...
Тріодь Квітна

У середу другої седмиці після Пасхи

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

 

Последование вечерни

 

на Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6, и пое́м стихи́ры, гла́с 1.

Во вт0рникъ вeчера,

на ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Прехвaльніи мyчєницы:

Њсzжи2, глаг0летъ fwмЁ, и3з8 мeртвыхъ триднeвенъ воскресhй чlвэколю1бецъ, и3 ви1ждь рукY моeю и3 нwгY ћзвы, и3 рeбръ прободeніе: и3 познaй мS бGа непремённа, земнhмъ смэшeніемъ по существY воwбражeнна и3 стрaсть въ нeмъ пріeмша.

Очікується текст