...
Тріодь Квітна

У середу преполовіння

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Во вто́рник 4 седми́цы по па́сце, ве́чера

нача́ло по обы́чаю, и кафи́сма рядова́я.

На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры настоя́щыя 3, повторя́юще я́. Гла́с 4.

Подо́бен: Го́споди, возше́д на кре́ст:

Наста́ преполове́ние дне́й, от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, и приити́ сла́ве предъявля́ющее, Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию: ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства: гото́вится торжеству́ющи, обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изъоби́льное изли́тие на все́х, я́коже написа́ся, Ду́ха: предъузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, по Христо́ве сме́рти и погребе́нии и Воскресе́нии, от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

Сла́ва, и ны́не гла́с 6:

Пра́зднику преполовля́ющуся, Твоего́ Христе́ Воскресе́ния, и Боже́ственнаго прише́ствия Свята́го Твоего́ Ду́ха, соше́дшеся чуде́с Твои́х воспева́ем та́инства, во́ньже низпосли́ на́м ве́лию ми́лость.

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́:

Проро́чества Михе́ина чте́ние. [глава́ 4.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма, и су́дит посреди́ люде́й мно́гих, и обличи́т язы́ки кре́пкия да́же на до́лзе, я́ко вси́ лю́дие по́йдут ки́йждо свои́м путе́м: мы́ же по́йдем и́менем Го́спода Бо́га на́шего в ве́к. Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: услы́шите хо́лми су́д Госпо́день, и де́бри основа́ния земли́, я́ко су́д Го́сподеви к лю́дем его́, и со Изра́илем сопри́тся, глаго́ля: лю́дие Мои́, что́ сотвори́х ва́м? или́ чи́м опеча́лих ва́с? отвеща́йте Ми́: зане́ возведо́х вы́ от земли́ Еги́петския, и из до́му рабо́ты изба́вих ва́с, и посла́х пред лице́м ва́шим Моисе́а и Ааро́на и Мариа́м. Лю́дие Мои́ [помяни́те у́бо], что́ совеща́ша на ва́с сопроти́внии? кто́ возвести́ тебе́? возвести́х бо тебе́, челове́че, что́ добро́, или́ что́ Госпо́дь и́щет от Тебе́, ра́зве твори́ти су́д, и люби́ти ми́лость, и гото́ву бы́ти, е́же ходи́ти с Го́сподем Бо́гом твои́м: зане́ в кре́пости возвели́чится Госпо́дь, и упасе́т ста́до Свое́ в ми́ре, да́же до коне́ц земли́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [глава́ 55.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: жа́ждущии иди́те на во́ду, и ели́цы не и́мате сребра́, ше́дше купи́те, и яди́те, пи́йте без сребра́ и цены́, вино́ и ту́к. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель ва́м: лю́дие Мои́, почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния. И рече́ши в де́нь о́ный: воспо́йте Го́сподеви, призови́те и́мя Его́, возвести́те во язы́цех сла́вная его́: помяни́те, я́ко вознесе́ся и́мя Его́. Лю́дие Мои́, услы́шите Мене́, и сне́сте блага́я, и наслади́тся во благи́х душа́ ва́ша. Внуши́те уши́ма ва́шима, и после́дуйте путе́м Мои́м. Услы́шите Мене́, и жива́ бу́дет во благи́х душа́ ва́ша, и завеща́ю ва́м заве́т ве́чный, и призови́те. Внегда́ же а́ще прибли́житеся Мне́, да оста́вит нечести́вый пути́ своя́, и му́ж беззако́нный сове́ты своя́, и обрати́теся ко мне́, и поми́лую ва́с, и оста́влю грехи́ ва́шя. Не су́ть бо сове́ти Мои́, я́коже сове́ти ва́ши, ни я́коже путие́ ва́ши путие́ Мои́, глаго́лет Госпо́дь. Но я́коже отстои́т не́бо от земли́, та́ко отстои́т пу́ть Мо́й от путе́й ва́ших, и умышле́ния ва́ша от мы́сли Моея́. Я́коже бо а́ще сни́дет до́ждь, или́ сне́г с небесе́, и не возврати́тся отту́ду, до́ндеже упои́т зе́млю, и израсти́т, и прозя́бнет, и да́ст се́мя се́ющему, и хле́б в сне́дь: Си́це бу́дет глаго́л Мо́й, и́же а́ще изы́дет из у́ст Мои́х, не возврати́тся ко Мне́ то́щ, до́ндеже сконча́ет вся́, ели́ка восхоте́х, и испра́влю пути́ твоя́, и за́поведи Моя́. С весе́лием бо изы́дете, и с ра́достию научи́теся: го́ры бо и хо́лми возска́чут, жду́ще ва́с в ра́дости, и вся́ древа́ се́льная воспле́щут ве́твьми. И вме́сто дра́чия взы́дет кипари́с, вме́сто же кропи́вы взы́дет мирси́на: и бу́дет Госпо́дь во и́мя, и в зна́мение ве́чное, и не оскуде́ет, глаго́лет Госпо́дь Бо́г Святы́й Изра́илев.

При́тчей чте́ние. [глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себе́ до́м, и утверди́ столпо́в се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне́. И тре́бующым ума́ рече́: прииди́те, яди́те мо́й хле́б и пи́йте вино́, е́же раствори́х ва́м. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете: и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие: облича́яй же нечести́ваго, поро́чна сотвори́т себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злы́х, да не возненави́дят тебе́: облича́й прему́дра, и возлю́бит тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет: сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости, стра́х Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н, по́мысла е́сть блага́го. Си́м бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Та́же, ектениа́: Рце́м вси́: и возгла́с. Та́же: Сподо́би Го́споди: Посе́м: Испо́лним вече́рнюю:

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, гла́с 1. Иоа́нна мона́ха:

Пятдеся́тницы наста́ дне́й преполове́ние, в не́мже Христо́с обнажи́в малови́дно Боже́ственную си́лу, разсла́бленнаго стягну́ сло́вом, того́ от одра́ возста́вив, и Боголе́пно чудотворя́й в зда́нном те́ле, челове́ком дарова́ ве́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.

Сти́х: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Во святи́лище прише́л еси́ Прему́дросте Бо́жия, преполовля́ющуся пра́зднику, учя́ и облича́я непокори́выя иуде́и, фарисе́и и кни́жники, и вопия́ со дерзнове́нием к ни́м: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, и не вжа́ждет во ве́к: ве́руяй Мое́й бла́гости, ре́ки потеку́т из чре́ва его́ жи́зни ве́чныя. О бла́гости и благоутро́бия Твоего́ Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́!

Гла́с 2.

Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние:

Егда́ преполове́ние пра́здника наста́, взы́де Иису́с во святи́лище, и уча́ше непокори́выя иуде́и, глаго́ля: жа́ждай да гряде́т ко Мне́, и пие́т во́ду живо́тную, ве́чную, и не вжа́ждется во ве́к. Ве́руяй в Мя́, ре́ки потеку́т из чре́ва его́, и име́ти бу́дет све́т живо́тный.

Сла́ва, и ны́не: гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, уча́щу Ти́ Спа́се, глаго́лаху иуде́е: ка́ко Се́й ве́сть пи́смена, не учи́вся? Не разуме́юще, я́ко Ты́ еси́ Прему́дрость устро́ившая ми́р, сла́ва Тебе́.

По Ны́не отпуща́еши: и по О́тче на́ш:

Тропа́рь, гла́с 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, я́ко все́м Спа́се возопи́л еси́: жа́ждай да гряде́т ко Мне́ и да пие́т, исто́чниче жи́зни на́шея Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Та́же иере́й: Прему́дрость. И отпу́ст по обы́чаю.

На повече́рии свята́го рядова́го пое́м стихи́ры, и кано́н. Конда́к пра́здника. На Полу́нощнице по 1-м Трисвято́м тропа́рь пра́здника. По 2-м Трисвято́м конда́к пра́здника. Та́же, Го́споди поми́луй 12. И отпу́ст. Моли́твы заупоко́йныя: Помяни́ Го́споди в наде́жди: не глаго́лем.

В сре́ду Преполове́ния, на Утрени

на Бо́г Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, три́жды. По 1-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 4. Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Все́х серде́ц помышле́ния ве́дый, посреде́ святи́лища ста́в взыва́ше лжи́вым глаго́ля и́стину: что́ и́щете уби́ти Мя́ животода́вца, пра́зднику преполовля́ющуся, вопия́ де́рзостно? Не на лица́ зря́ще су́д суди́те законопресту́пницы.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

И чте́ние в толкова́нии Ева́нгелиа Иоа́нна.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Влады́ка все́х во хра́ме стоя́, пра́зднику преполови́вшуся Пятдеся́тницы честны́я, евре́ем бесе́дуя, облича́ше я́ве в дерзнове́нии мно́зе, я́ко Ца́рь сы́й и Бо́г, мучи́тельство те́х де́рзостное: на́м же все́м да́рует за благоутро́бие, ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: то́йже.

Та́же, Воскресе́ние Христо́во: и псало́м 50.

Кано́на пра́здника два́ со ирмосы́ на 14. Пе́рвый со ирмосы́ на 8, вторы́й на 6. Последи́ же катава́сиа, ирмо́с втора́го кано́на, о́ба ли́ка вку́пе.

Кано́н, гла́с 4, Господи́на Феофа́на, его́же краестро́чие сие́: Преполове́ние пра́здников превели́ких похвалю́.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, невла́жными стопа́ми, дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма, Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Ве́лия я́же па́че ума́ Влады́ко, Боже́ственнаго Твоего́ воплоще́ния, благодея́ния сия́ют на́м, да́рове же и благода́ти, и Боже́ственныя све́тлости, благопода́тно истека́ющыя.

Прише́л еси́ Христе́, све́тлости Божества́ испуща́я, пра́здника посреде́ явле́нно: пра́здник бо ра́достный спаса́емых еси́, и спасе́ния на́шего хода́тай.

Прему́дрость, пра́вда, Го́споди, и избавле́ние у Бо́га Ты́ бы́л еси́ на́м, от земли́ к небе́сной преводя́ высоте́, и Ду́х Боже́ственный да́руя.

Пло́ть Твоя́ истле́ния во гро́бе не ви́де, Влады́ко, но я́ко соста́вися кроме́ се́мене, тле́ния не прия́т, после́дованию естества́, пресу́щественно не рабо́тавшая.

Други́й кано́н,

творе́ние господи́на Андре́а Кри́тскаго, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́:

Язы́цы восплещи́те, евре́и воспла́чите, животода́вец бо Христо́с, у́зы а́довы расто́рже, и ме́ртвыя воскреси́, и неду́ги исцели́ сло́вом: Се́й е́сть Бо́г на́ш, да́вый жи́знь ве́рующым во и́мя Его́.

Чу́до показа́л еси́, во́ду в вино́ преше́дшую, во Еги́пте ре́ки преложи́вый Влады́ко в кро́вь, и ме́ртвыя воскреси́л еси́, зна́мение сие́ второ́е сконча́в. Сла́ва Спа́се несказа́нному Твоему́ сове́ту: сла́ва истоща́нию Твоему́, и́мже обнови́л еси́ на́с.

Струя́ приснотеку́щая сы́й Го́споди жи́зни и́стинныя, Ты́ еси́ воскресе́ние на́ше: хотя́ труди́лся еси́ Спа́се мо́й, и во́лею вжа́ждался еси́, зако́ном естества́ повину́яся, и в Сиха́рь ше́д пло́тию, воды́ проси́л еси́ у самаряны́ни пи́ти.

Хле́бы благослови́л еси́, ры́бы умно́жил еси́, непостижи́мый Бо́же, и лю́ди насы́тил еси́ незави́стно, и исто́чник приснотеку́щий прему́дрость, жа́ждущым обеща́л еси́. Ты́ еси́ Спа́с Бо́г на́ш, да́вый живо́т ве́рующым во и́мя Твое́.

Сла́ва: тро́ичен:

Три́ собезнача́льны сла́влю и сопресто́льны, Отца́ безнача́льна Бо́га, и Сы́на собезнача́льна, и Ду́ха соприсносу́щна Сы́ну, еди́но триипоста́сное Существо́: еди́но нача́ло пребезнача́льное пою́, безнача́льнаго Божества́ и Существа́ чту́.

И ны́не: Богоро́дичен:

Еди́на вмести́ла еси́ Зижди́теля Твоего́ Богороди́тельнице во чре́ве, и пло́тию родила́ еси́ неизрече́нно, и Де́ва пребыла́ еси́, ничто́же де́вству оскверни́вшуся. Сего́ Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га непреста́нно моли́ о ста́де Твое́м при́сно.

Катава́сиа: Мо́ре огусти́л еси́, погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на, и лю́ди спа́сл еси́ немо́кренно Го́споди, и вве́л еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щыя: пои́м Тебе́ Бо́гу на́шему пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́ Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость Го́споди, и прибе́жище и утвержде́ние.

Во́д животво́рных исто́чники отве́рзл еси́ Це́ркви, а́ще кто́ жа́ждет, усе́рдно да прихо́дит и пие́т, вопия́ Бла́же.

От земли́ у́бо на не́бо вознести́ся, проявле́нно глаго́лал еси́: с небесе́ же Ду́ха посла́ти обеща́л еси́ Свята́го.

Естество́м животворя́й, и от Де́вы роди́выйся Госпо́дь, все́м ве́рным дарова́ безсме́ртие, я́ко Благоутро́бен.

И́н.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде:

Не и́же на лице́ су́д суди́те иуде́е, учя́ глаго́лаше Влады́ка, егда́ прии́де во святи́лище, я́коже пи́сано е́сть, преполови́вшуся зако́нному пра́зднику.

Не и́же на лице́ су́д суди́те иуде́е: Христо́с бо прии́де, Его́же нарица́ху проро́цы от Сио́на гряду́ща и ми́р взыва́юща.

А́ще и словесе́м не ве́руете иуде́е, дело́м ве́руйте Влады́ки: что́ прельща́етеся, отмета́ющеся Свята́го, Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

А́ще месси́и вся́ко подоба́ет приити́ иуде́е, Христо́с же прии́де ны́не Месси́а: что́ прельща́етеся, отмета́ющеся Пра́веднаго, Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Сла́ва, тро́ичен:

Тебе́ покланя́емся О́тче, безнача́льный Cущество́м, пое́м безнача́льнаго Сы́на Твоего́, и Ду́ха благоче́стно Всесвята́го, я́ко еди́наго три́, естество́м Бо́га.

И ны́не: Богоро́дичен:

Еди́н от Тро́ицы сы́й бы́в, пло́ть ви́делся еси́, не прело́жь Го́споди существа́, ниже́ опали́в Ро́ждшия нетле́нное чре́во, Бо́г сы́й ве́сь и о́гнь.

Катава́сиа: утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Седа́лен, гла́с 8. Подо́бен: Прему́дрости Сло́ва:

Стоя́ посреде́ святи́лища, преполовля́ющуся боже́ственно пра́зднику, жа́ждай взыва́л еси́, да гряде́т ко Мне́ и пие́т: пия́й бо от сея́ Боже́ственныя Моея́ воды́, ре́ки из чре́ва источи́т веле́ний Мои́х: а и́же ве́рует в Мя́, по́сланнаго от Боже́ственнаго Роди́теля, со Мно́ю просла́вится. Сего́ ра́ди вопие́м Ти́: сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, я́ко бога́тно излия́л еси́ во́ды Твоего́ человеколю́бия рабо́м Твои́м.

Сла́ва, и ны́не: Подо́бен:

Прему́дрости во́ду и жи́зни, источа́я ми́рови, все́х Спа́се призыва́еши почерпсти́ спасе́ния во́ды: Боже́ственный бо зако́н Тво́й прии́м челове́к, в себе́ угаша́ет пре́лести у́глие, отону́дуже во ве́ки не вжа́ждет, ни преста́нет насыще́ния Твоего́ Влады́ко Царю́ Пренебе́сный. Сего́ ра́ди сла́вим держа́ву Твою́ Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние прося́ще низпосла́ти бога́тно рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Растерза́в сме́рти врата́ си́лою Твое́ю, пути́ жи́зни сказа́л еси́, безсме́ртия же две́ри отве́рзл еси́, ве́рою зову́щым: сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Преполове́ние все́х и коне́ц име́яй, и нача́ла я́ко безнача́лен обдержа́й, ста́л еси́ посреде́ вопия́: Боже́ственных Богому́дрии прииди́те даро́в наслади́теся.

Я́ко Бо́г и все́х име́яй вла́сть, я́ко си́лен держа́ву низложи́в сме́рти, посла́ти обеща́лся еси́ Христе́ Ду́ха Свята́го, от Отца́ происходя́щаго.

Богоро́дичен:

Дае́ши бога́тно благода́ть Тебе́ пою́щым, и из Тебе́ ро́ждшагося преве́чнаго Сло́ва, Ма́ти неискусобра́чная, прегреше́ний оставле́ние си́м прося́щи, Пречи́стая.

И́н.

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м:

А́ще месси́и подоба́ет приити́: Месси́а же Христо́с е́сть, беззако́ннии, что́ не ве́руете Ему́? Се́ прии́де, и свиде́тельствует, я́же То́й твори́т: во́ду вино́ сотвори́, разсла́бленнаго сло́вом стягну́.

Не разуме́юще писа́ний, прельща́етеся вси́ вы́ евре́и беззако́ннии: вои́стинну бо прии́де Христо́с, и все́х просвети́, и в ва́с показа́ мно́гая зна́мения, и чудеса́, и всу́е отрица́етеся и́стиннаго живота́.

Еди́но де́ло показа́х ва́м, и вси́ уже́ дивите́ся, взыва́ше иуде́ем Христо́с. Вы́ обре́зуете и в суббо́ту челове́ка, рече́: Мене́ же что́ оклевета́ете про́чее, воздви́гшаго сло́вом разсла́бленнаго?

Дела́ сотвори́х мно́гая, и ко́его ра́ди де́ла ка́мением биете́ Мя? Иуде́ем Христо́с, облича́я, взыва́ше: еда́ зане́ челове́ка здра́ва всего́ сло́вом сотвори́х, не суди́те на лице́ челове́цы.

Во апо́столех де́йствуяй, и во проро́цех Са́м почива́яй с Ду́хом, безнача́льное рожде́ние Оте́ческаго естества́ Христе́, язы́ки к позна́нию возве́л еси́ зна́меньми Твои́ми.

Сла́ва: тро́ичен:

Тро́ице неразде́льная Еди́нице, безнача́льне О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, во Еди́нице Тро́ица равноче́стная, сопресто́льная, животворя́щая, несозда́нный Бо́же, спаса́й воспева́ющыя Тя́, и изба́ви от бе́д и скорбе́й.

И ны́не: Богоро́дичен:

Во чре́ве Твое́м, Бо́га неопи́санно вмести́вшая, Богоневе́сто Де́во Ма́ти Чи́стая, не преста́й моля́щи о на́с, я́ко да Тобо́ю изба́вимся от обстоя́ний, к Тебе́ бо при́сно прибега́ем.

Катава́сиа: ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г, сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́ Го́споди мо́й, све́т в ми́р прише́л еси́, све́т святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, ве́рою воспева́ющыя Тя́.

Боже́ственных пра́здников преполове́ния дости́гше, соверше́нною боже́ственною доброде́телию обучи́тися потщи́мся Богому́дрии.

Я́ко вои́стинну свяще́нное настоя́щее торжество́ преполове́ние: превели́ких бо пра́здников ко́рень, и све́тится обою́ду.

Богоро́дичен:

у́м арха́нгельский не мо́жет разуме́ти Твое́ неизрече́нное из Де́вы и пречи́стое рождество́, Спа́се Многоми́лостиве.

И́н. Ирмо́с: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м:

Чудесы́ украси́л еси́ апо́столы Твоя́, дивесы́ возвели́чил еси́ ученики́, во все́м ми́ре просла́вив Спа́се на́ш, и да́в и́м Ца́рствие Твое́.

Вся́ просвети́ша земли́ концы́ ученицы́, чудесы́ и уче́ньми, и разли́чными о́бразы сло́во пропове́давше, Христе́ Спа́се, Ца́рствия Твоего́.

Хвалу́ возсыла́ем Ца́рствию Твоему́, пе́ние же Тебе́ прино́сим, на́с ра́ди на земли́ яви́вшемуся, и ми́р просвети́вшему, и Ада́ма воззва́вшему.

Сла́ва: тро́ичен:

Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же нерожде́нне: сла́ва Тебе́, Сло́ве безле́тне единоро́дне: сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственне и сопресто́льне, и единосу́щне Отцу́ и Сы́ну.

И ны́не: Богоро́дичен:

Бы́сть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́сный хле́б: от него́же вся́к яды́й не умира́ет, я́коже рече́ все́х Богороди́тельнице Пита́тель.

Катава́сиа: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м: Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны́: Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Преполове́ние Пятдеся́тницы наста́ дне́сь, отсю́ду Боже́ственныя у́бо Па́схи, Боже́ственнейшею све́тлостию озари́вшееся, отону́дуже Уте́шителевою благода́тию сия́ющее.

Глаго́лал еси́ в Хра́ме Христе́ предстоя́, иуде́йским собо́ром Свою́ сла́ву открыва́я, и предъявля́я сро́дство к Роди́телю.

Богоро́дичен:

Бу́ди ми́ предста́тельница, и стена́ неруши́мая, от мирски́х мя́ собла́знов избавля́ющая, еди́на Богороди́тельнице, и боже́ственным светоли́тием освеща́ющая.

И́н. Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я:

Вся́ содержа́й концы́, возше́л еси́ Иису́се, и учи́л еси́ во святи́лищи наро́ды сло́ву и́стины, пра́зднику преполовля́ющуся, я́коже Иоа́нн вопие́т.

Отве́рзл еси́ устне́ Твои́ Влады́ко, пропове́дал еси́ ми́рови безле́тнаго Отца́, и Всесвята́го Ду́ха, сро́дное обо́их храня́ и по воплоще́нии.

Де́ло О́тчее соверши́л еси́, де́лы уве́рил еси́ словеса́ Твоя́, исцеле́ния соверша́я Спа́се, и зна́мения, разсла́бленнаго исправля́я, прокаже́нныя очища́я, и ме́ртвыя воскреша́я.

Безнача́льный Сы́н нача́ло бы́сть, прие́м е́же по на́м вочелове́чися, и посреде́ пра́здника уча́ше, глаго́ля: притецы́те ко исто́чнику приснотеку́щему, жи́знь почерпи́те.

Сла́ва: Тро́ичен:

Еди́но в Тро́ице Божество́, Существо́ триипоста́сное, несозда́нное, неразде́льное вси́ сла́вим, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, я́ко три́ су́щее, и еди́но.

И ны́не: Богоро́дичен:

Де́ву по рождестве́ пое́м Тя́, Де́ву и Ма́терь сла́вим Тебе́ еди́ну, Чи́стая Богоневе́сто Отрокови́це, из Тебе́ бо вои́стинну Бо́г воплоти́ся, обнови́в на́с.

Катава́сиа: Я́ко во́ды морски́я Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Те́мже я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, благоутро́бне Го́споди.

Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, все́х Тво́рче Влады́ко, к предстоя́щым глаго́лал еси́ Христе́ Бо́же: прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. Те́мже Тебе́ припа́даем, и ве́рно вопие́м: щедро́ты Твоя́ да́руй на́м, Ты́ бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

И́кос: Олядене́вшую мою́ ду́шу прегреше́ний беззако́ньми тече́ньми Твои́х крове́й напо́й, и покажи́ плодоно́сну доброде́тельми: Ты́ бо ре́кл еси́ все́м, е́же приходи́ти к Тебе́, Сло́ве Бо́жий Всесвяты́й, и во́ду нетле́ния почерпа́ти, живу́ю же и очища́ющую грехи́, пою́щих сла́вное и Боже́ственное Твое́ воста́ние, подая́ Благи́й с высоты́ сше́дшую вои́стинну ученико́м Твои́м Ду́ха кре́пость, Тебе́ Бо́га ве́дущым: Ты́ бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

Синакса́рий Мине́и. Та́же настоя́щий синакса́рий.

Стихи́: Ста́в науча́ет, посреде́ пра́здника,

Христо́с Месси́а среде́ учи́телей.

В сре́ду разсла́бленнаго, пра́здник преполове́ния Пятдеся́тницы пра́зднуем, по́чести ра́ди вели́кою двою́ дни́ пра́зднику, Па́схи, глаго́лю, и Пятдеся́тницы, я́ко обою́ соединя́ющу и совокупля́ющ. Бы́сть же си́й та́ко: по е́же соде́лати Христу́ на разсла́бленном чу́до преесте́ственное, иуде́и у́бо о разсла́бленном соблажня́ющеся, и́бо в суббо́ту соде́яся, иска́ху Его́ уби́ти. Бежи́т у́бо в Галиле́ю, и в та́мошних гора́х пребыва́я, пятию́ хле́бы и двои́ ры́бу чудоде́йствует, пя́ть ты́сящ муже́й прекорми́, ра́зве же́н и дете́й. Пото́м же ку́щ потче́нию наста́вшу [вели́к же и то́й пра́здник у иуде́й], во Иерусали́м восхо́дит, и обхожда́ше сокрове́нно. В преполове́нии же пра́здника сего́, во святи́лище входя́ уча́ше: святи́лище же е́сть Еди́ному Бо́гу оби́телище, иде́же любо́вь и ми́р, иде́же ве́ра и целому́дрие водворя́ется. Сего́ ра́ди и святи́телю Бо́жию служа́щу Бо́гови, ми́рну подоба́ет бы́ти и кро́тку, не крадли́ву, не льсти́ву, не сребролюби́ву: да пре́жде Бо́га в свою́ ду́шу всели́т, пото́м же и лю́ди по о́бразу и по пути́ своему́ счета́ет. Мо́жется же нарещи́ и коего́ждо ве́рнаго душа́, святи́лище преочище́нно бы́вши: иде́же бо вселю́ся в вы́ и похожду́, глаго́лет Госпо́дь. И вси́ Его́ уче́нию дивля́хуся, зави́дяще Ему́ глаго́лаху: ка́ко Се́й ве́сть, писа́нием не научи́вся? Но́вый бо Ада́м сы́й, ве́дяше я́коже и пе́рвый о́н: вся́кия прему́дрости бя́ше преиспо́лнен, и я́коже Бо́г. Па́ки, ропта́ху у́бо вси́, и к Его́ уби́йству бе́ша вси́ устремля́ющеся. Христо́с же обличе́ния на ня́ употребля́я, я́ко о суббо́те у́бо сваря́щыяся глаго́лаше: что́ Мя и́щете уби́ти? Они́ же глаго́лаху: бе́са ли и́маши, кто́ Тя хо́щет уби́ти? О́н же па́ки к пре́дним простира́ется: а́ще о зако́не сварите́ся, глаго́ля, что́ на Мя́ ярите́ся, зане́ всего́ челове́ка в суббо́ту здра́ва сотвори́х? Моисе́ю и сия́ законополага́ющу разруша́ти ю́, внегда́ обре́зания ра́ди глаго́лет. Мно́га у́бо и́м о се́м бесе́довав, и показа́в Себе́ да́теля зако́ну и Отцу́ ра́вна. И па́че в после́дний де́нь вели́кий пра́здника, ка́мением быва́ет мета́емь от ни́х, но ка́мень Тому́ отню́д не косну́ся. Егда́ и мимоходя́ отту́ду, обрета́ет челове́ка от рожде́ния сле́па, и очеса́ ему́ да́рует. Ве́домо же, я́ко три́ бя́ху у иуде́й преве́лии пра́здницы. Пе́рвый, Па́сха, и́же у́бо соверша́ется в пе́рвом ме́сяце, воспомина́ние име́я, е́же в Чермно́м мо́ри прехожде́ния. Вторы́й же, Пятдеся́тница, е́же в пусты́ни пребыва́ние, по преше́ствии Чермна́го мо́ря помина́яй: пятдеся́т бо дни́й пребыва́ху в пусты́ни, до́ндеже зако́н Моисе́ов прии́мут, еще́ же и за по́честь числа́ седми́чнаго, че́стну у ни́х су́щу. Тре́тий же те́м пра́здник, тру́б и се́нниц потче́ния, помина́ние творя́ще ски́нии, ю́же во о́блаце горы́ ви́дев Моисе́й, пе́рвым древоде́лем Веселе́илом водрузи́в поста́ви, я́же и в седмию́ сотворя́ема бя́ше дни́й, сноше́нию плодо́в па́мять иму́щи, и упокое́ния пусты́ннаго. Егда́ же твори́му тому́ пра́зднику, ста́в Ииису́с вели́ким гла́сом воззва́: а́ще кто́ жа́ждет, да гряде́т ко Мне́ и пие́т. Елма́ у́бо во учи́тельстве то́м Христо́с Месси́ю Себе́ показа́, хода́тай и примири́тель на́ш бы́в, и ве́чнаго Отца́ Своего́. Тоя́ ра́ди вины́ настоя́щий пра́здник пра́зднующе, и средопятдеся́тницу имену́юще, Месси́ю воспева́ем Христа́, и честно́е е́же от обою́ двою́ вели́кою пра́зднику представля́юще. Сего́ же ра́ди мню́ и самаряны́ни по не́м пра́зднику пра́зднуется, зане́ и та́мо о Месси́и Христе́ мно́гая сказа́шася, и о воде́ и о жа́жди, я́коже зде́ во евангели́сте Иоа́нне, слепа́го па́че самаряны́ни предлежи́т. Неизче́тною ми́лостию Твое́ю Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы Перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Кре́постию Спа́се сме́ртную разо́рь си́лу, стезю́ жи́зни показа́л еси́ челове́ком, благода́рно Тебе́ зову́щым благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Пло́ть нося́ща ви́дяще, не разуме́ша собо́ри евре́йстии Сло́ве Тя́ Бо́жии: но мы́ Тебе́ воспева́ем: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́ Го́споди.

Богоро́дичен:

Вы́шняго освяще́нное боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость Богоро́дице, вопию́щым: благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.

И́н. Ирмо́с: Халде́йская пе́щь:

Пло́тски потруди́лся еси́, упокое́ние все́х: во́лею вжада́лся еси́, исто́чниче чуде́с: воды́ проси́л еси́, во́ду жи́зни Иису́се возвеща́яй.

Самаряны́ни Го́споди жене́ бесе́довал еси́, облича́я безу́мие беззако́нных евре́ев: она́ у́бо ве́рова Сы́на бы́ти Бо́жия, си́и же отверго́шася.

Во́ду живу́ю истека́ющую, во́ду безсме́ртия, исто́чник присноживу́щий пода́ти обеща́л еси́, ве́рою Ду́х Тво́й прие́млющым Спа́се, от Отца́ происходя́щий.

Пятьми́ хле́бы препита́л еси́, ты́сящы а́лчущих, и насыще́ния оста́нки, в други́я ты́сящы Спа́се умно́жил еси́, показу́я сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Яды́й Те́ло Твое́, жи́в бу́дет во ве́ки, и пия́й Кро́вь Твою́, в Тебе́ пребу́дет Спа́се мо́й, и Ты́ в не́м пребыва́еши, и воскреси́ши его́ в после́днее мгнове́ние.

удиви́л еси́ Влады́ко Твое́ смотре́ние, уве́рив чудесы́ Боже́ственную вла́сть, неду́ги изгна́л еси́, ме́ртвыя воскреси́л еси́, и слепы́я просвети́л еси́ я́ко Бо́г.

Прокаже́нныя очи́стил еси́, хромы́я испра́вил еси́, разсла́бленныя стягну́л еси́, кровоточи́вую исцели́вый: ше́ствовал еси́ по пучи́не, показа́в сла́ву Твою́ свяще́нным ученико́м.

Сла́ва, тро́ичен:

Покланя́емся Твоему́ Го́споди Пречи́стому Отцу́, и благода́ти Ду́ха, ю́же Твои́м апо́столом Бо́г сы́й разда́вый, посыла́я и́х на про́поведь.

И ны́не: Богоро́дичен:

Во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ невмести́маго Сло́ва, от Твои́х сосе́ц дои́ла еси́ ми́ру Пита́теля, на объя́тии носи́ла еси́ Содержи́теля на́шего, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катава́сиа: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Руце́ распросте́р Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́: о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы взыва́юще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Красе́н из гро́ба воста́в, Божества́ сла́вою укра́шен, апо́столом Твои́м Го́споди яви́лся еси́, Ду́ха обеща́яся те́м посла́ти де́йство, вопию́щым: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Умертви́в а́да я́ко Бо́г живонача́льнейший, все́м источи́л еси́ живо́т ве́чный, его́же ны́не вообража́ют я́вственнее, светоно́сных дне́й си́х ра́дости, вопию́щым: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Лучы́, я́ко Со́лнце Христе́ пра́вды яви́вся, ми́ру посла́л еси́ апо́столы Твоя́, нося́щыя Тебе́ све́т непостижи́мый, и неве́дения мглу́ очища́ющыя и вопию́щыя: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богоро́дичен:

Се́ ны́не оскуде́ я́ве от Иу́дина пле́мене кня́зь и во́ждь: Ты́ бо Всенепоро́чная родила́ еси́, пре́жде обеща́нное ча́яние язы́ков, Христа́ Бо́га, Ему́же пое́м: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

И́н. Ирмо́с: А́нгели и небеса́, на престо́ле:

Прииди́те ви́дите лю́дие, на престо́ле сла́вы воспева́емаго, от люде́й беззако́нных ху́лимаго, и ви́дяще по́йте в проро́цех Месси́ю предрече́ннаго.

Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, в ми́р се́й прише́дый, из Него́же спасе́ние и оставле́ние оте́ческих согреше́ний: Ты́ еси́ вои́стинну живо́т, в Тя́ ве́ровавшым.

Прему́дрость Бо́жия, преполови́вшуся пра́зднику, я́коже пи́сано е́сть, во святи́лищи предста́ и уча́ше, я́ко вои́стинну Се́й бя́ше Месси́а Христо́с, И́мже спасе́ние.

В суббо́тах Христо́с, и по вся́ дни́ пока́зоваше зна́мений дела́, исцеля́я су́щыя в неду́зех разли́чных: но прельще́ннии лю́дие я́ростию распыха́хуся.

Разсла́бленнаго, глаго́лет, в ле́тех же мно́зех лежа́щаго, в суббо́ту Се́й исцели́, и преступи́ зако́н, иуде́и Христа́ го́рько укоря́ху.

Не Моисе́й ли ва́м зако́н да́вый, повелева́ет обре́затися, и в суббо́ту му́жа обре́зуете, да не ка́ко зако́н оте́ческий разори́тся, Христо́с иуде́ем глаго́лаше.

Неблагода́рни всегда́ в пусты́ни жи́вшии, Благоде́теля за́вистию прогне́ваху, ху́ляще, дви́жуще непра́ведныя язы́ки, тще́тным поуча́ющеся.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Еди́н Бо́г у́бо Тро́ица, Отцу́ не преступи́вшу в сыновство́, ниже́ Сы́ну прело́жшуся во исхожде́ние: но сво́йтвенная и обоя́, Све́т Бо́га, три́ прославля́ю во ве́к.

Богоро́дичен:

Ка́ко родила́ еси́, рцы́, от Отца́ безле́тно просия́вшаго, и со Святы́м Ду́хом воспева́емаго? Или́ я́ко ве́сть еди́н благоволи́вый из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице.

Та́же: Хва́лим, благослови́м:

Катава́сиа: А́нгели и небеса́ на престо́ле сла́вы седя́щаго, и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, благослови́те, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Честне́йшую: не стихосло́вится.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́ Де́во, краеуго́льный отсече́ся Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́ те́м веселя́щеся, Тя́ Богоро́дице велича́ем.

Но́вому и чи́стому жи́тельству, от Христа́ научи́вшеся, сие́ да́же до конца́ сохрани́ти поле́зно вси́ потщи́мся я́ко да Свята́го Ду́ха прише́ствие восприи́мем.

Ты́ мое́ сме́ртное Жизнода́вче, обложе́нием безсме́ртия, и нетле́ния благода́тию обле́к Спа́се, совоскреси́л еси́, и Отцу́ приве́л еси́, вре́менную мою́ разруши́в бра́нь.

В небе́сное па́ки житие́ зва́ни бы́вше, хода́тайства си́лою истощи́вшагося да́же и до ра́бия о́браза, и на́с возне́сшаго, Сего́ досто́йно возвели́чим.

Богоро́дичен:

Я́ко ко́рень, исто́чник и вину́ нетле́ния, Тебе́ Де́во вси́ ве́рнии уве́девше, похвала́ми почита́ем: Ты́ бо ипоста́сное безсме́ртие на́м источи́ла еси́.

И́н. Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство:

Пра́зднику преполовля́ющуся иуде́йскому, возше́л еси́ Спа́се мо́й во святи́лище Твое́, и науча́л еси́ все́х чудя́хуся же иуде́е, и отку́ду Се́й ве́сть пи́смена не научи́вся, глаго́лаху.

Исцеле́ния дарова́ний Изба́витель мо́й источа́я, сотворя́ше чудеса́ и зна́мения, прогоня́ неду́ги, целя́ немощству́ющыя: но иуде́е неи́стовствовахуся мно́жеством чуде́с Его́.

Непокори́выя иуде́и Изба́витель мо́й облича́я, вопия́ше: не суди́те на лице́, но пра́веден су́д суди́те: и́бо зако́н и в суббо́ту обре́зоватися повелева́ет вся́кому челове́ку.

Бо́льшая чуде́с ученико́м Твои́м Спа́се, я́коже обеща́в пода́л еси́, посла́в в язы́ки пропове́дати сла́ву Твою́: они́ же ми́рови пропове́даху Твое́ Воскресе́ние, благода́ть и воплоще́ние.

А́ще челове́ка обре́зуете в суббо́ту, да не ка́ко разори́тся зако́н: ны́не на Мя́ что́ гне́ваетеся, я́ко челове́ка всего́ здра́ва сотвори́х сло́вом? по пло́ти вы́ су́дите, глаго́лет иуде́ем Христо́с.

Суху́ю исцели́вый ру́ку сло́вом, изсо́хшую дре́вле зе́млю моего́ се́рдца, исцели́в Cло́ве, покажи́ мя плодоно́сна, да соде́лаю и а́з Cпа́се, плоды́ в покая́нии те́пле.

Прокаже́нное мое́ се́рдце очи́стив, и души́ моея́ Cло́ве о́чи просвети́вый, на одре́ боле́зни мя́ лежа́ща испра́ви, я́коже разсла́бленнаго возста́вил еси́ на одре́ лежа́щаго.

Сла́ва: тро́ичен:

Чу́жде е́сть беззако́нным сла́вити безнача́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха, несозда́нное вседержа́ние, И́мже ве́сь ми́р созда́ся держа́вою кре́пости Ея́.

И ны́не: Богоро́дичен:

Вмести́ла еси́ во чре́ве Твое́м Де́во Ма́ти, еди́наго от Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца, Его́же пое́т вся́ тва́рь, и трепе́щут го́рнии престо́ли: Того́ моли́ Всеблаже́нная, спасти́ ду́шы на́шя.

Катава́сиа: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́ Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́ вся́ племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.

Ексапостила́рий. Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Ча́шу име́яй неистощи́мых даро́в, да́ждь ми́ почерпсти́ во́ду во оставле́ние грехо́в, я́ко содержи́мь е́смь жа́ждею, Благоутро́бне еди́не Ще́дре. [Три́жды].

На хвали́тех, Вся́кое дыха́ние: поста́вим стихи́ 4. И пое́м подо́бны пра́здника 3, повторя́юще 1, гла́с 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Прему́дрость, и си́ла, О́тчее сия́ние, Сло́во присносу́щное и Сы́н Бо́жий, во святи́лище прии́де пло́тию, и уча́ше иуде́йския лю́ди, жесто́кия и неблагода́рныя, и удивля́хуся прему́дрости бога́тству, вопию́ще: отку́ду ве́сть писмена́, ни от кого́же учи́вся? [Два́жды.]

Кни́жником затыка́ше уста́, иуде́и облича́ше Месси́а Госпо́дь, вопия́ к ни́м: не на лице́ законопресту́пницы, я́ко непра́веднии суди́те, в суббо́ту бо Аз разсла́бленнаго воздви́гнух. Те́мже Госпо́дь суббо́ты е́смь и зако́на, что́ и́щете Мене́ уби́ти, уме́ршыя воздви́гшаго?

Навуфе́а ка́мением поби́ша, лю́тии и законопресту́пнии, иуде́йское собра́ние неблагода́рное: Иса́ию же пило́ю древя́ною растро́ша, в ка́л му́драго Иереми́ю вверго́ша, Го́спода же на Кре́ст возне́сше взыва́ху: хра́м разоря́яй, спаси́ Себе́, и уве́руем.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 4. Анато́лиа.

Просвети́вшеся бра́тие, Воскресе́нием Спа́са Христа́, и дости́гше преполове́ния пра́здника Влады́чня, прии́скренно сохрани́м за́поведи Бо́жия, да досто́йни бу́дем и Вознесе́ние пра́здновати, и прише́ствие получи́ти Свята́го Ду́ха.

Славосло́вие вели́кое. По Трисвято́м тропа́рь пра́здника. Ектении́, и отпу́ст. И ча́с 1-й.

На Литурги́и блаже́нна от кано́на пра́здника, 4-го гла́са, пе́снь 3 на 4, и 8-го гла́са, пе́снь 6 на 4. По вхо́де тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́не: Конда́к. Проки́мен, гла́с 3. Ве́лий Госпо́дь на́ш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ не́сть числа́. И до отда́ния. Сти́х: Хвали́те Го́спода я́ко бла́г псало́м: Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

Апо́стол Дея́ний, зача́ло 34: Па́вел и Варна́ва прибего́ста во гра́ды Ликао́нския: Аллилу́иа, гла́с 1: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва. Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Ева́нгелие Иоа́нна, зача́ло 26: В преполове́ние Пятдеся́тницы: На Литурги́и пое́м и на отда́ние Преполове́ния, вме́сто Досто́йно, ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство: [В про́чыя же дни́ пое́м. Свети́ся: и до отда́ния.] Прича́стен: Яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и Аз в не́м, рече́ Госпо́дь. Аллилу́иа, три́жды. На трапе́зе утеше́ние бра́тии.

Пра́зднуется же се́й пра́здник дне́й 8.

Во вт0рникъ д7 седми1цы по пaсцэ, вeчера

начaло по nбhчаю, и3 каfjсма рzдовaz.

На ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры настоsщыz G, повторsюще |. Глaсъ д7.

Под0бенъ: ГDи, возшeдъ на кrтъ:

На вечірні

 

Початок звичайний, і кафизма рядова.

На Господи, взиваю… ставимо стихів 6 і співаємо стихири 3, повторюючи першу, глас 4:

Настало переполовення днів, від спасительного Воскресіння до Божественної П’ятдесятниці, і обидва свята світяться радістю, і обидва з’єднуються напередодні славного Владичного Вознесіння.

Почув і звеселився Сион від благовістя Христового Воскресіння: вірні ж його сини зраділи, побачивши його, омиваючи Духом скверну Христовбивства: годується торжество обох — радісне переполовення.

Наближається Божественного Духа на всіх щедре виливання, як написано; наперед узаконене проповідує переполовення після Христової смерти, і погребіння, і воскресіння — показує явлення Утішителя, Якого істинно обіцяв Христос послати Своїм ученикам.

Слава: і нині, глас 6:

Свято переполовинилося Твого, Христе, воскресіння і пришестя Божественного Твого Святого Духа; зійшовшись ми оспівуємо чудес Твоїх таїнства; в них пошли нам велику милість.

Вхід. Прокимен дня. Три паремії.

Пророцтва Михеєвого читання (Мих. 4:2-3,6,1-5; 8).

Так говорить Господь: від Сиону вийде закон, і слово Господнє — з Єрусалима. І буде Він судити многі народи, і викриє многі племена у віддалених країнах; бо всі народи ходять, кожен в ім’я свого бога; а ми будемо ходити в ім’я Господа Бога нашого на віки віків. Так говорить Господь Вседержитель: встань, судись перед горами, і пагорби нехай чують голос твій! Слухайте, гори, суд Господній, і ви, тверді основи землі: бо у Господа суд з народом Своїм, і з Ізраїлем у Нього тяжба. Народе Мій! Що зробив Я тобі і чим тебе засмутив? Відповідай Мені. Я вивів тебе із землі Єгипетської і визволив тебе із дому рабства, і послав перед тобою Мойсея, Аарона і Маріам. Народе Мій! Згадай, що замишляли проти тебе супротивники. Хто сповістив тобі? О людино! Сказано тобі, що є добро, і чого вимагає від тебе Господь: діяти за правдою, любити діла милосердя і смиренномудро ходити перед Богом твоїм: бо всемогутністю прославиться Господь, і буде пасти отару Свою в мирі, аж до краю землі.

Пророцтва Ісаї читання (Іс. 55:1-13).

Так говорить Господь: всі спраглі, йдіть до води, навіть і ви, що не маєте срібла, йдіть, купуйте, їжте і пийте; йдіть, купуйте без срібла і без плати вино й молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу — на те, що не насичує? Послухайте Мене уважно і споживайте добро, і нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до Мене, послухайте, і житиме душа ваша; і дам вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Ось, Я дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось, ти покличеш народ, якого ти не знав; і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе, ради Господа Бога твого і ради Святого Ізраїлевого, бо Він прославив тебе. Шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько! Нехай полишить нечестивий путь свою і беззаконник — помисли свої. І нехай навернеться до Господа, і Він помилує його, і до Бога нашого — бо Він Многомилостивий. Мої думки — не ваші думки, і ваші путі — не Мої путі. — говорить Господь. Але як небо вище землі, так путі Мої вищі за путі ваші, і думки Мої виші за думки ваші. Як дощ і сніг падають з неба і назад не повертаються, але напоюють землю, щоб вона родила і вирощувала та давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово Моє, що виходить з уст Моїх, — воно не повертається до Мене марним, але чинить те, що Я хочу, і звершує те, для чого Я послав його. Отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром; гори і пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам. Замість терну виросте кипарис; замість кропиви виросте мирт; і це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищене.

Притч читання (Притч. 9:1-11).

Премудрість збудувала собі дім, витесала сім стовпів його, заколола жертву, розвела вино і приготувала у себе трапезу; послала слуг своїх, проголосити з пагорбів міста: хто нерозумний, звертайся сюди! А бідним розумом вона сказала: ідіть, їжте хліб мій і пийте вино, розбавлене мною; полиште нерозумне, та живіть, і ходіть дорогою розуму. Хто повчає кощунника, той наживе собі безслав’я, а хто викриває нечестивого, — чинить собі пляму. Не викривай кощунника, щоб він не зненавидів Тебе; викривай мудрого, і він полюбить тебе; давай повчання мудрому, і він буде ще мудрішим; навчи праведника, і він примножить знання. Початок премудрости — страх Господній, і пізнання Святого — розум; тому що через мене примножаться дні твої, і додасться тобі років життя. (Сину мій!), якщо ти мудрий, то ти мудрий для себе (і для ближніх твоїх); і якщо насмішник, то один потерпиш. Жінка нерозсудлива, щебетлива, невіглас і нерозумна сідає біля дверей свого дому на стільці, на підвищених місцях міста, щоб закликати тих, що йдуть дорогою, які ходять прямими своїми путями; хто нерозумний, звертайся сюди! І бідному розумом вона говорить: вода крадена солодка, і прихований хліб смачніший! І він не знає, що там мерці, і що закликані нею — в глибинах пекла. (Але ти втікай, не зволікаючи на місці, і не зупиняй погляду на ній; бо таким чином ти обійдеш воду чужу. Від води чужої віддаляйся, і з джерела чужого не пий, щоб пожити довгий час, і щоб додалося тобі років життя).

Потім єктенія: Промовмо всі… і виголос. Далі: Сподоби, Господи… Після: Доповнимо вечірню молитву…

На стиховні стихири самогласні, глас 1. Іоана-ченця:

Настало П’ятдесятниці днів переполовення, коли Христос виявив невидиму Божественну силу, піднявши словом розслабленого з його постелі і, славно показавши чудо над створеним тілом, дарував людям вічне життя і велику милість.

Стих: Пом’яни зібрання Твоє, яке Ти придбав спочатку.

До храму прийшов Ти, Премудрість Божа, у переполовення свята, навчаючи і викриваючи непокірних юдеїв, фарисеїв і книжників, і сміливо звернувся до них: спраглий нехай іде до Мене, і п’є воду живу, і не буде мати спраги повік: і, хто вірує Моїй благості, ріки вічного життя потечуть із його лона. О благість і милосердя Твоє, Христе Боже наш, слава Тобі.

Глас 2.

Стих: Бог же, Цар наш раніше віків, сотворив спасіння посеред землі.

Коли настало переполовення свята, прийшов Ісус до храму і, навчаючи непокірних юдеїв, говорив: спраглий нехай гряде до Мене, і п’є воду живу й вічну, і не буде мати спраги повік. Хто вірує в Мене, ріки потечуть із його лона, і буде мати світло життя.

Слава: і нині, глас 8:

Коли переполовинилося свято, Ти, повчав, Спасе; юдеї ж говорили: як Цей знає Писання, не навчаючись? Не розуміючи, що Ти є Премудрість, що створила світ, слава Тобі.

Далі: Нині відпускаєш… по: Отче наш…

Тропар, глас 8: У переполовення свята, спраглу душу мою напої водами, всіх бо, Спасе, закликав Ти: спраглий нехай гряде до Мене і нехай п’є, Джерело життя нашого, Христе Боже, слава Тобі.

Потім священик: Премудрість. І відпуст за звичаєм. На повечір’ї співаємо стихири рядового святого, і канон. Кондак свята. На полуношниці після 1-го Трисвятого тропар свята. Після 2-го Трисвятого кондак свята. Потім: Господи, помилуй (12 разів). І відпуст. Молитви заупокійної: Пом’яни, Господи, в надії життя вічного… не промовляємо.

 

На ранній

На Бог Господь… тропар свята (тричі).

Після кафизми 1 — сідальний, глас 4:

Ти, що знаєш помисли сердець усіх, посеред храму став, взиваючи до неправдомовців, і говорив істину: чому шукаєте, як убити Мене, Життєдавця; в переполовення свята промовляв сміливо: не дивіться на лиця, коли суд чините, законопорушники.

Слава: і нині, той самий.

І далі читання із Тлумачення Євангелія від Іоана.

Після кафизми 2 — сідальний, глас 5:

Владика всіх у храмі стояв у переполовення П’ятдесятниці чесної, з євреями розмовляючи, багатьох відкрито сміливо викривав, як Цар і Бог, мучительство їхнє зухвале; нам же всім дарує, заради милосердя, велику милість.

Слава: і нині, той самий.

Потім: Воскресіння Христове бачивши… Псалом 50. Канони свята два, з ірмосами на 14. Перший з ірмосом на 8, другий — на 6. Потім катавасія, ірмос другого канону, обидва кліроси разом.

 

Канон
преподобного Феофана, глас 4

 

Пісн. 1

Ірмос: Моря, Червоного безодню сухими стопами древній перейшовши Ізраїль, хрестовидними Мойсеєвими руками Амаликову силу в пустелі переміг.

Великі благодіяння, незбагненні розумом, божественного Твого втілення, Владико, сяють нам; дари ж благодаті і божественне сяйво подають нам благо.

Прийшов Ти, Христе, сяйво Божества явно показуючи на святі; бо Ти для спасенних — радісне свято, і спасіння нашого заступник.

Премудрість, правда і визволення у Бога, був Ти, Господи, для нас, від землі до небесної проводячи висоти, і Духа Божественного даруючи.

Плоть Твоя, Владико, у гробі не зазнала тління, бо вона утворилася без сімені, тому й не прийняла тління, притаманного нашому єству, якого від початку в ньому не було, і тому воно й не діяло.

Канон інший, преподобного Андрія Критського, глас 8.

Пісн. 1

Ірмос: Море висушив Ти…

Язичники, радійте, євреї, плачте, бо Життєдавець Христос кайдани пекла розірвав, і мертвих воскресив, і недуги зцілив словом; Він є Бог наш, Який дає життя віруючим в ім’я Його.

Чудо показав Ти, воду на вино перетворивши, а в Єгипті ріки — на кров; і мертвих воскресив, друге знамення звершивши. Слава, Спасе, невимовній Твоїй раді; слава приниженню Твоєму, яким Ти оновив нас.

Струмок приснотекучий життя істинного, Господи, Ти єси воскресіння наше: трудився Ти, Спасе мій, і з волі Своєї мав спрагу, закону єства підкорившись; і в Сихар прийшов плоттю, води просив у самарянки пити.

Хліби благословив Ти, і рибу примножив, незбагненний Боже, і людей наситив без заздрости, і джерело приснотекуче премудрости обіцяв Ти спраглим. Ти, Спасе, Бог наш, Який дає життя тим, хто вірує в ім’я Його.

Слава…

Троїчний: Трьох співбезначальних і співпрестольних славлю, Отця — безначального Бога, і Сина співбезначального, і Духа співприсносущного Сину, єдину триіпостасну Істоту: єдине Начало пребезначальне оспівую, безначальне Божество й Істоту шаную.

І нині…

Богородичний: Єдина Ти вмістила Творця Твого, Богородице, в утробі Твоїй, і плоттю породила невимовно, і перебуваєш Дівою, нічим не осквернивши дівство, Його, Чиста, як Сина Твого і Бога, безперестанно моли за стадо Твоє завжди.

Катавасія: Море висушив Ти, потопив зі зброєю гордого фараона, і людей спас сухими, Господи, і вивів на гору святу їх, що взивали: співаємо Тобі Богу нашому, пісню перемоги, бо Ти прославився.

 

Пісн. 3

Ірмос: Веселиться Тобою Церква Твоя, Христе, взиваючи: Ти моя сила, Господи, і пристановище, й утвердження.

Вод животворних джерела відкрив Ти Церкві: якщо хто має спрагу, нехай приходить і п’є, — взиває Благий.

Про вознесіння від землі на небо відкрито говорив Ти, обіцяючи послати з неба Духа Святого.

Господь, єством животворчий, від Діви народився і всім вірним дарував безсмертя як Милосердний.

Інший. Ірмос: Утвердилося серце моє в Господі…

Не за лицями судіть, юдеї, повчаючи, — говорив Владика, коли прийшов у храм у переполовення свята, як написано.

Не по лицях судіть, юдеї: Христос бо прийшов, про Якого сповіщали пророки, що Він гряде від Сиону, і світ закличе.

Якщо словам не вірите, юдеї, повірте ділам Владики; чому впадаєте в оману, відмовляючись від Святого, про Якого писав Мойсей у Законі.

Якщо Месії безумовно належить прийти, юдеї, Христос, що прийшов нині, є Месія; чому впадаєте в оману, відмовляючись від Праведного, про Якого написав Мойсей у Законі.

Слава…

Троїчний: Тобі поклоняємося, Отче безначальний єством, оспівуємо співбезначального Сина Твого, і побожно — Духа Всесвятого, як єдиного єством Бога у Трьох.

І нині…

Богородичний: Будучи Єдиним від Тройці, Ти явився у плоті, не перемінивши істоти, Господи, і не опаливши нетлінну утробу, яка породила Тебе; Бог сущий і вогонь.

Катавасія: Утвердилося серце моє в Господі, піднялася сила моя у Бозі моїм, розширились уста мої на ворогів моїх, звеселився спасінням Твоїм.

Сідальний, глас 8: Стоячи посеред святилища в переполовення божественного свята, Ти взивав: хто має спрагу, нехай гряде до Мене і п’є; хто п’є цю божественну мою воду, з того потечуть ріки Моїх повелінь; а хто вірує в Мене, посланого Божественним Отцем, зі Мною прославиться. Тому взиваємо до Тебе: слава Тобі, Христе Боже, бо Ти безмірно проливаєш воду Твого чоловіколюбства рабам Твоїм.

Слава: і нині.

Премудрости воду і життя виточуючи світові, Спасе, усіх закликаєш черпати воду спасіння; бо коли людина приймає закон Твій Божественний, гасить у собі вугілля омани, тому повіки не буде ні мати спраги, ні перестане насичуватися Твоєю їжею, Владико Царю Небесний. Заради цього славимо державу Твою, Христе Боже, благаючи послати відпущення гріхів рабам Твоїм.

 

Пісн. 4

Ірмос: Вознесеним Тебе бачила Церква на хресті, Сонце праведне, і стала в чині своєму, достойно взиваючи: слава силі Твоїй, Господи.

Зруйнував Ти врата смерти силою Твоєю, путь життя показав, безсмертя двері відкрив тим, хто з вірою взиває: слава силі Твоїй, Господи.

У переполовення свята, що має кінець і начало, як безначальний Владика став Ти посеред, промовляючи: богомудрі, прийдіть, насолоджуйтеся божественними дарами.

Як Бог маючи над усіма владу, як всемогутній подолав державу смерти, Христе, обіцяючи послати Духа Святого, що від Отця походить.

Богородичний: Подаєш щедро благодать тим, хто Тебе оспівує, Мати безневісна, і просиш за них прощення гріхів у Тобою народженого Превічного Слова, Пречиста.

Інший.

Ірмос: Пророк Авакум духовними очима передбачив…

Якщо Месії належить прийти, Месією ж є Христос; беззаконні, чому не вірите Йому? Ось прийшов і свідчить, що Він вчинив: воду на вино перетворив, і розслабленого зцілив словом.

Не розуміючи Писання, всі ви, євреї, беззаконні: воістину бо прийшов Христос, і всіх просвітив і посеред вас показав багато знамень і чудес, і даремно відмовляєтеся від істинного Життя.

Одне діло показав вам, і всі ви уже дивуєтеся, — промовляв Христос до юдеїв; ви обрізуєте людину і в суботу, — сказав Він; — чому ж наводите наклеп на Мене, що підняв розслабленого словом.

Діл створив багато, за яке з них хочете побити Мене камінням? — викриваючи, Христос промовляв до юдеїв, — чи не за те, що Я зробив здоровою всю людину? Чи не судите ви за лицями?

В апостолах Ти дієш, і в пророках спочиваєш Сам з Духом, Христе, Ти є безначальне народження з Отчого єства: народи закликав Ти до пізнання Твоїми знаменнями.

Слава…

Троїчний: Тройце нероздільна Єдинице, безначальний Отче, Сину, і Душе Святий, в Єдиниці — Тройця рівночесна, співпрестольна, животворча; нестворений Боже, спасай тих, що оспівують Тебе, і визволи від бід і скорбот.

І нині…

Богородичний: В лоні Твоїм Бога неописаного вмістила, Богоневісто Діво Мати Чиста, не переставай благати за нас, що Тобою ми визволилися від напастей, бо до Тебе завжди прибігаємо.

Катавасія.

Ірмос: Пророк Авакум духовними очима передбачив, Господи, пришестя Твоє, тому і взивав: від півдня прийде Бог, слава силі Твоїй, слава приниженню Твоєму.

 

Пісн. 5

Ірмос: Ти, Господи мій, Світло, що у світ прийшло, Світло святе, що виводить з темряви невідання тих, що з вірою оспівують Тебе.

Божественних свят переполовення досягнувши, довершених божественних чеснот поспішаймо навчатися, богомудрі.

Воістину нинішнє святе торжество — переполовення: найбільших бо свят — корінь, і радують обидва.

Богородичний: Розум архангельський не може зрозуміти Твоє невимовне від Діви пречисте Різдво, Спасе Многомилостивий.

Інший.

Ірмос: Господи Боже наш, мир подай нам: чудесами прикрасив Ти апостолів Твоїх, дивами звеличив Ти учеників, в усьому світі прославив і дав їм, Спасе наш, Царство Твоє.

Всі краї землі просвітили ученики, чудесами і вченням, і різними образами проповідували, Христе Спасе, Царство Твоє.

Хвалу возсилаємо Царству Твоєму, піснеспіви ж приносимо Тобі, що заради нас на землі з’явився, і світ просвітив, і Адама покликав.

Слава…

Троїчний: Слава Тобі, Отче Святий, Боже ненароджений; слава Тобі, Слове безлітнє Єдинородне; слава Тобі, Душе Божественний і співпрестольний, і єдиносущний Отцю і Сину.

І нині…

Богородичний: Лоно Твоє стало святою трапезою, що має небесний хліб, від якого всякий, хто споживає, не вмирає, як говорить усіх Годувальник, Богородице.

Катавасія: Господи Боже наш, мир подай нам; Господи Боже наш, придбай нас, Господи, бо, крім Тебе, іншого не знаємо, ім’я Твоє прославляємо.

 

Пісн. 6

Ірмос: Приношу Тобі жертву голосом похвали, Господи, — взиває Церква до Тебе, віл бісівської крови очистившись кров’ю, що витекла з ребер Твоїх ради милости Твоєї.

Нині настало переполовення П’ятдесятниці: спочатку Божественної Пасхи божественною радістю озорені, потім благодаттю Утішителя засяяли.

Говорив Ти, Христе, стоячи у храмі, юдейському зібранню, відкриваючи Свою славу і засвідчуючи Свою спорідненість з Отцем.

Богородичний: Будь мені заступницею і стіною непорушною, Пресвята Богородице, визволяючи мене від мирських спокус, і осяваючи Божественним світлосяйвом.

Інший.

Ірмос: Як водами морськими, Чоловіколюбче…

Ти, Ісусе, що тримаєш усі краї землі, увійшов до храму в свято переполовення і вчив людей слова істини, як говорив Іоан.

Відкрив уста Твої, Владико, і проповідував світові безлітного Отця, і Всесвятого Духа, спорідненість з Обома зберігаючи і після втілення.

Діло Отче звершив Ти, ділами утверджуючи віру в слова Твої, творячи зцілення і знамення, Спасе: розслабленого підняв, прокажених очистив і мертвих воскресив.

Безначальний Син, будучи началом, прийнявши нашу людську природу, учив на святі, промовляючи: приходьте до приснотекучого джерела і життя черпайте.

Слава…

Троїчний: Єдине в Тройці Божество, Істоту триіпостасну, нестворену, нероздільну всі славимо, Отця, і Сина, і Святого Духа, як Трьох сущих, і Єдине.

І нині…

Богородичний: Діву після Різдва оспівуємо Тебе; Діву і Матір славимо Тебе, єдину, Чиста Богоневісто, бо з тебе воістину Бог втілився й оновив нас.

Катавасія: Як водами морськими, Чоловіколюбче, хвилями житейськими я охоплений; тому, як Іона, взиваю до Тебе; визволи із тління життя моє, Милосердний Господи.

Кондак: У переполовення свята законного до тих, що стояли, взивав Ти, Христе Боже, всіх Творець і Владика: прийдіть і зачерпніть воду безсмертя. Тому до Тебе припадаємо і вірно взиваємо: щедроти Твої даруй нам, бо Ти є Джерело життя нашого.

Ікос: Зледенілу через гріхи й беззаконня душу мою напої течією Твоєї крови і покажи плодоносною чеснотами, бо Ти сказав усім, щоб приходили до Тебе, Слово Боже всесвяте, і черпали воду нетління живу, що очищає гріхи тих, хто оспівує славне і божественне Твоє воскресіння, подаючи силу Духа, що сходить з висоти, ученикам Твоїм, які знають Тебе як Бога: бо Ти є воістину Джерело життя нашого.

 

Пісн. 7

Ірмос:У печі персидській юнаки Авраамові, опалені любов’ю благочестя більше, ніж полум’ям, взивали: благословенний Ти у храмі слави Твоєї, Господи.

Всемогутністю зруйнував Ти, Спасе, смертну силу, стезю життя показав людям, Чоловіколюбче, тим, хто вдячно до Тебе взиває: благословенний Ти в храмі слави Твоєї, Господи.

Бачачи плоть, зібрання єврейське не розуміло Тебе, Слово Боже, але ми Тебе оспівуємо: благословенний Ти в храмі слави Твоєї, Господи.

Богородичний: Свята Божественна оселе Всевишнього, радуйся, бо через Тебе, Богородице, дано радість тим, що взивають: благословенна Ти в жонах, Пренепорочна Владичице.

Інший ірмос: Халдейська піч, вогнем розпалена…

Тілесно потрудився Ти, упокоєння всіх: з волі Своєї відчув Ти спрагу, Джерело чудес; води просив Ти, Ісусе, про воду життя сповіщаючи.

З жінкою-самарянкою розмовляв Ти, Господи, викриваючи безумство беззаконних євреїв: вона увірувала в Тебе — Сина Божого, ті ж відкинули.

Воду живу, що тече, воду безсмертя обіцяв Ти дати, Джерело присноживлюще, тим, хто з вірою приймає Духа Твого, Спасе, що від Отця походить.

П’ятьма хлібами нагодував Ти тисячі зголоднілих, і залишки після насичення примножив для інших тисяч, показуючи славу Твою святим ученикам.

Той, хто споживає тіло Твоє, живим буде повіки, і хто п’є кров Твою, буде перебувати в Тобі, Спасе мій, і Ти в ньому перебуваєш, і воскресиш його в останню мить.

Здивував Ти, Владико, Твоє творіння й утвердив віру в Твою Божественну владу: недуги прогнав Ти, мертвих воскресив і сліпих просвітив як Бог.

Прокажених очистив Ти, кривих виправив, розслаблених підняв, кровоточиву зцілив; ішов Ти по морю, показавши славу Твоїм святим ученикам.

Слава…

Троїчний: Поклоняємося Твоєму пречистому Отцю, і благодаті Святого Духа, яку, будучи Богом, роздавав Ти Твоїм апостолам, посилаючи їх на проповідь.

І нині…

Богородичний: У лоні Твоєму вмістила Ти невмістиме Слово, Твоїми грудьми годувала Ти світу Годувальника, в обіймах носила Ти Того, Хто тримає нас, Богородице чиста.

Катавасія: Халдейська піч, вогнем розпалена, зросилася Духом; стоячи перед Богом, юнаки співали: благословенний Ти, Боже отців наших.

 

Пісн. 8

Ірмос: Руки розпростерши, Даниїл пащі левів затулив у рові; вогненну ж силу погасили, опоясавшись доброчесністю, благочестиві юнаки, взиваючи: благословіть, усі творіння Господні, Господа.

Величний із гробу воскрес, славою Божества прикрашений, апостолам Твоїм, Господи, Ти явився, обіцяючи послати дійство Духа їм, що взивають: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Умертвив Ти пекло як Бог Живоначальний, усім виточив Ти життя вічне; Тебе ж нині зображає явно радість цих світлоносних днів, що взивають: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Як Сонце правди, Христе, явився Ти, пославши проміння світу — апостолів Твоїх, що носять Тебе, Світло незбагненне, і морок невідання очищають, взиваючи: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Богородичний: Ось нині відійшов явно від коліна Іуди князь і вождь; Ти бо, Всенепорочна, породила раніше обіцяне уповання народів — Христа Бога. Його ж оспівуємо: благословіть, усі діла Господні, Господа.

Інший Ірмос: Ангели і небеса Того, Хто сидить на престолі слави…

Прийдіть, люди, і побачте Того, Кого оспівують на престолі слави, і Якого люди беззаконні ганьблять, і побачивши, оспівуйте Месію, сповіщеного пророками.

Ти є воістину Христос, Який прийшов у світ, через Якого спасіння і відпущення гріхів отців; Ти є воістину життя для тих, хто в Тебе вірує.

У переполовення свята, як написано, Премудрість Божа стала у храмі і повчала, що Він є воістину Христос Месія, через Якого — спасіння.

У суботу й в усі дні Христос показував чудеса, зціляючи різних недужих, але люди, сущі в омані, розпалювалися гнівом.

У суботу Він зцілив розслабленого, який, як говорить, довгі роки лежав; юдеї ж тяжко дорікали Христу, що Він порушив закон.

Чи не Мойсей дав вам закон, повеліваючи обрізуватися; і в суботу мужа обрізуєте, і не вважаєте, що закон отців порушується, — говорив Христос юдеям.

Невдячні завжди ті, що жили в пустелі, Благодійника заздрістю прогнівляли, ганьбили, рухаючи неправедними язиками, навчаючись даремного.

Благословимо Отця, і Сина, і Святого Духа, Господа.

Троїчний: Єдиний Бог Тройця: ні Отець не переходить у Сина, ні Син не змінюється за походженням, але властиве обом світло Бога, — прославляю Трьох повіки.

Богородичний: Як породила Ти, скажи, Того, Хто від Отця безлітно засяяв і зі Святим Духом оспівується? Бо це знає Єдиний, Хто благозволив народитися від Тебе, Богородице.

Далі: Хвалимо, благословимо…

Катавасія: Ангели і небеса, Того, Хто сидить на престолі слави, Якого як Бога безперестанно славлять, благословляйте, оспівуйте і величайте по всі віки.

Чеснішу… не співаємо.

 

Пісня 9

Ірмос: Камінь нерукосічний від Тебе, Діво, нерозсіченої гори, відсікся і став наріжним каменем — Христос, і роз’єднані єства з’єднав: тому, радіючи, Тебе, Богородице, величаємо.

Новому і чистому життю віл Христа навчившись, його ж навіть до кінця для користі зберігати всі поспішаймо, щоб пришестя Святого Духа сприйняти.

Ти, Життєдавче, моє смертне єство, огорнувши безсмертям, одягнув благодаттю нетління, Спасе, воскресивши з Собою, і до Отця привів, розірвавши мій тимчасовий одяг.

Будучи знову покликаними до небесного життя, силою заступництва Того, Хто принизив Себе навіть до образу раба і нас возніс, Його достойно величаємо.

Богородичний: Всі вірні, пізнавши Тебе, Діво, як корінь, джерело і причину нетління, похвалами шануємо: Ти бо виточила нам Іпостасне нетління.

Інший ірмос: Чуже матерям дівство…

В юдейське свято переполовення ввійшов Ти, Спасе мій, у храм Твій і навчав усіх; дивувалися ж юдеї і говорили: звідкіля Він знає Писання, не вчившись.

Дар зцілення Визволитель мій виточував, творячи чудеса і знамення, проганяючи недуги, зціляючи немочі, але юдеї розлючувалися від безлічі чудес Його. Непокірних юдеїв Визволитель мій викривав, промовляючи: не судіть за лицями, але судіть праведним судом: бо закон повеліває обрізуватися і в суботу кожному чоловікові.

Більші чудеса показав Ти, Спасе, ученикам Твоїм, як обіцяв, і послав проповідувати народам славу Твою; вони ж проповідували світові Твоє воскресіння, благодать і втілення.

Якщо в суботу обрізуєте людину і тим не порушуєте закон, нині чому гніваєтеся на Мене за те, що Я зробив здоровою людину словом; ви судите по-плотськи, — говорив Христос юдеям.

Ти, що словом зцілив суху руку, висохлу землю мого серця зціливши, Слове, покажи мене плодоносним, щоб і я приносив плоди покаяння теплого.

Прокажене моє серце Ти очистив, Слове, і душі моєї очі просвітив, на постелі хвороби лежачого мене підняв, як розслабленого зцілив, що на постелі лежав.

Слава…

Троїчний: Чуже є беззаконникам славити безначальну Тройцю — Отця, Сина, і Святого Духа, нестворене Вседержительство, Яким було створено весь світ, могутньою силою Його.

І нині…

Богородичний: Вмістила Ти, Діво Мати, в лоні Твоїм єдиного від Тройці Христа Життєдавця, Його ж оспівує усе творіння, і тремтять горні престоли; Того благай, Всеблаженна, щоб спастися душам нашим.

Катавасія: Чуже матерям дівство, і дивне дівам дітонародження; в Тобі, Богородице, обоє сталися. Тому Тебе всі племена земні безперестанно величають.

Екзапостиларій: Маючи чашу невичерпних дарів, дай мені черпати воду на відпущення гріхів, бо я страждаю від спраги, Милосердний і єдиний Щедрий (тричі).

На Хваліте… Все, що лише… ставимо стихів 4 і співаємо подібні свята 3, повторюючи першу, глас 4.

Премудрість і сила, Отче Сяйво, Слово вічне і Сину Божий, у храм Ти прийшов тілом і вчив юдейських людей, жорстоких і невдячних, і дивувалися багатству премудрости, говорячи: звідкіля Він знає Писання, ні від кого не навчаючись (двічі).

Книжникам закриваючи уста, юдеїв викривав Месія Господь, промовляючи до них: не за лицями судіть, законопорушні неправедні судді; в суботу Я підняв розслабленого, тому що Я є Господь і суботи, чому шукаєте, як вбити Мене, що мертвих воскресив.

Навуфея камінням побили люті й законопорушні, юдейське зібрання невдячне, Ісаю ж пилою дерев’яною розпиляли, в кал вкинули мудрого Єремію, Господа ж на хресті розіп’яли, взиваючи: Ти, що храм руйнуєш, спаси Себе, і ми увіруємо.

Слава: і нині, глас 4.

Анатоліїв: Просвітившись, браття, Воскресінням Спаса Христа і досягнувши переполовення свята Владичного, щиро зберігаймо заповіді Божі, щоб бути достойними святкувати і Вознесіння, й одержати пришестя Святого Духа.

Славослів’я велике. Після Трисвятого тропар свята, єктенії і відпуст. Час першим.

На Літургії
Блаженні з канону свята, гласу 4, пісня 3 на 4, і гласу 8, пісня 6 на 4.

Після входу тропар свята. Слава: і нині. Кондак. Прокимен глас 3: Великий Господь наш, і велика сила Його, і розум Його безмірний. І до віддання. Стих: Хваліть Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління.

Апостол у Діяннях, зачало 34.

Алилуя, глас 1: Пом’яни сонм Твій, що його придбав Ти спочатку. Стих: Бог же, Цар наш споконвіку, учинив спасіння посеред землі.

Євангеліє від Іоана, зачало 26,

На літургії співаємо, і на віддання переполовення, замість Достойно…

Ірмос: Чуже матерям дівство… (в інші ж дні співаємо: Світися… до віддання).

Причасний: Хто споживає Тіло Моє і п’є Кров Мою, в Мені перебуває, і Я в ньому, говорить Господь. Алилуя (тричі).

На трапезі для братії утішення.

Святкується це свято 8 днів.