...
Требник

Глава 60 Чи́н благослове́ния в пу́ть

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н благослове́ния в пу́ть

Ектениа́: Поми́луй на́с, Бо́же:

Стопы́ челове́ческия исправля́яй, Го́споди, при́зри ми́лостивно на рабы́ Твоя́ [или́: на раба́ Твоего́, рабу́ Твою́], и́мярек, и прости́в и́м [или́: ему́, е́йвся́кое прегреше́ние, во́льное же и нево́льное, благослови́ благо́е наме́рение сове́та и́х [или́: его́, ея́], и исхо́ды и вхо́ды со путьше́ствием испра́ви, приле́жно мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Ио́сифа от озлобле́ния бра́тии его́ пресла́вно свободи́вый, Го́споди, и во Еги́пет того́ наста́вивый, и благослове́нием Твоея́ бла́гости во все́м благополу́чна сотвори́вый: и си́х рабо́в Твои́х [или́: сего́ раба́ Твоего́, сию́ рабу́ Твою́] путьше́ствовати хотя́щих [или́: хотя́ща, хотя́щу] благослови́, и ше́ствие и́х безмяте́жно и благополу́чно сотвори́, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутьше́ствовавый, и ве́село во Иерусали́м возврати́тися твои́м пресла́вным позна́нием сотвори́вый, спутьше́ствуй Твое́ю благода́тию и Боже́ственным благослове́нием и ны́не рабо́м Твои́м си́м [или́: рабу́ Твоему́ сему́, рабе́ Твое́й се́й], на́ми Тебе́ приле́жно моля́щимся [или́: моля́щемуся, моля́щейся], и во вся́ком де́ле бла́зе, к сла́ве Пресвята́го Твоего́ и́мени благопоспеши́, во здра́вии и благополу́чии соблюда́я и возвраща́я во вре́мя благоподо́бно, я́ко всеще́дрому благоде́телю мо́лим Ти ся, ско́ро услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Моли́тва:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й путю́, состра́нствовати мни́мому Твоему́ отцу́ Ио́сифу, и Пречи́стой Ти́ Де́ве Ма́тери, во Еги́пет изво́ливый, и Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутьше́ствовавый: и ны́не смире́нно мо́лим тя́, Влады́ко Пресвяты́й, и рабо́м Твои́м си́м [или́: рабу́ Твоему́ сему́, рабе́ Твое́й се́й] Твое́ю благода́тию спутьше́ствуй. И я́коже рабу́ Твоему́ Тови́и, А́нгела Храни́теля и наста́вника посли́, сохраня́юща и избавля́юща и́х [или́: его́, ю́] от вся́каго зла́го обстоя́ния ви́димых и неви́димых враго́в, и ко исполне́нию за́поведей Твои́х наставля́юща, ми́рно же и благополу́чно и здра́во препровожда́юща, и па́ки це́ло и безмяте́жно возвраща́юща; и да́ждь и́м [или́: ему́, е́й] все́ благо́е свое́ наме́рение ко благоугожде́нию Твоему́ благополу́чно в сла́ву Твою́ испо́лнити. Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти на́с, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Чи1нъ бlгословeніz въ пyть

Поми1луй нaсъ, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nц7Ё нaшемъ, свzтёйшемъ патріaрхэ и4м>къ, и3 њ господи1нэ нaшемъ преwсвzщeннэйшемъ є3пcкпэ (и3ли2 ґрхіепcкпэ, и3ли2 митрополjтэ) и4м>къ, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Знайшли помилку