...
Тріодь Квітна

У четвер другої седмиці після Пасхи

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

 

Последование вечерни

 

на Го́споди воззва́х поста́вим стихо́в 6. И пое́м стихи́ры подо́бны, гла́с 2. Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Въ срeду вторhz седми1цы вeчера,

на ГDи воззвaхъ постaвимъ стіхHвъ ѕ7. И# поeмъ стіхи6ры под0бны, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Нёдръ не њстaвль n§ескихъ, kви1лсz є3си2 на земли2 плотон0сецъ, за бlгоутр0біе хrтE, стrть же и3 смeрть пріи1мъ, воскрeслъ є3си2 триднeвенъ: двeремъ заключє1ннымъ внyтрь вшeлъ є3си2, ћкw всеси1ленъ. Тёмже ребро2 твоE б9eственное рaдуzсz fwмA њсzзaвъ, гDа и3 зижди1телz тS прослaви.

Очікується текст