Требник

Глава 7. После́дование о испове́дании

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование о испове́дании

Приво́дит духо́вный оте́ц хотя́щаго испове́датися еди́наго, а не два́ или́ мно́гия, пред ико́ну Го́спода на́шего Иису́са Христа́ непокрове́нна.

И твори́т сти́х нача́лу.

Та́же: Трисвято́е: По О́тче на́ш: Го́споди поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те поклони́мся: три́жды.

Та́же, Псало́м 50.

Поми́луй мя́ Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́. Я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х роди́ мя Ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся: омы́еши мя́ и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х, и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́ Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отими́ от Мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. ублажи́ Го́споди благоволе́нием Твои́м сио́на, и да сози́ждутся сте́ны иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

И настоя́щыя тропари́ сия́, гла́с 6:

Поми́луй на́с Го́споди, поми́луй на́с: вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй на́с.

Сла́ва: Го́споди поми́луй на́с, на Тя́ бо упова́хом: не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны́ от вра́г на́ших: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и мы́ лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи на́м, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя́ да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бе́д: Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да Христиа́нскаго.

Та́же, Го́споди поми́луй, 40.

Свяще́нник глаго́лет: Го́споду помо́лимся.

И моли́тву сию́:

Бо́же, спаси́телю на́ш, и́же проро́ком Твои́м нафа́ном пока́явшемуся Дави́ду о свои́х согреше́ниих оставле́ние дарова́вый, и манасси́ину в покая́ние моли́тву прие́мый, са́м и раба́ Твоего́, и́мярек, ка́ющагося о ни́хже соде́ла согреше́ниих, приими́ обы́чным Твои́м человеколю́бием, презира́яй ему́ вся́ соде́янная, оставля́яй непра́вды, и превосходя́й беззако́ния. Ты́ бо ре́кл еси́ Го́споди: хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но я́ко е́же обрати́тися, и жи́ву бы́ти ему́: и я́ко се́дмьдесят седмери́цею оставля́ти грехи́. Поне́же я́ко вели́чество Твое́ безприкла́дное? и ми́лость Твоя́ безме́рная: а́ще бо беззако́ния на́зриши, кто́ постои́т?

Я́ко Ты́ еси́ Бо́г ка́ющихся, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И моли́тва ина́я.

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га жива́го, па́стырю и а́гнче взе́мляй гре́х ми́ра, и́же заимова́ния дарова́вый двема́ должнико́ма, и гре́шнице да́вый оставле́ние грехо́в ея́: Са́м Влады́ко осла́би, оста́ви, прости́ грехи́, беззако́ния, согреше́ния во́льная и нево́льная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же в преступле́нии и преслуша́нии бы́вшая от рабо́в Твои́х си́х. И а́ще что́ я́ко челове́цы пло́ть нося́ще и в ми́ре живу́ще от диа́вола прельсти́шася. А́ще же в сло́ве, или́ в де́ле, или́ в ве́дении, или́ в неве́дении, или́ сло́во свяще́нническое попра́ша, или́ под кля́твою свяще́нническою бы́ша, или́ под свою́ ана́фему падо́ша, или́ под кля́тву ведо́шася: Са́м я́ко бла́г и незло́бивый Влады́ко, сия́ рабы́ Твоя́ сло́вом разреши́тися благоволи́, проща́яй и́м и свою́ и́х ана́фему и кля́тву, по вели́цей Твое́й ми́лости. Е́й, Влады́ко человеколю́бче Го́споди, услы́ши на́с моля́щихся Твое́й бла́гости о рабе́х Твои́х си́х, и пре́зри я́ко многоми́лостив, прегреше́ния и́х вся́, измени́ и́х ве́чныя му́ки. Ты́ бо ре́кл еси́ Влады́ко: ели́ка а́ще свя́жете на земли́, бу́дут свя́зани на небеси́: и ели́ка а́ще разрешите́ на земли́, бу́дут разреше́ни на небеси́.

Я́ко Ты́ еси́ еди́н безгре́шен, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, отцу́ и Сы́ну, и свято́му ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посе́м глаго́лет к нему́:

Се́ ча́до, Христо́с неви́димо стои́т, прие́мля испове́дание твое́, не усрами́ся, ниже́ убо́йся, и да не скры́еши что́ от Мене́: но не обину́яся рцы́ вся́, ели́ка соде́лал еси́, да прии́меши оставле́ние от Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Се́ и ико́на Его́ пред на́ми: а́з же то́чию свиде́тель е́смь, да свиде́тельствую пред Ни́м вся́, ели́ка рече́ши мне́: а́ще ли что́ скры́еши от Мене́, сугу́б гре́х и́маши. Внемли́ у́бо, поне́же бо прише́л еси́ во враче́бницу, да не неисцеле́н оти́деши.

И та́ко вопроша́ет его́ приле́жно еди́но по еди́ному, и ожида́ет его́, доне́леже отвеща́ет проти́ву коего́ждо вопроше́ния.

Пре́жде все́х вопроша́ет его́ о ве́ре, глаго́ля: Рцы́ ми ча́до: а́ще ве́руеши, я́ко це́рковь кафоли́ческая апо́стольская, на восто́це насажде́ная и возраще́ная, и от восто́ка по все́й вселе́нней разсе́яная, и на восто́це и досе́ле недви́жимо и непреме́нно пребыва́ющая, предаде́ и научи́; И а́ще не сумни́шися в ко́ем преда́нии;

И а́ще ве́рит правосла́вно и несумне́нно, да чте́т симво́л ве́ры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га:

И сие́ сконча́в, вопроша́ет его́:

Рцы́ ми ча́до: не бы́л ли еси́ ерети́к, или́ отсту́пник? Не держа́лся ли еси́ с ни́ми, и́х ка́пища посеща́я, поуче́ния слу́шая, или́ кни́ги и́х прочи́товая? Не лю́биши ли чесого́ мирски́х, па́че Творца́ твоего́? Не лжесвиде́тельствовал ли еси́? Не преступи́л ли еси́ ко́его обе́та Бо́гу обеща́ннаго? Писа́ния Боже́ственная на кощу́ны не приимова́л ли еси́? рцы́ ми, ча́до: не растли́л ли еси́ де́вства твоего́ малаки́ею? Не мала́кствуеши ли? Рцы́ ми: не мужело́жствовал ли еси́ кого́, или́ и́н тебе́? Не соблуди́л ли еси́ со жено́ю? И с коли́цеми па́лся? И ка́я ли́ца бы́ша: пущени́цы ли, или́ име́ющыя му́жи? Зане́же пады́йся с мужа́тицею, е́сть прелюбоде́й: та́кожде и мужа́тица па́дшая со ины́м, прелюбоде́йца глаго́лется.

И па́ки вопроша́ет его́ о кровосмеше́нии:

Рцы́ ми ча́до: не па́лся ли еси́ в ро́де твое́м с не́коим лице́м, или́ с кумо́ю твое́ю? Сия́ су́ть глаго́лемая кровосмеше́ния. Рцы́ ми: не па́лся ли еси́ со ското́м, или́ со пти́цею? Не па́лся ли еси́ со жено́ю твое́ю чрез естество́? или́ обруче́ну су́щу тебе́ еще́, и пре́жде бра́ка па́лся еси́ с не́ю? Не па́лся ли еси́ со иноплеме́нным те́лом?

О́но бо запреща́ется тяжча́йше блуда́.

Рцы́ ми ча́до: не уби́л ли еси́ челове́ка во́лею, или́ нево́лею? Рцы́ ми ча́до: не укра́л ли еси́ что́, и сотворя́л кля́тву за то́? или́ укра́де и́н, а ты́ прия́л еси́ то́?

И а́ще укра́де что́, да возврати́т: а егда́ то́ возврати́т, да тече́т ко архиере́ю прия́ти проще́ние, и сотвори́ти кано́н сво́й. А́ще же не сотворя́ше кля́тву, то́чию да испо́лнит, а́ще возмо́жно, кано́н та́тя.

Рцы́ ми ча́до: не роти́лся ли еси́, и ка́ко роти́лся, во́лею или́ нево́лею, и по ну́жде? Не пре́дал ли еси́ немощна́го в ру́це си́льнаго? Не оби́диши ли кого́? или́ оби́дел еси́ в ку́плях, или́ во ино́м чесо́м?

И а́ще оби́дел е́сть, или́ оби́дит, да пла́тит е́.

Рцы́ ми ча́до: не чароде́йствовал ли еси́, или́ волхву́я лия́л еси́ во́ск, или́ о́лово? Не приводи́л ли еси́ волхва́ в до́м тво́й, и извожда́ше ти́ чарова́ния? Или́ сия́ са́м твори́ши, или́ сотвори́л еси́ когда́? или́ сотвори́л еси́ волхвова́ние на вре́д кому́? Не превязу́еши ли живо́тная, да не сне́сть е́ во́лк? или́ пре́дал еси́, и превяза́ше ти́? Не превяза́л ли еси́ му́жа и жену́, или́ и́но превяза́ние не́мощи? Не но́сиши ли храни́тельная от бы́лия?

И а́ще у́бо обря́щется, я́ко творя́ше не́что от си́х, или́ творя́ху ему́ ини́и, запреща́ется ле́т ше́сть, я́коже повелева́ют пра́вила: а худо́жник, и́же сия́ твори́т, запреща́ется я́ко уби́йца: си́речь два́десять ле́т, я́коже глаго́лет вели́кий Васи́лий.

И па́ки глаго́ли:

Рцы́ ми ча́до: не укори́л ли еси́ роди́тели твоя́, или́ свяще́нника, или́ мона́ха, или́ ко́еголибо от челове́к? Не и́маши ли с не́киим вражды́? то́ да сотвори́ши любо́вь. И́бо а́ще и́маши на кого́ вражду́, или́ за́висть, да́ры твоя́ и моли́твы не су́ть прия́тны Бо́гу: ниже́, а́ще что́ твори́ши Бо́га ра́ди, прия́тно е́сть. Рцы́ ми ча́до: не я́л ли еси́ мертвечи́ны, или́ кро́ве, или́ уда́вленное, или́ волкохи́щное, или́ пти́цею пораже́нное? Не оскверни́лся ли еси́ от ино́го чесого́, я́же запове́дана су́ть в свяще́нных пра́вилех, или́ во святу́ю 40-цу, или́ в сре́ду, или́ в пято́к от мя́са или́ сы́ра? Не пре́дал ли еси́ не́коего челове́ка диа́волу, или́ поху́лил еси́, или́ укори́л еси́ ве́ру, или́ зако́н, или́ не́кую хулу́ ре́кл еси́, или́ кля́л еси́ челове́ка? Не глаго́лал ли еси́ лжу́, или́ клене́шися ло́жне? или́ тщесла́вуеши, или́ упива́ешися, и́хже ра́ди ду́шу и те́ло погубля́еши?

И про́чыя воспомина́ет грехи́ сме́ртныя:

Го́рдость, лихоиме́ние, блу́д, за́висть, чревобе́сие, гне́в, лени́вство, и вся́ грехи́ седми́ ма́терей рожда́ющыяся, со вся́ким разсу́дным испыта́нием сматря́я разли́чие ли́ц, и потому́ испыта́ние творя́: и́нако бо духо́вна, и́нако люди́на, и́нако мона́ха, и́нако ми́рска, и́нако ю́на, и́нако ста́рца.

Завеща́ние.

От си́х все́х отны́не до́лжен еси́ блюсти́ся, поне́же вторы́м креще́нием креща́ешися, по та́инству Христиа́нскому, и да положи́ши нача́ло благо́е, помога́ющу тебе́ Бо́гу: па́че же не поглуми́ся на то́ежде обраща́яся, да не твори́ши челове́ком сме́ха, сия́ бо Христиа́ном не су́ть прили́чна: но че́стно, и пра́во, и благогове́йно пожи́ти да помо́жет тебе́ Бо́г свое́ю благода́тию.

И егда́ сия́ вся́ к нему́ изрече́ши, и опа́сно испыта́еши, и о́н па́ки вся́ я́же о себе́ без студа́ откры́ет. И рече́ши ему́: Поклони́ся. Тогда́ преклоня́ет главу́ испове́дуемый.

Духо́вный же глаго́лет моли́тву сию́:

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же спасе́ния рабо́в Твои́х, ми́лостиве и Ще́дре и долготерпели́ве, ка́яйся о на́ших зло́бах, не хотя́й сме́рти гре́шника: но е́же обрати́тися, и жи́ву бы́ти ему́: Са́м и ны́не уми́лостивися о рабе́ Твое́м и́мярек, и пода́ждь ему́ о́браз покая́ния, проще́ние грехо́в и отпуще́ние, проща́я ему́ вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное: примири́, и соедини́ его́ Святе́й Твое́й Це́ркви, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, с Ни́мже Тебе́ подоба́ет держа́ва и великоле́пие, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

По моли́тве же разреша́ет иере́й ка́ющагося ни́зу лежа́щаго, си́це глаго́ля:

Соверше́ние та́йны свята́го покая́ния.

Госпо́дь и Бо́г на́ш Иису́с Христо́с благода́тию и щедро́тами своего́ человеколю́бия, да прости́т ти́ ча́до, и́мярек, вся́ согреше́ния твоя́: и а́з недосто́йный иере́й, вла́стию его́ мне́ да́нною, проща́ю и разреша́ю тя́ от все́х грехо́в твои́х, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Коне́ц же разреше́ния его́ глаго́ля, иере́й зна́менует крестообра́зно десни́цею ка́ющагося.

Та́же, Досто́йно е́сть. Сла́ва, и ны́не:

И отпу́ст.

Тогда́ кано́н да́ст ему́ проти́ву согреше́ния его́. А́ще у́бо и́мать мно́гия грехи́, да́ст ему́ кано́н вя́щший си́речь, и́же и́мать мно́жайшая ле́та, и ина́я с си́ми разреша́ются.

И глаго́лет к нему́:

Ча́до, толи́ка ле́та повелева́ют Боже́ственнии и свяще́ннии зако́ни, да не причасти́шися Боже́ственных та́ин, то́чию да пие́ши агиа́сму [святы́х богоявле́ний во́ду] вели́кую, и а́ще удержи́шися от Боже́ственнаго прича́стия, разреша́тся греси́ твои́: а́ще же престу́пиши, и приобщи́шися, вторы́й иу́да бу́деши. А́ще же изнемо́жеши к сме́рти, да причасти́шися. А́ще ли воста́неши, па́ки ста́ни во урече́нных ле́тех, и приложи́ в ме́ру, е́же содержа́ти па́ки, и и́н кано́н за прича́стие, да наверши́ши ме́ру.

Внемли́ и сему́:

Отне́леже оста́вит челове́к гре́х, тогда́ кано́н прие́млет, по 39-му пра́вилу Васи́лиа вели́каго: ели́ко же твори́т гре́х, а́ще и не причаща́ется, не вменя́ется ему́ то́. Егда́ же па́ки удержи́тся на вре́мя от причаще́ния, и па́ки низпа́дает в гре́х, па́ки нача́ло полага́ет в кано́н.

А́ще ли случи́тся ему́ па́сти во и́н гре́х, пре́жде соверше́ния кано́на, подоба́ет сматря́ти множа́йшая ле́та от несоверше́нных кано́на, и секра́тых, си́речь, новоприлу́чшихся, и ка́я су́ть мно́жайшыя, ты́я да держи́т. А́ще ли па́ки по оша́янии греха́, удержа́ вре́мя от прича́стия или́ са́м о себе́, или́ от ина́го духовника́, чи́слятся и та́я ле́та в кано́н.

Внемли́ и сему́:

Егда́ обря́щется челове́к благогове́йный, и произво́лит твори́ти не́колико мета́ний на нощеде́нство по си́ле свое́й, отпусти́ ему́ еди́но ле́то от ме́ры кано́на прича́стия. А́ще же произво́лит сотвори́ти ми́лостыню по ме́ре свое́й, оста́ви ему́ и друго́е ле́то. А́ще ли пости́тся сре́ду и пято́к, по Боже́ственным пра́вилом, оста́ви ему́ и еще́ друго́е ле́то. А́ще ли и понеде́льник восхо́щет воздержа́тися от мя́са, друго́е па́ки отпусти́ ему́ ле́то: на сы́р и я́ица, друго́е. Та́кожде и и́ну доброде́тель а́ще сотвори́т, друго́е па́ки отпусти́ ему́ ле́то. А́ще ли челове́к то́й нижа́е три́десяти ле́т е́сть, друго́е ле́то па́ки оста́ви ему́. А́ще же е́сть и от два́десяти нижа́е, мне́е запреща́ется. А́ще же не изво́лит напи́санных, да испо́лнит це́ло определе́нная ле́та.

Внемли́ и сему́:

Я́ко а́ще по согреше́нии восхо́щет кто́ бы́ти мона́х, две́ ча́сти да держи́т, а тре́тию ча́сть ле́т оста́ви ему́. А́ще же восхо́щет отити́ во о́бщее житие́, оста́ви ему́ по́л. А́ще ли по прия́тии о́браза паде́т, уста́вленая да испо́лнит це́ло.

О жена́х

От же́н вопроша́ти: Еда́ ноша́ху бы́лие, во е́же не сотвори́т отроча́, или́ а́ще ка́я напои́ ложесна́, е́же не зача́ти, или́ яде́ бы́лие, или́ пресы́тися, и изве́рже отроча́ самохо́тне. И егда́ обря́щется, я́ко не́что сотвори́, и изве́рже самохо́тне, уби́йца е́сть, и запреща́ется я́ко уби́йца. А́ще же нево́лею по ну́жде не́коей изве́рже де́тища своего́, еди́но ле́то да не причасти́тся: а нося́щая бы́лие, да оста́вит е́, и да запрети́тся ше́сть ле́т, по шестьдеся́тому пра́вилу, е́же в тру́лле. Та́кожде и обви́тия, си́речь, шо́лки или́ кону́ры, а́ще на де́ти своя́, или́ на живо́тная возлага́ют, или́ прохо́дят чароде́йства. А́ще же яде́ бы́лие, или́ и́но что́, и отрави́ ложесна́ своя́, и ктому́ де́ти не ражда́ет, я́ко уби́йца запреща́ется. А́ще же волше́бствова, да ве́сть, ко́е де́тище роди́т, или́ да позна́ет что́ от неве́домых, ше́сть ле́т да не причасти́тся, по шестьдеся́тому пра́вилу шеста́го собо́ра. Вопроша́ет же и о ины́х гресе́х блуда́, и волше́бства и малаки́и, и уби́йства, и татьбы́, я́ко и муже́й, а наипа́че чрез естество́ с свои́ми му́жы не падо́ша ли ся. А́ще же исхода́таила кому́ блу́д, и та́ я́ко блудни́ца запреща́ется.

Ка́ко подоба́ет духо́вным отце́м стро́ити испове́дающихся и́м.

Пра́вило дванадеся́тое, е́же в Нике́и пе́рваго собо́ра, и агки́рскаго второ́е, но и пя́тое, еще́ же и шесто́е, епи́скопом оставля́ет вла́сть, или́ умно́жити, или́ ума́лити запреще́ния, тепле́е я́ве, не́жели ле́ностне покая́ние указу́ющым: да сматря́ется же си́х пре́жде житие́, и е́же пото́м, или́ целому́дренно, или́ разсла́бленно живу́т и ле́ностно, и та́ко человеколю́бие да ме́рится. А́ще же неотсту́пно держа́тся свои́х обы́чаев, и сласте́м плотски́м па́че рабо́тати восхо́щут, не́жели Го́сподеви, и ева́нгльскаго жития́ не прие́млют, ни еди́но на́м о́бщее к ни́м сло́во. Мы́ бо в лю́дех непокори́вых и прекосло́вных научи́хомся слы́шати: спаса́яй, спаси́ твою́ ду́шу.

От кни́ги Матфе́евы, 40, соста́ва, глава́ 7:

Во дне́х святе́йшаго луки́, во́ину не́коему уби́йство во́льное соде́лавшу, епи́скп не́кий на кра́ткое вельми́ вре́мя напи́сано даде́ ему́ разреше́ние, и потяза́емь сы́й от собо́ра, пра́вило предлага́ше, е́же епи́скопом попуща́ет вла́сть, или́ ослабева́ти, или́ расти́ти запреще́ния ка́ющымся. Но услы́ша, я́ко архиере́ом даде́ся у́бо сие́, но не безъистяза́тельно и преизли́шно твори́ти схожде́ние, [и я́ко паучи́нами не подоба́ет вяза́ти, я́же треми́ кодо́лами свя́зоватися до́лжна су́ть]. Те́мже во́ина у́бо пра́вильному запреще́нию собо́р предаде́: архиере́а же обвини́, е́же во урече́нное вре́мя литурги́и пожда́нием.

Послёдованіе њ и3сповёданіи

Прив0дитъ д¦0вный nтeцъ хотsщаго и3сповёдатисz є3ди1наго, ґ не двA и3ли2 мнHгіz, пред8 їкHну гDа нaшегw ї}са хrтA непокровeнна. И# твори1тъ стjхъ начaлу:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Тaже: Трис™0е: По Џ§е нaшъ: ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те поклони1мсz: три1жды.

Тaже, Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

И# настоsщыz тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва: ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ, ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.

И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

Тaже: ГDи поми1луй, м7.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz.

И# мlтву сію2:

Б9е, сп7си1телю нaшъ, и4же прbр0комъ твои1мъ наfaномъ покazвшемусz дв7ду њ свои1хъ согрэшeніихъ њставлeніе даровaвый, и3 манассjину въ покаsніе мlтву пріeмый, сaмъ и3 рабA твоего2, и4м>къ, кaющагосz њ ни1хже содёла согрэшeніихъ, пріими2 nбhчнымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, презирazй є3мY вс‰ содBzннаz, њставлszй непр†вды, и3 превосходsй беззакHніz. Тh бо рeклъ є3си2 гDи: хотёніемъ не хощY смeрти грёшника, но ћкw є4же њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY: и3 ћкw сeдмьдесzтъ седмери1цею њставлsти грэхи2. Понeже ћкw вели1чество твоE безприклaдное; и3 млcть твоS безмёрнаz: ѓще бо беззакHніz нaзриши, кто2 постои1тъ.

Ћкw ты2 є3си2 бGъ кaющихсz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Сщ7eнникъ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz.

И# мlтва и3нaz.

ГDи ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, пaстырю и3 ѓгнче взeмлzй грёхъ мjра, и4же заимов†ніz даровaвый двэмA должник0ма, и3 грёшницэ дaвый њставлeніе грэхHвъ є3S: сaмъ вLко њслaби, њстaви, прости2 грэхи2, беззакHніz, согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же въ преступлeніи и3 преслушaніи бы6вшаz t рабHвъ твои1хъ си1хъ. И# ѓще что2 ћкw человёцы пл0ть носsще и3 въ мjрэ живyще t діaвола прельсти1шасz. Ѓще же въ сл0вэ, и3ли2 въ дёлэ, и3ли2 въ вёдэніи, и3ли2 въ невёдэніи, и3ли2 сл0во сщ7eнническое попрaша, и3ли2 под8 клsтвою сщ7eнническою бhша, и3ли2 под8 свою2 ґнafему пад0ша, и3ли2 под8 клsтву вед0шасz: сaмъ ћкw бlгъ и3 неѕл0бивый вLко, сі‰ рабы6 тво‰ сл0вомъ разрэши1тисz бlговоли2, прощazй и4мъ и3 свою2 и4хъ ґнafему и3 клsтву, по вели1цэй твоeй млcти. Е$й, вLко чlвэколю1бче гDи, ўслhши нaсъ молsщихсz твоeй бlгости њ рабёхъ твои1хъ си1хъ, и3 прeзри ћкw многомлcтивъ, прегрэшє1ніz и4хъ вс‰, и3змэни2 и4хъ вёчныz мyки. Тh бо рeклъ є3си2 вLко: є3ли6ка ѓще свsжете на земли2, бyдутъ свsзани на нб7си2: и3 є3ли6ка ѓще разрэшитE на земли2, бyдутъ разрэшeни на нб7си2. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ безгрёшенъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Посeмъ глаг0летъ къ немY:

СE чaдо, хrт0съ неви1димw стои1тъ, пріeмлz и3сповёданіе твоE, не ўсрами1сz, нижE ўб0йсz, и3 да не скрhеши что2 t менE: но не њбинyzсz рцы2 вс‰, є3ли6ка содёлалъ є3си2, да пріи1меши њставлeніе t гDа нaшегw ї}са хrтA. СE и3 їкHна є3гw2 пред8 нaми: ѓзъ же т0чію свидётель є4смь, да свидётельствую пред8 ни1мъ вс‰, є3ли6ка речeши мнЁ: ѓще ли что2 скрhеши t менE, сугyбъ грёхъ и4маши. Внемли2 u5бо, понeже бо пришeлъ є3си2 во врачeбницу, да не неисцэлeнъ tи1деши.

И# тaкw вопрошaетъ є3го2 прилёжнw є3ди1но по є3ди1ному, и3 њжидaетъ є3го2, донeлэже tвэщaетъ проти1ву коегHждо вопрошeніz.

Прeжде всёхъ вопрошaетъ є3го2 њ вёрэ, глаг0лz:

Рцh ми чaдо: ѓще вёруеши, ћкw цRковь каfолjческаz ґп0стольскаz, на вост0цэ насаждeнаz и3 возращeнаz, и3 t вост0ка по всeй вселeннэй разсёzнаz, и3 на вост0цэ и3 досeлэ недви1жимw и3 непремённw пребывaющаz, предадE и3 научи2; И# ѓще не сумни1шисz въ к0емъ предaніи;

И# ѓще вёритъ правослaвнw и3 несумнённw, да чтeтъ сmмв0лъ вёры:

Вёрую во є3ди1наго бGа:.

И# сіE скончaвъ, вопрошaетъ є3го2:

Рцh ми чaдо: не бhлъ ли є3си2 є3ретjкъ, и3ли2 tстyпникъ; Не держaлсz ли є3си2 съ ни1ми, и4хъ к†пища посэщaz, поучє1ніz слyшаz, и3ли2 кни6ги и4хъ прочи1товаz; Не лю1биши ли чесогw2 мірски1хъ, пaче творцA твоегw2; Не лжесвидётельствовалъ ли є3си2; Не преступи1лъ ли є3си2 к0егw њбёта бGу њбэщaннагw; Пис†ніz б9eствєннаz на кощyны не пріимовaлъ ли є3си2; рцh ми, чaдо: не растли1лъ ли є3си2 дёвства твоегw2 малакjею; Не малaкствуеши ли; Рцh ми: не мужел0жствовалъ ли є3си2 кого2, и3ли2 и4нъ тебE; Не соблуди1лъ ли є3си2 со жен0ю; И# съ коли1цэми пaлсz; И# к†z ли1ца бhша: пущєни1цы ли, и3ли2 и3мёющыz мyжи; Занeже падhйсz съ мужaтицею, є4сть прелюбодёй: тaкожде и3 мужaтица пaдшаz со и3нhмъ, прелюбодёйца глаг0летсz.

И# пaки вопрошaетъ є3го2 њ кровосмэшeніи:

Рцh ми чaдо: не пaлсz ли є3си2 въ р0дэ твоeмъ съ нёкоимъ лицeмъ, и3ли2 съ кум0ю твоeю; Сі‰ сyть глаг0лємаz кровосмэшє1ніz.

Рцh ми: не пaлсz ли є3си2 со скот0мъ, и3ли2 со пти1цею; Не пaлсz ли є3си2 со жен0ю твоeю чрез8 є3стество2; и3ли2 њбручeну сyщу тебЁ є3щE, и3 прeжде брaка пaлсz є3си2 съ нeю; Не пaлсz ли є3си2 со и3ноплемeннымъ тёломъ;

Џно бо запрещaетсz тzжчaйше блудA.

Рцh ми чaдо: не ўби1лъ ли є3си2 человёка в0лею, и3ли2 нев0лею; Рцh ми чaдо: не ўкрaлъ ли є3си2 что2, и3 сотворsлъ клsтву за то2; и3ли2 ўкрaде и4нъ, ґ ты2 пріsлъ є3си2 то2;

И# ѓще ўкрaде что2, да возврати1тъ: ґ є3гдA то2 возврати1тъ, да течeтъ ко ґрхіерeю пріsти прощeніе, и3 сотвори1ти канHнъ св0й. Ѓще же не сотворsше клsтву, т0чію да и3сп0лнитъ, ѓще возм0жно, канHнъ тaтz.

Рцh ми чaдо: не роти1лсz ли є3си2, и3 кaкw роти1лсz, в0лею и3ли2 нев0лею, и3 по нyждэ; Не прeдалъ ли є3си2 немощнaго въ рyцэ си1льнагw; Не њби1диши ли кого2; и3ли2 њби1дэлъ є3си2 въ кyплzхъ, и3ли2 во и3н0мъ чес0мъ;

И# ѓще њби1дэлъ є4сть, и3ли2 њби1дитъ, да плaтитъ є5.

Рцh ми чaдо: не чародёйствовалъ ли є3си2, и3ли2 волхвyz ліsлъ є3си2 в0скъ, и3ли2 џлово; Не приводи1лъ ли є3си2 волхвA въ д0мъ тв0й, и3 и3звождaше ти2 чаров†ніz; И#ли2 сі‰ сaмъ твори1ши, и3ли2 сотвори1лъ є3си2 когдA; и3ли2 сотвори1лъ є3си2 волхвовaніе на врeдъ комY; Не превzзyеши ли живHтнаz, да не снёсть є5 в0лкъ; и3ли2 прeдалъ є3си2, и3 превzзaше ти2; Не превzзaлъ ли є3си2 мyжа и3 женY, и3ли2 и4но превzзaніе нeмощи; Не н0сиши ли храни1тєльнаz t бhліz;

И# ѓще u5бо њбрsщетсz, ћкw творsше нёчто t си1хъ, и3ли2 творsху є3мY и3нjи, запрещaетсz лётъ шeсть, ћкоже повелэвaютъ пр†вила: ґ худ0жникъ, и4же сі‰ твори1тъ, запрещaетсz ћкw ўбjйца: си1рэчь двaдесzть лётъ, ћкwже глаг0летъ вели1кій васjлій.

И# пaки глаг0ли:

Рцh ми чaдо: не ўкори1лъ ли є3си2 роди1тєли тво‰, и3ли2 свzщeнника, и3ли2 монaха, и3ли2 к0еголибо t человBкъ; Не и4маши ли съ нёкіимъ вражды2; то2 да сотвори1ши люб0вь. И$бо ѓще и4маши на кого2 враждY, и3ли2 зaвисть, дaры тво‰ и3 моли6твы не сyть пріsтны бGу: нижE, ѓще что2 твори1ши бGа рaди, пріsтно є4сть. Рцh ми чaдо: не ћлъ ли є3си2 мертвечи1ны, и3ли2 кр0ве, и3ли2 ўдaвленное, и3ли2 волкохи1щное, и3ли2 пти1цею поражeнное; Не њскверни1лсz ли є3си2 t и3н0гw чесогw2, ±же заповBдана сyть въ сщ7eнныхъ прaвилэхъ, и3ли2 во с™yю м7-цу, и3ли2 въ срeду, и3ли2 въ пzт0къ t мsса и3ли2 сhра; Не прeдалъ ли є3си2 нёкоего человёка діaволу, и3ли2 похyлилъ є3си2, и3ли2 ўкори1лъ є3си2 вёру, и3ли2 зак0нъ, и3ли2 нёкую хулY рeклъ є3си2, и3ли2 клsлъ є3си2 человёка; Не глаг0лалъ ли є3си2 лжY, и3ли2 кленeшисz л0жнэ; и3ли2 тщеслaвуеши, и3ли2 ўпивaешисz, и4хже рaди дyшу и3 тёло погублsеши;

И# пр0чыz воспоминaетъ грэхи2 смє1ртныz:

Г0рдость, лихоимёніе, блyдъ, зaвисть, чревобёсіе, гнёвъ, лэни1вство, и3 вс‰ грэхи2 седми2 мaтерей рождaющыzсz, со всsкимъ разсyднымъ и3спытaніемъ сматрsz разли1чіе ли1цъ, и3 потомY и3спытaніе творS: и4накw бо дух0вна, и4накw люди1на, и4накw монaха, и4накw мjрска, и4накw ю4на, и4накw стaрца.

Завэщaніе.

T си1хъ всёхъ tнhнэ д0лженъ є3си2 блюсти1сz, понeже вторhмъ крещeніемъ крещaешисz, по тaинству хrтіaнскому, и3 да положи1ши начaло бlг0е, помогaющу тебЁ бGу: пaче же не поглуми1сz на т0ежде њбращazсz, да не твори1ши человёкwмъ смёха, сі‰ бо хrтіaнwмъ не сyть прили6чна: но чeстнw, и3 прaвw, и3 бlгоговёйнw пожи1ти да пом0жетъ тебЁ бGъ своeю бlгодaтію.

И# є3гдA сі‰ вс‰ къ немY и3зречeши, и3 nпaснw и3спытaеши, и3 џнъ пaки вс‰ ±же њ себЁ без8 студA tкрhетъ.

И# речeши є3мY: Поклони1сz.

ТогдA преклонsетъ главY и3сповёдуемый. Дух0вный же глаг0летъ мlтву сію2:

ГDу пом0лимсz.

ГDи б9е сп7сeніz рабHвъ твои1хъ, млcтиве и3 щeдре и3 долготерпэли1ве, кazйсz њ нaшихъ ѕл0бахъ, не хотsй смeрти грёшника: но є4же њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY: сaмъ и3 нhнэ ўми1лостивисz њ рабЁ твоeмъ и4м>къ и3 подaждь є3мY w4бразъ покаsніz, прощeніе грэхHвъ и3 tпущeніе, прощaz є3мY всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное: примири2, и3 соедини2 є3го2 с™ёй твоeй цRкви, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, съ ни1мже тебЁ подобaетъ держaва и3 великолёпіе, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

По мlтвэ же разрэшaетъ їерeй кaющагосz ни1зу лежaщаго, си1це глаг0лz. Совершeніе тaйны с™aгw покаsніz:

ГDь и3 бGъ нaшъ ї}съ хrт0съ бlгодaтію и3 щедр0тами своегw2 чlвэколю1біz, да прости1тъ ти2 чaдо, и4м>къ, вс‰ согрэшє1ніz тво‰: и3 ѓзъ недост0йный їерeй, влaстію є3гw2 мнЁ дaнною, прощaю и3 разрэшaю тS t всёхъ грэхHвъ твои1хъ, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

Конeцъ же разрэшeніz є3гw2 глаг0лz, їерeй знaменуетъ кrтоwбрaзнw десни1цею кaющагосz.

Тaже, Дост0йно є4сть. Слaва, и3 нhнэ:

И# tпyстъ.

ТогдA канHнъ дaстъ є3мY проти1ву согрэшeніz є3гw2. Ѓще ќбw и4мать мнHгіz грэхи2, дaстъ є3мY канHнъ вsщшій си1рэчь, и4же и4мать мнHжайшаz лBта, и3 и3н†z съ си1ми разрэшaютсz. И# глаг0летъ къ немY:

Чaдо, толи6ка лBта повелэвaютъ б9eственніи и3 свzщeнніи зак0ни, да не причасти1шисz б9eственныхъ т†инъ, т0чію да піeши ґгіaсму вели1кую, и3 ѓще ўдержи1шисz t б9eственнагw причaстіz, разрэшaтсz грэси2 твои2: ѓще же престyпиши, и3 пріwбщи1шисz, вторhй їyда бyдеши. Ѓще же и3знем0жеши къ смeрти, да причасти1шисz. Ѓще ли востaнеши, пaки стaни во ўречeнныхъ лётэхъ, и3 приложи2 въ мёру, є4же содержaти пaки, и3 и4нъ канHнъ за причaстіе, да наверши1ши мёру.

Внемли2 и3 семY: Tнeлэже њстaвитъ человёкъ грёхъ, тогдA канHнъ пріeмлетъ, по lf-му прaвилу васjліа вели1кагw: є3ли1кw же твори1тъ грёхъ, ѓще и3 не причащaетсz, не вмэнsетсz є3мY то2. Е#гдa же пaки ўдержи1тсz на врeмz t причащeніz, и3 пaки низпaдаетъ въ грёхъ, пaки начaло полагaетъ въ канHнъ. Ѓще ли случи1тсz є3мY пaсти во и4нъ грёхъ, прeжде совершeніz канHна, подобaетъ сматрsти мнwжaйшаz лBта t несовершeнныхъ канHна, и3 секрaтыхъ, си1рэчь, новоприлyчшихсz, и3 к†z сyть мнHжайшыz, ты6z да держи1тъ. Ѓще ли пaки по њшazніи грэхA, ўдержA врeмz t причaстіz и3ли2 сaмъ њ себЁ, и3ли2 t и3нaгw д¦овникA, чи1слzтсz и3 т†z лBта въ канHнъ.

Внемли2 и3 семY: Е#гдA њбрsщетсz человёкъ бlгоговёйный, и3 произв0литъ твори1ти нёколикw метaній на нощедeнство по си1лэ своeй, tпусти2 є3мY є3ди1но лёто t мёры канHна причaстіz. Ѓще же произв0литъ сотвори1ти ми1лостыню по мёрэ своeй, њстaви є3мY и3 друг0е лёто. Ѓще ли пости1тсz срeду и3 пzт0къ, по б9eственнымъ прaвилwмъ, њстaви є3мY и3 є3щE друг0е лёто. Ѓще ли и3 понедёльникъ восх0щетъ воздержaтисz t мsса, друг0е пaки tпусти2 є3мY лёто: на сhръ и3 ћица, друг0е. Тaкожде и3 и4ну добродётель ѓще сотвори1тъ, друг0е пaки tпусти2 є3мY лёто. Ѓще ли человёкъ т0й нижaе три1десzти лётъ є4сть, друг0е лёто пaки њстaви є3мY. Ѓще же є4сть и3 t двaдесzти нижaе, мнёе запрещaетсz. Ѓще же не и3зв0литъ напи1санныхъ, да и3сп0лнитъ цёлw њпредэлє1ннаz лBта.

Внемли2 и3 семY: Ћкw ѓще по согрэшeніи восх0щетъ кто2 бhти монaхъ, двЁ чaсти да держи1тъ, ґ трeтію чaсть лётъ њстaви є3мY. Ѓще же восх0щетъ tити2 во џбщее житіE, њстaви є3мY п0лъ. Ѓще ли по пріsтіи w4браза падeтъ, ўстaвлєнаz да и3сп0лнитъ цёлw.

Њ женaхъ: T жeнъ вопрошaти: Е#дA ношaху бhліе, во є4же не сотвори1тъ nтрочA, и3ли2 ѓще кaz напои2 ложеснA, є4же не зачaти, и3ли2 kдE бhліе, и3ли2 пресhтисz, и3 и3звeрже nтрочA самох0тнэ. И# є3гдA њбрsщетсz, ћкw нёчто сотвори2, и3 и3звeрже самох0тнэ, ўбjйца є4сть, и3 запрещaетсz ћкw ўбjйца. Ѓще же нев0лею по нyждэ нёкоей и3звeрже дётища своего2, є3ди1но лёто да не причасти1тсz: ґ носsщаz бhліе, да њстaвитъ є5, и3 да запрети1тсz шeсть лётъ, по шестьдесsтому прaвилу, є4же въ трyллэ. Тaкожде и3 њбви6тіz, си1рэчь, ш0лки и3ли2 конyры, ѓще на дёти сво‰, и3ли2 на живHтнаz возлагaютъ, и3ли2 прох0дzтъ чародBйства. Ѓще же kдE бhліе, и3ли2 и4но что2, и3 њтрави2 ложеснA сво‰, и3 ктомY дёти не раждaетъ, ћкw ўбjйца запрещaетсz. Ѓще же волшeбствова, да вёсть, к0е дётище роди1тъ, и3ли2 да познaетъ что2 t невёдомыхъ, шeсть лётъ да не причасти1тсz, по шестьдесsтому прaвилу шестaгw соб0ра. Вопрошaетъ же и3 њ и3нhхъ грэсёхъ блудA, и3 волшeбства и3 малакjи, и3 ўбjйства, и3 татьбы2, ћкw и3 мужeй, ґ наипaче чрез8 є3стество2 съ свои1ми мyжы не пад0ша ли сz. Ѓще же и3сходaтаила комY блyдъ, и3 тA ћкw блудни1ца запрещaетсz.

Кaкw подобaетъ д¦Hвнымъ nтцє1мъ стр0ити и3сповёдающихсz и5мъ.

Прaвило дванадесsтое, є4же въ нікeи пeрвагw соб0ра, и3 ґгкЂрскагw втор0е, но и3 пsтое, є3щe же и3 шест0е, є3пjскопwмъ њставлsетъ влaсть, и3ли2 ўмн0жити, и3ли2 ўмaлити запрещє1ніz, теплёе ћвэ, нeжели лёностнэ покаsніе ўказyющымъ: да сматрsетсz же си1хъ прeжде житіE, и3 є4же пот0мъ, и3ли2 цэломyдреннw, и3ли2 разслaбленнw живyтъ и3 лёностнw, и3 тaкw человэколю1біе да мёритсz. Ѓще же неtстyпнw держaтсz свои1хъ nбhчаєвъ, и3 сластeмъ плотски1мъ пaче раб0тати восх0щутъ, нeжели гDеви, и3 є3ђльскагw житіS не пріeмлютъ, ни є3ди1но нaмъ џбщее къ ни6мъ сл0во. Мh бо въ лю1дехъ непокори1выхъ и3 прекосл0вныхъ научи1хомсz слhшати: сп7сazй, сп7си2 твою2 дyшу.

T кни1ги матfeевы, м7, состaва, главA з7:

Во днeхъ с™ёйшагw луки2, в0ину нёкоему ўбjйство в0льное содёлавшу, є3пcкпъ нёкій на крaткое вельми2 врeмz напи1сано дадE є3мY разрэшeніе, и3 потzзaемь сhй t соб0ра, прaвило предлагaше, є4же є3пjскопwмъ попущaетъ влaсть, и3ли2 њслабэвaти, и3ли2 расти1ти запрещє1ніz кaющымсz. Но ўслhша, ћкw ґрхіерewмъ дадeсz ќбw сіE, но не без8истzзaтельнw и3 преизли1шнw твори1ти схождeніе, и3 ћкw паучи1нами не подобaетъ вzзaти, ±же треми2 код0лами свsзоватисz д0лжна сyть. Тёмже в0ина ќбw прaвильному запрещeнію соб0ръ предадE: ґрхіерeа же њбвини2, є4же во ўречeнное врeмz літургjи пождaніемъ.

Знайшли помилку