піsнствы, и3 нечистотaми ўпражнsющесz, и3 во глубинY ѕлhхъ си1це впaдше, во tчazніе прих0дzтъ, є4же ќбw рождeніе є4сть г0рдости: и3 tсю1ду къ попечeнію добродётели никaкоже приходи1ти хотsтъ, и3 ѕлhхъ ќзы предлагaюще, тёмже и3 г0ршимъ ѕлы6мъ при1снw впaдаютъ. Чlвэколю1бнw и3 nтeчески с™jи nтцы2, и3 къ такwвhмъ человёкwмъ и3мyще, и3 tвести2 t tчazніz хотsще таковyю при1тчу здЁ по пeрвэй ўчини1ша, tчazніz стрaсть и3з8 к0рене востерзaюще, и3 къ добродётели воспріsтію возставлsюще, и3 чlвэколю6бнаz и3 пребlг†z б9іz бlгоутрHбіz мн0жае согрэши1вшымъ, бл{днымъ показyюще: ћкw ничт0же є4сть t грэхHвъ, є4же є3гw2 чlвэколю1бный рaзумъ побэди1тъ, t сеS при1тчи хrт0вы сіE представлsюще. ДвA ќбw сhна сyть человёка, си1рэчь, бGочеловёка сл0ва, првdніи и3 грёшніи. Старёйшій ќбw є4сть, въ зaповэдехъ б9іихъ, и3 во бlг0мъ є3го2 при1снw пребывazй, и3 никогдaже t негw2 tступazй. Ю$ный же, грёхъ возлюби1вый, и3 съ бGомъ сопребывaніz стyдными дёлы tрекjйсz, и3 њ нeмъ б9іе чlвэколю1біе и3жди1въ, блyднэ пожи1вый: ћкw є4же по w4бразу цёлw не соблюдazй, и3 лукaвому дeмwну послёдствовавый и3 раб0тавый сластьми2 џнагw хотёніємъ, и3 не возм0гъ желaніе и3сп0лнити. Несhтнаz бо вeщь грёхъ, согрэвaющій nбhчаемъ, рaди врeменнагw наслаждeніz: є3г0же и3 рожцє1мъ ўподоблsетъ, ћкw свиніsмъ сyщаz пи1ща. Рожцh бо, пeрвэе ќбw слaдко нёчто предлагaютъ: послэди1 же жестоко2 нёчто, и3 ѓки плє1вы бывaютъ, ±же весьмA стzжA и3 грёхъ. Е#двA ќбw возбнyвъ блyдный, ћкw глaдомъ добродётели погибaz прих0дитъ ко nц7Y глаг0лz: џ§е, согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й. Т0й же пріeмлетъ сего2 кaющасz, не поношaz, но раскрилszсz и3 њбымaz, б9eствєнныz и3 nтeчєскіz ўтрHбы показyетъ. И# даeтъ є3мY nдeжду, си1рэчь, с™0е крещeніе, и3 печaть и3 њбручeніе, бlгодaть всес™aгw д¦а. Къ си1мъ же и3 сапоги2, да не ктомY t ѕмjєвъ и3 скорпjй ўzзвsтсz по бGу є3гw2 стwпы2: но наипaче џнэхъ главы6 сокруши1ти возм0гутъ. Пот0мъ же преѕёльнэйшею рaдостію и3 тельцA ўпитaннаго є3гw2 рaди закалaетъ, сн7а своего2 є3динор0днаго, nц7ъ и3 пл0ти є3гw2 даeтъ причасти1тисz, и3 кр0ви. И# ѓще чудsсz старёйшій сhнъ пребезчи1сленному є3гw2 млcрдію, глаг0летъ, є3ли1кw ќбw и3 речE. Чlвэколю1бецъ же, и3 џнаго молчaти твори1тъ, вводS ти1хими словесы6, и3 кр0ткими и3 любeзными: ты2 всегдA со мн0ю є3си2, глаг0лz, и3 порaдоватисz подобaше, и3 nц7Y спи1рствовати, ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бsше грэх0мъ прeжде, и3 њживE, раскazвсz њ ни1хже дёzше безсловeсныхъ: и3 поги1бшій, ћкw далeче ми2 бhвъ nбhчаемъ сластeй, и3 њбрётесz мн0ю, милосeрдіемъ свои1мъ пострадaвшимъ, и3 ми1лостивнымъ нрaвомъ призвaвшимъ є3го2. М0жетъ же при1тча сіS и3 къ лю1демъ є3врє1йскимъ, и3 къ нaмъ взsтисz. СеS ќбw рaди вины2 и3 при1тча сіS здЁ t с™hхъ nтє1цъ ўчини1сz: востерзaющи ќбw, ћкоже речeсz, tчazніе и3 боsзнь, є4же дHбрымъ дэлHмъ касaтисz: поущaющи же въ покаsніе и3 раскazніе, и4же ћкw блyднаго согрэши1вша: є4же ќбw и3 nрyжіе є4сть величaйшее, во tгнaніе сопроти1внагw стрёлъ, и3 поможeніе крёпкое. Неизречeннымъ чlвэколю1біемъ твои1мъ хrтE б9е нaшъ поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Херувjмы подражaюще:

Слaдостемъ тэлє1снымъ приклони1хсz всеoкаsннw, и3 пораб0тихсz весьмA стр†стнымъ и3з8wбрётеніємъ, и3 стрaненъ бhхъ t тебE чlвэколю1бче. Нhнэ же зовY блyднагw глaсомъ: согрэши1хъ хrтE, не прeзри менE, ћкw є3ди1нъ млcтивъ.

Взывaю, согрэши1хъ, никaкоже воззрёти дерзaz на высотY нбcную всецRю2, ћкw въ безyміи є3ди1нъ тS прогнёвахъ, tвeргсz твои1хъ повелёній: тёмже ћкw є3ди1нъ бlгjй, не tвeржи менE t твоегw2 лицA.

Слaва: Ґпcлъ, гDи, и3 прbрHкъ, и3 прпdбныхъ, и3 чcтнhхъ мyчєникъ, и3 првdныхъ мольбaми прости1 ми вс‰, ±же согрэши1хъ, прогнёвавъ хrтE блaгость твою2: ћкw да пэсносл0влю тS во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Херув‡мъ ћвльшисz, и3 сераф‡мъ бцdе, и3 всёхъ свэтлёйшаz нбcныхъ в0инствъ, съ си1ми ўмоли2, є3г0же воплоти1ла є3си2 б9eственное сл0во всенепор0чнаz, безначaльнагw nц7A, ћкw да бл†гъ вёчнующихъ вси2 спод0бимсz.

Їрм0съ: Херувjмы подражaюще џтроцы въ пещи2 ликовствовaху вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 б9е, ћкw и4стиною и3 суд0мъ навeлъ є3си2 сі‰ вс‰ грBхъ рaди нaшихъ, препётый, и3 препрослaвленный во вс‰ вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю:

Сшeдый на зeмлю сп7сти2 мjръ, в0льною нищет0ю за млcрдіе мн0гое, њбнищaвшаго мS нhнэ t всsкагw бlгодэsніz, ћкw млcтивый, сп7си2.

T твои1хъ зaповэдей ўдали1всz, пораб0тихсz всеoкаsннw лестцY: њбращaющагосz же нhнэ, ћкw блyднаго дрeвле припaдающа тебЁ, пріими2 пренбcный џ§е.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Тлетв0рными помышлeньми њб8eмсz њмрачи1хсz, и3 t тебE ўдали1хсz, вeсь внЁ себE бhвъ щeдре. Тёмже въ покаsніи припaдающа тебЁ сп7си2.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, низвeрженныхъ и3справлeніе є3ди1на, и3спрaви и3 менE всsкими грэхaми сокрушeннаго всего2 и3 смирeннаго.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо, на сінaйстэй горЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2 слhша таков0е;

Ви1ждь хrтE печaль сeрдца, ви1ждь моE њбращeніе, ви1ждь слeзы сп7се, и3 не прeзри менE: но њб8ими2 пaки бlгоутр0біz рaди, мн0жеству сп7сaемыхъ пречcтаz, ћкw да пою2 бlгодaрнw млcти тво‰.

Ћкw разб0йникъ вопію2: помzни1 мz, ћкw мытaрь ўмили1всz, бію2 въ пє1рси, и3 зовY нhнэ: њчи1сти, ћкоже блyднаго пріими1 мz всещeдрый, t всёхъ ѕHлъ мои1хъ всецRю2: ћкw да пою2 твоE крaйнее снизхождeніе.

Воздохни2 нhнэ душE моS всеoкаsннаz, и3 возопjй хrтY: менE рaди в0лею њбнищaвый гDи, њбнищaвшаго мS t всsкагw бlгодэsніz, д0брыхъ богaтствомъ ћкw бlгjй и3 многомлcтивый є3ди1нъ њбогати1 мz.

Слaва: Е$же и3ногдA содёлалъ є3си2 весeліе блyднагw, бlже, њбращeніемъ в0льнымъ: сіE нhнэ сотвори2 и3 на мнЁ nкаsнномъ, простирaz ми2 честн†z тво‰ њб8‰тіz: да спaссz пэсносл0влю крaйнее твоE снизхождeніе.

БGор0диченъ: Свётлыми мlтвами твои1ми дв7о, мhслєннаz мо‰ nчесA њмрачє1ннаz ѕл0бою, просвэти2, молю1сz, и3 къ путє1мъ покаsніz введи1 мz: ћкw да д0лжнw тS пэсносл0влю, пaче сл0ва сл0во воплоти1вшую.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2 слhша таков0е; и3ли2 кто2 ви1дэ когдA, ћкw дв7а њбрётесz во чрeвэ и3мyщаz, и3 безболёзненнw младeнца пор0ждшаz; таков0е твоE чyдо, и3 тS чcтаz бцdе величaемъ.

Е#xапостілaрій nсмоглaсника: тaже настоsщій тріHди.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Богaтство, є4же ми2 дaлъ є3си2, бlгодaти, nкаsнный tшeдъ, непотрeбнw ѕлЁ и3жди1хъ, сп7се, блyднw пожи1въ, дeмонwмъ льсти1внw расточи1хъ. Тёмже мS њбращaющасz, ћкоже блyднаго пріими2, џ§е щeдрый, и3 сп7си2.

И$ный, под0бенъ:

Расточи1хъ богaтство твоE и3жди1въ, гDи, и3 лукaвымъ дeмонwмъ повинyхсz nкаsнный: но сп7се всебlгоутр0бне, блyднаго ўщeдри, и3 њсквeрншасz њчи1сти, пeрвую tдаsй мнЁ nдeжду твоегw2 цrтвіz.

БGор0диченъ, под0бенъ:

С™az м™и дв7о, вeліе проповёданіе ґпcлwвъ, м§нкwвъ, и3 прbр0кwвъ, и3 препод0бныхъ, твоего2 сн7а и3 гDа ўми1лостиви нaмъ рабHмъ твои6мъ бGороди1тельнице, є3гдA сsдетъ суди1ти по достоsнію коег0ждо.

На хвали1техъ стіхи6ры nсмоглaсника воскrны, д7: и3 ґнат0ліевъ, №: и3 тріHди самоглaсны, G. Глaсъ в7.

Блyднагw глaсъ приношaю ти2, гDи: согрэши1хъ пред8 nчи1ма твои1ма бlгjй, расточи1хъ богaтство твои1хъ даровaній. Но пріими1 мz кaющасz сп7се, и3 сп7си1 мz.

Глaсъ д7.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й:

Ћкw блyдный сhнъ пріид0хъ и3 ѓзъ щeдре, житіE всE и3жди1вый во tшeствіи: расточи1хъ богaтство, є4же дaлъ ми2 є3си2 џ§е: пріими1 мz кaющасz б9е, и3 поми1луй мS.

Глaсъ }.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ:

И#жди1хъ блyднw n§ескагw и3мёніz богaтство, и3 расточи1въ, пyстъ бhхъ, въ странY всели1всz лукaвыхъ грaжданъ, и3 ктомY не терпS съ ни1ми сожи1тельства, њбрaщьсz вопію1 ти щeдрому nц7Y: согрэши1хъ на нб7о и3 пред8 тоб0ю, и3 нёсмь дост0инъ нарещи1сz сhнъ тв0й: сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, и3 поми1луй мS.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Џ§е бlгjй, ўдали1хсz t тебE, не њстaви менE, нижE непотрeбна покажи2 цrтвіz твоегw2: врaгъ вселукaвый њбнажи1 мz и3 взsтъ моE богaтство, душє1внаz даров†ніz блyднw расточи1хъ. Востaвъ u5бо њбрaщьсz къ тебЁ вопію2: сотвори1 мz ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ: менE рaди на кrтЁ пречcтэи твои2 рyцэ прострhй, да лю1тагw ѕвёрz и3схити1ши мS, и3 въ пeрвую nдeжду њблечeши мS, ћкw є3ди1нъ многомлcтивъ.

И# нhнэ:

Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о:

Славосл0віе вели1кое. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# nбhчнw літjа, на нeйже поeтсz Слaва, и3 нhнэ: стіхи1ра є3ђльскаz: и3 чтyтсz њглашє1ніz. И# чaсъ пeрвый въ притв0рэ. И# совершeнный tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна nсмоглaсника, на ѕ7: и3 тріHди пёснь ѕ7-z, на д7: Прокjменъ ґпcла по глaсу.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlє. Ґллилyіа глaса.

Е#ђліе t луки2, зачaло o7f.

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

(Зри2) Подобaетъ вёдати, ћкw въ седми1цэ мzсопyстной ґллилyіа не поeмъ: њставлsемъ же и3 є3ди1ну каfjсму pалти1ра t ќтрени, и3 глаг0лемъ сію2 на вечeрни. Пёсней во pалти1ри не глаг0лемъ. Не поeтсz же и3 междочaсіе, и3 канHнъ молeбный прес™ёй бцdэ, поeмый на повечeріи: повечeріе же поeтсz мaлое: Тaкожде твори1мъ въ седми1цэ сhрной, рaзвэ среды2 и3 пzткA: но њ сeмъ всeмъ тaмw ўкaза и3щи2. Прочитaемъ же въ сeй недёли въ к0йлюбо дeнь на ќтрени сл0во с™aгw макaріа њ четыредесsтницэ, и3 пzтьдесsтницэ, є3гHже начaло: Ч†дца мо‰, рaдуетсz сeрдце моE вaсъ рaди:

Вёдомо же да є4сть, ћкw послёдованіе прилучaющихсz с™hхъ въ суббHту, и3 въ недёлю мzсопyстную, поeтсz въ мимошeдшихъ повечeріzхъ. Тaкожде њ суббHтэ и3 недёли сыропyстной твори1мъ: и3ли2 кaкw настоsтель и3зв0литъ, кромЁ ѓще гдЁ случи1тсz вели1кагw с™aгw пaмzть.

Неділя Блудного сина

Велика вечірня

На Господи, взиваю… стихири чергового гласу 6 і Тріоді 4. глас 1:

У безгрішній і життєдайній країні удостоївся я жити; посіявши гріх, серпом пожавши колосся лінощів, пригорщами пов’язав мої вчинки у снопи, які розставив не на току покаяння. Але молю Тебе, предвічний Творче і Боже наш, вітром Твого милосердя розвій полову діл моїх, пшеницю дай душі моїй на відпущення і, приймаючи мене в небесній оселі Твоїй, спаси мене.

Пізнаймо, браття, таїнства силу, бо від гріха до батьківського дому прибулого блудного сина, зустрічаючи, цілує милостивий батько, знову ознаку своєї слави дає і таємничу для вишніх влаштовує гостину, заколюючи вгодоване теля, — щоб і ми достойно жили разом з Чоловіколюбцем Отцем і Ним принесеною славною Жертвою, Спасом душ наших.

Слава… глас 2:

О, скількох благ я, окаянний, позбавив себе! Від якого блаженства відпав я, нещасний! Розтратив багатство, яке прийняв, заповідь переступив. Горе мені, стражденна душе! До вогню вічного заздалегідь присудиш себе. Тому ще до кінця взивай до Христа Бога: як блудного сина, прийми мене, Боже, і помилуй мене.

І нині…

Богородичний догматик чергового гласу.

Якщо є літія, то стихири храму.

Слава… глас 4:

Як блудний син, прийшов і я, Щедрий, життя своє проживши в розлуці і розтративши багатство, яке Ти дав мені, Отче. Прийми мене, що каюся, Боже, і помилуй мене.

І нині…

Богородичний того ж гласу.

На Стиховні стихири Октоїха.

Слава… глас 6:

Батьківського дару багатство розтративши, з безсловесним стадом пасся я, окаянний, і, його поживи жадаючи, виснажувався голодом, не наситившись. Але, повернувшись до милосердного Отця, взиваю зі сльозами: припадаю я до чоловіколюбства Твого, прийми мене, як наймита, і спаси мене.

І нині…

Богородичний: Творець і визволитель мій, Христос Господь, що вийшов із Твоєї, Пречиста, утроби, в мене зодягнувшись, від давнього прокляття Адама визволив. Тому Тобі, Владичице, Матері Божій та істинній Діві, невмовкно по-ангельськи викликуємо: радуйся, Владичице, заступнице, покрово і спасіння душ наших.

 

На ранній

Все за уставом чергового гласу. Після Хваліте ім’я Господнє… псалом 136:

На ріках Вавилонських, там ми сиділи і плакали, коли згадували Сион наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там бо питали нас про слова пісень полонителі наші, що знали про наш спів: заспівайте нам пісень сионських. Як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя. Нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо не пом’яну тебе і коли не поставлю Єрусалим початком радости моєї. Пом’яни, Господи, синів Едомських, що в день єрусалимський кричали: руйнуйте його доостанку. Дочко Вавилону, окаянна, блаженний той, хто відплатить тобі за все, що ти заподіяла нам. Блаженний, хто візьме і розіб’є дітей твоїх об камінь.

Тропарі, Непорочні, прокимен. Євангеліє, Воскресіння Христове бачивши,.. псалом 50. Покаяння двері відкрий мені… По Спаси, Боже, людей Твоїх…

 

Канон

Воскресний на 4, хрестовоскресний на 2,
Богородиці на 2 і Тріоді на 6, глас 2.

Пісн. 1

Ірмос: Мойсеєву пісню сприйнявши, заспівай, душе: Помічник і Покровитель став мені на спасіння; Він Бог мій, і прославлю Його.

Ісусе Боже, прийми нині і мене, що каюся, як блудного сина, що все життя в лінощах прожив і Тебе прогнівив.

Марно розтратив я божественне багатство, яке Ти колись дав мені, віддалився від Тебе і блудно жив. Милосердний Отче, обніми ж нині і мене, що повертаюся до Тебе.

Слава…

Батьківські обійми нині розпростерши, прийми, всещедрий Господи, і мене, як блудного, щоб я, дякуючи, прославляв Тебе.

І нині…

Виявивши на мені, Боже, всю благостиню, зневаж як благодійник безліч гріхів моїх Божественними молитвами Твоєї Матері.

Катавасія: Мойсеєву пісню…

 

Пісн. 3

Ірмос: Неплідний мій розум перетвори у мені, Боже, на плодоносний милосердям Твоїм, творче добра, садівничий добробуту.

Нестямний я був, безумно пристав я до одержимих пристрастями, але прийми мене, Христе, як блудного.

Наслідуючи голос благання блудного, взиваю: згрішив я, Отче, але, як і його, обійми й мене нині і не відкинь мене.

Слава…

Обійми Твої розпростерши, Христе, милостиво прийми мене, що з далекої країни гріхів і пристрастей повертаюсь.

І нині…

Преславна між жонами, збагати добрими ділами і мене, зубожілого через безліч гріхів, Чиста, щоб я прославляв Тебе.

Катавасія: Неплідний мій розум…

Сідальний, глас 1: Батьківські обійми поспіши розкрити для мене: прожив я блудно життя своє, нині надіюсь на невичерпне багатство щедрот Твоїх, Спасе, злиденного мого серця не відкинь. Тебе, Господи, у скорботі кличу: згрішив я, Отче, проти неба і перед Тобою.

Слава… той самий.

І нині…

Богородичний: Неневісна, чиста Богородице Діво, єдина заступнице і покрово вірних, від біди, скорбот і лютих напастей визволи всіх, що на Тебе, Отроковице, надію мають, і душі наші спаси Божественними молитвами Твоїми.

 

Пісн. 4

Ірмос: Передбачаючи Твоє народження від Діви, пророк проповідував, виголошуючи: почув я вість про Тебе й убоявся, бо з півдня і з гори святої, благодаттю захищеної, прийшов єси, Христе.

Багатство благ, яке дав мені Ти, Небесний Отче, марно розтратив я, ставши рабом чужинців. Тому взиваю до Тебе: згрішив я перед Тобою, прийми мене, як колись блудного, розкривши обійми Твої для мене.

Став я рабом усякого зла, безсоромно приставши до спокусників пристрастями своїми, нестямним був через нерозумність. Змилуйся, Спасе, Пренебесний Отче, наді мною, що припадаю до безлічі щедрот Твоїх.

Слава…

Набравшись усякого сорому, не наважусь глянути на висоту небесну, безрозсудно бо піддався я гріху. Нині ж, каючись, взиваю з розчуленням: згрішив я перед Тобою, прийми мене, Всецарю.

І нині…

Людям помічнице, тверда надіє всіх християн, пристановище тим, кого спасаєш, спаси мене, Діво чиста, материнськими молитвами Твоїми і життя вічного сподоби.

Катавасія: Передбачаючи Твоє народження…

 

Пісн. 5

Ірмос: Після ночі минулої наблизився день, і світло світові засяяло, тому хвалять Тебе ангельські чини і славословить Тебе вселенна.

Став я рабом чужинців, у країну згубну відійшов і набрався сорому; нині ж, каючись, викликую до Тебе, Щедрий: згрішив я.

Отцеве Твоє милосердя нині відкрий, Небесний Отче, мені, що у гріхах розкаявся, і не відкинь мене, превелику милість маючи.

Слава…

Не смію поглянути на висоту небесну, безмірно прогнівив я Тебе, Христе, але, знаючи Твої щедроти милостиві, взиваю: згрішив я перед Тобою, очисти і спаси мене.

І нині…

Всесвята Діво благодатна, що породила очищення, тягар гріхів моїх молитвами Твоїми полегши.

Катавасія: Після ночі минулої…

 

Пісн. 6

Ірмос: У глибині гріховній, Спасе, перебуваю я, житейським морем збурений, але, як Іону від звіра, так і мене від пристрастей визволи і спаси мене.

Глибина гріховна тримає мене безперестанно і бушування гріхів затоплює мене. Направ мене до пристановища життя, Христе Боже, і спаси мене, Царю слави.

Отцеве багатство розтратив я згубно і, зубожівши, соромом укрився, поневолений марними помислами. Тому взиваю до Тебе: Чоловіколюбче, змилосердься і спаси.

Слава…

Голодом позбавився я всяких благ і віддалився від Тебе, Всеблагий; змилосердься нині наді мною в покаянні і спаси, Христе, мене, що оспівую Твоє чоловіколюбство.

І нині…

Отроковице, що породила Спаса і Владику Христа, спасіння сподоби мене, зубожілого на добрі діла, щоб я оспівував Твою велич, Діво Чиста.

Катавасія: У глибині гріховній…

Кондак, глас 3: Від Отчої слави Твоєї віддалився я безумно, в безчесті розтративши багатство, яке Ти передав мені. Тому голосом блудного взиваю до Тебе: згрішив я перед Тобою, Отче Щедрий, прийми мене в покаянні і зроби мене одним із найманців Твоїх.

Ікос: Від Спаса нашого, що кожного дня навчав словами Своїми, почули про блудного, наверненого до благої розсудливости, і його добре покаяння візьмімо за приклад. До Того, Хто відає таїни всіх, із смиренним серцем взиваємо: згрішили ми перед Тобою, Отче щедрий, і ніколи вже не станемо достойними називатися, як колись, дітьми. Але Ти, як істинний Чоловіколюбець, прийми і зроби мене одним із найманців Твоїх.

 

Пісн. 7

Ірмос: Херувимів наслідуючи, отроки в печі раділи, співаючи: благословен єси, Боже, що істиною і судом послав все це за гріхи наші, всехвальний і препрославлений по всі віки.

Похотям тілесним піддався я неприкаяно, надто підкорився пристрасним вигадкам і віддалився від Тебе, Чоловіколюбче. Нині ж кличу гласом блудного: згрішив я, Христе, не відкинь мене, бо Ти єдиний милостивий.

Не наважуючись навіть глянути на висоту небесну, взиваю: згрішив я перед Тобою, Всецарю, в безумстві один бо я прогнівив Тебе, відкинувши Твої повеління. Тому як єдиний Благий не відкинь мене від лиця Твого.

Слава…

Молитвами апостолів, пророків, преподобних, чесних мучеників і праведних прости мене, Господи, за все, чим згрішив я, прогнівивши Твою милість, Христе, щоб і я прославляв Тебе повіки.

І нині…

Явилася Ти, Богородице, світлішою від херувимів і серафимів і всіх небесних воїнств, з ними ж ублагай, Всенепорочна, Безначального Отця, Божественне Слово, Його ж породила єси тілесно, щоб ми всі вічних благ сподобилися.

 

Пісн. 8

Ірмос: Того, Хто колись на Синайській горі прообразував Мойсеєві у купині чудо Діви, оспівуйте, благословляйте і прославляйте по всі віки.

Ти, що з великого милосердя зійшов на землю спасти світ добровільними стражданнями, мене, зубожілого нині на всякі доброчинства, як Милостивий спаси.

Віддалився я від заповідей Твоїх, неприкаяно піддався облесникові, нині ж повертаюсь, як блудний колись, і припадаю до Тебе: прийми мене, Пренебесний Отче.

Благословім Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Пагубними помислами опанований, запаморочився я і віддалився від Тебе, цілком несамовитим ставши. Тому в покаянні припадаю до Тебе, Щедрий: спаси.

І нині…

Богородичний: Богородице чиста, єдина заступнице відкинутих, направ і мене, смиренного і всякими гріхами скрушеного.

Катавасія: Того, Хто колись на Синайській горі…

 

Пісня 9

Ірмос: Хто із смертних чув або хто бачив коли, щоб Діва, зачавши в утробі Своїй і Дитя безболісно породивши, залишилася Дівою? Таке Твоє чудо, і тому Тебе, чиста Богородице, величаємо.

Пізнай, Христе, печаль серця мого, наблизься до повернення мого, зглянься на мої сльози, Спасе, і не відкинь мене, але знову пригорни ради милосердя Твого; прилучи мене до громади спасенних, щоб і я вдячно оспівував милість Твою.

Як розбійник, взиваю: пом’яни мене; як митар скорботний, б’ю себе в груди і викликую нині: очисти мене, Всещедрий, від усіх злих діл моїх і прийми мене, як блудного, Всецарю, щоб і я оспівував Твою безмірну милість.

Зітхни нині, душе моя неприкаяна, і взивай до Христа: Господи, що ради мене з волі Своєї страждав, мене, зубожілого на всякі доброчинства, збагати на множество добрих діл як єдиний Благий і Многомилостивий.

Слава…

Як колись влаштував єси гостину для блудного, що добровільно повернувся, так нині це вчини, Благий, і для мене, окаянного, простягаючи мені чесні Твої обійми, щоб, спасшись, славословив я Твою безмірну милість.

І нині…

Світлими Твоїми молитвами, Діво, мислені мої очі, затьмарені злобою, просвіти, молюся, і на стежки покаяння направ мене, щоб і я достойно славословив Тебе, що несказанно породила Слово.

Катавасія: Хто із смертних…

Екзапостиларій Октоїха. Потім і з цієї Тріоді.

Слава…

Багатство благодаті, яке Ти дав мені, Спасе, я, окаянний, відійшовши, негідно й жахливо витратив, блудно поживши, демонам облудно розвіяв. Тепер же повертаюсь я: прийми мене, Отче щедрий, як блудного, і спаси.

І нині…

Розвіяв я багатство Твоє в марнотратстві, Господи, і лукавим демонам підкорився, окаянний. Але помилуй блудного, оскверненого очисти, Спасе, віддаючи мені первісну одежу Твого Царства.

Богородичний: Свята Мати Діво, велике провіщення апостолів, мучеників, пророків і преподобних, умилостив для нас, рабів Твоїх, Богородице, Сина Твого і Господа, коли сяде судити кожного з нас за ділами його.

На Хваліте… стихири воскресні, 5 і Тріоді, 3.

Глас 2: Гласом блудного викликую до Тебе, Господи: згрішив я перед очима Твоїми, Благий, розтратив багатство Твоїх дарів, але прийми мене, що каюся, Спасе, і спаси мене.

Стих: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, і не забудь убогих Твоїх до кінця (Пс. 9:33).

Як блудний син, прийшов і я, Щедрий, все життя проживши в поневіряннях, розтратив багатство, яке Ти дав мені, Отче: прийми мене, Боже, в покаянні і помилуй мене.

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої ( Пс. 9:1-2).

Розтративши і розвіявши блудно отцівського майна багатство, нікчемним я став, у країні лукавих людей оселився і, більше не можучи терпіти співжиття з ними, повернувшись, взиваю до Тебе, щедрого Отця: згрішив я перед небом і Тобою і недостойний називатися сином Твоїм. Прийми мене за одного з Твоїх найманців, Боже, і помилуй мене.

Слава… глас 6:

Отче Благий, віддалився я від Тебе, не залиш мене, ані позбав Царства Твого. Ворог прелукавий пограбував мене, взявши моє багатство; душевні дари блудно розвіяв я. Піднісшись же, звертаюсь до Тебе і взиваю: прийми мене за одного з Твоїх найманців.

Ти ради мене на хресті Свої руки простягнув; врятуй мене від лукавого звіра і в первісну одежу одягни мене як єдиний Многомилостивий.

І нині…

Преблагословенна єси, Богородице Діво…

На Літургії

Прокимен чергового гласу.

Апостол: 1Кор. 6:12-20, зач. 135.

Євангеліє: Лк. 15:11-32. зач. 79.

Причасний: Хваліть Господа з небес…